Ask Google

Results for filprogramm translation from Maltese to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Danish

Info

Maltese

PARTEĊIPAZZJONI FILPROGRAMM

Danish

DELTAGELSE I PROGRAMMET

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

PARTEĊIPAZZJONI FILPROGRAMM

Danish

DELTAGELSE IPROGRAMMET

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

LORGANIZZAZZJONIJIET LIJIPPARTEĊIPAW FILPROGRAMM TALUE

Danish

ORGANISATIONER, DER DELTAGERI EUPROGRAMMET

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

ILPARTIJIET INTERESSATI HUMA POŻITTIVI DWAR SEHEMHOM FILPROGRAMM

Danish

INTERESSENTERNE UDTALTE SIG POSITIVT OM DERES DELTAGELSE I PROGRAMMET

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

MEDDA WIESGĦA TA’ SUĠĠETTI LI˜JISTGĦUJINGĦATAW GĦAJNUNA FINANZJARJA FILPROGRAMM NAZZJONALIINDIKATTIV: PEREŻEMPJU LAZERBAJĠAN

Danish

EN BRED VIFTE AF EMNER FOR POTENTIEL FINANSIEL BISTANDIˆDET NATIONALE VEJLEDENDE PROGRAM‚ EKSEMPEL: ASERBAJDSJAN

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Limpatt sħiħ ta' dawn ilmiżuri ta' simplifikazzjoni se jinħassu primarjament filProgramm Qafas li jmiss.

Danish

Den fulde effekt af disse forenklinger vil hovedsageligt vise sig i forbindelse med det næste rammeprogram.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Strateġija bħal din għaldaqstant ġiet inkluża filprogramm ta’ ħidma talKummissjoni għallewwel semestru tal-2011.

Danish

En sådan strategi indgår derfor i Kommissionens arbejdsprogram for første halvår af 2011.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

IlKummissjoni għandha tipprovdi biżżejjed dettalji dwar x'inhu previst minn kull punt filprogramm leġiżlattiv u ta' ħidma.

Danish

Kommissionen giver tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om sine planer for hvert enkelt punkt i lovgivnings- og arbejdsprogrammet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Kwalunkwe tibdil filprogramm imħabbar għandu jkun ikkomunikat minnufih millkumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu opinjoni.

Danish

Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det/de rådgivende udvalg.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

IlKummissjoni m’għandhiex datafuqin-numrutal-organizzazzjonijiettal-karità maħtura u oħrajnli jipparteċipaw filprogramm tal-UE.

Danish

Kommissionenråderikke over data om antallet af velgørende organisationer(udpegede og andre), som deltager i EU-programmet. I de reviderede medlemsstater var der ca. 40 000.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Rapporti Strateġiċi, imħejjija fuq ilbażi ta' inizjattivi strateġiċi u prijoritarji mhux leġiżlattivi li huma inklużi filprogramm leġiżlattiv u ta' ħidma annwali talKummissjoni;

Danish

Strategiske betænkninger, der udarbejdes på grundlag af ikkelovgivningsmæssige strategiske og prioriterede initiativer, der er opført i Kommissionens årlige lovgivnings- og arbejdsprogram; c)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sabiex dan il-potenzjal jagħti l-frott, ilKummissjoni fil-5 ta’ Ottubru ddefiniet il-qafas ta’ strateġija globali fuq termini għallmedda t-twila 1 sabiex isostni l-progress lejn soluzzjoni għaż-żewġ Stati maħsuba filprogramm, u għar-relazzjonijiet ma’ Stat Palestinjan fil-futur.

Danish

De understregede også betydningen af det udenrigspolitiske samarbejde mellem USA og EU, særlig vedrørende fredsprocessen i Mellemøsten, hvor EU og USA er to medlemmer af det firkløver, der er udpeget i køreplanen for fred.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

F'ċirkustanzi urġenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva tagħha u skond ilproċeduri mniżżla fitTrattati, tipproponi ż-żieda ta' miżura leġislattiva mal-miżuri proposti filprogramm leġislattiv u ta' ħidma annwali.

Danish

Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dan jikkonsisti fl-erba’ programmi settorjali ta’ qabel (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci u Gundtvig), fi programm trasversali, filprogramm Jean Monnet għallappoġġ lill-istabbilimenti u lattivitajiet filqasam ta’ lintegrazzjoni Ewropea.

Danish

Det omfatter følgende: De fire tidligere sektorprogrammer (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci og Grundtvig), et tværgående program og Jean Monnet-programmet til støtte for institutioner og aktiviteter på området europæisk integration.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

LIstati Membri bdew jimplimentaw il-prijoritajiet ġodda identifikati fil-Verifika tasSaħħa u l-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku diġà fl2009, iżda ddikjaraw biss lillKummissjoni l- ħruġ mit-tmiem tal2009 minħabba li l-bdil filprogramm ma kienx ġie approvat qabel.

Danish

Medlemsstaterne begyndte allerede i 2009 at gennemføre de nye prioriteter, der var opstillet i forbindelse med sundhedstjekket og i den europæiske økonomiske genopretningsplan, men anmeldte først udgifterne til Kommissionen ved udgangen af 2009, fordi program­ændringerne ikke var godkendt før.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ir-rapporti li ma jkunux jirreferu għal xi dokument ta' bażi minn xi istituzzjoni Komunitarja m'għandhomx jittrattaw suġġetti li jkunu diġà ssemmew b'mod speċifiku filprogramm leġiżlattiv u ta' ħidma annwali li jkun ġie ppreżentat millKummissjoni u approvat millParlament għal dik issena.

Danish

Betænkninger uden reference til et basisdokument fra en EU-institution må ikke behandle emner, der allerede specifikt er nævnt i det lovgivnings- og arbejdsprogram, som er forelagt af Kommissionen og godkendt af Parlamentet for det pågældende år.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-parteċipazzjoni talIstati Membri filprogramm hija fuq bażi volontarja fejnl-Istati Membri parteċipanti għandhomjinnotifikawl-intenzjoni tagħhomlill-Kummissjonikullsenaujikkomunikawil-bżonnijiet perċepititagħhom.In-numruta’Stati Membrilijipparteċipawfil-programmżdiedfis-sninreċenti:10fl-2005,15fl-2006,18fl-2007 u 19 fl-2008.

Danish

Medlemsstaterne deltager i programmet på frivillig basis, og de deltagende medlemsstater underretter hvert år Kommissionen om deres deltagelseog meddelerdenderesbehov.Antalletaf medlemssta-ter,derdeltageriprogrammet,erstegetidesenereår:10i2005, 15 i 2006, 18 i 2007 og 19 i 2008. Bilag II viser budgetbevillingerne og definansielletildelinger pr. medlemsstatfor perioden 2005-2008.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ir-rakkomandazzjoni: Għandu jitfassal u jitnizzel filprogramm l-akkumpanjament ta’ LAGs b’taħlita ta’ evalwazzjoni esterna u evalwazzjoni proprja megħjuna.

Danish

Der følger en anbefaling af, at der i programmet indføres en ordning med bistand til de lokale aktionsgrupper i form af en blanding af ekstern evaluering og støttet selvevaluering.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-prijoritajiet filprogramm ta’ ħidma 2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri kienu jinkludu n-natura multiannwali ta’ ħafna mill-infiq tal-UE, inklużi korrezzjonijiet b’rata fissa u rkuprar, innovazzjoni u s-suq intern, il-kapital uman, l-enerġija sostenibbli, u l-istrateġija talKummissjoni għas-simplifikazzjoni tal-qafas regolatorju għan-negozju u ċ-ċittadini.

Danish

Blandt prioriteterne i Revisionsrettens arbejdsprogram for 2010 var den flerårige karakter af en stor del af EU-udgifterne, herunder faste korrektioner og tilbagebetalinger, innovation og det indre marked, menneskelig kapital, vedvarende energi og Kommissionens strategi for forenkling af reglerne for erhvervslivet og borgerne.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-azzjonijiet f’dan il-qasam huma inkorporati filprogramm ta’ Stokkolma, li l-enfasi ewlenija tiegħu hija l-interessi u l-bżonnijiet taċċittadini, u li jindirizza n-neċessità li jiġi assigurat rispett għal-libertajiet fundamentali u l-inegrità filwaqt li tkun garantita s-sigurtà.

Danish

Tiltag inden for dette område er omfattet af Stockholmprogrammet, som har mest fokus på borgernes interesser og behov og behandler nødvendigheden af at sikre respekt for grundlæggende frihedsrettigheder og integritet, samtidig med at sikkerhed garanteres.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK