MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for weee translation from Maltese to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Czech

Info

Maltese

It-titjib fl-impatt ambjentali relatat ġie indirizzat fid-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku [2], u d-Direttiva 2002/96/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) [3], rispettivament, u ma għandux jiġi indirizzat ulterjorment minn dan ir-Regolament.

Czech

Zlepšeními v souvislosti s dopady na životní prostředí se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [3] a toto nařízení by se jimi nemělo dále zabývat.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Maltese

Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

Czech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1

Maltese

34).).Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas27 ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)) (ĠU L 37, tat-13.2.2003, p.

Czech

34).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Maltese

B’mod ġenerali, l‑esportazzjoni ta’ WEEE mill‑UE għal pajjiżi mhux membri tal‑OECD huwa pprojbit.

Czech

Obecně je vývoz odpadních elektronických a elektrických materiálů z EU do zemí mimo OECD zakázán.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Maltese

Direttiva dwar it-tnaqqis tal-impatt tal-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku fuq l-ambjent (idDirettiva WEEE) (5

Czech

Aby bylo možno situaci čelit, předložila Komise dne 8. července sdělení o podpoře přizpůsobování rybářských loďstev Evropské unie hospodářským důsledkům vysokých cen paliv (5).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Maltese

Notika ta’ l-obbligazzjonijiet fuq il-bażi tad-Direttiva tal-KE dwar il-WEEE (=Skart Elettriku u Apparat Elettroniku), mill-2005 ġewimwettqa permezz tar-reġistri ta’l-EDM.

Czech

Povinné oznamování uložené směrnicí ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení se od roku 2005 provádí výhradně prostřednictvím registrů EDM.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Maltese

Tabilħaqq, jidher li porzjon sinifikanti ta’ settijiet tat‑televiżjoni, kompjuters, moniters u telefons użati li jiġu esportati lejn pajjiżi mhux membri tal‑OECD huma skart mixtri bl‑intenzjoni li jiġu rkuprati l‑komponenti u l‑elementi msemmija hawn fuq. Jekk l‑UE ma tistax tinforza b’mod suffiċjenti l‑projbizzjoni tagħha fuq l‑esportazzjoni ta’ WEEE lejn pajjiżi mhux membri tal‑OECD, dan jista’ jdgħajjef serjament ir‑ratifika tal‑projbizzjoni fuq livell globali tal‑Konvenzjoni ta’ Basel.

Czech

Zdá se, že značná část použitých televizorů, počítačů, monitorů a telefonů vyvážených do zemí mimo OECD je odpadem zakoupeným s úmyslem zpětně využít výše uvedené součástky a prvky.Nemůže-li EU účinně vymáhat svůj vlastní zákaz vývozu odpadních elektronických a elektrických materiálů do zemí mimo OECD, může to vážně narušit ratifikaci zákazu podle Basilejské úmluvy na celosvětové úrovni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Maltese

(1) Skond l-ewwel subparagrafu ta'Artikolu 5(5) tad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta'Jannar 2003 dwar skart elettriku u apparat elettroniku (WEEE) [1], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-31 ta'Diċembru 2006 rata ta'ġbir separat ta'mill-anqas erba'kilogrammi ras għal ras kull abitant kull sena ta'skart elettriku u apparat elettroniku mid-djar tintlaħaq.

Czech

(1) Podle čl. 5 odst. 5 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [1] mají členské státy zajistit, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2006 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za rok.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(1) Skond l-ewwel subparagrafu ta'l-Artikolu 5(5) tad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta'Jannar 2003 fuq skart ta'apparat elettriku u elettroniku (WEEE) [1], L-Istati Membri għandhom jassikuraw illi sa l-31 ta'Diċembru 2006 l'iktar tard xi rata ta'ġbir separat ta'mill-inqas erbgħa kilogrammi b'medja għal kull abitant kull sena ta'skart ta'apparat elettriku u elettroniku tiġi milħuqa minn djar privati.

Czech

(1) Podle čl. 5 odst. 5 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [1] mají členské státy zajistit, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2006 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za rok.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(14) qL-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu d-disinn u l-produzzjoni ta'tagħmir ta'l-elettriku u elettroniku li jqisu u jiffaċilitaw żarmar u rkupru, partikolarment l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta'WEEE, il-komponenti u l-materjali tagħhom. Produtturi m’għandhomx jipprevjienu, permezz ta'karatteristiċi speċifiċi ta'disinn jew proċessi ta'fabbrikazzjoni, li jerġa'jintuża WEEE, minbarra jekk karatteristiċi speċifiċi ta'disinn jew proċessi ta'fabbrikazzjoni jippreżentaw vantaġġi li jirbħu, per eżempju rigward il-protezzjoni tal-ħtiġijiet ta'l-ambjent u/jew ta'sigurtà.

Czech

(14) Členské státy by měly podporovat návrhy a výrobu elektrických a elektronických zařízení, které zohlední a usnadní jejich demontáž a využití, zejména opětovné použití a recyklaci OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů. Výrobci by neměli prostřednictvím specifických vlastností návrhu anebo výrobních postupů bránit opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují značné výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(15) Ġbir separat huwa l-kondizzjoni minn qabel biex jiġu żgurat trattament speċifiku u r-riċiklaġġ ta'WEEE u huwa meħtieġ biex jiġi akkwistat il-livell magħżul ta'protezzjoni ta'saħħa tal-bniedem u ta'l-ambjent fil-Komunità. Konsumaturi jridu jikkontribwixxu attivament għas-suċċess ta'ġbir bħal dan u għandhom jiġu inkoraġġiti biex jirritornaw il-WEEE. Għal dan il-għan, faċilitajiet konvenjenti għandhom jitwaqqfu għar-ritorn tal-WEEE, inklużi punti pubbliċi ta'ġbir, fejn djar privati għandhom ikunu jistgħu jirritornaw l-iskart tagħhom għall-inqas mingħajr ħlas.

Czech

(15) Oddělený sběr je předpokladem pro zajištění specifického zpracování a pro recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení zvolené úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí ve Společenství. Spotřebitelé musí aktivně přispívat k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli by být stimulováni k vracení OEEZ. K tomuto účelu by měla být zřízena vhodná zařízení pro vracení OEEZ, včetně veřejných sběrných míst, kde by domácnosti mohly vracet tento odpad přinejmenším bezplatně.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(17) Trattament speċifiku għal WEEE huwa indispensabbli sabiex jiġi evitat it-tixrid ta'oġġetti li jikkaġuna tniġġiż ġol-materjal riċiklat jew ġol-waste stream. Trattament bħal dan huwa l-mezz l-aktar effettiv biex tiġi żgurata konformità mal-livell magħżul ta'protezzjoni ta'l-ambjent tal-Komunità. Kull stabbiliment jew impriża li twettaq operati ta'riċiklaġġ u ta'trattament għandha tikkonforma ma'livelli stabbiliti minimi li jipprevjenu impatti ambjentali negattivi assoċjati mat-trattament ta'WEEE. L-aħjar metodi ta'teknika ta'trattament, irkupru u ta'riċiklaġġ disponibbli għandhom jintużaw basta li jiżguraw s-saħħa tal-bniedem u protezzjoni ambjentali għolja. L-aħjar metodi ta'teknika ta'trattament, rkupru u ta'riċiklaġġ disponibbli jistgħu jiġu definiti aktar bi qbil mal-proċeduri tad-Direttiva 96/61/KE.

Czech

(17) Má-li se předejít rozptylu znečišťujících látek do recyklovaných materiálů nebo do toku odpadů, je nevyhnutelné specifické zpracování OEEZ. Takové zpracování je nejúčinnějším prostředkem zajištění dosažení zvolené úrovně ochrany životního prostředí ve Společenství. Z důvodu zabránění negativním dopadům na životní prostředí spojeným se zpracováváním OEEZ by všechna zařízení nebo podniky zabývající se recyklací a zpracováním OEEZ měly splňovat určité minimální normy. Měly by být používány nejlepší dostupné techniky pro zpracování, využití a recyklaci, pokud zabezpečí ochranu lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Nejlepší dostupné techniky pro zpracování, využití a recyklaci mohou být definovány přesněji v souladu s postupy směrnice 96/61/ES.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(18) Fejn xieraq, prijorita għandha tingħata lill-użu mill-ġdid ta'WEEE u l-komponenti tiegħu, sotto-assemblei u oġġetti li jinħlew. Fejn użu mill-ġdid mhuwiex preferibbli, il-WEEE miġbur separatament għandu jintbagħat għall-irkupru, li matul il-kors tiegħu għandu jinkiseb livell għoli ta'riċiklaġġ u rkupru. B’żieda ma'dan, produtturi għandhom jiġu inkoraġġiti biex jintegraw materjal riċiklat f’tagħmir ġdid.

Czech

(18) Popřípadě by mělo být upřednostněno opětovné použití OEEZ a jejich konstrukčních částí, podsestav a spotřebních materiálů. Pokud není opětovné použití vhodné, všechna OEEZ z odděleného sběru by měla být předána k využití, přičemž by mělo být dosaženo vysoké úrovně recyklace a využití. Výrobci by měli být navíc stimulováni k tomu, aby při výrobě nových zařízení používali recyklovaný materiál.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(2) Il-programm tal-Komunità ta'politika u azzjoni f’relazzjoni ma'l-ambjent u żvilupp sostenibbli (Il-Ħames Programm ta'Azzjoni Ambjentali) [5] jiddikjara li l-ksib ta'żvilupp sostenibbli jsejjaħ għal bdil sinifikanti f’mudelli korrenti ta'żvilupp, produzzjoni, konsum u imġiba u avukati, fost oħrajn, it-tnaqqis ta'konsum moħli ta'risorsi naturali u l-prevenzjoni ta'tniġġiż. Isemmi skart ta'tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) bħala wieħed mill-erji mmirati li jridu jiġu rregolati, bil-ħsieb ta'l-applikazzjoni tal-prinċipji ta'prevenzjoni, irkupru u rimi/qerda sigura ta'l-iskart.

Czech

(2) Program politiky a opatření Společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje (Pátý akční program pro životní prostředí) [5] uvádí, že pro dosažení udržitelného rozvoje je nutno významně změnit současný charakter vývoje, výroby, spotřeby a vzorce chování, a vyslovuje se mimo jiné pro snížení plýtvání přírodními zdroji a pro prevenci znečištění. Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) jsou zmíněna jako jedna z cílových oblastí, která má být regulována s cílem uplatnit zásady prevence vzniku odpadů, jejich využití a bezpečného odstranění.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(21) Tagħrif lill-utenti dwar il-ħtieġa li ma jintremiex WEEE bħala skart muniċipali mhux magħżul u biex jinġabar WEEE b’mod separat, u dwar is-sistemi ta'ġbir u r-rwol taħghom fit-tmexxija ta'WEEE, huwa indispensabbli għas-suċċess ta'ġbir ta'WEEE. Tagħrif bħal dan jimplika l-immarkar kif suppost ta'tagħmir ta'l-elettriku u elettroniku li jista'jispiċċa f’laned taż-żibel jew mezzi simili ta'ġbir ta'skart muniċipali.

Czech

(21) Pro úspěšné provedení sběru OEEZ jsou nepostradatelné informace poskytované uživatelům o požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný komunální odpad a sbírat je odděleně, o sběrných systémech a o jejich úloze při nakládání s OEEZ. Takovéto informace zahrnují rovněž vhodné označování elektrických a elektronických zařízení, která by jinak mohla skončit v nádobách na odpadky nebo v obdobných prostředcích pro sběr komunálního odpadu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(4) Għandu jsir provvediment għall-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni ta'emissjonijiet ta'gassijiet serra flworinati, mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta'Lulju 1975 dwar l-iskart [6], għad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta'l-24 ta'Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis [7], għad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta'Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw [8] u għad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta'Jannar 2003 dwar skart ta'tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) [9].

Czech

(4) Je třeba přijmou opatření pro předcházení emisím fluorovaných skleníkových plynů a jejich omezování, aniž jsou dotčeny směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [6], směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění [7], směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností [8] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [9].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/157/KEE tat-18 ta'Marzu 1991 dwar batteriji u akkumulaturi li fihom ċerti sustanzi perikolużi [6] wasslet għal approssimazzjoni tal-liġijiet ta'l-Istati Membri f'dan il-qasam. Madankollu, l-għanijiet ta'dik id-Direttiva ma ntlaħqux kompletament. Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta'Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta'Azzjoni dwar l-Ambjent tal-Komunità [7] u d-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta'Jannar 2003 dwar l-iskart ta'tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) [8] enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li d-Direttiva 91/157/KEE tiġi riveduta. Għalhekk id-Direttiva 91/157/KEE għandha tiġi riveduta u sostitwita fl-interess taċ-ċarezza.

Czech

(4) Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky [6] přinesla sblížení právních předpisů členských států v této oblasti. Cílů uvedené směrnice však nebylo v plném rozsahu dosaženo. Nutnost ji přezkoumat se rovněž zdůrazňuje v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí [7] a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [8]. Směrnice 91/157/EHS by proto měla být z důvodů jasnosti přezkoumána a nahrazena.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(4) Il-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta'l-24 ta'Frar 1997 dwar strateġija Komunitarja għal tmexxija ta'l-iskart [6] insista fuq il-ħtieġa li jitmexxa ’l quddiem irkupru ta'l-iskart bil-ħsieb li titnaqqas il-kwantità ta'l-iskart għar-rimi/qerda u s-salvagwardjar ta'risorsi naturali, partikolarment permezz ta'użu mill-ġdid, riċiklaġġ, composting u rkupru ta'enerġija minn skart u għaraf li l-għażla ta'għażliet f’kull każ partikolari jrid iqis effetti ambjentali u ekonomiċi imma li sakemm isir progress xjentifiku u teknoloġiku u analiżi ta'ċikli tal-ħajja huma żviluppati aktar, użu mill-ġdid u rkupru ta'materjal għandhom jitqiesu preferibbilment fejn u sakemm ikunu l-aħjar għażliet ambjentali. Il-Kunsill stieden ukoll lill-Kummissjoni biex tiżviluppa, malli jkun possibbli, segwiment xieraq għall-proġetti tal-waste streams programme ta'prijorità, inkluż WEEE.

Czech

(4) Rada ve svém usnesení ze dne 24. února 1997 o strategii Společenství pro nakládání s odpady [6] zdůraznila, že je nutno podpořit využívání odpadů s cílem omezit množství odpadů určených k odstranění a šetřit přírodní zdroje, a to zejména pomocí opětovného použití, recyklace, kompostování a využití energie z odpadů, a dále uznala, že výběr možností v každém jednotlivém případě musí zohlednit dopady na životní prostředí a ekonomické dopady, ale že než bude dosaženo vědeckého a technologického pokroku a bude více rozvinuta analýza životního cyklu, je třeba upřednostnit opětovné použití a využití materiálu, pokud je to nejvýhodnější řešení z hlediska životního prostředí. Rada rovněž vyzvala Komisi k co nejrychlejšímu vypracování vhodných následných opatření k projektům programu prioritních toků odpadu, včetně OEEZ.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(5) Għandu jsir provvediment għall-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni ta'emissjonijiet ta'gassijiet serra flworinati, mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta'Lulju 1975 dwar l-iskart [6], għad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta'l-24 ta'Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis [7], għad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta'Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw [8] u għad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta'Jannar 2003 dwar skart ta'tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) [9].

Czech

(5) Je třeba přijmout opatření pro předcházení emisím fluorovaných skleníkových plynů a jejich omezování, aniž jsou dotčeny směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [6], směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění [7], směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností [8] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [9].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Maltese

(5) Ix-xiehda disponibbli tindika illi l-miżuri dwar il-ġbir, it-trattament, ir-riċiklaġġ u d-disponiment mit-tagħmir elettriku u elettroniku ta'l-iskart (WEEE) kif iddikjarati fid-Direttiva al-Kunsill dwar it-tagħmir elettriku u elettroniku ta'l-iskart [6] għalbiex inaqqsu l-problemi tal-ġestjoni ta'l-iskart marbuta mal-metalli t-tqal interessati u r-retardanti tal-fjammi tan-nar interessati. Minkejja dawn il-miżuri, madankollu, partijiet sinifikanti tal-WEEE jridu jissoktaw jinstabu fir-rotot tad-disponiment korrenti. Saħansitra jekk il-WEEE jiġi miġbur separatament u sottomess għall-proċessi tar-riċiklaġġ, il-kontenut tal-merkurju, tal-kadmju, taċ-ċomb, tal-kromju VI, tal-PBE u tal-PDBE x’aktarx li joħolqu riskji għas-saħħa jew għall-ambjent.

Czech

(5) Dostupné důkazy svědčí o tom, že opatření týkající se sběru, zpracování, recyklace a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [6], jsou nezbytná ke zmírnění problémů v nakládání s odpady spojenými s dotyčnými těžkými kovy a s dotyčnými retardéry hoření. Navzdory těmto opatřením se však bude i nadále při současných postupech zneškodňování objevovat významný podíl OEEZ. I kdyby byla OEEZ sbírána odděleně a byla předávána k recyklaci, jejich obsah rtuti, kadmia, olova, šestimocného chrómu, PBB a PBDE by pravděpodobně nadále představoval riziko pro zdraví a životní prostředí.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK