Ask Google

Results for picolinafen translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Is-sustanzi attivi l-ġodda fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen u flumioxazine kienu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/28/KE [12], 2001/87/KE [13], 2002/48/KE [14], 2002/64/KE [15] u 2002/81/KE [16].

English

The new active substances fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen and flumioxazine were included in Annex I to Council Directive 91/414/EEC by Commission Directives 2001/28/EC(12), 2001/87/EC(13), 2002/48/EC(14), 2002/64/EC(15) and 2002/81/EC(16).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi hemm qbil bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni li l-Ġermanja għandha ssegwi l-eżami dettaljat għad-dokumenti għal BAS 656H (dimethenamid-p) u AC 900001 (picolinafen), li l-Irlanda għandha ssegwi l-eżami dettaljat għad-dokument għal ZA 1963 (picoxystrobin);

English

Whereas it is understood between the Member States and the Commission that Germany will pursue the detailed examination for the dossiers for BAS 656H (dimethenamid-p) and AC 900001 (picolinafen), that Ireland will pursue the detailed examination for the dossier for ZA 1963 (picoxystrobin);

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi dokument għas-sustanza attiva AC 900001 (picolinafen) kien intbagħat minn Cyanamid Agro NV/SA lill-awtoritajiet Ġermaniżi fl-10 ta' Mejju, 1999;

English

Whereas a dossier for the active substance AC 900001 (picolinafen) was submitted by Cyanamid Agro NV/SA to the German authorities on 10 May 1999;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi d-dokumenti BAS 656H (dimethenamid-p), AC 900001 (picolinafen), u ZA 1963 (picoxystrobin) kienu ntbagħtu lill-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fl-10 ta' Ġunju, 1999;

English

Whereas the dossiers BAS 656H (dimethenamid-p), AC 900001 (picolinafen), and ZA 1963 (picoxystrobin) were referred to the Standing Committee on Plant Health on 10 June 1999;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tat-22 ta' Lulju, 1999 li tirrikonoxxi fil-prinċipju il-kompletezza tad-dokumenti mibgħuta għall-eżami dettaljat bil-ħsieb ta' l-inklużjoni eventwali ta' BAS 656H (dimethenamid-p AC 900001(picolinafen), ZA 1963 (picoxystrobin) fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti ta' protezzjoni għall-pjanti

English

COMMISSION DECISION of 22 July 1999 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of BAS 656H (dimethenamid-p AC 900001(picolinafen), ZA 1963 (picoxystrobin) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Id-dokument mibgħut minn Cyanamid Agro NV/SA lill-Kommissjoni u lill-Istati Membri bil-ħsieb li tiġi nkluża l-AC 900001 (picolinafen) bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE u li kien intbagħat lill-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fl-10 ta' Ġunju, 1999;

English

the dossier submitted by Cyanamid Agro NV/SA to the Commission and the Member States with a view to the inclusion of AC 900001 (picolinafen) as active substance in Annex I to Directive 91/414/EEC and which was referred to the Standing Committee on Plant Health on 10 June 1999;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri innominati bħala rapporteur ippreżentaw abbozz ta' rapporti ta' l-istima li jikkonċernaw is-sustanzi lejn il-Kummissjoni fit-2 ta' Novembru ta' l-1998 (cinidon-ethyl), fit-30 ta' Novembru ta' l-1998 (cyhalofop butyl), fil-5 ta' Awissu ta' l-1998 (famoxadone), fid-19 ta' Novembru ta' l-1999 (florasulam), fis-27 Lulju ta' l-1999 (metalaxyl-m) u fil-21 ta' Diċembru ta' l-2000 (picolinafen).

English

The nominated rapporteur Member States submitted draft assessment reports concerning the substances to the Commission on 2 November 1998 (cinidon-ethyl), 30 November 1998 (cyhalofop butyl), 5 August 1998 (famoxadone), 19 November 1999 (florasulam), 27 July 1999 (metalaxyl-m) and 21 December 2000 (picolinafen).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri għandhom iżżommu disponibbli r-rapporti ta' riċensjoni għal cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen, apparti milli għall-informazzjoni kunfidenzjali fl-ambitu tad-definizzjoni ta' l-Artikolu 14 tad-Direttiva 91/414/KEE, għal konsultazzjoni minn kwalunkwe parti nteressata jew għandha tkun magħmula disponibbli lilhom meta jitolbuha.

English

Member States shall keep available the review reports for cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen, except for confidential information within the meaning of Article 14 of Directive 91/414/EEC, for consultation by any interested parties or shall make it available to them on specific request.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-Ġermanja rċeviet applikazzjoni permezz ta' l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE ta' l-10 ta' Mejju ta' l-1999 minn BASF-AG li jikkonċerna l-picolinafen.

English

Germany received an application under Article 6(2) of Directive 91/414/EEC on 10 May 1999 from BASF-AG concerning picolinafen.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-awtorizzazzjoni għall-kull prodott tal-protezzjoni tal-pjanti li għandu fih cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew picolinafen sabiex jassiguraw li l-kondizzjonijiet li jitrattaw dawn is-sustanzi attivi stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ikun hemm konformità magħhom.

English

Member States shall review the authorisation for each plant-protection product containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen to ensure that the conditions relating to these active substances set out in Annex I to Directive 91/414/EEC are complied with.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-Istati Membri għandhom, għal kull prodott tal-protezzjoni tal-pjanti li għandu fih cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew il-picolinafen bħala l-uniku sustanza attiva jew bħala wieħed minn bosta sustanzi attivi li huma kollha elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE sal-1 ta' Ottubru 2002, jerġgħu jivvalutaw il-prodott bi qbil mal-prinċipji li hemm provvediment dwarhom fl-Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta' dokument li jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Anness III tiegħu.

English

Member States shall, for each authorised plant-protection product containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 1 October 2002, re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III thereto.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-riċensjonijiet kienu ffinalizzati fid-19 ta' April ta' l-2002 fil-format tar-rapporti ta' riċensjoni tal-Kummissjoni għal cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen.

English

The reviews were finalised on 19 April 2002 in the format of the Commission review reports for cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-riċensjonijiet ta' cinidon-ethyl, metalaxyl-M u picolinafen ma żvelaw l-ebda mistoqsijiet miftuħa li setgħu kienu jenħtieġa l-konsultazzjoni tal-Kumitart Xjentifiku dwar il-Pjanti.

English

The reviews of cinidon-ethyl, metalaxyl-M and picolinafen did not reveal any open questions which would have required a consultation of the Scientific Committee on Plants.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom permess għall-perjodu raġonevoli sabiex jipplimentaw id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE f'dak li jirigwardja l-prodotti tal-portezzjoni tal-pjanti li għandhom cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew picolinafen u b'mod partikolari sabiex jaraw awtorizzazzjonijiet provvisorji eżistenti u, sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' dan il-perjodu, sabiex ibidlu dawn l-awtorizzazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet sħaħ, sabiex jemendawhom jew jirtirawhom bi qbil mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE.

English

After inclusion, Member States should be allowed a reasonable period to implement the provisions of Directive 91/414/EEC as regards plant-protection products containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen and in particular to review existing provisional authorisations and, by the end of this period at the latest, to transform those authorisations into full authorisations, to amend them or to withdraw them in accordance with the provisions of Directive 91/414/EEC.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/64/KE tal-15 ta' Lulju ta' l-2002 li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE sabiex jinkludu cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen bħala sustanzi attivi.

English

Commission Directive 2002/64/EC of 15 July 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen as active substances

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK