Ask Google

Results for zef translation from Polish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

English

Info

Polish

Zef

English

Zef

Last Update: 2015-06-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

FINANSOWANIE PUBLICZNE PORTU LOTNICZEGO ZWEIBRÜCKEN PRZEZ KRAJ ZWIĄZKOWY NADRENIA-PALATYNAT I ZEF

English

PUBLIC FINANCING BY LAND RHINELAND-PALATINATE AND ZEF OF ZWEIBRÜCKEN AIRPORT

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Zastrzyki kapitałowe dokonywane przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat/ZEF na rzecz FGAZ

English

Capital Injections of Land Rhineland-Palatinate/ZEF into FGAZ

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

FINANSOWANIE PUBLICZNE PORTU LOTNICZEGO ZWEIBRÜCKEN PRZEZ KRAJ ZWIĄZKOWY NADRENIA-PALATYNAT/ZEF

English

PUBLIC FINANCING BY LAND RHINELAND-PALATINATE/ZEF OF ZWEIBRÜCKEN AIRPORT

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

W tym względzie dominujący wpływ na FGAZ/FZG miały kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i ZEF.

English

The controlling influence over FGAZ/FZG was, in this regard, exercised by the Land Rhineland-Palatinate and ZEF.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

w odniesieniu do bezpośrednich dotacji na inwestycje udzielonych przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat oraz ZEF na rzecz FZG:

English

in respect of the direct investment grants granted by the Land Rhineland-Palatinate and the ZEF in favour of FZG:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

w odniesieniu do corocznych zastrzyków kapitałowych dokonywanych przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat oraz ZEF na rzecz FGAZ:

English

in respect of the annual capital injections granted by the Land Rhineland-Palatinate and the ZEF in favour of FGAZ:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Zgodnie z umową spółki FGAZ i FZG rady nadzorcze obu podmiotów składają się w całości z przedstawicieli wyznaczonych przez organy publiczne, mianowicie przez kraj związkowy i ZEF.

English

According to the statutes of FGAZ and FZG, the supervisory boards of both entities are entirely constituted by representatives appointed by public authorities, namely the Land and the ZEF.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Po pierwsze, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i ZEF wspierały konkretne inwestycje FZG w infrastrukturę za pomocą bezpośrednich dotacji.

English

First, the Land Rhineland-Palatinate and the ZEF supported specific infrastructure investments of FZG with direct grants.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

bezpośrednie finansowanie publiczne kosztów portu lotniczego Zweibrücken przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i ZEF w odniesieniu do:

English

direct public financing by Land Rhineland-Palatinate and ZEF of Zweibrücken Airport's costs as regards:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Dotacje na inwestycje pochodziły bezpośrednio od kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, podczas gdy zastrzyki kapitałowe były współfinansowane przez kraj związkowy i ZEF, stowarzyszenie publicznych podmiotów terytorialnych na szczeblu lokalnym.

English

The investment grants came directly from the Land Rhineland-Palatinate, while the capital injections were co-financed by the Land and the ZEF, an association of local public territorial entities.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Celem corocznych zastrzyków kapitałowych dokonywanych przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i ZEF było pokrycie rocznych strat FGAZ, które z kolei były praktycznie w całości spowodowane rocznymi stratami FZG (zob. tabela 4).

English

The annual capital injections by the Land Rhineland-Palatinate and ZEF served to cover FGAZ's annual losses, which were in turn almost entirely brought about by the annual losses of FZG (see Table 4).

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Chociaż Niemcy stwierdziły, że zawarcia umów między przedsiębiorstwami lotniczymi a FZG nie można przypisać państwu, to przyznały, iż państwo – reprezentowane przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i przez ZEF – było pośrednio zaangażowane, mianowicie za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki dominującej FZG, czyli FGAZ.

English

While Germany submitted that the conclusion of contracts between airlines and FZG is not imputable to the State, it acknowledged that the State — represented by the Land Rhineland-Palatinate and the ZEF — is indirectly involved, namely via its representatives on the supervisory board of FZG's mother company, FGAZ.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Biorąc jednak pod uwagę, że przewodniczącego rady nadzorczej FGAZ/FZG wyznaczał zawsze kraj związkowy i że kraj związkowy efektywnie finansował od 95 % do 80 % strat poniesionych przez FGAZ/FZG (mając w ten sposób istotny wpływ na ZEF i większy udział finansowy w przedsiębiorstwie), można bezpiecznie stwierdzić, że kraj związkowy sprawował skuteczną kontrolę nad FGAZ/FZG.

English

Considering, however, that it was always the Land which appointed FGAZ/FZG's supervisory board chairman, and that the Land effectively financed between 95 % and 80 % of the losses of the FGAZ/FZG (thereby having significant influence on the ZEF and a larger financial interest in the undertaking), it can safely be considered that the Land had effective control over FGAZ/FZG.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Komisja zauważa, że państwo jest właścicielem FGAZ/FZG w 100 %, tj. po 50 % udziałów posiadają kraj związkowy Nadrenia-Palatynat i ZEF.

English

The Commission notes that FGAZ/FZG are owned 100 % by the State, namely 50 % by the Land Rhineland-Palatinate and 50 % by the ZEF.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

W związku z powyższym decyzja kraju związkowego Nadrenia-Palatynat i ZEF o przyznaniu tych środków zapewnia przedsiębiorstwu FGAZ/FZG korzyść gospodarczą, której nie uzyskałoby ono w normalnych warunkach rynkowych.

English

Therefore, the decision of Land Rhineland-Palatinate and ZEF to grant those measures confers an economic advantage on FGAZ/FZG which it would not have obtained under normal market conditions.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Biorąc pod uwagę, że pokrycie strat operacyjnych FZG było w znacznym stopniu uzależnione od postanowień umowy o pokryciu strat oraz że kraj związkowy i ZEF miały kompetencje do nieprzedłużania umowy o pokryciu strat lub do zaprzestania dokonywania zastrzyków kapitałowych, które umożliwiały FGAZ/FZG prowadzenie działalności, oczywiste jest, że zarząd FGAZ/FZG musiał uwzględnić wymogi organów publicznych, jeżeli chciał zapewnić swojemu przedsiębiorstwu ekonomiczne przetrwanie.

English

Considering that FZG was vitally dependent on the P&L Agreement to cover its operating losses, and that the Land and ZEF had the power not to extend the profit and loss transfer agreement or to discontinue the capital injections that made its operation possible, it is clear that the FGAZ/FZG management had to take the requirements of the public authorities into account if it wanted to ensure its own economic survival.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat posiada 50 % udziałów, a pozostałe 50 % należy do Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken („ZEF”) – stowarzyszenia publicznych podmiotów terytorialnych w Nadrenii-Palatynacie.

English

The Land Rhineland-Palatinate owns 50 % of the shares, while the remaining 50 % are owned by the Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (‘ZEF’), an association of public territorial entities in Rhineland-Palatinate.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Jeżeli chodzi o zastrzyki kapitałowe dokonane przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat/ZEF na rzecz FGAZ oraz pokrywanie przez FGAZ strat poniesionych przez FZG, tabela 4 zawiera odpowiednie dane.

English

As far as the capital injections by the Land Rhineland-Palatinate/ZEF into FGAZ and the coverage of FZG's losses by FGAZ are concerned, Table 4 provides the relevant data.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Polish

Uwzględniając fakt, że bezpośrednie dotacje na rzecz projektów inwestycyjnych były finansowane z budżetu kraju związkowego oraz że zastrzyki kapitałowe na rzecz FGAZ (i ostatecznie FZG) pochodziły z budżetu publicznego kraju związkowego i ZEF, w decyzji o wszczęciu postępowania stwierdzono, że środki te były finansowane przy użyciu zasobów państwowych.

English

Considering that the direct grants for investment projects were financed from the Land's budget, and that the capital injections in favour of FGAZ (and ultimately FZG) stemmed from the public budget of the Land and ZEF, the opening decision concluded that the measures were financed through public resources.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK