Ask Google

Results for ektoparazitus translation from Lithuanian to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Lithuanian

Italian

Info

Lithuanian

Medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Italian

Agenti attivi contro gli ectoparassiti

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Italian

Agenti che combattono gli ectoparassiti

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

tiek, kiek galima būti įsitikinusiam per pastarąsias 15 dienų iki atskyrimo eksportui, jis neturėjo ryšių su gyvūnais, laikomais arklidėse, neatitinkančiose 9.4 punkte nurodytų sąlygų,ir per pastaruosius du mėnesius prieš atskyrimą eksportui jis neturėjo netiesioginių ryšių arba tiesioginių kopuliacinių ryšių su arkliniais, užsikrėtusiais arba įtariamais užsikrėtusiais užkrečiamuoju arklinių metritu;11.3. mažiausiai per 30 dienų prieš išsiuntimą eksportui jis buvo atskirtas pirmesniame 6.1. punkte nurodytoje arklidėje nuo arklinių, kurių sveikatos būklė nėra tokia pati ir iš trečiosios šalies į šią teritoriją importuotų arklinių;11.4. jį ištyrė oficialus veterinarijos gydytojas per trumpiau nei 24 valandas iki pakrovimo ir nustatė: a) užkrečiamojo arklių metrito (CEM) simptomų nebuvimą; b) užkrečiamųjų ar kitų ligų klinikinių simptomų nebuvimą; c) užsikrėtimo ektoparazitais požymių nebuvimą; d) ligų, pažeidžiančių jo tinkamumą vežti, požymių nebuvimą;12.

Italian

per quanto può essere accertato, negli ultimi 15 giorni prima dell’isolamento che precede l’esportazione non è stato in contatto con animali provenienti da aziende non conformi alle condizioni di cui al punto 9.4,e negli ultimi due mesi prima dell’isolamento che precede l’esportazione non ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa equina (MCE) accertata o sospetta;11.3. negli ultimi 30 giorni precedenti l’esportazione è stato isolato da equidi di stato sanitario non equivalente e da equidi importati in tale territorio da altri paesi terzi;11.4. è stato esaminato da un veterinario ufficiale meno di 24 ore prima del carico e non presentava: a) segni clinici di metrite contagiosa equina (MCE); b) segni clinici di altre malattie infettive o contagiose; c) segni evidenti di infestazione ectoparassitaria; d) segni evidenti di malattie in grado di compromettere l’attitudine al trasporto previsto.12.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Gyvūnų sveikatos patikrinimas – buvimas, ryšiai, karantinavimas ir tyrimas11.1. gyvūnai buvo laikomi 9.3 punkte nurodytoje teritorijoje arklidėse ir mažiausiai 90 dienų iki jų eksporto arba nuo gimimo, jei jie jaunesni kaip 90 dienų amžiaus arba nuo įvežimo, jei jie buvo tiesiogiai importuoti iš Europos Bendrijos per pastarąsias 90 dienų, buvo prižiūrimi veterinarijos gydytojo;11.2. tiek, kiek galima būti įsitikinusiam per pastarąsias 15 dienų iki atskyrimo eksportui, jie neturėjo ryšių su gyvūnais, laikomais arklidėse, neatitinkančiose 9.4 punkte nurodytų sąlygų;11.3. per pastarąsias 30 dienų iki eksporto atskirti nuo arklinių, kurių sveikatos būklė nėra tokia pati ir arklinių, importuotų į Rumuniją iš trečiųjų šalių;11.4. juos ištyrė oficialus veterinarijos gydytojas per trumpiau nei 24 valandas iki pakrovimo ir nustatė: a) užkrečiamųjų ar kitų ligų klinikinių simptomų nebuvimą;b) užsikrėtimo ektoparazitais požymių nebuvimą;c) ligų, pažeidžiančių jų tinkamumą vežti, požymių nebuvimą.

Italian

Attestato di polizia sanitaria — Soggiorno, contatti, quarantena ed esami11.1. nel territorio descritto al punto 9.3 gli animali sono rimasti in aziende sotto controllo veterinario per un periodo di almeno 90 giorni immediatamente precedente l’esportazione, ovvero dalla nascita, se di età inferiore a 90 giorni, o dall’ingresso, qualora siano stati importati direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi 90 giorni;11.2. per quanto può essere accertato, negli ultimi 15 giorni precedenti l’isolamento prima dell’esportazione non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende non conformi alle condizioni di cui al punto 9.4;11.3. negli ultimi 30 giorni precedenti l’esportazione sono stati isolati da equidi di stato sanitario non equivalente e da equidi importati in Romania da altri paesi terzi;11.4. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale meno di 24 ore prima del carico e non presentavano: a) segni clinici di altre malattie infettive o contagiose,b) segni evidenti di infestazione ectoparassitaria,c) segni evidenti di malattie in grado di compromettere l’attitudine al trasporto previsto;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Įvežus juos į Bendriją, ektoparazitų naikinimo ir serologinio tyrimo procedūra kartojama.

Italian

All’arrivo degli animali nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico sono ripetuti.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Prieš perkeliant paukščius į nuo erkių apsaugotą aplinką, sunaikinami visi jų ektoparazitai.

Italian

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i volatili sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

(7) Į Bendriją įvežti gyvi iš Azijos arba Afrikos šalių kilę Ratitae genties paukščiai pagal Sprendimą 96/659/EB tiriami, kad būtų nustatyta, ar jie turi ektoparazitų; skerstini naminiai paukščiai pagal Direktyvos 90/539/EEB 15 straipsnio 4 dalies b pastraipą taip pat nedelsiant turi būti vežami į paskirties skerdyklą; su apdirbimu susijusi rizika sveikatai ir tikrinimo trukmės keliama rizika dėl to užkerta kelią skersti skirtus Ratitae genties paukščius importuoti iš Azijos ir Afrikos šalių.

Italian

(7) A norma della decisione 96/659/CE, all'arrivo nella Comunità i ratiti originali da paesi dell'Asia o dell'Africa devono essere trattati contro gli ectoparassiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE il pollame da macello deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario. Il rischio sanitario connesso al trattamento e al periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle prove impedisce l'importazione di ratiti da macello da paesi dell'Asia o dell'Africa.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jeigu Ratitae genties paukščiai yra kilę iš Azijos arba Afrikos šalių, šiuos paukščius atvežus į Bendriją jiems turi būti taikomos priemonės, užtikrinančios, kad būtų sunaikinami visi ant jų esantys ektoparazitai.

Italian

Se i ratiti provengono da paesi dell'Asia o dell'Africa, al loro arrivo nella Comunità sono sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Daugelį ūmaus šlapiojo dermatito atvejų sukelia padidėjęs jautrumas blusų įkandimams, nors ligą gali sukelti ir kitų ektoparazitų įkandimai, alerginės odos ligos, sutrikusi analinių liaukų veikla arba pašaliniai objektai (pvz., akuotai).

Italian

In molti casi le dermatiti umide acute sono conseguenza di ipersensibilità alla puntura di zanzare, ma possono anche essere causate da altri ectoparassiti, da malattie della pelle di tipo allergico, da problemi della sacca anale o da corpi estranei (ad esempio di origine vegetale).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jis veikia ektoparazitų oktopamino receptorius, todėl padidėja nervų sistemos aktyvumas ir vabzdys žūva.

Italian

Agisce sui siti recettori dell’ octopamina negli ectoparassiti provocando un innalzamento della attività nervosa e la morte dell’ insetto.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Preparato veiksmingumas, gydant endoparazitų ir ektoparazitų sukeltas infekcijas, nėra įrodytas.

Italian

L’ efficacia del prodotto per il trattamento delle infezioni endo- ed ectoparassitarie non è stata dimostrata.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Nepaisant to, I etapo 16 veiksmo sprendimų medis rodo, kad II vertinimo etapas reikalingas preparatams, kurie daugumai gyvūnų rūšių turi ektoparazitus ir (arba) endoparazitus naikinantį poveikį.

Italian

Nonostante ciò, il passaggio 16 dell’ albero decisionale di fase I indicherebbe l’ esigenza di una valutazione di fase II per un prodotto di questo tipo, cioè un ecto/ endoparassiticida destinato alle specie maggiori.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Preparatas skirtas arklių endoparazitų ir ektoparazitų, ypač virškinamajame trakte, odoje, plaučiuose parazituojančių nematodų ir gylių lervų sukeltoms infekcijoms gydyti.

Italian

Il medicinale è indicato per il trattamento delle infezioni endoparassitarie ed ectoparassitarie nei cavalli, dovute soprattutto a nematodi gastrointestinali, dermici, polmonari e mosche.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Nebuvo pateikta jokių duomenų apie vaisto veiksmingumą, vartojant jį ektoparazitams naikinti.

Italian

Non sono stati forniti dati sull’ efficacia contro gli ectoparassiti.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Preparato veiksmingumas, gydant endo - ir ektoparazitų infekcijas, nebuvo įrodytas.

Italian

L’ efficacia del prodotto per il trattamento di infezioni da endoparassiti ed ectoparassiti non è stata dimostrata.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Priėmus šias nuomones, išimtinėmis aplinkybėmis išduoti liudijimai, kuriems nustatyti specifiniai įsipareigojimai ir tolesnės priemonės, įskaitant sugriežtintas farmakologinio budrumo priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų šių produktų naudojimą; dviejų preparatų nuo ektoparazitų, naudojamų blusomis ir erkėmis apsikrėtusiems šunims gydyti ir šių parazitų prevencijai; vieno preparato nuo ektoparazitų, naudojamo blusomis apsikrėtusioms katėms gydyti ir šių parazitų prevencijai; medicininio deguonies, skirto deguonies terapijai ir, taikant inhaliacinę anesteziją, skirto naudoti kaip nešančiųjų dujų; vieno steroidinio preparato šuns uždegiminei ir niežinčiai dermatozei gydyti; vieno preparato gerybinei šunų prostatos hipertrofijai gydyti; vieno preparato antsvorio turintiems ir nutukusiems šunims gydyti; vieno cefalosporino preparato specifinėms kačių ir šunų odos, minkštųjų audinių ir šlapimo takų infekcijoms gydyti; vieno preparato nuo šuns vėmimo ir jo prevencijai.

Italian

Tali autorizzazioni sono soggette ad adempimenti particolari e misure specifiche di follow-up, fra cui misure potenziate di farmacovigilanza, per garantire l’ uso sicuro di questi medicinali; due ectoparassiticidi per la cura e la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche nei cani; un ectoparassiticida per la cura e la prevenzione delle infestazioni da pulci nei gatti; un ossigeno medicinale destinato ad essere utilizzato come integratore di ossigeno e gas vettore nelle anestesie per inalazione; uno steroide per la cura delle dermatosi infiammatorie e pruriginose nei cani; un prodotto per la cura dell’ ipertrofia prostatica benigna nei cani; un prodotto per la cura dei cani sovrappeso ed obesi; una cefalosporina per la cura di specifiche infezioni della pelle, dei tessuti molli e dell’ apparato urinario in cani e gatti; un prodotto per la cura e la prevenzione dell’ emetismo nei cani.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK