Ask Google

Results for globalizazzjoni translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

globalizazzjoni

English

globalisation

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Maltese

L-istandardizzazzjoni Ewropea u l-isfida tal-globalizazzjoni

English

European standardisation and the challenge of globalisation

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Maltese

li jkun hemm reazzjoni effettiva għall-globalizazzjoni tal-fabbrikazzjoni;

English

to respond effectively to the globalization of manufacturing;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-Globalizazzjoni hija l-forza prinċipali għat-tiswir fi żminijietna.

English

Globalisation is the principal shaping force of our times.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-avvanzi teknoloġiċi u l-globalizazzjoni għadhom m’humiex ta’ benefiċċju sħiħ għall-Ewropej kollha.

English

Technological advances and globalisation are not yet fully benefiting all Europeans.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-riċerka ser tiffoka fuq dan li ġej: il-globalizazzjoni f'dak li jirrigwardja l-pressjoni għall konverġenza;

English

Research will focus on: globalisation in relation to pressures for convergence;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-politika ta' l-Iżvilupp u dik esterna u l-assistenza wkoll jiġu użati biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ protezzjoni soċjali, l-immodernizzar ta’ swieq tax-xogħol u jikkontribwixxu għal sforzi inernazzjonali li jindirizzaw id-dimensjoni soċjali tal-globalizazzjoni u tat-tibdil tal-klima.

English

Development and external policies and assistance will also be used to support the development of social protection systems, the modernisation of labour markets and contribute to international efforts addressing the social dimension of globalisation and of climate change.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn is-sħab għandhom jindirizzaw ukoll mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu mad-diviżjoni internazzjonali ġdida ta’ xogħol li joħroġ mill-globalizazzjoni, b’settur partikolari billi ttiffokusja fuq is-settur.

English

These partnerships should also address questions related to the new international division of labour stemming from globalisation, with a particular sector by sector focus.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Madankollu, l-istruttura industrijali ta’ l-ekonomija ta’ l-UE in ġenerali ma tpoġġihiex fl-aħjar pożizzjoni biex taffaċja l-proċess kontinwu ta’ globalizazzjoni.

English

Nevertheless, the industrial structure of the EU economy as a whole makes it less than ideally positioned to face the ongoing globalisation process.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Rwol prinċipali ta’ l-UE waqt li ffaċċjata kif inhi bil-globalizazzjoni u l-bidla mgħaġġla teknoloġika huwa li tgħin l-Istati Membri biex jimmodernizzaw is-swieq tax-xogħol u li tantiċipa l-bdil u r-ristrutturar.

English

A key role for the EU in the face of globalisation and rapid technological change is to help Member States to modernise labour markets and to anticipate change and restructuring.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-argumenti favur il-mobilità tat-tagħlim - li tgħin biex tlaħħaq mal-globalizazzjoni, iżżid il-kompetittività u ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali - japplikaw saħansitra iżjed għall-gruppi żvantaġġati minħabba li dawn huma l-iktar vulnerabbli.

English

The arguments in favour of learning mobility – coping with globalisation, increasing competitiveness and strengthening social cohesion – apply even more so to disadvantaged groups as these are the most vulnerable.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Biex tiffaċja sfidi ġodda komuni għall-Istati Membri kollha u timmaniġja t-tibdil fil-kuntest tat-tkabbir, globalizazzjoni u xjuħija demografika, l-Aġenda tal-Politika Soċjali għandha tkun msaħħa iżjed.

English

In order to face the new challenges common to all Member States and to manage change in the context of enlargement, globalisation and demographic ageing, the Social Policy Agenda should be further strengthened.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Iż-żoni metropolitani, fl-Ewropa bħal kullimkien fid-dinja, qed jiffaċċjaw sfidi kbar: il-globalizazzjoni, marbuta mal-proċess ta’ integrazzjoni tas-swieq internazzjonali tal-propjetà, tas-servizzi, tal-kapitali, ta’ l-għerf tas-sengħa (know-how) u tax-xogħol ta’ snajja’ speċjalizzati u mhux, li qed iġibu bidla mgħaġġla fis-sistema produttiva tagħhom; l-iżvilupp għal tul ta’ żmien li jimponi mmaniġġar għaqli tar-riżorsi naturali; il-koeżjoni soċjali, il-kwalità tal-ħajja kif ukoll il-koeżjoni territorjali.

English

Metropolitan areas, in European as elsewhere in the world, are facing a number of major challenges: globalisation, which is linked to the integration of international markets in goods, services, capital, expertise and skilled and unskilled labour, leading to the rapid transformation of their manufacturing systems; sustainable development, which calls for prudent management of natural resources; social cohesion; quality of life; and territorial cohesion.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Imma, jekk l-UE trid li tikber fil-futur u li tkun tista' taħsad il-benefiċċji tal-globalizazzjoni, hija għandha ssib ir-rieda politika biex tasal għar-riformi strutturali u tippromwovi l-investiment.

English

And yet, if the EU is to grow in the future and to be able to reap the benefits of globalisation, it must find the political will to deliver on structural reforms and to promote investments.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ix-xogħol ser jidentifika il-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw il-bidliet fil-metodi ta' ggvernar u ċ-ċittadinanza, partikolarment fil-kuntest ta' iżjed integrazzjoni u globalizazzjoni u mill-perspettivi ta' l-istorja u l-wirt kulturali kif ukoll l-impatt ta' dawn il-bidliet u possibilitajiet jissaa l-iggvernar demokratiku, jiġu risolti l-konflitti, jiġu mħarsa d-drittijiet tal-bniedem u jingħata każ tad-diversità kulturali u ta' l-identità.

English

The work will identify the main factors influencing changes in governance and citizenship, in particular in the context of increased integration and globalisation and from the perspectives of history and cultural heritage as well as the impacts of these changes and the possible options to enhance democratic governance, resolve conflicts, protect human rights and take account of cultural diversity and multiple identities.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-riċerka f'din il-kategorija tirrispondi, partikolarment, gall-ħtiġijiet ta' sensiela ta' deċiżjoniet politiċi dwar il-kompetittività, id-dinamiżmu u l-integrazzjoni ta' l-ekonomija Ewropea, fil-kuntest tat-tkabbir, tal-globalizazzjoni u tar-relazzjonijiet kummerċjali tal-Ewropa mal-kumplament tad-dinja.

English

Research in this category responds, in particular, to the needs of a series of policies concerned with the competitiveness, dynamism and integration of the European economy, in the context of enlargement, globalisation and Europe's commercial relations with the rest of the world.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Iċ-ċittadinanza, id-demokrazija u forom ġodda ta' gvern, b'mod partikolari fil-kuntest ta' iktar integrazzjoni u globalizazzjoni u mill-perspettivi ta' l-istorja u tal-wirt kulturali:

English

citizenship, democracy and new forms of governance, in particular in the context of increased integration and globalisation, and from the perspectives of history and cultural heritage:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Jekk l-Ewropa g¢andhatiffaƒƒja l-isfidi tal-globalizazzjoni uto¢loq iktar impjiegi u impjiegia¢jar g¢al kull¢add, in-nies kollhatag¢ha g¢andu jkollhom l-istessƒans u opportunità.

English

If Europeis to meet the challenges ofglobalisation and create moreand better jobs, all of its people must have the samechances and opportunities.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn is-s¢ab g¢andhom jindirizzaw ukoll mistoqsijiet li g¢andhom x’jaqsmu mad-divi∆joni internazzjonali ¿dida ta’xog¢ol li jo¢ro¿ mill-globalizazzjoni, b’settur partikolari billi tiffoka fuq is-settur.

English

These partnerships should also address questions related to the new international division of labourstemming from globalisation, with a particular sector by sector focus.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK