Ask Google

Results for rivitalizzazzjoni translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Il-Programm ta’ Rivitalizzazzjoni tal-Grigal

English

The Northeast Revitalization Programme

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Is-Sur Arnaud MONTEBOURG Ministru għar-Rivitalizzazzjoni Ekonomika

English

Mr Arnaud MONTEBOURG Minister for Economic Regeneration

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Mingħajr ir-rivitalizzazzjoni meħtieġa, iż-żona kollha kienet tkompli tiddeterjora.

English

Without the necessary revitalisation, the entire area would further deteriorate.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ir-rivitalizzazzjoni ta' ħiliet antiki u l-iżvilupp ta' ħiliet ġodda

English

Reviving old skills and developing new ones

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ir-rivitalizzazzjoni tad-domanda privata u l-antiċipazzjoni tad-domanda pubblika:

English

Reviving private demand and frontloading public demand:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Għandu jkun hemm rotazzjoni ta’ l-uċuh tar-raba’ sabiex tiġi ffavorita r-rivitalizzazzjoni tal-ħamrija.

English

Crop rotation should be guaranteed in order to facilitate soil recovery.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-Kummissjoni ressqet ukoll serje ta' miżuri sabiex tappoġġja r-rivitalizzazzjoni tas-settur tal-ferroviji.

English

The Commission also put forward a series of measures to support the revitalisation of the railway sector.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-Ftehim Supplimentari għalhekk kien xieraq u meħtieġ sabiex il-Muniċipalità tilħaq l-għan tagħha tar-rivitalizzazzjoni ta’ Damplein.

English

The Supplementary Agreement was therefore appropriate and necessary for the Municipality to achieve its goal of revitalising the Damplein.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Bil-pjan ta' azzjoni tal-lum għar-rivitalizzazzjoni tas-settur tal-azzar, qed ngħaddu messaġġ ċar lill-industrija, li hija settur strateġikament importanti għall-Ewropa u mutur għat-tkabbir.

English

With today’s blueprint for the revival of the steel sector, we send a clear signal to the industry that it is a strategically important sector for Europe and a motor for growth.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

(47) (6) Fil-White Paper intitolata "Strateġija għar-rivitalizzazzjoni tal-ferrovija Komunitarja" fl-1996, il-Kummissjoni ħabbret it-tieni miżura fis-settur ferrovjarju konvenzjonali u mbagħad ordnat studju fuq l-integrazzjoni tas-sistemi ferrovjarji nazzjonali, li r-riżultati tiegħu ġew ippubblikati f'Mejju 1998 bir-rakkomandazzjoni ta' l-adozzjoni tad-Direttiva bbażata fuq is-soluzzjoni adottata fis-settur tal-veloċità għolja.

English

(47) In its White Paper entitled «A strategy for revitalising the Community's railways» in 1996, the Commission announced a second measure in the conventional rail sector and then ordered a study on the integration of national rail systems, the results of which were published in May 1998 with the recommendation of the adoption of a Directive based on the approach taken in the high-speed sector.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

13.1 Peress li l-industrija tinsab fil-qalba tas-suq uniku, l-Unjoni Ewropea trid tkompli tikkonċentra fuq ir-rivitalizzazzjoni tal-industrija tagħha u tilħaq il-mira taż-żieda fil-kontribuzzjoni tagħha għall-PDG tal-UE għal 20 % sal-2020.

English

13.1 As industry lies at the heart of the single market, the European Union must continue to concentrate on revitalising its industry and meet the target of increasing its contribution to the EU's GDP to 20% by 2020.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

2.1 Il-ħolqien ta’ żona ferrovjarja unika Komunitarja li tkun kapaċi tikkompeti (b’mod sostenibbli) ma’ modi oħra tat-trasport huwa l-isfida li l-Unjoni Ewropea ilha tipprova tegħleb sa mill-ewwel direttiva tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar l-iżvilupp ta’ linji tal-ferrovija tal-Komunità (91/440/KEE), li ġiet segwita fl-1996 minn White Paper bit-titolu “Strateġija għar-rivitalizzazzjoni tal-ferrovija Komunitarja”.

English

2.1 The EU has been rising to the challenge of creating a single railway area that can compete (sustainably) with other modes of transport since the first directive of 29 July 1991 on the development of the Community's railways (91/440/EEC), which was followed by a White Paper entitled A strategy for revitalising the Community's railways.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Bejn l-2014 u l-2020, l-investimenti tal-FEŻR fil-patrimonju jkunu għadhom eliġibbli, f'ċerti kundizzjonijiet, permezz ta' finanzjament dirett, iżda wkoll permezz tal-investiment fir-rivitalizzazzjoni tal-bliet, fl-iżvilupp sostenibbli u fis-sostenn ta' intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

English

In 2014-2020, ESIF investments in heritage will remain eligible, under certain conditions, through direct funding, but also through investment in urban regeneration, sustainable development and support to small to medium-sized enterprises (SMEs).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dan l-istadju l-ġdid fil-proċess tar-rivitalizzazzjoni ta' l-industrija tal-ferroviji għandu jirrappreżenta punt ta' bidla għall-ġarr tal-merkanzija bil-ferroviji.

English

This new stage in the process of revitalising the rail industry should mark a turning point for rail freight.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Fl-aħħar nett, l-għan tar-rivitalizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE jappella għall-approvazzjoni tal-isforzi tal-industrijalizzazzjoni mill-ġdid f'konformità mal-aspirazzjoni tal-Kummissjoni li żżid il-kontribuzzjoni tal-industrija għall-PDG għal xejn inqas minn 20% sal-2020.

English

Finally, the objective of revitalization of the EU economy calls for the endorsement of the reindustrialisation efforts in line with the Commission´s aspiration of raising the contribution of industry to GDP to as much as 20% by 2020.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Hemm possibbiltà li l-programmazzjoni ssir aktar flessibbli u s-sistema diġitali tista' wkoll tkun fattur ta' rivitalizzazzjoni, grazzi għall-introduzzjoni tal-film-spettaklu 3-D.

English

Programming is likely to become more flexible and digital technology can also play a revitalising role thanks to the introduction of the 3-D film-show.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Hija tinkludi sehem l-isport fil-ħolqien ta' l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku u r-rivitalizzazzjoni, partikolarment f'żoni żvantaġġati.

English

This includes the contribution of sport to job creation and to economic growth and revitalisation, particularly in disadvantaged areas.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali se jkompli jsostni l-konservazzjoni u r-rivitalizzazzjoni tal-wirt kulturali rurali (li ġew investiti fih EUR 1,2 biljun bejn l-2007 u l-2013), u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd se jiffinanzja proġetti ta' żvilupp li jippromwovu l-wirt kulturali – fosthom il-wirt kulturali marittimu – immexxijin mill-komunitajiet f'żoni tas-sajd.

English

The European Agricultural Fund for Rural Development will continue supporting the conservation and upgrading of rural cultural heritage (on which €1.2 billion was invested from 2007-13), and the European Maritime and Fisheries Fund will finance community-led development projects that promote cultural heritage – including maritime cultural heritage – in fisheries areas.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-għanijiet immedjati huma għalhekk il-ħolqien tal-impjiegi, l-ixprunar tat-tkabbir, it-titjib tal-protezzjoni soċjali u r-rivitalizzazzjoni tas-setturi affettwati mill-kriżijiet riċenti (bħal ma hu t-turiżmu).

English

The immediate objectives are therefore creating jobs, boosting growth, improving social protection and revitalising sectors affected by recent crises (such as tourism).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Avviż dwar il-miżuri ta’ implimentazzjoni għall-aġġustament u r-rivitalizzazzjoni ta’ għaxar industriji ewlenin għall-Provinċja ta’ Hubei jissuġġerixxi li "jiġi integrat attivament il-kapital finanzjarju provinċjali ta’ sostenn għall-iżvilupp industrijali, jiġi ottimizzat l-investiment kapitali, ikun hemm innovazzjoni f’diversi modi ta’ sostenn.

English

Notice concerning implementation measures for the adjustment and revitalisation of ten key industries for Hubei Province suggest to "actively integrate the supportive provincial financial capital for industrial development, optimize capital investment, be innovative in various supporting ways.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK