Ask Google

Results for vazokonstrikcia translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Hypertenzia Hypotenzia Vazokonstrikcia Bledosť

English

Hypertension Hypotension Vasoconstriction Pallor

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

V spojivkovom obehu a iných očných cievach vzniká vazokonstrikcia v miere vystavenia lieku.

English

Vasoconstriction occurs in the conjunctival circulation and in other ocular vessels to the extent that they are exposed to drug.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Benazepril, tým, že zabraňuje vzniku angiotenzínu-II, bráni nežiaducim účinkom ako je vazokonstrikcia astimulácia uvoľňovania aldosterónu.

English

Benazepril, by preventing the formation of Angiotensin-II, inhibits the detrimental effects of vasoconstriction and stimulation of aldosterone release.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Benazepril, tým, že zabraňuje vzniku angiotenzínu-II, bráni nežiaducim účinkom ako je vazokonstrikcia a stimulácia uvoľňovania aldosterónu.

English

Benazepril, by preventing the formation of Angiotensin-II, inhibits the detrimental effects of vasoconstriction and stimulation of aldosterone release.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Lokálna vazokonstrikcia pri vyššej koncentrácii môže byť oveľa významnejšia u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo ťažkým cerebrovaskulárnym ochorením, ktorí sa majú pozorne monitorovať.

English

Local vasoconstriction at higher concentration may be of greater significance in patients with ischaemic heart disease or severe cerebrovascular disease who should be monitored closely.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Boli popisované rýchle rebound reakcie, ako zvýšená pulmonálna vazokonstrikcia a hypoxémia po náhlom vysadení terapie s inhalovaním oxidu dusnatého, precipitačný kardiopulmonálny kolaps.

English

Rapid rebound reactions such as intensified pulmonary vasoconstriction and hypoxaemia after sudden withdrawal of inhaled nitric oxide therapy have been described, precipitating cardiopulmonary collapse.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1

Slovak

Po náhlom vysadení inhalačnej liečby oxidom dusnatým boli opísané rýchle rebound reakcie, napríklad zvýšená pulmonálna vazokonstrikcia a hypoxia; precipitačný kardiovaskulárny kolaps.

English

Rapid rebound reactions such as intensified pulmonary vasoconstriction and hypoxia after sudden withdrawal of inhaled nitric oxide therapy has been described, precipitating cardiovascular collapse.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Angiotenzín II je hlavná presorická látka RAAS, medzi ktorého účinky patria vazokonstrikcia, stimulácia syntézy a uvoľňovanie aldosterónu, stimuláciu srdca a renálna reabsorpcia sodíka.

English

Angiotensin II is the principal pressor agent of the RAAS, with effects that include vasoconstriction, stimulation of synthesis and release of aldosterone, cardiac stimulation, and renal reabsorption of sodium.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Stimulácia receptora AT1 je zodpovedná za patologické účinky angiotenzínu II v obličkách a iných orgánoch súvisiacich s angiotenzínom II, ako je vazokonstrikcia, zadržiavanie sodíka a vody, zvýšená syntéza aldosterónu a zmeny v orgánoch.

English

Stimulation of the AT1 receptor is responsible for pathologic effects of angiotensin II in the kidney and other organs associated with angiotensin II such as vasoconstriction, retention of sodium and water, increased aldosterone synthesis and organ remodeling.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Angiotenzín II je hlavná presorická látka renín- angiotenzínového systému, medzi ktorého účinky patria vazokonstrikcia, stimulácia syntézy a uvoľňovanie aldosterónu, stimuláciu srdca a renálna reabsorpcia sodíka.

English

Angiotensin II is the principal pressor agent of the renin-angiotensin system, with effects that include vasoconstriction, stimulation of synthesis and release of aldosterone, cardiac stimulation, and renal reabsorption of sodium.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Výsledkom kombinovaného pôsobenia aliskirenu a amlodipínu na tieto dva centrálne faktory regulácie krvného tlaku (vazokonstrikcia a hypertenzívne účinky sprostredkované RAAS) sú väčšie antihypertenzívne účinky, než aké sa pozorujú pri monoterapii.

English

The combined action of aliskiren and amlodipine on these two central blood pressure-regulating factors (vasoconstriction and RAAS-mediated hypertensive effects) results in more effective antihypertensive effects than seen with monotherapy.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Endotelín (ET)-1 a jeho receptory (ETA a ETB) sprostredkúvajú viacero účinkov, ako je vazokonstrikcia, fibróza, proliferácia, hypertrofia a zápal.

English

Endothelin (ET)-1 and its receptors (ETA and ETB) mediate a variety of effects such as vasoconstriction, fibrosis, proliferation, hypertrophy, and inflammation.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

Prevládajúcim výsledkom pôsobenia ET-1 viažuceho sa na ETA je vazokonstrikcia a remodelácia ciev, pričom väzba na ETB vedie ku klírensu ET-1 a vazodilatačným, resp. antiproliferatívnym účinkom, sčasti v dôsledku uvoľňovania oxidu dusnatého a prostacyklínu.

English

Predominant actions of ET-1 binding to ETA are vasoconstriction and vascular remodelling, while binding to ETB results in ET-1 clearance, and vasodilatory/ antiproliferative effects due in part to nitric oxide and prostacyclin release.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Slovak

•zvýšený tep srdca•zvýšený krvný tlak•zúženie krvných ciev (vazokonstrikcia)•rozšírenie očných zreničiek•vylučovanie adrenalínu•šok.

English

Noise levels may also produce certain physiological changes, including the following:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Slovak

Prevládajúcim výsledkom pôsobenia ET- 1 viažuceho sa na ETA je vazokonstrikcia a remodelácia ciev, pričom väzba na ETB vedie ku klírensu ET- 1 a vazodilatačným, resp. antiproliferatívnym účinkom, sčasti v dôsledku uvoľňovania oxidu dusnatého a prostacyklinu.

English

Predominant actions of ET-1 binding to ETA are vasoconstriction and vascular remodelling, while binding to ETB results in ET-1 clearance, and vasodilatory/ antiproliferative effects due in part to nitric oxide and prostacyclin release.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK