Ask Google

Results for flatulenza translation from Maltese to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

French

Info

Maltese

gass (flatulenza);

French

gaz (flatulences) ;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

gass fl-istonku (flatulenza)

French

flatulences

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ulċera gastrika u ulċera duwodenali, gastrite, rimettar, nawżea, stitikezza, flatulenza

French

Ulcère gastrique et ulcère duodénal, gastrite, vomissement, nausée, constipation, flatulence

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

- problemi bid- diġestjoni li jirriżultaw fi dwejjaq wara l- ikel, gass (flatulenza)

French

- Problèmes de digestion entraînant une gêne après les repas, gaz (flatulence)

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Rimettar, uġigħ fl-istonku, gass (flatulenza) u tħossok imdardar (tqalligħ).

French

Vomissements, douleurs à l’estomac, flatulence et sensation d’inconfort (nausées).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

problemi bid-diġestjoni li jirriżultaw fi dwejjaq wara l-ikel, tħossok minfuħ, gass (flatulenza)

French

Problèmes de digestion entraînant une gêne après les repas, sensation de ballonnement, gaz (flatulence)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Tandemact (li dehru f’bejn pazjent 1 u 10 minn 100) huma infezzjonijiet tal-parti ta' fuq tal-passaġġ respiratorju (irjiħat), ipostesija (tnaqqis fis-sensittività tal- mess), ksur fl-għadam, żieda fil-piż, sturdament, flatulenza (gass) u oedema (nefħa).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Tandemact (chez un à 10 patients sur 100) sont les suivants: infections des voies respiratoires supérieures (comme des rhumes), hypoesthésie (diminution de la sensibilité tactile), fractures des os, prise de poids, vertiges, flatulences (gaz) et œdèmes (gonflement).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bi Xenical (li dehru f'aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma l- influwenza, ipogliċemija (livelli baxxi ta' zokkor fid-demm), uġigħ ta' ras, infezzjoni fil-parti ta' fuq ta' l-apparat respiratorju (irjiħat), qtar żejtni mir-rektum, uġigħ jew skonfort addominali (ta' żaqq), flatulenza (gass) flimkien ma' ħruġ ta' feċi, urġenza biex jitbattlu l-imsaren, feċi li jidhru xaħmin jew żejtnin, flatulenza (gass), feċi maħlula, evakwazzjoni (feċi) żejtnija u żieda fl-ammont ta' feċi.

French

Les effets indésirables les plus fréquemment observés (chez plus d’un patient sur dix) de Xenical sont les suivants: influenza (grippe), hypoglycémie (faibles taux de sucre dans le sang), maux de tête, infections des voies respiratoires supérieures (rhumes), traces de graisses anales, douleurs ou gênes abdominales (ventre), flatuosités (gaz) avec suintements, selles impérieuses (urgence d’aller aux toilettes), selles grasses ou huileuses, flatulences (gaz), selles liquides, émissions de graisses (fèces) et selles plus abondantes.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bl-użu ta’ Isentress (li dehru f'bejn 1 u 10 pazjenti minn kull 100) huma ħolm anormali, inkubi, insomnja (diffikultà fl-irqad), dipressjoni, imġiba anormali, sturdament, uġigħ ta' ras, iperattività psikomotorja (nuqqas ta’ sabar), vertiġini (sensazzjoni ta' tidwir), tnaqqis fl- aptit, distensjoni addominali (żaqq minfuħa), uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dijarrea, flatulenza (gass), nawżja (tħossok ma tiflaħx), rimettar, dispepsija (indiġistjoni), raxx, astenja (dgħjufija), għeja, piressija (deni), limfoċiti atipika (ċelluli bojod tad-demm anormali), u żieda fil-livelli fid-demm ta’ xi enzimi (alanina aminotransferażi, aspartat aminotransferażi, lipażi u amilażi pankreatika) u trigliċeridi (tip ta' xaħam).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Isentress (chez un à 10 patients sur 100) sont les suivants: rêves atypiques, cauchemars, insomnies (difficulté à dormir), dépression, comportement anormal, étourdissements, maux de tête, hyperactivité psychomotrice (agitation), vertiges (sensation de tourbillonnement), perte d'appétit, distension abdominale (ballonnements), douleur abdominale (mal au ventre), diarrhée, flatulences (gaz), nausées (envie de vomir), vomissements, dyspepsie (indigestion), éruption cutanée, asthénie (faiblesse), fatigue, pyrexie (fièvre), lymphocytes atypiques (globules blancs anormaux) et taux sanguins plus élevés de certains enzymes (alanine aminotransférase, aspartate aminotransférase, lipase et amylase pancréatique) et de triglycérides (un type de graisse).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Agenerase (li dehru f’pazjent 1 minn 10) huma iperkolestoremija (livelli ta’ kolesterol għoljin), uġigħ ta’ ras, dijarrea, flatulenza (gass), nawżea (dardir), remettar, raxx u għeja.

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Agenerase (chez plus d’un patient sur 10) sont les suivants: hypercholestérolémie (taux élevés de cholestérol dans le sang), maux de tête, diarrhées, flatulences (gaz), nausées (sensations de malaise), vomissements, éruptions cutanées et fatigue.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Alli (li dehru f’aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma ħruġ ta’ qtar żejtni, flatulenza (gass) flimkien ma’ tnixxija, urġenza biex jitbattlu l-imsaren (ħtieġa urġenti biex tiftaħ l-imsaren), feċi li jidhru xaħmin jew żejtnin, evakwazzjoni żejtnija (movimenti tal-imsaren ta’ żejt biss, mingħajr feċi, flatulenza (gass) u feċi rotob.

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Alli (chez plus d’un patient sur 10) sont les suivants: traces de graisses, flatuosités (gaz) avec suintements, selles impérieuses (urgence d’aller aux toilettes), selles grasses et huileuses, émissions de graisses (évacuation de graisses seules, sans selles), flatulences (gaz) et selles molles.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Cubicin (li dehru f’bejn pazjent 1 u 10 minn kull 100) huma infezzjonijiet ikkawżati minn fungi (moffa u ħmira), infezzjonijiet fl-apparat urinarju (infezzjoni tal- istrutturi li jġorru l-awrina), infezzjoni ta’ Candida (infezzjoni fungali), anemija (livell baxx ta’ ċelloli ħomor fid-demm), ansjetà, insomnja (diffikultà fl-irqad), sturdament, uġigħ ta’ ras, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, uġigħ gastrointestinali u addominali, nawżea, remettar, konstipazzjoni, dijarrea, flatulenza (gass), nefħa u distensjoni (tħoss żaqqek mimlija), raxx, prurite (ħakk), uġigħ fil-ġogi (tal- idejn u tas-saqajn), reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni, piressija (deni), astenja (debbolezza), testijiet tal-fwied mhux normali u livelli għoljin fid-demm ta’ enzima msejħa CPK fid-demm (indikatur ta’ ħsara fil-muskoli).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Cubicin (chez un à 10 patients sur 100) sont les suivants: infections à champignons (moisissures et levures), infection des voies urinaires (infection des structures de transport de l’urine), infection à Candida (une infection fongique), anémie (faible numération des globules rouges), anxiété, insomnies (troubles du sommeil), vertiges, céphalées, hypertension (tension sanguine élevée), hypotension (tension sanguine faible), douleurs gastro- intestinales et abdominales (mal à l’estomac), nausées (sensation de malaise ), vomissements, constipation, diarrhée, flatulences (gaz), ballonnements et distension (sensation que le ventre est plein), éruptions cutanées, prurit (démangeaisons), douleurs dans les membres (bras et jambes), réactions au site d’injection, pyrexie (fièvre), asthénie (faiblesse), examens hépatiques anormaux et augmentation du niveau dans le sang d’une enzyme appelée CPK (marqueur de lésion musculaire).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Fosavance (li dehru f’bejn pazjent wieħed u 10 minn kull 100) huma wġigħ ta’ ras, uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dispepsija (qrusa tal-istonku), stitikezza, dijarrea, flatulenza (gass), ulċeri fl-esofagu, disfaġija (diffikultà meta tibla’), distensjoni addominali (żaqq minfuħa), tlugħ ta’ aċidu mill-istonku u wġigħ muskoloskelettriku (uġigħ fil-muskoli, l-għadam u l-ġogi).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Fosavance (entre un à 10 patients sur 100) sont les suivants: maux de tête, douleurs abdominales (maux d’estomac), dyspepsie (brûlures d’estomac), constipation, diarrhée, flatulences (gaz), ulcères œsophagiens, dysphagie (difficultés à avaler), distension abdominale (ballonnements), régurgitation acide et douleurs musculo-squelettiques (douleurs dans les muscles, les os et les articulations).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-iktar komuni b’Adrovance huma uġigħ ta’ ras, uġigħ addominali (taż-żaqq), dispepsija (qrusa tal-istonku), stitikezza, dijarrea, flatulenza (gass), ulċeri fl-esofagu, disfaġija (diffikultà fil-bligħ), distensjoni addominali (żaqq minfuħa), tlugħ ta’ aċidu mill-istonku u wġigħ muskoloskelettriku (uġigħ fil-muskoli, fil-għadam u fil-ġogi).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Adrovance (chez un à 10 patients sur 100) sont les suivants: maux de tête, douleurs abdominales (maux d’estomac), dyspepsie (brûlures d’estomac), constipation, diarrhée, flatulences (gaz), ulcères œsophagiens, dysphagie (difficultés à avaler), distension abdominale (ballonnements), régurgitation acide et douleurs musculo-squelettiques (douleurs dans les muscles, les os et les articulations).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Madakollu, l-effetti sekondarji li ġejjin dehru f'bejn 1 u 10 pazjenti f'1,000: infezzjonijiet fil-parti ta' fuq tan-nifs (irjiħat) fosthom infjammazzjoni tal-griżmejn u s-sinus, infezzjoni fl-apparat urinarju (infezzjoni fl-istrutturi li jġorru l-awrina) fosthom l-infezzjoni fil- bużżieqa tal-awrina, anemija (tnaqqis fil-għadd ta’ ċelloli ħomor tad-demm), iperkalemija (livelli għoja ta’ potassju fid-demm), dipressjoni, insonnja (diffikultà fl-irqad), sinkope (tħossok ħażin), mejt (vertiġini, sens ta' tidwir), bradikardija (taħbit tal-qalb mhux mgħaġġel), ipotensjoni (pressjoni tad- demm baxxa), dispnea (diffikultà fin-nifs), sogħla, uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dijarrea, dispepsija (ħruq ta’ stonku), flatulenza (gass), remettar, iperidrożi (għaraq eċċessiv), prurite (ħakk), raxx, mijalġija (uġigħ fil-muskoli), uġigħ fid-dahar, spażmi tal-muskolu, indeboliment renali (problemi fil-kliewi) inkluża l-insuffiċjenza tal-kliewi, uġigħ fis-sider, astenja (djgħufija) u livelli għola ta’ kreatina fid-demm (marker tal-kataboliżmu - diżintegrazzjoni tal-muskoli).

French

Cependant, les effets indésirables suivants sont observés chez un à 10 patients sur 1 000: infection des voies respiratoires supérieures (rhumes), y compris inflammation de la gorge et des sinus, infection des voies urinaires (infection des structures véhiculant l’urine), y compris infection de la vessie, anémie (faible nombre de globules rouges), hyperkaliémie (taux élevé de potassium dans le sang), dépression, insomnie (difficulté à dormir), syncope (perte de connaissance), vertiges (sensation de tournis), bradycardie (faible fréquence cardiaque), hypotension (faible pression sanguine), dyspnée (difficulté à respirer), toux, douleurs abdominales (mal au ventre), diarrhée, dyspepsie (brûlures d’estomac), flatulences (gaz), vomissements, hyperhydrose (transpiration excessive), prurit (démangeaisons), éruptions cutanées, myalgie (douleurs musculaires), douleurs dorsales, spasmes musculaires, dysfonctionnement rénal (fonction rénale diminuée), y compris insuffisance rénale soudaine, douleurs à la poitrine, asthénie (faiblesse) et augmentation des taux sanguins de créatinine (un indicateur de la dégradation musculaire).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Madankollu, l-effetti sekondarji li dehru f'bejn 1 u 10 pazjenti minn kull 1,000: infezzjonijiet fil-parti tan-nifs (irjiħat) fosthom infjammazzjoni tal- griżmejn u s-sinus, infezzjoni fl-apparat urinarju (infezzjoni fl-istrutturi li jġorru l-awrina) fosthom l- infezzjoni fil-bużżieqa, anemija (tnaqqis fil-għadd ta’ ċelloli ħomor tad-demm), iperkalemija (livelli għoja ta’ potassju fid-demm), dipressjoni, insonnja (diffikultà fl-irqad), sinkope (tħossok ħażin), mejt (vertiġini, sens ta' tidwir), bradikardija (taħbit tal-qalb mhux mgħaġġel), ipotensjoni (pressjoni baxxa), dispnea (diffikultà fin-nifs), sogħla, uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dijarrea, dispepsija (ħruq ta’ stonku), flatulenza (gass), remettar, iperidrożi (għaraq eċċessiv), prurite (ħakk), raxx, mijalġija (uġigħ fil-muskoli), uġigħ fid-dahar, spażmi tal-muskolu, indeboliment renali (problemi fil-kliewi) inkluża l- insuffiċjenza renali f'salt (insuffiċjenza tal-kliewi), uġigħ fis-sider, astenja (djgħufija) u livelli ogħla ta’ kreatina fid-demm (marker tad-diżintegrazzjoni tal-muskoli).

French

Cependant, les effets indésirables suivants sont observés chez un à 10 patients sur 1 000: infection des voies respiratoires supérieures (rhumes), y compris inflammation de la gorge et des sinus, infection des voies urinaires (infection des structures véhiculant l’urine), y compris infection de la vessie, anémie (faible nombre de globules rouges), hyperkaliémie (taux élevé de potassium dans le sang), dépression, insomnie (difficulté à dormir), syncope (perte de connaissance), vertiges (sensation de tournis), bradycardie (faible fréquence cardiaque), hypotension (faible pression sanguine), dyspnée (difficulté à respirer), toux, douleurs abdominales (mal au ventre), diarrhée, dyspepsie (brûlures d’estomac), flatulences (gaz), vomissements, hyperhydrose (transpiration excessive), prurit (démangeaisons), éruptions cutanées, myalgie (douleurs musculaires), douleurs dorsales, spasmes musculaires, dysfonctionnement rénal (fonction rénale diminuée), y compris insuffisance rénale soudaine, douleurs à la poitrine, asthénie (faiblesse) et augmentation des taux sanguins de créatinine (un indicateur de la dégradation musculaire).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Madankollu, l-effetti sekondarji li ġejjin jidhru f’bejn pazjent 1 u 10 minn kull 1,000: infezzjonijiet fil-parti tan-nifs (irjiħat) fosthom infjammazzjoni tal- griżmejn u s-sinus, infezzjoni fl-apparat urinarju (infezzjoni fl-istrutturi li jġorru l-awrina) fosthom l- infezzjoni fil-bużżieqa, anemija (tnaqqis fil-għadd ta’ ċelloli ħomor tad-demm), iperkalemija (livelli għoja ta’ potassju fid-demm), dipressjoni, insonnja (diffikultà fl-irqad), sinkope (tħossok ħażin), mejt (vertiġini, sens ta' tidwir), bradikardija (taħbit tal-qalb mhux mgħaġġel), ipotensjoni (pressjoni baxxa), dispnea (diffikultà fin-nifs), sogħla, uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dijarrea, dispepsija (ħruq fl- istonku), flatulenza (gass), remettar, iperidrożi (għaraq eċċessiv), prurite (ħakk), raxx, mijalġija (uġigħ fil-muskoli), uġigħ fid-dahar, spażmi tal-muskolu, indeboliment renali (problemi fil-kliewi) inkluża l- insuffiċjenza renali (insuffiċjenza tal-kliewi), uġigħ fis-sider, astenja (djgħufija) u livelli għola ta’ kreatina fid-demm (marker tal-kataboliżmu - diżintegrazzjoni tal-muskoli).

French

Cependant, les effets indésirables suivants sont observés chez un à 10 patients sur 1 000: infection des voies respiratoires supérieures (rhumes), y compris inflammation de la gorge et des sinus, infection des voies urinaires (infection des structures véhiculant l’urine), y compris infection de la vessie, anémie (faible nombre de globules rouges), hyperkaliémie (taux élevé de potassium dans le sang), dépression, insomnie (difficulté à dormir), syncope (perte de connaissance), vertiges (sensation de tournis), bradycardie (faible fréquence cardiaque), hypotension (faible pression sanguine), dyspnée (difficulté à respirer), toux, douleurs abdominales (mal au ventre), diarrhée, dyspepsie (brûlures d’estomac), flatulences (gaz), vomissements, hyperhydrose (transpiration excessive), prurit (démangeaisons), éruptions cutanées, myalgie (douleurs musculaires), douleurs dorsales, spasmes musculaires, dysfonctionnement rénal (fonction rénale diminuée), y compris insuffisance rénale soudaine, douleurs à la poitrine, asthénie (faiblesse) et augmentation des taux sanguins de créatinine (un indicateur de la dégradation musculaire).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L- effetti sekondarji l- aktar komuni b' Fosavance (li dehru f' bejn pazjent 1 u 10 minn 100) kienu wġigħ ta 'ras, uġigħ muskoloskeletriku (għadam, muskoli, ġogi) u sintomi gastrointestinali bħal uġigħ addominali (ta' żaqq), dispepsija (indiġestjoni) stitikezza, dijarrea, flatulenza (gass), ulċeri fl- esofagu, disfaġija (diffikultà biex tibla '), distensjoni addominali (żaqq minfuħa) u tlugħ ta' aċidu mill- istonku.

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Fosavance (chez 1 à 10 patients sur 100) sont les suivants: maux de tête, douleurs musculo-squelettiques (os, muscle ou articulations) et symptômes gastro-intestinaux tels que douleurs abdominales (ventre), dyspepsie (indigestion), constipation, diarrhée, flatulences (gaz), ulcères œ sophagiens, dysphagie (difficultés à avaler), distension abdominale (ballonnements) et régurgitation acide.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L- iktar effetti sekondarji komuni ma ’ Dynastat (li dehru f’ bejn pazjent 1 u għaxra min kull 100) huma l- anemija (tnaqqis fl- għadd ta ’ ċelloli ħomor tad- demm), ipokaljemija (livelli baxxi ta ’ potassju fid - demm), aġitazzjoni, insonnja (diffikultà fl- irqad), ipoestesija (tnaqqis fis- sens tal- mess), pressjoni għolja jew baxxa, farinġite (griżmejn irritati), insuffiċjenza respiratorja (diffukultà biex tieħu n- nifs), osteite alveolari (infjammazzjoni wara l- qlugħ ta ’ sinna), dispepsjia (indiġestjoni), flatulenza (gass fl - istonku), ħakk, uġigħ fid- dahar, oligurja (tnaqqis fl- ammont ta ’ awrina), edema periferika (nefħa, ġeneralment fir- riġlejn) u żieda fil- livelli ta ’ kreatinina fid- demm (sinjal ta ’ problemi fil- kliewi).

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Dynastat (chez 1 à 10 patients sur 100) sont: anémie (faible nombre de globules rouges), hypokaliémie (faibles taux de potassium dans le sang), agitation, insomnie (difficulté à dormir), hypoesthésie (diminution du sens du toucher), tension artérielle trop élevée ou trop faible, pharyngite (mal à la gorge), insuffisance respiratoire (difficulté à respirer), ostéite alvéolaire (inflammation après extraction d’ une dent), dyspepsie (digestion difficile), flatulence (gaz), prurit (démangeaisons), douleurs dorsales, oligurie (diminution de la quantité d’ urine émise), œ dème périphérique (gonflement, en général des jambes) et augmentation des taux sanguins de créatinine (un marqueur des problèmes des reins).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L- effetti sekondarji l- aktar komuni b’ Agenerase (li dehru f’ pazjent 1 minn 10) huma wġigħ ta ’ ras, dijarrea, flatulenza (gass), nawżea (dardir), remettar, raxx u għeja.

French

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Agenerase (chez plus d’ un patient sur 10) sont les suivants: maux de tête, diarrhée, flatulences (gaz), nausée (sensation de malaise), vomissements, éruptions cutanées et fatigue (épuisement).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK