Ask Google

Results for kontroproduttiva translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni tista’ tkun kontroproduttiva.

English

This provision would, in this sense, be counterproductive.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Huwa jikkunsidra li din is-soluzzjoni kumplessa u għalja ser tkun kontroproduttiva.

English

It considers that such a complex and costly solution would be counter-productive.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-politika kontinwa ta' għeluq hija inaċċettabbli u politikament kontroproduttiva.

English

The continued policy of closure is unacceptable and politically counterproductive.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dik l-alternattiva rriżultat kontroproduttiva għall-fiduċja taddepożitanti u għandha titwaqqaf.

English

That option has proven counter-productive for the confidence of depositors and should be discontinued.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Billi qed tiġi żviluppata statistika kompletament ġdida, din irrestrizzjoni tista` tkun kontroproduttiva.

English

As entirely new statistics are being developed this restriction may be counterproductive.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Din irriżultat kontroproduttiva għall-fiduċja tad-depożitanti u jista » jkun li setgħet ipprovokat ilproblemi.

English

This has proven counterproductive for the confidence of depositors and may have exacerbated the problems.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Hu enfasizza li d-diversità m’għandhiex titqies li hi kontroproduttiva biss, iżda jista’ jkollha benefiċċji wkoll.

English

He stressed that diversity should not be seen as solely counterproductive, but could have beneficial effects, too.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-projbizzjoni tal-promozzjoni ta’ dawn il-prodotti bħala prodotti b’riskju baxx hija kontroproduttiva.

English

Prohibiting the promotion of these products as low-risk products would be counter-productive.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

5.1 Dawn l-aħħar snin urew li l-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq tax-xogħol ta’ spiss tkun kontroproduttiva.

English

5.1 The last few years have shown that imposing restrictions on access to the labour market is often counterproductive.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Jeħtieġ li jittieħdu prekawzjonijiet li jiżguraw li l-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri fis-suq komuni tkun indirizzata lejn l-innovazzjoni u ma tkunx kontroproduttiva jew saħansitra distruttiva12.

English

Precautions need to be taken to make sure that competition between Member States in the common market is geared towards innovation and is not counter-productive or even destructive12.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Fir-rigward tal-pubbliċità tat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet, tqies li l-pubbliċità sistematika tista’ tkun kontroproduttiva, minħabba li din għandha l-potenzjal li tikkawża kriżi, filwaqt li xi kultant il-pubbliċità tista’ tkun utli f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

English

Regarding publicity of warnings and recommendations, it was considered that systematic publicity could be counter-productive by potentially triggering crises, while publicity could on occasion be useful in case of non-compliance.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Madankollu, minkejja l-benefiċċji kollha mistennija, l-introduzzjoni tar-regoli dettaljati tista’ tkun kontroproduttiva u tnaqqas sostanzjalment l-attrazzjoni tal-konċessjonijiet.

English

However, despite all the expected benefits, the introduction of detailed rules might prove counter-productive and substantially decrease the attractiveness of concessions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-informazzjoni obbligatorja dwar il-kontenut kimiku tal-iskart riċiklabbli tkun kontroproduttiva, minħabba li l-konsumaturi jistgħu ma jieħdu l-ebda deċiżjoni informata dwar l-azzjonijiet meħtieġa.

English

Mandatory information on the chemical content of recyclable waste would be counterproductive, since consumers may not make an informed decision on the actions required.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dawn jistgħu jwasslu malajr għal konklużjonijiet żbaljati li l-konsegwenzi ekonomiċi tagħhom ikunu katastrofiċi: jekk il-ġlieda kontra l-problema presunta ta’ periklu morali toħloq, pereżempju, regoli aktar stretti fil-qasam tad-dejn fil-patt ta’ stabbiltà u ta’ tkabbir jew għat-tneħħija tad-dejn awtomatiku, wieħed jista’ jistenna pressjoni kontroproduttiva (u ineffikaċi skont il-Kummissjoni) fuq in-nefqa pubblika.

English

These arguments may very quickly give rise to false conclusions, with disastrous economic consequences: if efforts to deal with the alleged problem of moral hazard were, for example, to give rise to even stricter rules on debt in the stability and growth pact or to automatic debt brakes, then counterproductive (and ineffective, according to the Commission) pressure on public spending might be expected.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-użu tal-fondi għall-kuntratti/offerti eżistenti jew ġodda għar-relazzjonijiet pubbliċi għandu jiġi evitat jew jinżamm f'livell minimu, peress li f'ċerti każijiet il-ħidma tista' tkun saħansitra kontroproduttiva għall-għanijiet tas-Sena.

English

Using funds for existing or new PR contracts/tenders should be avoided or reduced to an absolute minimum, as in some cases the work might even be counterproductive to the Year's goals.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

3.4 Għad li l-militanza islamista hija fenomenu tal-minoranzi (il-ħerqa reliġjuża kienet fattur ewlieni fil-gwerra ċivili tat-Taġikistan fis-snin disgħin), kull reġim isegwi politiki sekularisti aggressivi, ħaġa kontroproduttiva fid-dawl tad-domanda dejjem ikbar għall-edukazzjoni musulmana, inkluż min-nisa.

English

3.4 Although islamist militancy is a minority phenomenon (religious fervour was a major factor in the 1990s Tajik civil war), each regime pursues aggressive secularist policies, which is counter-productive given the increasing demand for Muslim education, including from women.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Barra minn hekk, l-enfasi esklużiva fuq il-proċess elettorali tista’ tkun kontroproduttiva jekk twassal għall-iritirar bikri mill-ħidma tad-donaturi.

English

Moreover focusing exclusively on electoral process may be counterproductive if it leads to an early donors' disengagement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-informazzjoni obbligatorja dwar il-kontenut kimiku tal-iskart riċiklabbli tkun kontroproduttiva, minħabba li għandha tingħata b'mod ċar u li jinfiehem sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu ma jieħdu l-ebda deċiżjoni informata dwar l-azzjonijiet meħtieġa.”

English

Mandatory information on the chemical content of recyclable waste would be counterproductive, since consumers should be formulated clearly and comprehensibly so that consumers can may not make an informed decision on the actions required.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Jeħtieġ li jittieħdu prekawzjonijiet li jiżguraw li l-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri fis-suq komuni tkun indirizzata lejn l-innovazzjoni u ma tkunx kontroproduttiva jew inkella distruttiva12.

English

Precautions need to be taken to make sure that competition between Member States in the common market is geared towards innovation and is not counter-productive or even destructive12.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Madankollu, il-Kummissjoni ma ssibhiex xierqa iżda x’aktarx kontroproduttiva għat-trażżin ta’ l-iskop ta’ l-applikazzjoni ta’ din il-proċedura f’każijiet lil hinn mill-fruntieri biss.

English

The Commission would, however, consider it not only inappropriate but counterproductive to constrain the scope of application of this procedure to cross-border cases only.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK