Ask Google

Results for konzervovanými translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Prejavila sa osobitná potreba ohľadom zásobovania konzervovanými rajčiakmi.

English

There has been special demand for supplies of tinned tomatoes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Trh s konzervovanými mandarínkami je prehľadný, pokiaľ ide o zdroje dodávok a zákazníkov.

English

The market for canned mandarins is transparent as regards sources of supply and customers.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Toto nariadenie definuje normy, ktoré riadia uvádzanie na trh a obchodovanie s konzervovanými sardinkami v spoločenstve.

English

This Regulation defines the standards governing the marketing of preserved sardines in the Community.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Zo začiatku sa mikroskopické vyšetrenie uskutočňuje s konzervovanými tkanivami všetkých zvierat kontrolnej skupiny a skupiny testovanej pri vysokej dávke.

English

Initially, microscopic examination should be carried out on the preserved tissues of all animals in the control and high dose group.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Toto nariadenie definuje normy, ktoré riadia uvádzanie na trh a obchodovanie s konzervovanými tuniakmi a malými makrelami v spoločenstve.

English

This Regulation defines the standard governing the marketing of preserved tuna and bonito in the Community.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Komisia zamietla tento argument a potvrdila, že existuje rozdiel medzi konzervovanými mandarínkami a inými druhmi konzervovaného ovocia.

English

The Commission rejected this argument and confirmed that there is a difference between canned mandarins and other types of canned fruit.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Nádoby s celými alebo delenými konzervovanými lúpanými rajčiakmi a rajčiakovou šťavou sa označujú referenčným štítkom s označením dátumu a roku výroby a spracovateľa.

English

Containers with preserved peeled tomatoes, whole or non-whole, and tomato juice shall be marked with a reference identifying the date and year of production and the processor.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Boli opísané mierne odlišné postupy reverznej transkriptázy-PCR za použitia primérov korešpondujúcich so silne konzervovanými regiónmi v génoch 1C a 1D.

English

Slightly different reverse transcriptase-PCR procedures have been described using primers corresponding to highly conserved regions in the 1C and 1D genes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Niektorí vyvážajúci výrobcovia argumentovali, že nielen s konzervovanými mandarínkami, ale so všetkým konzervovaným ovocím by sa malo zaobchádzať ako s jediným dovážaným príslušným výrobkom.

English

Certain exporting producers argued that not only canned mandarins, but all canned fruits, should be treated as a single imported product concerned.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Výrobcovia z Únie tvrdili, že dočasné clá nezohľadňovali osobitnú situáciu na trhu s konzervovanými mandarínkami, kde sa výroba sústreďuje len do jednej krajiny a prevažná väčšina predaja a dovozu sa sústreďuje do inej európskej krajiny.

English

Union producers claimed that provisional duties did not take into account the peculiar situation of the canned mandarins market, where the production is concentrated in only one country and the vast majority of sales and of imports are concentrated in another European country.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Výrobcovia zo Spoločenstva tvrdili, že dočasné clá nezohľadňovali osobitnú situáciu na trhu s konzervovanými mandarínkami, kde sa výroba sústreďuje len do jednej krajiny a prevažná väčšina predaja a dovozu sa sústreďuje do inej európskej krajiny.

English

Community producers claimed that provisional duties did not take into account the peculiar situation of the canned mandarins market, where the production is concentrated in only one country and the vast majority of sales and of imports are concentrated in another European country.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

je potrebné rozlíšiť medzi hubami pripravenými alebo konzervovanými octom alebo kyselinou octovou z pododdielu 2001 90 50 na jednej strane a hubami pripravenými alebo konzervovanými inak než octom alebo kyselinou octovou z pododdielu 2003 10 na druhej strane;

English

It is necessary to make a distinction between mushrooms prepared or preserved by vinegar or acetic acid of subheading 2001 90 50 on the one hand and mushrooms otherwise prepared or preserved than by vingegar or acetic acid of subheading 2003 10 on the other hand;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa s vylúpanými, varenými a upravenými alebo konzervovanými slimákmi obchodovalo pre ľudskú spotrebu iba vtedy, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:

English

Member States must ensure that shelled, cooked and prepared or preserved snails are traded for human consumption only if they meet the following conditions:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Po zverejnení strany odkazom na vec v súvislosti s konzervovanými mandarínkami [27] argumentovali, že Komisia bola povinná prijať akékoľvek opatrenia na odstránenie nedostatku určitých informácií spôsobeného nízkou mierou spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov a keďže tak neurobila, Komisia porušila svoje procesné povinnosti na základe základného nariadenia.

English

After disclosure, parties argued, by referring to the Preserved Mandarins [27] case, that the Commission was obliged to take any steps to remedy the lack of certain information caused by the low cooperation of the Chinese exporting producers and in failing to do so the Commission has breached its procedural obligations under the basic Regulation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/13/ES, s konzervovanými výrobkami typu sardiniek sa môže obchodovať v Spoločenstve pod obchodným opisom pozostávajúcim zo slova ‚sardinky‘ spolu s vedeckým názvom druhov a zemepisnou oblasťou, v ktorej boli tieto druhy ulovené.

English

Without prejudice to Directive 2000/13/EC, preserved sardine-type products may be marketed in the Community under a trade description consisting of the word “sardines” joined together with the scientific name of the species and the geographic area where the species was caught.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady (*), s konzervovanými výrobkami typu sardiniek sa môže obchodovať v spoločenstve pod obchodným opisom pozostávajúcim zo slova "sardinky" spolu s vedeckým názvom druhov.

English

Without prejudice to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council(4), preserved sardine-type products may be marketed in the Community under a trade description consisting of the word 'sardines' joined together with the scientific name of the species.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

Zatiaľ čo rôzne druhy konzervovaného ovocia (ako jednej odrody, tak aj rôznych odrôd) majú niektoré vlastnosti spoločné (napr. dlhú trvanlivosť, konzervovanie v cukrovom sirupe alebo ovocnej šťave), chuť, konzistenciu, veľkosť, tvar a farba výrobkov sú rozdielne a nie sú bežne nahraditeľné konzervovanými mandarínkami.

English

Whilst, different types of canned fruit (both single variety and mixed variety) share some characteristics (e.g. long shelf-life, preservation in sugar syrup or fruit juice), the taste, texture, size, shape and colour of the products are different and they are not readily substitutable for canned mandarins.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK