Ask Google

Results for prenášanej translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Vystavenie riziku infekcie prenášanej transfúziou

English

Exposure to risk of acquiring a transfusion-transmissible infection

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Členské štáty zabezpečia odstránenie týchto stimulov v rámci taríf za prenos a distribúciu tam, kde zbytočne zvyšujú množstvo distribuovanej alebo prenášanej energie.

English

Member States shall ensure the removal of those incentives in transmission and distribution tariffs that unnecessarily increase the volume of distributed or transmitted energy.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

ROZHODNUTIE KOMISIE z 3. decembra 1991, ktorým sa stanovuje vzor správy prenášanej prostredníctvom počítačovej siete "Animo"

English

COMMISSION DECISION of 3 December 1991 establishing the model for the message to be transmitted by means of the computerized network 'Animo'

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

) Prvé prepuknutie horúčky Chikungunya, prenášanej ázijským moskytom tigrovým v Európe, bolo zaznamenané v severnom Taliansku v roku 2007.

English

) The first outbreak of a chikungunya fever, transmitted by the Asian tiger mosquito, in Europe was reported in northern Italy in 2007.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

keďže sa musia vykonať rozličné skúmania na presné určenie problému možnej rezistencie voči antibiotikám spôsobenej používaním antibiotík v krmive zvierat a prenášanej na človeka;

English

Whereas various investigations should be undertaken to pinpoint the problem of possible resistance to antibiotics induced by the use of additives in animal feed and transferred to man;

Last Update: 2016-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ženy v plodnom veku sú skupinou, ktorá je najzraniteľnejšia voči sexuálne prenášanej infekcii HIV, a tvorí väčšinu z piatich miliónov nových prípadov nakazenia každý rok.

English

Women of childbearing age are the most vulnerable to sexually transmitted HIV infection and comprise the majority of the 5 million new infections each year.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členské štáty zabezpečia zrušenie tých stimulov v rámci taríf za prenos a distribúciu, ktoré zbytočne zvyšujú množstvo distribuovanej alebo prenášanej energie.

English

Member States shall ensure the removal of those incentives in transmission and distribution tariffs that unnecessarily increase the volume of distributed or transmitted energy.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Listom A/31552 z 27. februára 2003 Taliansko požiadalo o predĺženie 15-dňovej lehoty na pripomienkovanie prenášanej dôvernosti do 7. marca 2003.

English

By letter A/31552 of 27 February 2003, Italy asked for an extension, until 7 March, of the fifteen-day deadline for presentation of observations on confidentiality, as laid down in the Commission’s decision.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

ROZHODNUTIE KOMISIE z 3. decembra 1991, ktorým sa stanovuje vzor správy prenášanej prostredníctvom počítačovej siete "Animo"

English

COMMISSION DECISION of 3 December 1991 establishing the model for the message to be transmitted by means of the computerized network 'Animo'

Last Update: 2017-02-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

V hodnotených prípadoch sa menovite zistilo, že práva na používanie pozemku alebo strojového zariadenia neboli odovzdané príslušným vývozcom podľa trhových podmienok, čo je skutočnosť, ktorá naozaj spôsobila skreslenie nákladov a finančnej situácie prenášanej zo systému netrhového hospodárstva.

English

In the cases at stake, it was notably found that land-use rights or machinery had not been passed on at market conditions to the exporters concerned, a fact that indeed caused distortions of costs and financial situations carried over from the non market economy system.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Používanie a šírenie informácií a práv duševného vlastníctva vrátane priemyselného vlastníctva, patentov a autorských práv, ako aj technológie prenášanej podľa činností spolupráce na základe tejto dohody, musia byť v súlade s ustanoveniami prílohy k tejto dohode.

English

Utilisation and diffusion of information and intellectual property rights, including industrial property, patents and copyrights, and technology transferred pursuant to the cooperative activities under this Agreement shall be in accordance with provisions in the Annex to this Agreement.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Liek Truvada sa takisto používa na pomoc pri prevencii sexuálne prenášanej infekcie HIV-1 u dospelých, u ktorých existuje vysoké riziko infekcie (tzv. preexpozičná profylaxia).

English

Truvada is also used to help prevent sexually transmitted HIV-1 infection in adults who are at high risk of being infected (‘pre-exposure prophylaxis’).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

1a)„elektronická komunikačná sieť“ znamená prenosové systémy, ð prípadne založené na trvalej infraštruktúre alebo centralizovanej administratívnej kapacite, ï a kde je to aplikovateľné, i prepojovacie alebo smerovacie zariadenie a iné prostriedky vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne a ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane družicových sietí, pevných (s prepájaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných pozemských sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných na rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie bez ohľadu na typ prenášanej informácie;

English

(1a)‘electronic communications network’ means transmission systems, ð whether or not based on a permanent infrastructure or centralised administration capacity, ï and, where applicable, switching or routing equipment and other resources, including network elements which are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial networks, electricity cable systems, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and television broadcasting, and cable television networks, irrespective of the type of information conveyed;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V blízkej budúcnosti bude námorná bezpečnosť posilnená pomocou „Identifikačného a monitorovacieho systému s ďalekým dosahom“, ktorý má byť prijatý v roku 2006: umožní monitorovanie lodí mimo pokrytia pobrežných rádiových komunikačných staníc, pomocou identifikácie lodí, ich polohy, dátumu a času polohy prenášanej v pravidelných intervaloch alebo na požiadanie.

English

In the near future, the "Long Range Identification and Tracking system", adopted in 2006, will further enhance maritime security: it will allow the tracking of ships beyond the coverage of coastal radio communications stations, with ship identity, location, date and time of position transmitted at regular intervals or on request.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

Zmluvné ustanovenia o dôvernosti členským štátom často znemožňovali výmenu informácií, čo – ako ukázalo nezávislé hodnotenie11 – spôsobilo podstatné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zmluvné podmienky týkajúce sa najmä zodpovednosti za vedľajšie účinky prenášanej z výrobcov na členské štáty.

English

Contractual confidentiality clauses often prevented Member States from exchanging information, leading – as shown in an independent evaluation11 – to considerable variations between Member States as regards contractual conditions, particularly regarding liability for side effects being transferred from the manufacturers to the Member States.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

"elektronická komunikačná sieť" znamená prenosové systémy a kde je to potrebné zariadenie na prepájanie alebo smerovanie a iné prostriedky, ktoré umožňujú prenos signálov po drôte, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných (s prepínaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných pozemských sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v ktorom sú používané naprenos signálov, siete používané pre rozhlasové a televízne vysielanie a siete káblovej televízie, bez ohľadu na typ prenášanej informácie;

English

"electronic communications network" means transmission systems and, where applicable, switching or routing equipment and other resources which permit the conveyance of signals by wire, by radio, by optical or by other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial networks, electricity cable systems, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and television broadcasting, and cable television networks, irrespective of the type of information conveyed;

Last Update: 2017-02-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 16. mája 1994, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 91/637/EHS, ktorým sa ustanovuje vzor správy prenášanej prostredníctvom počítačovej siete "Animo"

English

COMMISSION DECISION of 16 May 1994 amending Decision 91/637/EEC establishing the model for the message to be transmitted by means of the 'Animo' computerized network

Last Update: 2016-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

Systémy, ktoré samotné pozitívne neaktivujú systém riadenia, no ktoré prípadne v spojení s pasívnymi charakteristikami infraštruktúry jednoducho varujú vodiča pri odchýlke od ideálnej dráhy vozidla alebo pri nepredvídanom nebezpečenstve, pomocou hmatovej výstrahy prenášanej cez volant, sa tiež považujú za korekčné riadenie.

English

Systems that do not themselves positively actuate the steering system but that, possibly in conjunction with passive infrastructure features, simply warn the driver of a deviation from the ideal path of the vehicle, or of an unseen hazard, by means of a tactile warning transmitted through the steering control, are also considered to be corrective steering.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 16. mája 1994, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 91/637/EHS, ktorým sa ustanovuje vzor správy prenášanej prostredníctvom počítačovej siete "Animo"

English

COMMISSION DECISION of 16 May 1994 amending Decision 91/637/EEC establishing the model for the message to be transmitted by means of the 'Animo' computerized network

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

‚elektronická komunikačná sie‘ znamená prenosové systémy, a kde je to aplikovateľné, i prepojovacie alebo smerovacie zariadenie a iné prostriedky vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne a ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane družicových sietí, pevných (s prepájaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných pozemských sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných na rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie bez ohľadu na typ prenášanej informácie;“

English

“electronic communications network” means transmission systems and, where applicable, switching or routing equipment and other resources, including network elements which are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial networks, electricity cable systems, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and television broadcasting, and cable television networks, irrespective of the type of information conveyed;’;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK