Ask Google

Results for najskuteczniejszej translation from Polish to Estonian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Estonian

Info

Polish

W celu zapewnienia jak najskuteczniejszej oceny testowanych pułapek kolejność procedur testowania może być różna.

Estonian

Katse all olevate püüniste tulemuslikumaks hindamiseks võib katsete järjekorda muuta.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Przy wyborze najskuteczniejszej formy pomocy finansowej należycie powinny zostać uwzględnione charakterystyczne dla danego sektora i projektu cechy kwalifikujących się projektów.

Estonian

Rahalise abi tõhusaima vormi valimisel tuleks võtta asjakohaselt arvesse abikõlblike projektide sektori- ja projektispetsiifilisi omadusi.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

4.2 Dlatego też Unia nie powinna żałować środków w celu zapewnienia jak najszybszej i najskuteczniejszej reakcji w obliczu różnych rodzajów sytuacji kryzysowych.

Estonian

4.2 Järelikult ei tohiks EL säästa jõupingutusi, et reageerida kõikvõimalikele hädaolukordadele kõige kiiremal ja tõhusamal moel.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Państwa Członkowskie mogą ograniczyć liczbę miejsc, w których można wzmacniać wino do destylacji, w celu zapewnienia najskuteczniejszej metody nadzoru.

Estonian

Liikmesriigid võivad piirata nende kohtade arvu, kus veini võib destilleerimiseks kangendada, kui see peaks olema vajalik selleks, et tagada kõige tõhusama järelevalvemeetodi kasutamine.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

w przypadku otrzymania wniosku o pomoc – podejmowanie niezbędnych dodatkowych działań wspomagających i uzupełniających w celu ułatwienia jak najskuteczniejszej koordynacji reagowania.

Estonian

vastavalt abitaotlusele vajalike toetavate ja täiendavate lisameetmete võtmine, et hõlbustada õnnetusele reageerimise koordineerimist kõige tõhusamal viisil.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Znacznie niższe poziomy, których ustalenie zostanie rozpatrzone do 31 grudnia 2008 r., będą oparte na możliwościach technicznych najskuteczniejszej procedury usuwania zanieczyszczeń.

Estonian

Oluliselt madalamad normid, mille suhtes esitatakse kaalutlused hiljemalt 31. detsembriks 2008, põhinevad saastusest puhastamise kõige tõhusama meetodi tehnilistel võimalustel.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

zapewnienia jak najskuteczniejszej i jak najbardziej dostrzegalnej pomocy Unii Europejskiej dla misji UA w regionie Darfur w Sudanie (AMIS).

Estonian

tagada, et liidu osalus Aafrika Liidu missioonis Sudaani Darfuri piirkonnas (AMIS) oleks maksimaalselt tõhus ja nähtav.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

b) zapewnienie jak najskuteczniejszej i jak najbardziej widocznej pomocy Unii Europejskiej dla misji AU w regionie Darfur w Sudanie (AMIS).

Estonian

b) tagada, et liidu osalus Aafrika Liidu missioonis Sudaani Darfuri piirkonnas (AMIS) oleks maksimaalselt tõhus ja nähtav.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Jeśli chodzi o karmę dla ryb, ten znacznie niższy poziom zostanie ustalony w oparciu o techniczne możliwości najskuteczniejszej, ekonomicznie opłacalnej procedury usuwania zanieczyszczeń z oleju z ryb i mączki rybnej.

Estonian

Kalasööda puhul määratakse see oluliselt madalam tase kalaõli ja kalajahu kõige tõhusama ja majanduslikult soodsama saastusest puhastamise meetodi tehniliste võimaluste põhjal.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

PRZEKONANE, że zawarcie wielostronnego porozumienia oraz jego wprowadzanie w życie poprzez skoordynowane i wspólne działania znacząco przyczyni się do najskuteczniejszej ochrony wędrownych ptaków wodnych i ich siedlisk oraz przyniesie dodatkowe korzyści wielu innym gatunkom zwierząt i roślin, oraz

Estonian

OLLES VEENDUNUD, et mitmepoolse kokkuleppe sõlmimine ja selle elluviimine koordineeritud või kooskõlastatud meetmete kaudu aitab oluliselt kaasa rändveelindude ja nende elupaikade tõhusale kaitsele ning toob lisahüvesid paljude teiste looma- ja taimeliikide jaoks, ning

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Kraje UE leżące w południowej i wschodniej części Europy, na których spoczywa główna odpowiedzialność za lądowe i morskie granice Unii, mogą skorzystać z finansowania z UE w celu zapewnienia jak najsprawniejszej i najskuteczniejszej kontroli granic.

Estonian

Peamised ELi maa- ja merepiiride eest vastutavad Lõuna- ja Ida-Euroopa riigid võivad taotleda ELilt rahalist abi, et tagada piirikontrolli võimalikult suur tõhusus.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Dlatego też chociaż uzasadnione jest, by przepisy przyjęte przez państwo członkowskie zmierzały do jak najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu państwa, to nie mogą one wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Estonian

Seega, kuigi on õiguspärane, et liikmesriigid võtavad meetmeid, mis kaitsevad riigikassa huve võimalikult tõhusalt, ei või need minna kaugemale sellest, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Znacznie niższy najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB, którego wprowadzenie zostanie rozpatrzone do dnia 31 grudnia 2008 r., będzie dotyczyć oleju z ryb, mączki rybnej i hydrolizatów białka rybnego i będzie oparty na możliwościach technicznych najskuteczniejszej, ekonomicznie opłacalnej procedury usuwania zanieczyszczeń.

Estonian

31. detsembriks 2008 esitatavad kaalutlused dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde summa piirnormide olulise vähendamise kohta kehtivad kalaõli, kalajahu ja kalavalgu hüdrolüsaadi jaoks ning põhinevad kõige tõhusamal ja majanduslikult soodsamal saastusest puhastamise meetodil.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(9) Należy ustalić związki między producentami, Państwami Członkowskimi, Komisją i EFSA oraz obowiązki każdej ze stron związane z realizacją programu, uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas realizacji pierwszego i drugiego etapu programu pracy, dążenie do oddzielenia oceny ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz konieczność jak najskuteczniejszej organizacji pracy.

Estonian

(9) Sätestada tuleb tootjate, liikmesriikide, komisjoni ja EFSA omavahelised suhted ning kõikide osapoolte kohustused tööprogrammi rakendamisel, võttes arvesse tööprogrammi esimese ja teise etapi jooksul saadud kogemusi, eesmärki eristada riskianalüüsi riskijuhtimisest ning vajadust korraldada töö kõige tõhusamal viisil.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Zatem o ile uzasadnione jest, by środki stosowane przez państwa członkowskie zmierzały do jak najskuteczniejszej ochrony praw skarbu państwa, to nie powinny one wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu (zob. w szczególności ww. wyrok i w sprawach Molenheide i in., pkt 47, oraz Federation of Technological Industries i in., pkt 30).

Estonian

Kuigi on õiguspärane, et liikmesriigi võetud meetmed kaitsevad parimal võimalikul moel riigikassa õigusi, ei või need siiski minna kaugemale, kui on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Molenheide jt, punkt 47, ja Federation of Technological Industries jt, punkt 30).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

4.2 Dlatego też Unia nie powinna żałować środków w celu zapewnienia jak najszybszej i najskuteczniejszej reakcji w obliczu różnych rodzajów sytuacji kryzysowych. W tym celu niezbędne są z góry określone sposoby postępowania lub plany wsparcia, które należy przetestować symulując sytuacje zagrożenia i zmodyfikować wraz z nabywaniem doświadczenia podczas ćwiczeń lub w sytuacjach rzeczywistych.

Estonian

4.2 Järelikult ei tohiks EL säästa jõupingutusi, et reageerida kõikvõimalikele hädaolukordadele kõige kiiremal ja tõhusamal moel. See eeldab eelnevalt paika pandud korda või abi andmise kavasid, mida tuleks õppuste käigus testida ja neist õppustest või tegelikest abimissioonidest saadud kogemuste põhjal ajakohastada.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(14) Podmioty gospodarcze muszą dołożyć starań, aby skutecznie zwiększyć swoje zdolności w zakresie usuwania dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB z oleju ze zwierząt morskich. Znacznie niższe poziomy, których ustalenie zostanie rozpatrzone do 31 grudnia 2008 r., będą oparte na możliwościach technicznych najskuteczniejszej procedury usuwania zanieczyszczeń.

Estonian

(14) Ettevõtjad peavad tegema jõupingutusi, et suuta tõhusalt kõrvaldada dioksiine ja dioksiinitaolisi PCBsid kalaõlist. Oluliselt madalamad normid, mille suhtes esitatakse kaalutlused hiljemalt 31. detsembriks 2008, põhinevad saastusest puhastamise kõige tõhusama meetodi tehnilistel võimalustel.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(16) Podmioty gospodarcze muszą dołożyć starań, aby skutecznie zwiększyć swoje zdolności w zakresie usuwania dioksyn i dioksynopodobnych PCB z oleju z ryb. Muszą one dokonywać dalszych wysiłków w celu zbadania różnych możliwości usuwania dioksyn i dioksynopodobnych PCB z mączki rybnej i hydrolizatów białka rybnego. Gdy technologia usuwania zanieczyszczeń będzie dostępna także dla mączki rybnej i hydrolizatów białka rybnego, podmioty gospodarcze będą musiały podjąć wysiłki, aby zapewnić wystarczające zdolności w zakresie usuwania zanieczyszczeń. Znacznie niższy najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB, którego wprowadzenie zostanie rozpatrzone do dnia 31 grudnia 2008 r., będzie dotyczyć oleju z ryb, mączki rybnej i hydrolizatów białka rybnego i będzie oparty na możliwościach technicznych najskuteczniejszej, ekonomicznie opłacalnej procedury usuwania zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o karmę dla ryb, ten znacznie niższy poziom zostanie ustalony w oparciu o techniczne możliwości najskuteczniejszej, ekonomicznie opłacalnej procedury usuwania zanieczyszczeń z oleju z ryb i mączki rybnej.

Estonian

(16) Ettevõtjad peavad tegema jõupingutusi, et suuta tõhusalt kõrvaldada dioksiine ja dioksiinitaolisi PCBsid kalaõlist. Ettevõtjad peavad tegema jõupingutusi ka selleks, et uurida eri võimalusi dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde kõrvaldamiseks kalajahust ja kalavalgu hüdrolüsaadist. Kui tehnoloogia kalajahu ja kalavalgu hüdrolüsaadi puhastamiseks saastusest on välja töötatud, peavad ettevõtjad tegema jõupingutusi, et hankida oma ettevõtetesse piisavad saastusest puhastamise vahendid. 31. detsembriks 2008 esitatavad kaalutlused dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde summa piirnormide olulise vähendamise kohta kehtivad kalaõli, kalajahu ja kalavalgu hüdrolüsaadi jaoks ning põhinevad kõige tõhusamal ja majanduslikult soodsamal saastusest puhastamise meetodil. Kalasööda puhul määratakse see oluliselt madalam tase kalaõli ja kalajahu kõige tõhusama ja majanduslikult soodsama saastusest puhastamise meetodi tehniliste võimaluste põhjal.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK