Ask Google

Results for interrogaturi translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

fabbrikanti tal-interrogaturi Mode S;

English

Mode S interrogators manufacturers;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Partikolarment, il-verifika tal-interrogaturi Mode S għandha turi:

English

In particular, the verification of Mode S interrogators shall demonstrate:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Interrogaturi mill-Ministeru tal-Intelligence ssoġġettaw lill-ħabsin tas-Sala 209 għal swat u abbużi mentali u sesswali.

English

Interrogators from the Ministry of Intelligence have subjected prisoners in Ward 209 to beatings and mental and sexual abuses.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Interrogaturi mill-Ministeru tal-Intelligence ssoġġettaw lill-ħabsin tas-Sala 209 għal swat u abbużi mentali u sesswali.

English

Interrogators from the Ministry of Intelligence have subjected prisoners in Ward 209 to beatings and mental and sexual abuse.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Matul l-interrogazzjonijiet ta' priġunieri politiċi, l-interrogaturi jużaw id-data, l-emails u l-komunikazzjonijiet personali tagħhom.

English

During interrogations of political detainees, the interrogators make use of the detainees' personal data, mail and communications.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sa mhux aktar tard mill-5 ta’ Frar 2015, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-transponders tar-radars sekondarji ta’ sorveljanza abbord kwalunkwe inġenju tal-ajru li jkun qed itir fuq Stat Membru ma jkunx soġġett għal interrogazzjonijiet eċċessivi trażmessi mill-interrogaturi tas-sorveljanza bbażati fuq l-art u li jew jesiġu tweġiba jew li għalkemm ma jesiġux tweġiba jkunu qawwija biżżejjed biex jaqbżu l-livell minimu tal-limitu tar-riċevitur tat-transponder tar-radar sekondarju ta’ sorveljanza.

English

By 5 February 2015 at the latest Member States shall ensure that a secondary surveillance radar transponder on board any aircraft flying over a Member State is not subject to excessive interrogations that are transmitted by ground-based surveillance interrogators and which either elicit replies or whilst not eliciting a reply are of sufficient power to exceed the minimum threshold level of the receiver of the secondary surveillance radar transponder.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

“radar ta’ sorveljanza sekondarju (SSR)” tfisser sistema ta’ radar ta’ sorveljanza li juża trażmettituri/riċevituri (interrogaturi) u transponders;

English

‘secondary surveillance radar (SSR)’ means a surveillance radar system which uses transmitters/receivers (interrogators) and transponders;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru għandhom jevalwaw l-impatt possibbli fuq is-servizzi tat-traffiku tal-ajru tal-kunflitti tal-kodiċi tal-interrogaturi u t-telf potenzjali marbut magħhom tad-dejta ta’ sorveljanza tal-miri Mode S mill-interrogaturi Mode S affettwati, meta jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti ta’ ħidma tagħhom u ż-żejjed disponibbli.

English

Air traffic service providers shall assess the possible impact on air traffic services of interrogator code conflicts, and the corresponding potential loss of Mode S target surveillance data from the impacted Mode S interrogators, taking into account their operational requirements and available redundancy.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru m’għandhomx jużaw dejta li ġejja minn interrogaturi Mode S li jaħdmu taħt ir-responsabbiltà ta’ pajjiż terz jekk l-allokazzjoni tal-kodiċi tal-interrogatur għadha ma ġietx ikkoordinata.

English

Air traffic service providers shall not use data from Mode S interrogators operating under the responsibility of a third country if the interrogator code allocation has not been coordinated.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli lill-Istati Membri l-oħra tal-inqas kull 6 xhur permezz tas-sistema ta’ allokazzjoni tal-kodiċi tal-interrogatur, reġistru aġġornat tal-allokazzjoni u tal-użu tal-kodiċi tal-interrogatur mill-interrogaturi eliġibbli Mode S fiż-żona ta’ responsabbiltà tagħhom.

English

Member States shall make available to other Member States at least every six months through the interrogator code allocation system an up-to-date record of the allocation and use of interrogator code by the eligible Mode S interrogators within their area of responsibility.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-unitajiet militari li qed iħaddmu l-interrogaturi eliġibbli Mode S fuq kull kodiċi tal-interrogatur ieħor minbarra kodiċi II 0 u kodiċijiet oħra riservati għall-ġestjoni tal-militar, huma konformi mal-Artikli 3 sa 7 sa l-Artikolu 12.

English

Member States shall take the necessary measures to ensure that military units operating eligible Mode S interrogators on any other interrogator code than II code 0 and other codes reserved for military management, comply with Articles 3 to 7 and Article 12.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-unitajiet militari, li qed joperaw interrogaturi Mode S fuq kodiċi II 0 jew kodiċijiet tal-interrogatur oħra riservati għall-ġestjoni tal-militar, jikkontrollaw l-użu esklussiv ta’ dawn il-kodiċijiet tal-interrogatur, biex jevitaw in-nuqqas ta’ koordinazzjoni fl-użu ta’ kull kodiċi eliġibbli tal-interrogatur.

English

Member States shall take the necessary measures to ensure that military units, operating Mode S interrogators on II code 0 or other interrogator codes reserved for military management, monitor the exclusive use of these interrogator codes, to avoid the uncoordinated use of any eligible interrogator code.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-interrogaturi Mode S, meta jaħdmu b'kodiċi SI u jekk ikun permess minn parametru ta' ħidma xieraq, għandhom jinterrogaw transponders li m'għandhomx kapaċità ta' kodiċi SI billi jużaw il-messaġġi ta' protokoll ta' imblokk f'iktar minn sit wieħed Mode S kif previst għall-ħidma tal-kodiċi II.

English

Mode S interrogators, when operating with an SI code and if enabled by an appropriate operational parameter, shall interrogate transponders lacking SI code capability using the Mode S multisite lockout protocol messages foreseen for II code operation.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-interrogaturi Mode S, meta joperaw b'kodiċi II u jekk ikun permess minn parametru ta' ħidma xieraq, għandhom ikunu konfigurabbli minn operatur biex jew:

English

Mode S interrogators, when operating with an II code and if enabled by an appropriate operational parameter, shall be configurable by the operator to either:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-interrogaturi Mode S, meta joperaw b'kodiċi SI u jekk ikun permess minn parametru ta' ħidma xieraq, għandhom ikunu konfigurabbli minn operatur biex jew:

English

Mode S interrogators, when operating with an SI code and if enabled by an appropriate operational parameter, shall be configurable by the operator to either:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-interrogaturi Mode S, meta joperaw b'kodiċi SI u jekk ikun permess minn parametru ta' ħidma xieraq, għandhom jakkwistaw ukoll miri permezz tas-sejħiet kollha ta' tweġiba li huma miktuba b'kodiċi II li jaqbel.

English

Mode S interrogators, when operating with an SI code and if enabled by an appropriate operational parameter, shall also acquire targets through all call replies which are encoded using the matching II code.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-interrogaturi Mode S, meta joperaw b'kodiċi SI u jekk ikun permess minn parametru ta' ħidma xieraq, għandhom jikkunsidraw tweġibiet bit-transponders bit-tweġibiet tas-sejħiet kollha miktuba b'kodici II li jaqbel bħala transponders li mhumiex mgħammra b'SI, irrispettivament mill-kapaċità SI msemmija fir-rapport ta' kapaċità tal-kollegament tad-dejta definit fid-dokument imsemmi fl-Anness I punt (2).

English

Mode S interrogators, when operating with an SI code and if enabled by an appropriate operational parameter, shall consider transponders replying with all call replies encoded using the matching II code as non-SI equipped transponders, irrespectively of the SI capability reported in the data link capability report defined in the document referred to in Annex I point 2.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-operaturi Mode S għandhom jinfurmaw lill-Istat Membru kompetenti tal-inqas kull 6 xhur ta’ kull bdil fl-ippjanar tal-installazzjoni jew fl-istat ta’ ħidma tal-interrogaturi eliġibbli Mode S fir-rigward ta’ kull punt ewlieni tal-allokazzjoni tal-kodiċi tal-interrogatur imniżżel fl-Anness II, Parti B.

English

Mode S operators shall inform the competent Member State at least every six months of any change in the installation planning or in the operational status of the eligible Mode S interrogators regarding any of the interrogator code allocation key items listed in Annex II, Part B.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-operaturi Mode S għandhom jiżguraw li l-kostitwent elettroniku tar-radar head tal-interrogaturi Mode S tagħhom, li jużaw il-kodiċi tal-interrogatur imħaddem:

English

Mode S operators shall ensure that the radar head electronics constituent of their Mode S interrogators using an operational interrogator code:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-operaturi Mode S għandhom jiżguraw li l-perikli potenzjali tal-kunflitti tal-kodiċi tal-interrogatur li jaffettwaw l-interrogaturi Mode S tagħhom ikunu evalwati u mnaqqsa b’mod xieraq.

English

Mode S operators shall ensure that potential interrogator code conflict hazards affecting their Mode S interrogators are properly assessed and mitigated.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK