Ask Google

Results for bejn translation from Maltese to Catalan

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Catalan

Info

Maltese

bejn

Catalan

entre

Last Update: 2009-07-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-relazzjonijiet bejn lUE u l-paj-jiżi Mediterranji

Catalan

Relacions entre la UE i els països del Mediterrani

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Possibbiltà ta’kooperazzjonipermanenti strutturata tad-difi∆a bejn ƒerti Stat Membri

Catalan

Possibilitat d’una cooperacióestructurada permanent enmatèria de defensa entredeterminats Estatsmembres

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn il-valuri jistgħu joħolqu sens ta’ familja bejn l-Ewropej.

Catalan

Aquests valors poden crear un sentiment d’unió entre els europeus.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-relazzjonijiet bejn lEwropa u l-Afrika sottoSaħħarjana ilhom jeżistu żmien twil.

Catalan

Les relacions entre Europa i l’Àfrica subsahariana són molt antigues.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

LUnjoni Ewropea hija patt bejn nazzjonijiet sovrani li ddeċidew li jaqsmu destin komuni u li jgħaqqdu imkien sehem li qed jiżdied missovranità tagħhom.

Catalan

El pacte fundacional de la Unió Europea és un pacte entre nacions sobiranes que han decidit compartir un destí comú i exercir conjuntament una part cada vegada més

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Innegozjati għaddħul jitwettqu bejn kull pajjiż kandidat u l-Kummissjoni Ewropea li tirrappreżenta lill-UE.

Catalan

El Parlament Europeu també hi ha de donar el seu vistiplau per mitjà d’un vot positiu amb la majoria absoluta dels seus membres.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Unjoni g¢andha tirrispetta l-ugwaljanza bejn lIstati Membri quddiem ilKostituzzjoni.

Catalan

La Unió ha de respectar la igualtat dels Estats membres davant la Constitució.Ha de respectar també la identitat nacionald’aquests, incloent-hi l’autonomialocal i regional.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Attenzjoni speċjali tingħata lill-manteniment ta’ bilanċ bejn impenji u pagamenti (ir-“Reste à Liquider”, jew “RAL”) u lill-monitoraġġ tal-ħin medju li jittieħed biex jitlesta proġett jew programm.

Catalan

Es dedica una atenció especial a mantenir l’equilibri entre els compromisos financers i els pagaments (el que està pendent de liquidació) i a la supervisió del temps mitjà que es triga a concloure un projecte o un programa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Barra minn hekk, sabiex tiġi stabbilita konnessjoni bejn il-politika ta’ żvilupp u l-għanijiet rikonoxxuti internazzjonalment għall-ġlieda kontra l-faqar (l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju, jew MDG) ilKummissjoni identifikat – f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ lIstati Membri ta’ l-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali bħallBank Dinji, in-NU u l-OECD – sett importanti ta’ għaxar indikaturi ewlenin relatati maddħul, man-nutrizzjoni ħażina tat-tfal, marreġistrazzjoni fl-edukazzjoni primarja, mattilqim u ma’ indikaturi oħra tas-saħħa (inkluż il-prevalenza ta’ l-HIV).

Catalan

D’altra banda, per establir un vincle explícit entre la política de desenvolupament i els objectius, reconeguts internacionalment, de lluita contra la pobresa (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, ODM), la Comissió va identificar —en estreta cooperació amb els Estats membres de la UE i amb organitzacions internacionals com el Banc Mundial, les Nacions Unides i l’OCDE— un grup bàsic de deu indicadors clau relacionats amb la renda, la desnutrició infantil, l’escolarització primària, la immunització i altres indicadors sanitaris (com la incidència del VIH).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Bejn l-4 u s-7 ta’Ġunju 2009, 375 miljun ċittadin minn 27 pajjiż se jivvota għal Parlament Ewropew ġdid. M’hemmx elezzjoni oħra li tħabbatha ma’ din; ħadd ma jirnexxilu jħaddem iddemokrazija parlamentari fuq dan il-livell, aħseb u ara jipprovdi xhieda ta’ tletin sena ta’ storja li kkontribwew biex dan isir realtà.

Catalan

Entre el 4 i el 7 de juny de 2009, 375 milions d’electors dels 27 Estats membres de la Unió Europea elegiran el nou Parlament Europeu.No hi ha unes altres eleccions com aquestes: cap altra institució no pot dur a terme la tasca democràtica parlamentària a aquesta escala, i menys encara demostrar que ha estat una realitat durant trenta anys.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Bejn l1945 u l-1950, grupp ta’ statisti kuraġġużi, inklużi Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi u Winston Churchill, ipprovaw jipperswadu lill-popli tagħhom biex jidħlu f’era ġdida.

Catalan

Entre 1945 i 1950, uns quants homes d’Estat plens de coratge —entre els quals es trobaven Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Winston Churchill— emprenen la tasca de convèncer de la necessitat d’entrar en una nova etapa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Biex lUE tmur lil hinn minn din il-figura, se jkun meħtieġ ftehim intergovernattiv ġdid dwar ir-relazzjonijiet bejn lIstati Membri ħdan l-istituzzjonijiet.

Catalan

Si es vol anar més enllà, caldrà un nou acord intergovernamental sobre les relacions entre els Estats membres en el si de les institucions.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Bit-tisħiħ ta’ l-istabbiltà, s-sigurta’ u l-benesseri għas-sħab kollha involuti, l-ENP tipprevjeni l-preżenza ta’ linji diviżorji ġodda bejn l-UE mkabbra u l-ġirien tagħha.

Catalan

En reforçar l’estabilitat, la seguretat i el benestar de tots els socis implicats, la PEV evita l’aparició de noves línies de fractura entre la UE ampliada i els seus veïns.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

B¢al fis-sistemi ¿uridiƒi nazzjonali, hija stabbilita ¿erarkija bejn il-livell le¿islattiv Livell le¿islattiv u livell u l-livell ta’implimentazzjoni tal-li¿ijiet.ta’implimentazzjoni

Catalan

S’estableix, com en tots els sistemes jurídics estatals, la jerarquia entre el nivelllegislatiu i el nivell d’execució de les lleis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Bħal donaturi oħra, hemm ħtieġa kostanti u kontinwa li tiġi żviluppata l-kapaċità tagħna li ntejbu l-komplementarjetà u li jiġu integrati kwistjonijiet kruċjali bħar-rwoli ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-prevenzjoni ta’ kunflitti u l-ambjent fl-iżvilupp, fl-iżvilupp, fl flimkien ma’ temi aktar ġodda bħas-sikurezza,

Catalan

Com passa amb altres donants, hi ha una necessitat constant de desenvolupar la nostra capacitat per millorar la complementarietat i d’integrar en el desenvolupament problemes transversals com el paper de la igualtat de gènere, la prevenció de conflictes i el medi ambient, a més de temes més recents, com la seguretat, la migració i l’asil.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

B’mod parallel, il-kooperazzjoni mal-Bank Dinji u ma’ l-organizzazzjonijiet tan-NU intensifikat, u rduppjat bejn wieħed u ieħor f’termini finanzjarji bejn l-2002 u l-2004.

Catalan

Estan basats en més de trenta instruments jurídics diferents, uns de temàtics (com la seguretat alimentària i els drets humans) i d’altres de geogràfics (com l’ajuda a països ACP, que és independent del pressupost principal de la Unió).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dan ifisser li hija meħtieġa politika komuni ta’ lUE dwar il-ġustizzja, ladarba l-kooperazzjoni bejn il-qrati f’pajjiżi differenti tista’ tkun im- xkla mid-definizzjonijiet differenti tagħhom ta’ ċerti atti kriminali.

Catalan

Un dels millors mètodes per capturar els criminals és seguir la pista dels guanys il·legals.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dan il-ftehim bejn lUnjoni Ewropea u l-pajjiżi ta’ l-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) huwa l-aktar ftehim kummerċjali u ta’ għajnuna ambizzjuż u b’ambitu wiesa’ li qatt ġie konkluż bejn ilpajjiżi żviluppati u li qed jiżviluppaw.

Catalan

L’Acord entre la Unió Europea i els països de l’Àfrica, del Carib i del Pacífic (ACP) és el més ambiciós pel seu abast mai fet al món entre països desenvolupats i països en vies de desenvolupament.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dan ilpjan jistabbilixxi l-konness-joni bejn issaħħa, lambjent u l-politika ta’ riċerka.

Catalan

A Amsterdam, al juny de 1997, aquesta Carta es va integrar en el cos del Tractat i ara és aplicable en tots els Estats membres.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK