Ask Google

Results for pirydat translation from Polish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Czech

Info

Polish

Pirydat -Austria" -

Czech

pyridát -Rakousko" -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Pirydat _BAR_ Austria" _BAR_

Czech

pyridát _BAR_ Rakousko" _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

ex29339990 | 87 | Pirydat (ISO) | 0 | 1.1.2006- 31.12.2008 |

Czech

ex29339990 | 87 | Pyridát (ISO) | 0 | 1.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Polish

Ponadto po włączeniu należy przyznać Państwom Członkowskim rozsądny termin przeznaczony na wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy dotyczących środków ochrony roślin zawierających amitrol, dikwat, pirydat lub tiabendazol.

Czech

Kromě toho je nezbytné po zařazení účinné látky poskytnout členským státům přiměřené období k provedení ustanovení směrnice o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících amitrol, dikvat, pyridát nebo thiabendazol.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Polish

(1) Istniejące substancje czynne bentazon i pirydat zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG przez dyrektywy Komisji 2000/68/WE [7] i 2001/21/WE [8] w celu ich stosowania jako herbicydów do zbóż, warzyw i pasz.

Czech

(1) Směrnicemi Komise 2000/68/ES [7] a 2001/21/ES [8] byly do přílohy zařazeny účinné látky bentazon a pyridát pro použití jako herbicid v obilovinách, zelenině a pícninách.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(3) Wpływ amitrolu, dikwatu, pirydatu oraz tiabendazolu na zdrowie ludzi oraz środowisko został oceniony zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez odpowiednich powiadamiających. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 933/94 Francja została wyznaczona jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w odniesieniu do amitrolu, Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do dikwatu, a Hiszpania w odniesieniu do triabendazolu. Austria została wyznaczona jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w odniesieniu do pirydatu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 491/95 [7] zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 oraz rozporządzenie (WE) nr 933/94, w szczególności w odniesieniu do wspólnego działania wyznaczonych władz publicznych i producentów w Austrii, Finlandii i Szwecji w celu realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy. Państwa Członkowskie pełniące role sprawozdawców przedłożyły stosowne sprawozdanie z oceny i zalecenie Komisji w dniu 30 kwietnia 1996 r. (amitrol), w dniu 2 kwietnia 1996 r. (dikwat), w dniu 18 listopada 1996 r. (pirydat) i w dniu 30 kwietnia 1996 r. (tiabendazol) zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

Czech

(3) Účinky látek amitrol, dikvat, pyridát a thiabendazol na lidské zdraví a životní prostředí byly posuzovány v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3600/92 pro rozsah použití navrhovaný oznamovateli. Podle nařízení (ES) č. 933/94 byla Francie jmenována členským státem zpravodajem pro amitrol, Spojené království pro dikvat a Španělsko pro thiabendazol. Rakousko bylo jmenováno členským státem zpravodajem pro pyridát podle nařízení (ES) č. 491/95 [7], kterým se mění nařízení (EHS) č. 3600/92 a nařízení (ES) č. 933/94, zejména s ohledem na začlenění určených orgánů veřejné moci a výrobců v Rakousku, Finsku a Švédsku do provádění první etapy pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice. V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92 předložily členské státy zpravodajové dne 30. dubna 1996 (amitrol), 2. dubna 1996 (dikvat), 18. listopadu 1996 (pyridát) a 30. dubna 1996 (thiabendazol) Komisi příslušnou hodnotící zprávu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) i sprzężeń hydrolitycznych CL 9673 wyrażona jako pirydat) _BAR_ 0,05 _BAR_ Zboża _BAR_

Czech

Pyridát (suma pyridátu, produktu jeho hydrolýzy CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-fenylpyridazin) a hydrolyzovatelných konjugátů produktu CL 9673, vyjádřeno jako pyridát) _BAR_ 0,05 _BAR_ obiloviny _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) wyrażona jako pirydat) _BAR_ Cynaderki, z wyjątkiem drobiowych 0,4 _BAR_ 0,05 _BAR_ 0,05 _BAR_

Czech

Pyridát (suma pyridátu, produktu jeho hydrolýzy CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-fenylpyridazin), vyjádřeno jako pyridát) _BAR_ ledvinky, kromě drůbežích 0,4 _BAR_ 0,05 _BAR_ 0,05 _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W odniesieniu do oceny i podejmowania decyzji przy zastosowaniu jednolitych zasad przewidzianych w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi określone w załączniku III do wymienionej dyrektywy termin dla zmiany lub cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające amitrol, dikwat, pirydat lub tiabendazol jako jedyną substancję czynną wyznacza się na dzień 1 stycznia 2006 r.

Czech

Pokud jde o hodnocení a rozhodování podle jednotných zásad uvedených v příloze VI směrnice 91/414/EHS na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III, je lhůta pro změnu nebo odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících amitrol, dikvat, pyridát nebo thiabendazol jako jedinou účinnou látku stanovena do 1. ledna 2006.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W przypadku środków ochrony roślin zawierających amitrol, dikwat, pirydat lub tiabendazol razem z inną substancją czynną, która znajduje się w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, termin przeznaczony na zmianę lub cofnięcie zezwoleń wygasa po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy, która zmienia załącznik I w celu dodania do niego ostatniej z wymienionych substancji.

Czech

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících amitrol, dikvat, pyridát nebo thiabendazol spolu s další účinnou látkou uvedenou v příloze I směrnice 91/414/EHS uplyne doba pro změnu nebo odnětí povolení po čtyřech letech od vstupu v platnost směrnice, kterou se mění příloha I za účelem zařazení poslední z těchto účinných látek.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W szczególności zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, w miarę potrzeby, zmienią lub cofną istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające amitrol, dikwat, pirydat lub tiabendazol jako substancje czynne przed upływem tego terminu.

Czech

Zejména pak v souladu se směrnicí 91/414/EHS k tomuto datu podle potřeby změní nebo odejmou existující povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky amitrol, dikvat, pyridát nebo thiabendazol.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(12) Należy przewidzieć rozsądny termin, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, żeby umożliwić Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia. Ponadto po włączeniu należy przyznać Państwom Członkowskim rozsądny termin przeznaczony na wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy dotyczących środków ochrony roślin zawierających amitrol, dikwat, pirydat lub tiabendazol. Państwa Członkowskie muszą w tym terminie dokonać przeglądu istniejących zezwoleń i, jeśli sytuacja tego wymaga, przyznać nowe zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy. Należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji każdego środka ochrony roślin zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie. W przypadku środków ochrony roślin zawierających kilka substancji czynnych może zostać przeprowadzona pełna ocena na podstawie jednolitych zasad, tylko wtedy gdy wszystkie substancje czynne zostaną włączone do załącznika I do dyrektywy.

Czech

(12) Před zařazením účinné látky do přílohy I musí být stanoveno přiměřené období umožňující členským státům a zúčastněným stranám připravit se na plnění nových požadavků, které z toho vyplynou. Kromě toho je nezbytné po zařazení účinné látky poskytnout členským státům přiměřené období k provedení ustanovení směrnice o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících amitrol, dikvat, pyridát nebo thiabendazol. Členské státy musí během tohoto období zejména přezkoumat stávající povolení a popřípadě udělit nová povolení podle ustanovení směrnice. Delší období by mělo být stanoveno pro předložení a posouzení úplné dokumentace každého přípravku na ochranu rostlin v souladu s jednotnými zásadami uvedenými ve směrnici. U přípravků na ochranu rostlin obsahujících několik účinných látek může být úplného vyhodnocení na základě jednotných zásad provedeno až tehdy, budou-li všechny dotyčné účinné látky zařazeny do přílohy I směrnice.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) i sprzężeń hydrolitycznych CL 9673 wyrażona jako pirydat) -0,05 -Zboża -

Czech

Pyridát (suma pyridátu, produktu jeho hydrolýzy CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-fenylpyridazin) a hydrolyzovatelných konjugátů produktu CL 9673, vyjádřeno jako pyridát) -0,05 -obiloviny -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) wyrażona jako pirydat) -Cynaderki, z wyjątkiem drobiowych 0,4 -0,05 -0,05 -

Czech

Pyridát (suma pyridátu, produktu jeho hydrolýzy CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-fenylpyridazin), vyjádřeno jako pyridát) -ledvinky, kromě drůbežích 0,4 -0,05 -0,05 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK