Ask Google

Results for ħeġġew translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Il-ministri ħeġġew ir-riforma ġdida tal-PKS

English

Ministers encourage new reform of CFP

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Fil-fatt, ħafna parteċipanti ħeġġew li ma jkun hemm l-ebda riforma.

English

Indeed, many participants have urged that there be no reform at all.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Huma ħeġġew lill-Ministri kollha tal-ambjent biex jibqgħu involuti bis-sħiħ fil-proċess.

English

They urged all environment ministers to remain fully engaged in the process.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Reċentement, l-RIRs kollha ppubblikaw dikjarazzjonijiet pubbliċi li ħeġġew l-adozzjoni ta’ l-IPv6.

English

All RIRs have recently issued public statements and have urged the adoption of IPv6.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-Istati Membri li jappoġġaw din l-inizjattiva ħeġġew lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta u għażliet addizzjonali possibbli.

English

The member states supporting this initiative urged the Commission to put forward a proposal and possible additional options.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-Membri ħeġġew għal darb'oħra lill-Kunsill biex jipprepara ruħu biex tingħata assistenza ħalli jsir djalogu paċifiku u kostruttiv.

English

It urged the Council again to be prepared to give assistance to a peaceful and constructive dialogue.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

•Is-sistemi li jappoġġaw il-prezzijiet ħeġġew lill-bdiewa jipproduċu iktar milli kellna bżonn.

English

• Price support systems encouraged farmers to produce more than we needed.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Huma reġgħu saħqu l ilKummissjoni tappoġġa lperspettiva ta’ lintegrazzjoni Ewropea tal-Balkani tal-Punent filwaqt li ħeġġew lill-

English

The summit notably reviewed progress on the joint initiatives launched in areas including energy, border issues and implementation of the 2005 EU–Ukraine action plan.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

It-tliet rappreżentanti ħeġġew lin-negozji u lill-konsumaturi biex jużaw regolarment il-portal tal-Prodotti Rtirati.

English

The three representatives encouraged businesses and consumers alike to become regular users of Global Recalls.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-Programmi ta' Kooperazzjoni Transkonfianli ħeġġew l-applikanti tal-proġett biex jappoġġjaw l-approċċ tal-Istrateġija.

English

Cross-Border Cooperation programmes have encouraged project applicants to support the Strategy approach.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dawn il-bidliet fir-responsabbiltà jidher li ħeġġew l-evazzjoni tar-regoli u t-tfixkil tal-proċedura.

English

Such shifts appear to have encouraged circumventing the rules and obstructing the procedure.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Xi wħud ħeġġew bidliet strutturali; is-sostituzzjoni tal-axes-structure b'waħda iktar ċara b'miri aktar iffokati.

English

Some urged structural changes; the replacement of the axes-structure with a new clearer one with more focused targets.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-ministri laqgħu r-rapport u ħeġġew lill-Kummissjoni biex, f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet Ċeki, tkompli ssegwi l-kwistjoni mal-awtoritajiet Kanadiżi.

English

Ministers welcomed the report and encouraged the Commission to continue, in consultation with the Czech authorities, to pursue the matter with the Canadian authorities.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sena ilu, l-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea Neelie Kroes u Siim Kallas ħeġġew lill-kumpaniji tat-trasport biex jingħaqdu ma’ inizjattiva biex jiżdied l-għarfien tan-numru 112 fost il-vjaġġaturi.

English

One year ago European Commission Vice Presidents Neelie Kroes and Siim Kallas called on transport companies to join an initiative to raise 112 awareness amongst travellers.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Bosta delegazzjonijiet u l-Kummissjoni ħeġġew il-finalizzazzjoni ta' abbozz ta' ftehim mill-Istati Membri għall-ħolqien ta' Qorti Unifikata tal-Privattivi.

English

Several delegations and the Commission urged the finalisation of a draft agreement by the member states for establishing a Unified Patent Court.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

F'din l-okkażjoni xi delegazzjonijiet fakkru fis-sitwazzjoni tas-suq taċ-ċereali li minnha oriġinat żieda fil-prezzijiet f'pajjiżhom u oħrajn ħeġġew lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni akbar lill-effetti fuq il-bijodiversità.

English

Some delegations raised the situation in the cereals market which lay behind the price increases in their countries, and others encouraged the Commission to pay the greatest possible attention to the effects on biodiversity.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Din is-sena, l-attivitajiet ħeġġew lill-pubbliku biex jaħsibha sew dwar l-imġiba tiegħu fir-rigward tal-għażliet tat-trasport billi jnkorpora l-applikazzjonijiet mobbli u l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali.

English

Activities this year have encouraged the public to rethink their behaviour when it comes to transport choices by incorporating mobile apps and social media.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Waqt il-, il-kapijiet tal-Istat u tal-gvern ħeġġew "il-leġiżlaturi tal-Unjoni (...) biex jiftiehmu fuq [il-proposta] sa Ġunju, sabiex l-investimenti l-ġodda jistgħu jiġu attivati anke sa nofs l-2015."

English

At the , heads of state and government urged "the Union legislators (…) to agree on [the proposal] by June, so that the new investments can be activated as early as mid-2015."

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

Peress li t-tibdil fil-klima huwa mistenni li jżid il-frekwenza tad-diżastri naturali b'effetti diżastrużi fuq il-foresti, dawk id-delegazzjonijiet ħeġġew lill-Kummissjoni biex tħejji dokument ta' diskussjoni strateġika dwar il-ħarsien tal-foresti fil-livell tal-UE ( 14563/09 + COR1 ).

English

Given that climate change is expected to increase the frequency of natural disasters with devastating effects on forests, those delegations urged the Commission to prepare a strategic discussion paper on forest protection at EU level ( 14563/09 + COR1 ).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Huma ħeġġew lill-istituzzjonijiet Ewropej biex iżidu aktar il-momentum, speċjalment biex iżidu l-aċċess għas-suq tax-xogħol, iffukar aħjar tas-servizzi soċjali fl-Istati Membri u l-iżgurar ta' opportunitajiet indaqs sabiex ikun hemm aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ.

English

They encouraged the European institutions to further increase the momentum, especially with a view to improving access to the labour market, better targeting of social services in member states and ensuring equal opportunities with view to access to education and training.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK