Ask Google

Results for speċifikatament translation from Maltese to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Polish

Info

Maltese

Indirizza speċifikatament:

Polish

Należy zwrócić szczególną uwagę użytkowników na:

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Dwar materji li għandhom x'jaqsmu speċifikatament mas-saħħa u l-mard tal-ħut

Polish

W kwestiach związanych szczególnie ze zdrowotnością i chorobami ryb:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Servizzi speċifikatament ikkonċernati bl-edukazzjoni u bl-impjieg ta’ persuni b’diżabbiltà.

Polish

Służby zajmujące się w szczególności sprawami edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Għal prodotti li ma jissemmewx speċifikatament f’dan l-Anness, tapplika r-regola ġenerali.

Polish

W odniesieniu do produktów niewymienionych w Załączniku obowiązują ogólne zasady.

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

billi b'konsegwenza ta' dan l-avveniment operattiv għas-sena finanzjarja 1991 għandu jiġi determinat speċifikatament;

Polish

w związku z tym, obowiązujący termin operacyjny na rok budżetowy 1991 wymaga osobnego ustalenia;

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

-linji mibnija speċifikatament għal veloċità għolja ekwipaġġati għal veloċità ġeneralment ekwivalenti għal jew aktar minn 250 km/h li jużaw teknoloġija kurrenti jew ġdida,

Polish

-specjalnie wybudowane linie dużych prędkości przystosowane do szybkości równej lub większej niż 250 km/h wykorzystujące aktualne lub nowe technologie,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-linji mtejba speċifikatament għal veloċità għolja ekwipaġġati għal veloċità ta'l-ordni ta'200 km/h,

Polish

-specjalnie rozbudowane linie dużych prędkości przystosowane do prędkości rzędu 200 km/h,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Ħlief jekk ikun speċifikatament maqbul mod ieħor mill-Partijiet, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għal informazzjoni mhix żvelata tal-Partijiet:

Polish

Jeśli Strony wyraźnie nie ustaliły inaczej, następujące zasady stosują się do informacji niejawnych Stron:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(ċ) għodda disinjata speċifikatament għall-manutenzjoni, verifiki, kalibratura jew tiswija ta'dak il-materjal jew apparat.

Polish

c) narzędzia specjalnie przeznaczone do konserwacji, kontroli, kalibrowania lub naprawy tego materiału i wyposażenia.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Billi għandu jiġi speċifikatament imsemmi illi l-limitu fuq il-kwantità ta'xorb alkoħoliku illi jista'jiġi eżentat japplika afortiori għal akoħol pur;

Polish

należy wyraźnie określić, że limit dotyczący ilości napojów alkoholowych, które mogą zostać objęte tym zwolnienie, dotyczy a fortiori czystego alkoholu;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Punti speċjali ta’ aċċess għall-ilma tan-netwerks tal-provvista tal-ilma li jkunu maħsuba u mibnija speċifikatament sabiex iservu bħala għejjun tal-ilma fuq il-post għal servizzi ta’ tifi tan-nar u ta’ emerġenza oħrajn.

Polish

Specjalne punkty dostępu do wody w wodociągach, zaprojektowane i skonstruowane tak, aby stanowiły znajdujące się na miejscu źródła wody dla straży pożarnej i innych służb ratowniczych.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Kwalunkwe żona ċatta, kbira jew żgħira, b’elevazzjoni baxxa; speċifikatament reġjun estensiv ta’ art komparattivment lixxa u watja jew ftit immewġa, li jkollha ftit jew l-ebda irregolarità prominenti fis-superfiċje, imma li xi drabi jkollha xaqliba konsiderevoli, u ġeneralment f’elevazzjoni baxxa b’referenza għaż-żoni tal-madwar.

Polish

Każdy płaski obszar, duży lub niewielki, na niskiej wysokości; w szczególności rozległy region stosunkowo równego i poziomego lub łagodnie pofałdowanego terenu o niewielu nieregularnościach powierzchniowych lub ich pozbawiony, lecz czasem znacznie nachylony i zazwyczaj na niskiej wysokości w stosunku do otoczenia.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (UE, Euratom) Nru 883/2013 u (Euratom, KE) Nru 2185/96, fejn dispożizzjonijiet nazzjonali dwar proċedura kriminali jirriżervaw ċerti atti għal uffiċjali speċifikatament maħtura mil-liġi nazzjonali, la l-uffiċjali tal-Kummissjoni, u lanqas l-uffiċjali tal-Istat Membru msemmija fil-paragrafu 3, m'għandhom jieħdu parti f'dawn l-atti.

Polish

Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzeń (UE, Euratom) 883/2013 oraz (Euratom, WE) nr 2185/96, w przypadku gdy przepisy krajowe dotyczące postępowania karnego zastrzegają niektóre działania dla urzędników specjalnie wyznaczonych na mocy prawa krajowego, ani urzędnicy Komisji, ani urzędnicy państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 3, nie uczestniczą w tych działaniach.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

It-talba għal apparenza trid tindika speċifikatament il-kwistjonijiet, u it-titolu jew kwalifikazzjoni li tagħti lok għalihom, fuq liema l-uffiċjal sejjer jiġi interrogat.

Polish

Wniosek o takie wystąpienie musi dokładnie określać, w jakiej sprawie, z jakiego tytułu lub z powodu jakich posiadanych kwalifikacji urzędnik będzie przesłuchiwany.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Ħlief jekk mhux speċifikat mod ieħor f'dan l-Appendiċi, akkwist fis-sens ta' kopertura US ma jinkludix ftehim mhux kontrattwali jew kull forma ta' għajnuna governattiva, inkluż ftehim ta' kooperazzjoni, għotjiet, self, parteċipazzjoni fl-ishma, garanziji, inċentivi fiskali u fornitura governattiva ta' merkanzija u servizzi lil persuni jew awtoritajiet governattivi mhux koperti speċifikatament taħt l-Annessi ta' dan il-Ftehim.

Polish

Z wyjątkiem odmiennych postanowień niniejszego dodatku, zamówienie w warunkach pokrycia przez USA nie obejmuje porozumień pozaumownych lub jakiejkolwiek formy pomocy państwowej, włączając w to porozumienia o współpracy, dotacje, pożyczki, udziały kapitałowe, gwarancje, ulgi podatkowe oraz rządowe dostarczanie dóbr i usług w odniesieniu do osób lub władz rządowych nieobjętych załącznikami odnoszącymi się do USA do niniejszego Porozumienia.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L-oġġetti u l-kaxxa ta' l-għodda li jagħmlu parti mit-tagħmir ordinarju ta' vetturi jistgħu ma jissemmewx speċifikatament fid-dokumenti ta' importazzjoni temporanja.

Polish

Przedmiotów i narzędzi, stanowiących zwykłe wyposażenie pojazdów, nie potrzeba podawać specjalnie w dokumentach czasowego przywozu.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Koperazzjoni ma' Stati li qed jiżviluppaw fir-reġjun għall-iskopijiet imsemmija f'dan l-artikolu għandu jinkludi d-disposizzjoni ta' assistenza finanzjarja, assistenza dwar l-iżvilupp ta' riżorsi tal-bniedem, assistenza teknika, trasferiment ta' teknoloġija, u attivitajiet diretti speċifikatament għal:

Polish

Współpraca z państwami rozwijającymi się w regionie do celów wymienionych w niniejszym artykule obejmuje zapewnienie pomocy finansowej, pomocy odnoszącej się do rozwoju zasobów ludzkich, pomocy technicznej, transferu technologii oraz działań skierowanych bezpośrednio na:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Kull Parti Kontraenti tagħti liċ-ċittadini ta' Partijiet Kontraenti, kif iddefinit fl-Artikolu 3(2), it-trattament li tagħti liċ-ċittadini tagħha stess rigward id-drittijiet esklussivi mogħtija speċifikatament f'dan it-Trattat, u d-dritt ta' ħlas ġust previst fl-Artikolu 15 ta' dan it-Trattat.

Polish

Każda Umawiająca się Strona zapewni obywatelom innych Umawiających się Stron, zgodnie z definicją z artykułu 3 ustęp 2, takie traktowanie, jakie zapewnia swoim obywatelom w odniesieniu do praw wyłącznych przyznanych niniejszym Traktatem oraz prawa do godziwego wynagrodzenia przewidzianego w artykule 15 niniejszego Traktatu.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(i) id-deskrizzjoni ġenerali ta' u l-informazzjoni li tispeċifika il-post tar-riċerka dwar iċ-ċiklu tal-karburanti nukleari u l-attivitajiet ta' l-iżvilupp li ma jinvolvux il-materjali nukleari li huma speċifikatament relatati mat-tisħiħ, l-ipproċessar mill-ġdid tal-karburanti nukleari jew il-proċess tal-livelll ta' l-iskart intermedju jew għoli li jkun fih il-plutonju, uranju jew uranju-233 msaħħa ħafna li huma magħmula f'kull post fl-Istat ikkonċernat imma għad m'humiex stabbiliti, awtorizzati speċifikatament jew kontrollati minn, jew magħmula f'isem dak l-Istat.

Polish

i) Ogólny opis oraz informacje określające lokalizację prowadzonych działań badawczo- rozwojowych związanych z jądrowym cyklem paliwowym i niedotyczących materiałów jądrowych, które są jednocześnie związane ze wzbogacaniem, przerobem paliwa jądrowego lub przetwarzaniem średnio- lub wysokoaktywnych odpadów zawierających pluton, wysoko wzbogacony uran lub uran-233, które są prowadzone w dowolnym miejscu na terytorium danego Państwa, lecz które nie są finansowane, specjalnie zatwierdzone lub kontrolowane przez dane Państwo albo prowadzone na rzecz tego Państwa.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Kull Parti Kontraenti tagħti liċ-ċittadini ta' Partijiet Kontraenti, kif iddefinit fl-Artikolu 3(2), it-trattament li tagħti liċ-ċittadini tagħha stess rigward id-drittijiet esklussivi mogħtija speċifikatament f'dan it-Trattat, u d-dritt ta' ħlas ġust previst fl-Artikolu 15 ta' dan it-Trattat.

Polish

Każda Umawiająca się Strona zapewni obywatelom innych Umawiających się Stron, zgodnie z definicją z artykułu 3 ustęp 2, takie traktowanie, jakie zapewnia swoim obywatelom w odniesieniu do praw wyłącznych przyznanych niniejszym Traktatem oraz prawa do godziwego wynagrodzenia przewidzianego w artykule 15 niniejszego Traktatu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK