Ask Google

Results for misluf translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Kapital misluf subordinat għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

English

Subordinated loan capital must fulfil the following additional conditions:

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Kapital misluf sub-ordinat għandu wkoll iwettaq din il-kriterja:

English

Subordinated loan capital must also fulfil the following criteria:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Din ir-rata tvarja skont it-tip ta' kreditu jew ammont misluf.

English

This can vary according to the type of credit and the amount borrowed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-kapital misluf subordinat irid ukoll joqgħod għal dawn il-kriterji addizzjonali:

English

Subordinated loan capital must also fulfil the following additional criteria:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

3.3.9 Il-prattika tal-limitu fuq il-kapital misluf għandha vantaġġ doppju.

English

3.3.9 The practice of restricting the capital financed would have a two-fold advantage.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Imgħaxijiet u ħlasijiet finanzjarji fuq kapital misluf (self) miksub għall-iskopijiet tar-razzett.

English

Interest and financial charges on borrowed capital (loans) obtained for farm purposes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fl-2001, it-TFS tat garanzija li kopriet sa PLN 5 miljun minn ammont misluf li kien jammonta għal PLN 20 miljun.

English

In 2001 TFS granted a guarantee covering up to PLN 5 million of a loan amounting to PLN 20 million.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Is-Seba’ Programm ta’ Qafas ser jikkontribwixxi għal dan, kemm permezz tal-finanzjament dirett imma wkoll permezz ta’ użu ta’ kapital misluf (leverage) addizzjonali ta’ investimenti pubbliċi u privati fir-riċerka.

English

The 7th Framework Programme will contribute to this, both through direct financing but also by leveraging additional public and private investments in research.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Jekk xi oġġett jiġi misluf, mikri jew trasferit lil xi persuna, istituzzjoni jew organizzazzjoni intitolata għall-benefiċċju ta' ħelsien skond l-Artikoli 67 jew 68, il-ħelsien għandu jibqa' jingħata sakemm il-persuna, istituzzjoni jew l-organizzazzjoni jużaw l-oġġett, għall-għanijiet li jagħtu d-dritt għal dak il-ħelsien.

English

Should an article be lent, hired out or transferred to a person, institution or organisation entitled to benefit from relief pursuant to Articles 67 and 68, the relief shall continue to be granted provided the person, institution or organisation uses the article for purposes which confer the right of such relief.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-kontribuzzjoni mistennija mill-programmi speċifiċi lill-BEI ser ittejjeb b’mod sinifikanti l-aċċess għall-finanzjament tad-dejn u għalhekk teżerċita effett sinifikanti ta’ użu ta’ kapital misluf (leverage) fuq l-investimenti privati fl-RTD.

English

The contribution envisaged from the specific programmes to the EIB will significantly improve the access to debt finance and thereby exercising a significant leverage effect on private investments in RTD.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-programmi speċifiċi biex iwettqu s-Seba’ Programm ta’ Qafas huma ddisinjati biex jilħqu l-massimu ta’ l-użu tal-kapital misluf (leverage) u ta’ l-impatt ta’ l-infiq għar-riċerka fil-livell Ewropew skond il-baġit disponibbli.

English

The specific programmes to implement the 7th Framework Programme are designed to maximise the leverage and impact of European level research spending within the available budget.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

7.1 Il-buy-outs imwettqa minn ċerti tipi ta’ private equities huma attività spekulattiva, ibbażata fuq id-dejn u l-kunċett riskjuż li jintużaw il-profitti ġġenerati mill-kumpanija identifikata sabiex jiġi rimborżat il-kapital misluf u jiġu ġġenerati profitti konsiderevoli fi żmien ħames snin.

English

7.1 The buy-outs conducted by certain types of private equities are a speculative activity, based on indebtedness and a gamble on being able to use the profits generated by the target firm to reimburse borrowing and generate considerable gains within five years.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Jekk l-apparat jiġi misluf, mikri jew trasferit lil stabiliment jew organizzazzjoni jagħti jedd li jibbenefika minn għajnuna bis-saħħa ta' l-Artikolu 51, l-għajnuna għandha tkompli tingħata sakemm l-istabiliment jew organizzazzjoni juża' l-apparat għal skopijiet li taw dritt għal dik l‑għajnuna.

English

Should equipment be lent, hired out or transferred to an establishment or organisation entitled to benefit from relief pursuant to Article 51, the relief shall continue to be granted provided the establishment or organisation uses the equipment for purposes which confer the right to such relief.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-Programmi ta’ Qafas ta’ qabel juru l-impatt ta’ dawn l-azzjonijiet fir-ristrutturazzjoni tar-riċerka fl-Ewropa u t-tgħaqqid u l-użu tal-kapital misluf (leveraging) tar-riżorsi.

English

Previous framework programmes demonstrate the impact of such actions in restructuring research in Europe and pooling and leveraging resources.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Jekk xi oġġett jiġi misluf, mikri jew trasferit lil xi stabbiliment jew organizzazzjoni ntitolata għall-benefiċċju ta' ħelsien skond l-Artikolu 43 jew 44(2), il-ħelsien għandu jibqa' jingħata sakemm l-istabiliment jew l-organizzazzjoni jużaw l-oġġett, strument jew apparat għall-għanijiet li jagħtu d-dritt għal dak il-ħelsien.

English

Should an article be lent, hired out or transferred to an establishment or organisation entitled to benefit from relief pursuant to Article 43 or 44(2), the relief shall continue to be granted provided the establishment or organisation uses the article, instrument or apparatus for purposes which confer the right to such relief.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn jinkludu l-kumplikazzjonijiet ikkawżati mill-kambju, il-possibbiltà li l-istokk ikun misluf, diskrepanzi bejn iż-żoni ta’ ħin, ċikli ta’ saldu differenti fis-swieq ta’ reġjuni oħra u l-ispiża sinifikanti li taf tkun involuta għall-awtomatizzazzjoni tas-sistemi sabiex it-T+2 jkun possibbli.

English

These include the complications created by foreign exchange, the possibility that stock may be on loan, time zone mismatches, different settlement cycles in the markets of other regions and the significant cost which may be involved to automate systems in order to make T+2 possible.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Per eżempju, ċerti fondi ta’ ekwità privata li jispeċjalizzaw fl-akkwist iffinanzjat b’kapital misluf (leveraged buy-out) jinvestu f’intrapriża għal perijodu ta’ 3 sa 5 snin, filwaqt li oħrajn, li joperaw bħala business angels, jipprovdu lill-SMEs innovattivi b’kapital riskjuż u jistgħu jikkommettu ruħhom saħansitra sa ħmistax-il sena9.

English

For example, some private equity funds specialising in leveraged buy-outs invest in an enterprise for a period of three to five years, whilst others, operating as business angels, provide innovative SMEs with risk capital and may be committed for as many as fifteen years9.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn huma wkoll mira ewlenija tal-fondi ta’ private equity, li jirrikorru għal kapital misluf (leveraged buy-outs), billi s-servizzi ta’ interess ġenerali jiġġeneraw cash flow sinifikanti, ikunu f’qagħda ta’ (kważi-) monopolju, ikollhom dejn baxx u spejjeż ta’ ħidma għoljin.

English

They are also a prime target for private equity funds, which opt for leveraged buy-outs, as SGIs generate significant cash-flow, are in a position of (near-) monopoly, have low debts and high operating costs.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Per eżempju, ċerti fondi ta’ ekwità privata li jispeċjalizzaw fl-akkwist ffinanzjat b’kapital misluf (leveraged buy-out) jinvestu f’intrapriża għal perijodu ta’ 3 sa 5 snin, filwaqt li oħrajn, li joperaw bħala business angels, jipprovdu lill-SMEs innovattivi b’kapital riskjuż u jistgħu jikkommettu ruħhom saħansitra sa ħmistax-il sena10.

English

For example, some private equity funds specialising in leveraged buy-outs invest in an enterprise for a period of three to five years, whilst others, operating as business angels, provide innovative SMEs with risk capital and may be committed for as many as fifteen years10.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

l-iskambju ta’ l-għarfien espert u ta' esperjenza permezz ta’ trasferiment temporanju reċiproku ta' staff ta' riċerka bejn iċ-ċentri magħżula fir-reġjuni li jikkwalifikaw, u organizzazzjoni(jiet) oħra assoċjata/i minn pajjiż(i) ieħor/oħrajn fi Stat ieħor ta’ l-UE, b’ mekkaniżmi obbligatorji awtomatiċi ta’ ritorn ta' l-istaff misluf li ġej miċ-ċentri magħżula fir-reġjuni li jikkwalifikaw

English

Exchange know-how and experience through trans-national two-way secondments of research staff between the selected centres in the qualifying regions and one or more partner organisations in another EU State, with in-built obligatory return mechanisms for seconded staff originating from the selected centres in the qualifying regions;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK