Ask Google

Results for psiko translation from Maltese to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

French

Info

Maltese

Iperattività psiko-motriċi

French

Hyperactivité psychomotrice

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

anoressoġeniċi jew psiko-stimulanti tat-tip amphetamine

French

les anorexigènes ou psychostimulants de type amphétamine

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Status epilepticus * Aċċessjoni Koordinazzjoni Anormali * Nystagmus Iperattività psiko- motriċi Tertir

French

Etat de mal épileptique* Convulsions Troubles de la coordination* Nystagmus Hyperactivité psychomotrice Tremblement

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

olanzapine fit- trattament tal- psiko i asso jata ma 'l- agonisti ta ’ dopamine

French

Maladie de Parkinson L’ administration de l’ olanzapine à des patients parkinsoniens atteints de psychoses médicamenteuses (agonistes dopaminergiques) est déconseillée.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Maltese

Il-ħaddiema jiffaċċjaw ukoll riskji fiżiċi u psiko-soċjali, fosthom perikli soċjali u sigħat twal.

French

Les travailleurs affrontent également des risques physiques et psychosociaux, y compris des dangers sociaux et une durée excessive du temps de travail.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

F’dawn iż-żewġ provi fuq perijodu ta’ żmien qasir, ir-rilevanza klinika ta’ riżultati ta’ effikaċja ma ġietx stabbilita, meta wieħed iqis il-kobor tal-effett ta’ trattament meta mqabbel mal-effett kbir tal- plaċebo u l-effetti mhux ċari dwar l-iffunzjonar psiko-soċjali.

French

Dans ces deux essais à court terme, la pertinence clinique des résultats d’efficacité n’a pas été établie, compte tenu de la taille de l’effet du traitement par rapport à l’important effet placebo et des effets incertains sur le fonctionnement psycho-social.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

F’dawn iż-żewġ provi fuq perjodu ta’ żmien qasir, ir-rilevanza klinika ta’ riżultati ta’ effikaċja ma ġietx stabbilita, meta wieħed iqis il-kobor tal-effett tal-kura meta mqabbel mal-effett kbir tal-plaċebo u l-effetti mhux ċari dwar l-iffunzjonar psiko-soċjali.

French

Dans ces deux essais à court terme, la pertinence clinique des résultats d’efficacité n’a pas été établie, compte tenu de la taille de l’effet du traitement par rapport à l’important effet placebo et des effets incertains sur le fonctionnement psycho-social.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Pazjenti kkurati b’Kuvan għandhom ikomplu b’dieta ristretta ta’ phenylalanine u regolarment għandhom jissottomettu ruħhom ghal-valutazzjoni klinika (eż. livelli ta’ phenylalanine u tyrosine fid-demm jinżammu taħt osservazzjoni, l-itteħid ta’ nutrijenti u żvilupp psiko-motoreju).

French

Les patients traités par Kuvan doivent continuer à suivre un régime pauvre en phénylalanine et à subir des examens cliniques réguliers (tels qu’une surveillance des taux sanguins de phénylalanine et de tyrosine, de l’apport alimentaire et du développement psychomoteur).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Pazjenti kkurati b’Kuvan għandhom ikomplu b’dieta ristretta ta’ phenylalaninine u jkollhom eżami kliniku regolarment (bħal monitoraġġ tal-livelli ta’ phenylalanine fid-demm u tal-livelli ta’ tyrosine, kemm jieħdu nutrijenti, u żviluppi psiko- motoreji).

French

Les patients traités par Kuvan doivent poursuivre un régime pauvre en phénylalanine et doivent subir des examens cliniques réguliers (tels qu’une surveillance des taux sanguins de phénylalanine et de tyrosine, de l’apport alimentaire et du développement psychomoteur).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Bosta ħaddiema madwar l-UE huma esposti għal riskji differenti fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom: aġenti kimiċi, bijoloġiċi u fiżiċi, kundizzjonijiet ergonomiċi negattivi, taħlita kumplessa ta' perikli minn inċidenti u riskji ta' sigurtà, flimkien ma' fatturi varji ta' riskji psiko-soċjali.

French

Dans toute l'UE, un grand nombre de travailleurs sont exposés, sur leur lieu de travail, à différents risques: agents chimiques, biologiques et physiques, conditions ergonomiques défavorables, association complexe d'accidents du travail et de risques pour leur sécurité, et divers facteurs de risques psychosociaux.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dwar il-profil psiko-soċjali fis-settur, qiesu li l-impatt ta' l-inklużjoni jkun wieħed imħallat, u osservaw li d-domandi għax-xogħol ikollhom jiġu ttrattati fi skeda ta' żmien iqsar, sitwazzjoni li twassal għal telf fil-kontroll tax-xogħlijiet.

French

Pour le profil psychosocial au travail dans le secteur, ils ont considéré l’impact de l’inclusion comme étant mitigé, en constatant que les demandes de travail devraient être gérées en un temps plus court, ce qui conduirait à une perte de contrôle du travail.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Fl-Istati Membri kollha qed tingħata iktar attenzjoni għal dawk li jiksru l-liġi b’użu tad-droga kif muri biż-żieda fl-alternattivi bażati f’komunità minflok priġunerija u l-aċċessibiltà ikbar ta’ priġunerija bażata b’interventi psiko-soċjali u ta’ saħħa.

French

Tous les États membres sont plus attentifs à la criminalité liée à la drogue, comme le montre le développement des mesures alternatives à l'emprisonnement dans le cadre de la communauté locale et la plus grande disponibilité d’interventions psychosociales et sanitaires dans le cadre de l’incarcération.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Għażliet ta’ trattament li jkopru varjetà ta’ approċċi psiko-soċjali u farmakoloġiċi u li għandhom ikunu disponibbli u jikkorrispondu għad-domanda tat-trattament

French

Des possibilités de traitement couvrant un éventail de stratégies psychosociales et pharmacologiques sont disponibles et correspondent à une demande de traitement

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ir-refuġjati kienu wkoll megħjuna direttament, pereżempju permezz tal-għoti ta’ sussidji fuq il-kiri tal-flus kontanti u t-titjib tal-kondizzjonijiet tal-għajxien, inkluż fl-istrutturi tal-governanza tal-kampijiet, fl-għoti ta’ edukazzjoni alternattiva u fl-isfera tal-appoġġ psiko-soċjali.

French

Les réfugiés ont également bénéficié d’une aide directe, par exemple grâce à l’octroi d’allocations de logement en espèces et à l’amélioration des conditions de vie, y compris dans les structures de gouvernance des camps ainsi que dans la fourniture de solutions de rechange aux études et d’un accompagnement psychosocial.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

It-titjib fl-aċċess għal programmi ta’ trattament li jkunu ta’ mira u diversifikati, inkluża l-kura psiko-soċjali u farmakoloġika integrata

French

Amélioration de l’accès à des programmes de traitement ciblés et diversifiés, y compris soins psychosociaux et pharmacologiques intégrés

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Li titmexxa ’l quddiem riċerka fuq fatturi bijomediċi, psiko-soċjali u oħrajn wara l-użu u l-vizzju tad-drogi fil-kuntest tal-Programm tal-Komunità għar-Riċerka u l-Iżvilupp fl-Istati Membri

French

Encourager la recherche sur les facteurs biomédicaux, psychosociaux et autres sous‑tendant la consommation de drogue et l’accoutumance dans le cadre du programme communautaire de recherche‑développement et dans les États membres

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Programm ta’ azzjoni fuq is-sigurtà fis-sewqan tal-Komunità Ewropea18 u Riżoluzzjoni tal-Kunsill fuq il-kombattiment ta’ l-impatt ta’ l-użu ta’ sustanzi psiko-attivi fuq inċidenti tat-traffiku19 kienu adottati.

French

Un programme d'action européen pour la sécurité routière18 et une résolution du Conseil relative à la lutte contre la consommation de substances psychoactives associée aux accidents de la route19 ont été adoptés.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Kien hemm deterjorament notevoli filkundizzjonijiet taxxogħol mill-1995 sa l-2000, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ riskji psiko-soċjali bħall-kundizzjonijiet ergonomiċi, l-esiġenzi tax-xogħol, is-sigħat taxxogħol u l-awtonomija fix-xogħol.

French

On a assisté à une détérioration perceptible des conditions de travail de 1995 à 2000, notamment en ce qui concerne des risques psychosociaux comme les conditions d’ergonomie, les exigences de l’emploi, la durée du temps de travail et l’autonomie dans l’emploi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-aktar fatturi ta’ riskju psiko-soċjali importanti huma: n sħubijiet ta' suċċess biex jiġu varati inizjattivi kbar fuq skala reġjonali, nazzjonali jew settorali; biex ikun żgurat issuċċess ta' dawn it-tipi ta' proġetti, jeħtieġ li jiġu involuti l-partijiet kollha interessati; nit-taħriġ adattat; n approċċ inklussiv li juża tipi differenti ta’ azzjoni, li jista’ jżid issuċċess globali ta’ kwalunkwe azzjoni li tittieħed.

French

un travail ardu physiquement, caractérisé par des périodes prolongées de station debout et des positions statiques, par la nécessité de transporter et de soulever des objets, et par des mouvements répétitifs souvent associés à d’autres conditions de travail défavorables comme une mauvaise conception ergonomique; une exposition à un bruit excessif: environ 29 % des travailleurs de ce secteur sont exposés au bruit et plus de 4 % d’entre eux jugent que cela menace leur santé (1); un cadre de travail caractérisé par des écarts de température, en particulier combinaison de hautes températures avec courants d’air, portes ouvertes et alternance entre chaleur et humidité, d’une part, et froid, d’autre part, comme dans les chambres froides; les coupures et les brûlures;les dérapages et chutes provoqués par les sols humides et glissants, les obstacles et les chutes de hauteur;les substances dangereuses, par exemple l’utilisation courante de produits de nettoyage et d’agents biologiques dans la nourriture.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

•Hocus & Lotus huwa sit ta’ tagħlim tallingwi bil-logħob għat-tfal żgħar (bejn sentejn u għaxar snin) li fih minjiera ta’ materjali ta’ tagħlim u għat-tagħlim ibbażati fuq l-aħħar żviluppi fil-psiko-lingwistika. Huwa jgħin lit-tfal jitgħallmu l-elementi bażiċi tal-lingwa l-ġdida (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol) permezz ta’ avventuri ta’ żewġ karattri, Hocus u Lotus, li huma parti dinosawri, u parti kukkudrilli (dinokukk). Websajt: www.hocus-lotus.edu •Lingu@net Europa tipprovdi lil dawk li qed jitgħallmu l-lingwi riżorsi utli, sostenn u pariri biex tgħinhom fittfittxija tagħhom biex jiksbu u jtejbu lsien barrani.

French

•Lingu@net Europa fournit aux personnes qui apprennent une langue étrangère des ressources utiles, un soutien et des conseils afin de les aider dans leur entreprise.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK