Results for dan translation from Maltese to Arabic

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Arabic

Info

Maltese

ma dan kollu

Arabic

رغم

Last Update: 2009-07-01
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

inti għandek iddritt li titlob dan fi kwalunkwe pajjiż schengen li tixtieq.

Arabic

ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟ ﺐﻠﻄﺑ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺎﻬﻓﺬﺣ ﻭﺃ ﺎﻬﺤﻴﺤﺼﺗ ﻭﺃ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

dan l-approċċ għandna nkompluh, b’azzjoni politika u nanzjarja.

Arabic

ﻕﻮﻘﺣ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻣ ،2

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

dan huwa dvd bż-żewġ naħat int qed tuża it-tini naħa. dawwar id-dvd biex tkompli.

Arabic

هذا قرص دي‌ڤي‌دي مزدوج الوجه. لقد أقلعت من الوجه الثاني. إقلب القرص على وجهه ثم أكمل.

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

mill-2004 ‘l hawn, l-aġenzija ewropea tad-difiża mexxiet il-proċess b’suċċess, u għandha tkompli tagħmel dan.

Arabic

ﺭﺍﻮﺠﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻊﻣ ﺮﺒﻛﺃ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ .ﺏ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

għodod ta’ governanza tranżsettorjali jistgħu jgħinu lir-reġjuni kostali tal-mediterran biex jindirizzaw bmod aħjar is-sostenibbiltà soċjali, ambjentali u ekonomika bmod integrat. strateġiji nazzjonali għall-Ġestjoni integrata taż-Żoni kostali (iczm) qed jiġu żviluppati millistati membri fil-mediterran, u l-ke dan l-aħħar iffirmat l-ewwel strument legali komuni għall-baċir kollu rigward iczm, li ġie adottat filqafas tal-konvenzjoni ta’ barċellona (13).

Arabic

ﺩﺎﺤﺗﻼﻟ ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻓﻭ ـ ﺓﺪﻧﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ـ (fp7) ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺽﻮﺣ ﻲﻓ (iczm) ﺔﻴﻠﺣﺎﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺍ ﺾﻴﺑﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ.ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

għal dan l-għan, is-sħab mhux tal-ue jistgħu jiġu mistiedna jaħtru punti ta’ kuntatt li jistgħu jieħdu sehem, fejn xieraq, fi djalogu fuq illivell tal-baċir kollu.

Arabic

ءﺎﺤﻧﺄﺑ ﻝﺎﻋ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﺍﻮﺣ ﻲﻓ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

dan tal-aħħar għandu jipprovdi għodda effettiva ta’ governanza għallapplikazzjoni tal-ġestjoni bbażata fuq l-ekosistemi, l-indirizzar ta’ impatti interrelatati tal-attivitajiet marittimi, konflitti bejn l-użijiet talispazju u l-preżervazzjoni tal-ħabitats tal-baħar. ilpjan ta’ tmexxija fil-forma ta’ komunikazzjoni mill-kummissjoni fl-2008 (8), jipprovdi ġabra ta’ prinċipji għall-iżvilupp tal-approċċi tal-msp millistati membri tal-ue u jista’ jkun utli wkoll fil-kun-test usa’ tal-mediterran.

Arabic

ﺽﻮﺣ ﻲﻓ ﻱﺮﺤﺒﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻮﻤﻨﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺯﻷﺎﺑًﺎﻴﻟﺎﺣ ﻩﺮﺛﺄﺗ ﻢﻏﺭ ـ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺍ ﺾﻴﺑﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﺣﻼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻦﻣ ـ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﻮﺼﺑﻭ ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ .ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗﻭ ﺓﺩﺪﺠﺘﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺔﻨﻣﺎﻜﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻄﻟ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻞﻀﻓﺃ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻊﻣ ﻡءﺍﻮﺘﺗ ﻝﺍﻮﺣﺃ ﻲﻓ ﺽﻮﺤﻟﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺞﺗﺍﻮﻨﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻊﺒﺘﻳ ﺎﻣﻭ ﺪﻴﺠﻟﺍ.(msp) ﻱﺮﺤﺒﻟﺍ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

il-paġna tad-dħul imsemmija fl-aħħar ta’ dan il-fuljett tipprovdi dettalji dwar l-wtorità nazzjonali li għandek tikkuntattja f’kull pajjiż schengen (b’mod ġenerali, l-wtorità nazzjonali għall-protezzjoni u l-privatezza tal-informazzjoni jew l-wtorità responsabbli għallinformazzjoni fis-sis ii).

Arabic

ﻩﺬﻫ ﺮﺧﺁ ﺓﺩﻮﺟﻮﻤﻟﺍ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹﺍ ﺔﺤﻔﺻ ﻚﻟ ﺢﺿﻮﺗﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺕﺎﺤﻔﺼﻟﺍ ﺔﻔﺼﺑ) ﻦﻐﻨﺷ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺩ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﻬﺑ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ،ﺔﻣﺎﻋ .(sisii ﻲﻓ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

dan l-aħħar twaqqaf ukoll kunsill reġjonali konsultattiv (rac) fil-mediterran, li jgħaqqad flimkien il-partijiet interessati mis-settur tas-sajd.

Arabic

ﻪﺒﺸﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ.ﻲﻤﻴﻠﻗﺇ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

jekk m’għandekx preferenza, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja l-awtoritajiet fil-pajjiż parteċipanti li taħseb li seta’qiegħed id-dettalji personali tiegħek fis-sis ii.

Arabic

ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺎﺑ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﻙﺩﻼﺑ ﻲﻓ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺮﻴﺑﺍﺪﺘﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺍ ﺎﻬﻟ ﻰﻨﺴﺘﻳ ﻰﺘﺣ sis ii ﻲﻓ ﺭﺎﻌﺷﻹﺍ ﺭﺪﺻ ﺪﻗ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ ﻱﺃ ﺔﻳﻮﻫﻭ ﻚﺘﻳﻮﻫ ﻦﻴﺑ ﻂﻠﺨﻟﺍ ﺐﻨﺠﺘﻟ.ﻪﻧﺄﺸﺑ ﺭﺎﻌﺷﺇ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

bit-titolu ‘niżguraw is-sigurtà f’dinja li qed tinbidel’, dan ir-rapport, elaborat f’assoċjazzjoni mal-kummissjoni ewropea, jeżamina kif l-istrateġija ħadmet fil-prattika, u x’għandu jsir biex titjieb l-implimentazzjoni tagħha.

Arabic

/ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹﺍ ﺕﺍﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺔﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ/ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺔﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ© ﻥﺎﻔﻴﻟﻮﺳ ﻥﺎﻳﺭﺩﺃ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

dan flimkien ma’ kwistjonijiet oħra essenzjali għallgovernanza tajba – il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, it-trasparenza tat-teħid taddeċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ regoli maqbula.

Arabic

ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣﻭ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﻲﺠﻬﻨﻣ ﺏﻮﻠﺳﺃ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﻥﺇ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻨﺻ ﺭﻭﺬﺟ ﻞﻜﺸُﻳ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﻟﺍ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK