Ask Google

Results for lízingovej translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Dátum lízingovej zmluvy

English

Lease agreement date

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

— plnenie lízingovej spoločnosti sa tak obmedzilo na poskytnutie prenájmu vozidla,

English

— the service of the leasing company is therefore reduced to a service for renting a vehicle;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

— dve spoločnosti zúčastňujúce sa na lízingovej činnosti patrili do tej istej skupiny,

English

— the two companies taking part in the leasing transaction are part of the same group;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

klasifikácia lízingovej zmluvy buď ako operatívny lízing alebo finančný lízing v súlade s IAS 17 Lízingy a

English

classification of a lease contract as either an operating lease or a finance lease in accordance with IAS 17 Leases; and

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Predaj všetkých akcií v lízingovej dcére VBLI do 31. decembra [2013 – 2017];

English

Sale of all shares in the leasing subsidiary VBLI by 31 December [2013-2017];

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Operatívny lízing by prešiel priamo na spoločnosť Olympic Airlines, čím by spoločnosť Olympic Airways prestala byť zmluvnou stranou lízingovej zmluvy.

English

The operating leases would be assigned directly to Olympic Airlines, thus taking Olympic Airways out of the lease.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

autokar alebo autobus s evidenčným číslom je majetkom fyzickej alebo právnickej osoby alebo je nadobudnutý na splátky, alebo je predmetom dlhodobej lízingovej zmluvy,

English

the coach or bus registration No is the property of the person or entity or has been obtained by them on deferred terms or has been the subject of a long-term leasing contract.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Okrem toho vlastní menšinový podiel okolo 8 % v jednej lízingovej spoločnosti v Maďarsku, ktorej hlavným spoločníkom je VR-Leasing.

English

It also holds a minority stake of about 8 % in a leasing company in Hungary whose main stake holder is VR-Leasing.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

— samotné plnenie lízingovej spoločnosti je rozdelené, pričom prvok financovania bol zverený inej spoločnosti na účely rozčlenenia na úverové, poisťovacie a sprostredkovateľské plnenia,

English

— the service supplied by the leasing company is subject to a division, the financing element is entrusted to another company to be split into a credit service, an insurance service and a brokerage service;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V prípade lízingovej zmluvy, pri ktorej ekonomický vlastník nie je zároveň zákonným vlastníkom, ekonomický vlastník je oprávnený odpočítať úrokový prvok lízingových platieb zo svojho základu dane.

English

In the case of leasing contracts in which economic and legal ownership does not coincide, the economic owner shall be entitled to deduct the interest element of the lease payments from its tax base.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Do vlastného príspevku spoločnosti na jej náklady na reštrukturalizáciu by mali byť zahrnuté výnosy z predaja dvoch náhradných motorov spoločnosti […], súkromnej medzinárodnej finančnej a lízingovej spoločnosti pre náhradné motory.

English

The proceeds from the sale of two spare engines to […], a private international financing and leasing company for spare engines, should be included into own contribution of the company to its restructuring costs.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Ak doba trvania lízingovej zmluvy prekročí konečný termín pre platby na základe pomoci Spoločenstva, za uplatniteľné výdavky je možné považovať len výdavky na lízingové splátky splatné a zaplatené prijímateľom lízingu do konečného termínu platby na základe pomoci.

English

Where the term of the leasing contract exceeds the final date for taking account of payments under the Community assistance, only expenditure in relation to leasing rentals falling due and paid by the lessee up to the final date for payment under the assistance can be considered eligible.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

používané vozidlá sú vo vlastníctve takejto fyzickej alebo právnickej osoby alebo ich získali na splátky, alebo sú predmetom dlhodobej lízingovej zmluvy a tieto vozidlá vedie takáto fyzická alebo právnická osoba alebo niektorý zo zamestnancov.

English

the vehicles used are the property of that natural or legal person, or have been obtained on deferred terms by them or have been the subject of a long-term leasing contract and are driven by that natural or legal person or by a member of their staff.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingovej operácie sa namiesto rovnakých splátok istiny, ako sú stanovené v písmene a), môžu uplatňovať rovnaké kombinované splátky istiny a úrokov.

English

For export credits provided in support of lease transactions, equal repayments of principal and interest combined may be applied in lieu of equal repayments of principal as set out in paragraph a).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Zvlášť v bode 4.12. IPP 2003 sa to nepotvrdzuje a len sa uvádza, že vďaka predaju istého majetku, ktorý bol skôr určený ako nevýrobný, HLW bude schopná znížiť náklady obsluhy lízingovej zmluvy.

English

In particular, point 4.12 of the 2003 IBP does not support this, since it only indicates that by selling off some assets, which were previously identified as the unproductive ones, HLW would be able to reduce the costs of serving the leasing contract.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

disponovať vozidlami v úplnom vlastníctve alebo v držbe z iného dôvodu, najmä podľa zmluvy o splátkovej kúpe, zmluvy o prenájme alebo lízingovej zmluvy alebo podľa zmluvy o kúpe, ktoré sú evidované a ktoré podnik používa v tomto členskom štáte;

English

have at its disposal vehicles, whether wholly owned or, for example, under a hire purchase, hire or leasing contract or under a purchase contract, which are registered in and which it uses in that Member State;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

mohlo poskytovateľovi zabezpečenia brániť v povinnosti zaplatiť včas v prípade, že pôvodný dlžník neuhradí ktorúkoľvek splatnú sumu, alebo ak uplynula platnosť lízingovej zmluvy na účely uznania zaručenej zostatkovej hodnoty podľa článku 129 ods. 7 a 162 ods. 4;

English

could prevent the protection provider from being obliged to pay out in a timely manner in the event that the original obligor fails to make any payments due, or when the leasing contract has expired for the purposes of recognising guaranteed residual value under Articles 129(7) and 162(4);

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členský štát vydá držiteľovi originál povolenia spoločenstva, ktorý bude mať podnik nákladnej dopravy, a niekoľko overených kópií, zhodných s počtom vozidiel, ktorými držiteľ disponuje, bez ohľadu na to, či ich vlastnení alebo ich má v prenájme, alebo prenajaté na základe lízingovej zmluvy.

English

The Member States shall issue the holder with the original of the Community authorization, which shall be kept by the haulage undertaking, and the number of certified true copies corresponding to the number of vehicles at the disposal of the holder of the Community authorization, whether wholly owned or, for example, under hire purchase, hire or leasing contracts.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členský štát, v ktorom je dopravca usadený, vydá držiteľovi originál licencie Spoločenstva, ktorý bude u dopravcu, a overené kópie, ktorých počet je zhodný s počtom vozidiel, ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa, bez ohľadu na to, či uvedené vozidlá vlastní, alebo ich má napríklad z dôvodu prenájmu s právom kúpy, prenájmu alebo lízingovej zmluvy.

English

The Member State of establishment shall issue the holder with the original of the Community licence, which shall be kept by the haulier, and the number of certified true copies corresponding to the number of vehicles at the disposal of the holder of the Community licence, whether those vehicles are wholly owned or, for example, held under a hire purchase, hire or leasing contract.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, vydajú držiteľovi licencie Spoločenstva originál licencie, ktorý si ponechá dopravca, a jej overené kópie v počte zhodnom s počtom vozidiel, ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa v medzinárodnej preprave osôb buď z dôvodu ich výlučného vlastníctva, alebo z iného dôvodu, a to najmä na základe zmluvy o kúpe na splátky, zmluvy o nájme alebo lízingovej zmluvy.

English

The competent authorities of the Member State of establishment shall issue the holder with the original of the Community licence, which shall be kept by the carrier, and the number of certified true copies thereof corresponding to the number of vehicles used for the international carriage of passengers at the disposal of the holder of the Community licence, whether those vehicles are wholly owned, or held in another form, particularly under an instalment-purchase, hire or leasing contract.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK