Ask Google

Results for ocupaționale translation from Romanian to Hungarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Romanian

Hungarian

Info

Romanian

instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale

Hungarian

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

Comitetul European pentru asigurări și pensii ocupaționale

Hungarian

európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

Comitetul european al inspectorilor de asigurări și pensii ocupaționale

Hungarian

az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO)

Hungarian

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

Faptul că acordulcadru diferențiază între sistemele obligatorii și ocupaționale de protecție socială rezultă din interpretarea celui de al cincilea paragraf coroborat cu cel de al șaselea paragraf din preambulul acestuia.

Hungarian

Preambulumának ötödik és hatodik bekezdésének együttes olvasatából is kiderül, hogy a keretmegállapodás különbséget tesz a szociális biztonság törvényi és foglalkozási rendszerei között.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

Acolo unde este necesar, consultanța ar trebui să vizeze și standardele ocupaționale sau de siguranță care au legătură cu exploatația agricolă, precum și consiliere specifică acordată fermierilor care se stabilesc pentru prima dată.

Hungarian

A tanácsadásnak adott esetben a mezőgazdasági üzemre vonatkozó munkahelyi vagy biztonsági előírásokra is ki kell terjednie, továbbá az olyan mezőgazdasági termelőknek szóló szaktanácsadást is tartalmaznia kell, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Romanian

(3) Președintele Comitetului este periodic în contact cu președinții Comitetului european al inspectorilor bancari și ai Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale, cel puțin o dată pe lună.

Hungarian

(3) A bizottság elnöke rendszeresen, legalább havonta egyszer kapcsolatba lép az európai bankfelügyelők bizottságával és az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottságának az elnökével.

Last Update: 2010-08-30
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

alianțe ale competențelor sectoriale între furnizorii de educație și formare și sectorul ocupațional, care urmăresc promovarea capacității de inserție profesională, contribuind la crearea de noi programe educaționale specifice unor sectoare sau transsectoriale, la elaborarea de modalități inovatoare de predare și formare profesională și la punerea în practică a instrumentelor de transparență și de recunoaștere ale Uniunii;

Hungarian

oktatási és képzési szolgáltatók, valamint a munka világa között létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek, amelyek célja, hogy előmozdítsák a foglalkoztathatóságot, hozzájáruljanak új, ágazatspecifikus, illetve ágazatközi tantervek kidolgozásához, kifejlesszék a szakoktatás- és képzés innovatív módszereit, és átültessék a gyakorlatba az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközöket;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

alianțe ale cunoașterii, în special între instituții de învățământ superior și sectorul ocupațional, care urmăresc promovarea creativității, a inovării, învățării prin muncă și a spiritului antreprenorial prin oferirea de oportunități de învățare relevante, inclusiv elaborarea unor programe de învățământ și abordări pedagogice noi;

Hungarian

különösen felsőoktatási intézmények és a munka világa között kialakított tudásfejlesztési szövetségek, amelyek célja, hogy megfelelő tanulmányi lehetőségek biztosítása révén – ideértve az új tantervek és pedagógiai módszerek kidolgozását is – ösztönözzék a kreativitást, az innovációt, a munkaalapú tanulást és a vállalkozói készséget;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

parteneriatele între sectorul ocupațional și instituțiile de educație și formare, sub formă de:

Hungarian

partnerségek a munka világa, valamint oktatási és képzési intézmények között, az alábbiak formájában:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

să îmbunătățească nivelul competențelor și aptitudinilor cheie în ceea ce privește, în special, relevanța acestora pentru piața forței de muncă și contribuția la o societate coezivă, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scopul învățării și prin cooperarea consolidată dintre sectorul educației și formării și sectorul ocupațional;

Hungarian

a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása, különös tekintettel azok munkaerő-piaci és társadalmi relevanciájára és az összetartó társadalom érdekében tett hozzájárulására, különösen a tanulási célú mobilitási lehetőségek fokozása, továbbá az oktatás és képzés világa, valamint a munka világa közötti szorosabb együttműködés révén;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

înțelegerea factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv nutriția, activitatea fizică, factorii de gen, de mediu, socioeconomici și ocupaționali, precum și cei legați de schimbările climatice), îmbunătățirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor;

Hungarian

az egészséget befolyásoló (köztük a táplálkozással, a fizikai aktivitással és a nemi dimenzióval, valamint a környezettel, a társadalmi-gazdasági és foglalkoztatási helyzettel, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők megismerése, az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés javítása;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

Statutul ocupațional al mamei

Hungarian

Az anya gazdasági aktivitása

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

Statutul ocupațional al tatălui

Hungarian

Az apa gazdasági aktivitása

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

CERS, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [25] și AEVMP, în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1092/2010, (UE) nr. 1094/2010 sau (UE) nr. 1095/2010.

Hungarian

az ERKT, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel [25] létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-Hatóság) (EBFH) és az EÉPH, amennyiben az információk az 1092/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletben előírt feladataik ellátásához szükségesek.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului [4] prevede reglementarea la nivelul Uniunii a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP).

Hungarian

A 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] előírja a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények uniós szintű szabályozását.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit

Hungarian

a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

Abordări inovatoare sunt necesare pentru evaluarea expunerii cu ajutorul markerilor biologici de nouă generație bazați pe disciplinele „-omice” și epigenetică, biomonitorizarea umană, evaluări și modelarea expunerii personale pentru a înțelege expunerile combinate, cumulate și emergente, prin integrarea factorilor socio-economici, culturali, ocupaționali, psihologici și comportamentali.

Hungarian

A kitettségi vizsgálatok olyan innovatív megközelítésére van szükség, amely felhasználja a biomarkerek „-omikán” és epigenetikán alapuló új generációját, az emberi biomonitoringot, a személyi kitettségi vizsgálatokat és modellezést, mégpedig a kitettség kombinált, halmozódó és újonnan felmerülő típusainak megértése céljából, integrálva a társadalmi-gazdasági, kulturális, foglalkoztatási, pszichológiai és viselkedéstani tényezőket.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

De asemenea, ar trebui abordate bolile infecțioase, inclusiv, dar fără a se limita la HIV/SIDA, tuberculoză și malarie, bolile neglijate și bolile sărăciei, precum și bolile epizootice, epidemiile emergente, bolile infecțioase care reapar (inclusiv bolile legate de apă), precum și amenințarea rezistenței la antimicrobiene tot mai ridicate și bolile ocupaționale și profesionale.

Hungarian

Hasonlóképpen foglalkozni kell a fertőző betegségekkel, így többek között, de nem kizárólag a HIV/AIDS betegséggel, a tuberkulózissal és a maláriával, az elhanyagolt és a szegénységgel kapcsolatos, valamint az állati eredetű betegségekkel, az újonnan fellépő járványokkal, az újból fellépő fertőző betegségekkel (köztük a vízzel kapcsolatos betegségekkel), továbbá az antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni rezisztencia fokozódásának veszélyével, valamint a foglalkozási megbetegedésekkel és a munkával kapcsolatos megbetegedésekkel.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Romanian

La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare privind formatele care trebuie să fie aplicate băncilor și intermediarilor financiari, precum și societăților de asigurări, AEVMP ar trebui să coopereze strâns și cu regularitate cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (ABE), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [13], și cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [14], pentru a lua în considerare caracteristicile specifice ale acestor sectoare, asigurând coerența transsectorială a lucrărilor și ajungând la poziții comune.

Hungarian

A bankokra, pénzügyi közvetítőkre és biztosítótársaságokra alkalmazandó formátumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az EÉPH-nak rendszeresen és szorosan együtt kell működnie az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel [13] létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankhatóság) és az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel [14] létrehozott európai felügyeleti hatósággal (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) ezen ágazatok sajátosságainak figyelembevétele, a munka ágazatközi koherenciájának biztosítása és közös álláspontok kialakítása érdekében.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK