Ask Google

Results for hepatocelulárnych translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

U samíc myší sa pozoroval zvýšený výskyt hepatocelulárnych adenómov a karcinómov.

English

An increase in the incidences of hepatocellular adenomas and carcinomas were observed in female mice.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Výskyt hepatocelulárnych adenómov sa mierne zvýšil iba u samičiek myší v porovnaní s kontrolami.

English

Only in female mice, the incidences of hepatocellular adenomas were slightly greater than those for controls.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Vznik hepatocelulárnych nádorov sa pripisuje indukcii enzýmov, a preto sa na ľudí nevzťahuje.

English

The hepatocellular tumours are considered due to enzyme induction and therefore not relevant for humans.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Pri myšiach sa zaznamenala pozitivita rilpivirínu na vznik hepatocelulárnych novotvarov u samcov aj samíc.

English

In mice, rilpivirine was positive for hepatocellular neoplasms in both males and females.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V pečeni sa zaznamenalo zvýšenie výskytu hepatocelulárnych nádorov pri všetkých hladinách dávok ospemifénu.

English

In the liver, an increase in hepatocellular tumours were recorded at all ospemifene dose levels.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Avšak výskyt hepatocelulárnych nádorov u liečených zvierat bol vyšší než u zvierat v kontrolnej skupine.

English

However, the incidences of hepatocellular tumours among treated animals were greater than those for controls.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

V postmarketingovom sledovaní sa objavili zriedkavé prípady zvýšených hladín pečeňových enzýmov a poruchy hepatocelulárnych funkcií.

English

Rare cases of elevated liver enzymes and hepatocellular dysfunction have occurred in post-marketing experience.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Mechanizmus hepatocelulárnych adenómov a karcinómov zistený v týchto štúdiách nebol objasnený a význam pozorovaných účinkov u človeka nie je jasný.

English

The mechanism for the hepatocellular adenomas and carcinomas found in these studies has not been elucidated and the significance of the observed effects for humans is uncertain.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

Výskyt hepatocelulárnych adenómov a karcinómov stúpal v závislosti od dávky a pozoroval sa u samcov a samíc oboch živočíšnych druhov.

English

Dose-related increases in the incidences of hepatocellular adenomas and carcinomas were observed in males and females of both species.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

Vznik ložísk zmenených hepatocytov (FAH) a hepatocelulárnych nádorov u potkanov závisel od dávkovania a trvania liečby mikafungínom.

English

The development of foci of altered hepatocytes (FAH) and hepatocellular tumours in rats was dependent on both dose and duration of micafungin treatment.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Štúdie dokázali spojitosť medzi chronickou infekciou hepatitídy B a hepatocelulárnym karcinómom a 80% hepatocelulárnych karcinómov je spôsobených infekciou vírusom hepatitídy B.

English

Studies have demonstrated the link between chronic hepatitis B infection and hepatocellular carcinoma and 80% of hepatocellular carcinomas are caused by hepatitis B virus infection.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Vznik ložísk zmenených hepatocytov (FAH) a hepatocelulárnych nádorov po liečbe trvajúcej 3 mesiace alebo dlhšie bol pozorovaný u potkanov.

English

The development of foci of altered hepatocytes (FAH) and hepatocellular tumours after a treatment period of 3 months or longer were observed in rats.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

Relevancia hepatocelulárnych nálezov u hlodavcov pre ľudí je neistá; neexistujú však žiadne dôkazy z klinických štúdií ani z používania na trhu, ktoré by svedčili o tom, že tieto nálezy sú klinicky významné.

English

The relevance of the hepatocellular findings in the rodents for humans is uncertain; however, there is no evidence from clinical trials or marketed use to suggest that these findings are of clinical significance.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

U samičiek myší, ktoré dostávali duloxetín počas 2 rokov, bola iba pri vysokej dávke zvýšená incidencia hepatocelulárnych adenómov a karcinómov, tieto však boli považované za sekundárne následky indukcie mikrozomálnych hepatálnych enzýmov.

English

Female mice receiving duloxetine for 2 years had an increased incidence of hepatocellular adenomas and carcinomas at the high dose only (144 mg/kg/day), but these were considered to be secondary to hepatic microsomal enzyme induction.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

Relevancia hepatocelulárnych nálezov u hlodavcov pre ľudí je neistá; neexistujú však žiadne dôkazy z klinických štúdií ani z používania na trhu, ktoré by svedčili o tom, že tieto nálezy sú klinicky významné.

English

44 however, there is no evidence from clinical trials or marketed use to suggest that these findings are of clinical significance.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Slovak

Dvojročná štúdia karcinogenity u myší ukázala zvýšený kombinovaný výskyt hepatocelulárnych adenómov a karcinómov u samcov, nie však u samíc, s plazmatickými hladinami asi dvakrát až štyrikrát vyššími než plazmatické hladiny, ktoré sa dosiahli v liečebnej dávke u ľudí.

English

A 2-year carcinogenicity study in mice showed an increased combined incidence of hepatocellular adenomas and carcinomas in males, but not in females, at plasma concentrations about 2 to 4 times the plasma concentrations achieved at the therapeutic dose in humans.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Dvojročná štúdia karcinogenity u myší ukázala zvýšený kombinovaný výskyt hepatocelulárnych adenómov a karcinómov u samcov, nie však u samíc, s plazmatickými koncentráciami asi dvakrát až štyrikrát vyššími než plazmatické koncentrácie, ktoré sa dosiahli v liečebnej dávke u ľudí.

English

A 2-year carcinogenicity study in mice showed an increased combined incidence of hepatocellular adenomas and carcinomas in males, but not in females, at plasma concentrations about 2 to 4 times the plasma concentrations achieved at the therapeutic dose in humans.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Slovak

FAH zaznamenané po liečbe, ktorá trvala 13 týždňov alebo dlhšie, pretrvávali po 13-týždňovom období bez podávania lieku a vyvinuli sa do hepatocelulárnych nádorov v období bez liečby, ktorá zodpovedala dĺžke života potkanov.

English

FAH recorded after treatment for 13 weeks or longer persisted after a 13-week withdrawal period and developed into hepatocellular tumours following a treatment free period which covered the life span of rats.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovak

Štúdie kancerogenity u potkanov nepreukázali žiadny onkogénny potenciál, zatiaľ čo zvýšený výskyt hepatocelulárnych nádorov u samcov myší je považovaný za dôsledok známeho negenotoxického fenoménu, známeho u hlodavcov, ktorého mechanizmus účinku sa vzťahuje k indukcii pečeňových enzýmov, podobnej ako po fenobarbitále.

English

Carcinogenicity studies did not indicate any oncogenic potential in rats, whereas increased incidences of hepatocellular tumors in male mice are considered to result of a non-genotoxic, mode of action linked to a phenobarbitone- like liver enzyme induction, which is a known rodent specific phenomenon.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V 2-ročnej štúdii karcinogenity u potkanov sa zistilo malé, ale štatisticky signifikantné zvýšenie incidencie hepatocelulárnych adenómov u samcov aj samíc potkanov a hemangiosarkómov mezenteriálnych lymfatických uzlín u samíc potkanov len pri najvyššej dávke (10 mg/kg/deň).

English

A 2-year carcinogenicity study in rats resulted in a small but statistically significant increased incidence of hepatocellular adenomas in both male and female rats and mesenteric lymph node haemangiosarcomas in female rats at the highest dose (10 mg/kg/day) only.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK