MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: bylinėtis ( Lithuanian - Swedish )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Lithuanian

Swedish

Info

Lithuanian

Pastabas pateikė teisinių paslaugų įmonė, kuri taip pat pageidavo išlikti anonimiška, nes šiuo metu ji kitų operatorių vardu bylinėjasi su OTE.

Swedish

Synpunkter lämnades av en advokatbyrå som också har anhållit om att få vara anonym eftersom den genom andra aktörer är inblandad i tvistemål mot OTE.

Last Update: 2014-11-13
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad advokatų atlyginimas ir jo apskaičiavimo būdas bet kurios ginčo šalies interesų požiūriu neduotų dingsties bereikalingai bylinėtis.

Swedish

Medlemsstaterna bör se till att advokatarvoden och metoden för att beräkna dessa inte skapar incitament att driva tvister som är onödiga med hänsyn till parternas, eller någon av parternas intressen.

Last Update: 2014-11-07
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

(14) Labai svarbu, kad pastangos sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę duotų apčiuopiamos naudos asmenims, kurie bylinėjasi kitų valstybių narių teismuose.

Swedish

(14) Det är ytterst viktigt att arbetet för att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa ger konkreta fördelar för personer som är inbegripna i gränsöverskridande tvister.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

(17) Kilus duomenų subjekto, kuris remiasi trečiosios šalies kaip naudos gavėjo sąlyga, ir duomenų importuotojo ginčui, kurio nepavyksta išspręsti šalių susitarimu, duomenų importuotojas turėtų sutikti sudaryti galimybę duomenų subjektui pasirinkti ginčo sprendimo būdą, t. y. spręsti ginčą per tarpininkus, arbitražo teisme arba bylinėjantis.

Swedish

(17) Om en tvist mellan parterna och den registrerade inte kan lösas i godo och den registrerade åberopar klausulen om tredjepartsberättigande, bör datainföraren låta parterna den registrerade får välja mellan medling, skiljeförfarande och att väcka talan vid domstol.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

(2) Kol PPO toliau bylinėjasi dėl 2000 m. įstatymo, pavadinimu "FSC Repeal and Extraterritorial Income Act" ("FSC-ETI Act"), ir 2004 m. įstatymo, pavadinimu "The American Jobs Creation Act" ("JOBS Act"), pereinamojo laikotarpio ir apsaugos nuostatų suderinamumo su PPO taisyklėmis, Bendrija, priėmusi Reglamentą (EB) Nr. 171/2005, iš dalies pakeitė ir laikinai sustabdė Reglamento (EB) Nr. 2193/2003 taikymą.

Swedish

(2) I avvaktan på ett avgörande om huruvida vissa aspekter av övergångsbestämmelserna och skyddsbestämmelserna (grandfathering provisions) i lagen US Foreign Sales Corporation and Extraterritorial Income (FSC-ETI Act), och i 2004 års Jobs Creation Act ändrade och avbröt gemenskapen sin tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2193/2003 genom att anta förordning (EG) nr 171/2005.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Lithuanian

Komisija taip pat turi informacijos, kad "Infineon" bylinėjasi dėl tariamo patentinių teisių Jungtinėse Amerikos Valstijose pažeidimo.

Swedish

Kommissionen känner också till att Infineon är inblandat i en rättstvist och anklagas för att ha överträtt gällande patenträttigheter i Förenta staterna.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Lithuanian

Apskai�iuojant proceso trukm� ne�traukiamos: bylos, apiman�ios tarpinius sprendimus ar parengtinio tyrimo priemones; nuomon�s ir svarstym� rezultatai; specialiosios proced�ros (t. y. bylin�jimosi išlaid� nustatymas, teisin� pagalba, prašymas panaikinti sprendim� už aki�, procesas pagal tre�iojo asmens skund�, sprendimo išaiškinimas, sprendimo perži�r�jimas, sprendimo ištaisymas, procesas d�l suvaržymo priemoni�, taikom� turtui, ir bylos d�l imuniteto); bylos, pasibaigian�ios nutartimi d�l bylos išbraukimo iš registro, sprendimo nepri�mimo, gr�žinimo ar persiuntimo Pirmosios instancijos teismui; procesas d�l laikin�j�apsaugospriemoni� taikymo, taip pat apeliaciniaiskundai d�l laikin�j�apsaugospriemoni� taikymoird�l�stojimo�byl� .

Swedish

Följande typer av mål omfattas inte av beräkningen av handläggningstiden: Mål som innehåller en mellandom eller en åtgärd för bevisupptagning, yttranden och avgöranden, särskilda rättegångsformer (det vill säga fastställelse av rättegångskostnader, rättshjälp, ansökanom återvinning, invändning från tredje man, förklaring av dom, resning, rättelse av dom, förfaranden om utmätning, kvarstad och andra säkerhetsåtgärder samt mål om immunitet), mål som avslutas genom ett beslutom avskrivning, mål där anledningsaknas attdömaisaken , återförvisning eller överlämnande till förstainstansrätten, interimistiskaförfaranden samt överklaganden angående interimistiska åtgärder och intervention.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Bylinėjantis jau vien dėl specifinės techninės teisinės kalbos adresatui keliami gerokai aukštesni užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai nei palaikant sutartinius santykius savo profesinės veiklos srityje.

Swedish

Det ställs typiskt sett högre krav på adressatens kunskaper i det främmande språket, redan genom det specifika juridiska språkbruket, för att genomföra en rättsprocess än för att genomföra ett avtal inom det egna fackområdet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Byloje Labate prieš Komisiją (2009©m. rugsėjo 29©d. nutartis, F-64/09) ieškinį dėl neveikimo pagal EB 232©straipsnį Tarnautojų teismui pateikė„asmuo, kuriam taikomi“ Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Tarnybos nuostatai), remdamasis Tarnybos nuostatų 91©straipsniu, ir bylinėjosi su Komisija ne kaip su institucija, bet kaip su paskyrimo įgaliojimus joje turinčia tarnyba, t.©y. institucija, kaip darbdaviu.

Swedish

I mål F-64/09, Labate mot kommissionen (beslut av den 29 september 2009), skulle personaldomstolen avgöra en passivitetstalan som väckts med stöd av artikel 232 EG av en person som omfattas av Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) enligt artikel 91 häri. Personen i fråga var inte i tvist med kommissionen i¤egenskap av institution, utan med tillsättningsmyndigheten inom denna institution, det vill säga med institutionen i dess egenskap av arbetsgivare.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Siekiant užtikrinti veiksmingą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, teisinė pagalba yra suteikiama bylinėjantis Tarnautojų teisme laikantis toliau išdėstytų nuostatų.

Swedish

För att säkerställa en faktisk möjlighet till rättslig prövning, ska rättshjälp beviljas för förfarandena vid personaldomstolen i enlighet med nedanstående regler.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Specialiosiomis proced�romis laikomos: bylin�jimosi išlaid� nustatymas (Darbo reglamento 74 straipsnis), teisin� pagalba (Darbo reglamento 76 straipsnis), prašymas panaikinti sprendim� už aki� (Darbo reglamento 94 straipsnis), procesas pagal tre�iojo asmens skund� (Darbo reglamento 97 straipsnis), sprendimo išaiškinimas (Darbo reglamento 102 straipsnis), sprendimo perži�r�jimas (Darbo reglamento 98 straipsnis), sprendimo ištaisymas (Darbo reglamento 66 straipsnis), procesas d�l suvaržymo priemoni�, taikom� turtui (Protokolas d�l privilegij� ir imunitet�), bylos d�l imunitet� (Protokolas d�lprivilegij�ir imunitet�).

Swedish

Följande förfaranden anses vara ”särskilda rättegångsformer”: fastställande av rättegångskostnader (artikel 74 i rättegångsreglerna), rättshjälp (artikel 76 i rättegångsreglerna), ansökanom återvinning (artikel 94 i rättegångsreglerna), talan av tredje man (artikel 97 i rättegångsreglerna), förklaring av dom (artikel 102 i rättegångsreglerna), resning (artikel 98 i rättegångsreglerna), rättelse av dom (artikel 66 i rättegångsreglerna), utmätning, kvarstad och andra säkerhetsåtgärder (protokollet om immunitet och privilegier) och mål rörande immunitet (protokollet om immunitet och privilegier).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Susitarimas dėl sutarties kalbos negali būti prilygintas sutikimui bylinėtis atitinkama teismo kalba.

Swedish

Det är inte möjligt att jämföra ingåendet av ett avtal om språk för skriftväxlingen med att genomföra ett rättsligt förfarande med detta språk som rättegångsspråk.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Vis dėlto pernelyg dažnai terminuotos sutartys laikomos pigesne neterminuotų sutarčių alternatyva – visų pirma tai pasakytina apie tas šalis, kuriose atleidimo iš darbo nuostatos (pavyzdžiui, kompensacijos dydis, pranešimo apie atleidimą terminas, galimybė bylinėtis teisme) priklauso nuo sutarties pobūdžio.

Swedish

Arbetsmarknadens institutioner, iœsynnerhet offentliga arbetsförmedlingar, har den nödvändiga erfarenheten för att informera unga människor om jobbmöjligheter och ge dem hjälp med att söka arbete, men de måste anpassa sitt stöd till ungdomarnas enskilda behov, särskilt via partnerskap med utbildningsanstalter, tjänster för socialt stöd och yrkesvägledning, fackföreningar och arbetsgivare, som också kan erbjuda detta stöd som en del av företagens sociala ansvar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Bet brolis bylinėjasi su broliu ir tai daro pas netikinčius.

Swedish

Måste i stället den ene brodern gå till rätta med den andre, och det inför de otrogna?

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Ar ne geriau pakęsti skriaudą? Ar ne geriau pakęsti apgaulę?

Swedish

Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jei Demetrijas ir jo bendrai amatininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulai, tegul sau bylinėjasi.

Swedish

Om nu Demetrius och de hantverkare som hålla ihop med honom hava sak mot någon, så finnas ju domstolssammanträden och landshövdingar. Må de alltså göra upp saken med varandra inför rätta.

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo tuniką, atiduok jam ir apsiaustą.

Swedish

och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med;

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kaip kai kurie iš jūsų, turėdami ginčų, drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius?

Swedish

Huru kan någon av eder taga sig för, att när han har sak med en annan, gå till rätta icke inför de heliga, utan inför de orättfärdiga?

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Arti yra Tas, kuris mane išteisina, kas dabar su manimi ginčysis? Stokite čia. Kas nori su manimi bylinėtis, teateina.

Swedish

Den som dömer mig fri är nära, vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram jämte mig. Vem vill vara min anklagare? Må han komma hit till mig.

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kaip bylinėjausi su jūsų tėvais Egipto šalies dykumoje, taip bylinėsiuosi su jumis.

Swedish

Likasom jag gick till rätta med edra fäder i öknen vid Egyptens land, så skall jag ock gå till rätta med eder, säger Herren, HERREN.

Last Update: 2012-05-05
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:therapienaïeve (Dutch>German) | i like to eat sushi (Japanese>English) | hola como estas amor (Spanish>English) | izlenim (Turkish>Japanese) | pampalipas oras (Tagalog>English) | utot bisaya to tagalog translate (English>Tagalog) | mustamul jad (Hindi>English) | suka blet (Russian>English) | tamil katturaigal about udal nalam (English>Tamil) | managing director of grand saisaki group (English>Malay) | love one another (English>Latin) | kya tum biyfriend chahati ho (Hindi>English) | my favourite sport is cricket (Arabic>English) | xnx (Telugu>English) | 에로배우 지원 (Korean>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK