Ask Google

Results for biomonitorovania translation from Slovak to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

Bulgarian

Info

Slovak

Štatistické zhrnutie štúdie biomonitorovania ľudí, ktoré predstavuje najdôležitejšie štatistické prvky biomarkera meraného v tejto konkrétnej štúdii.

Bulgarian

Статистическото обобщение от изследване с биомониторинг на хора, представящо най-важните статистически характеристики на биомаркера, измерени в конкретното изследване.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Slovak

Začlenenie údajov týkajúcich sa biomonitorovania ľudí poskytuje možnosť preskúmať prípadné priame alebo nepriame spojenia medzi zdravím ľudí a životným prostredím.

Bulgarian

Включването на данни от биомониторинг на хора дава възможност за изследване на потенциалните преки или непреки връзки между човешкото здраве и околната среда.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Slovak

Charakteristiky vzorky oblasti (mestská, vidiecka, polomestská), keď sú tieto voľby prednastavené v štúdii biomonitorovania ľudí.

Bulgarian

Характеристиките на района на вземане на проби (градски, селски, полуградски), когато тези избори са предварително определени в биомониторингово изследване на хора.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Slovak

Charakteristiky vzorky populácie, pokiaľ ide o vek, pohlavie, a ďalšie charakteristiky populácie, keď sú tieto voľby prednastavené v štúdii biomonitorovania ľudí.

Bulgarian

Характеристиките на анализираната популация от гледна точка на възраст, пол и други характеристики на популацията, когато тези избори са предварително определени в биомониторингово изследване на хора.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Slovak

Pri hodnotení expozície sú potrebné inovačné prístupy využívajúce biomarkery novej generácie vychádzajúce z omických vied a epigenetiky, biomonitorovania ľudí, hodnotenia expozície jednotlivcov a modelovania s cieľom pochopiť kombinovanú a kumulatívnu expozíciu, ako i nové druhy expozície, pričom sa integrujú socio-ekonomické, kultúrne, psychologické i behaviorálne faktory, ako i faktory súvisiace so zamestnaním.

Bulgarian

Необходими са новаторски подходи за оценка на експозицията, използващи ново поколение биомаркери, основани на научните направления, чието наименование завършва на „-омика“, и епигенетиката, човешкия биомониторинг, оценки на индивидуалната експозиция и моделиране за разбиране на комбинирани, кумулативни и нововъзникващи форми на експозиция, включващи социално-икономически, културни, професионални, психологични и поведенчески фактори.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1

Slovak

• testovania uplatniteľnosti rôznych metodologických prístupov vrátane biomonitorovania na stanovenie nepriaznivých aj priaznivých účinkov znečisťujúcich látok (vrátane plastov, látok narúšajúcich endokrinný systém, geneticky modifikovaných plodín na palivo a vlákna) v životnom prostredí a ekosystémoch (vrátane okolitého a vnútorného ovzdušia, vody a pôdy) na fungovanie ekosystému a ľudské zdravie a dobré životné podmienky;

Bulgarian

• като осигуряваме принос за всички основни оценки на ЕАОС, включително SOER 2010 и Eureca 2012, регионални оценки както и за различни международни доклади и оценки като министерската конференция на ООН „Околна среда за Европа”;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK