Ask Google

Results for zúčastnenému translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Štvrtý výrobca predal časť svojej produkcie inému výrobcovi zúčastnenému na vyšetrovaní.

English

The fourth producer sold part of its production to another producer involved in the proceeding.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

financovanie sa zúčastnenému systému ochrany vkladov poskytuje vo forme hotovostného príspevku;

English

a the funding shall be provided in the form of a cash contribution to the participating DGS;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Rozhodnutie o finančnej podpore sa okamžite oznamuje zúčastnenému štátu žiadajúcemu o finančnú podporu.

English

The decision on financial support shall immediately be communicated to the participating State requesting financial support.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

34 Jednotná rada sama vypočíta výšku príspevku každej úverovej inštitúcie pridruženej ku každému zúčastnenému systému ochrany vkladov.

English

34 The Board shall itself calculate the contribution of each credit-institution affiliated to each participating DGS.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

podmienky pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.

English

the conditions for the allocation of the Union's financial contribution to each participating Member State based on inter alia total number of hives in the Union.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Po období zaistenia samotná jednotná rada vypočíta príspevok každej úverovej inštitúcie pridruženej k zúčastnenému systému ochrany vkladov.

English

After the reinsurance period, the Board itself shall calculate the contribution of each credit institution affiliated to a participating DGS.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

príspevky platené inštitúciami pridruženými k zúčastnenému systému ochrany vkladov v súlade s článkom 74c a článkom 74d;

English

contributions paid by institutions affiliated to participating DGSs in accordance with Article 74c and Article 74d;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

veľkosť trhu, pričom sa zabezpečí minimálna suma, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu;

English

the size of the market, while ensuring a minimum amount to be distributed to each participating Member State;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Spolupráca môže pomôcť každému zúčastnenému, vrátane občanov EÚ, pochopiť zložité problémy, ktorým čelí Európa.

English

Working together can help everyone involved, including EU citizens, understand the complex problems facing Europe.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

základ na pridelenie finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.

English

the basis for allocating the Union's financial contribution to each participating Member State, based, inter alia, on the total number of bee hives in the Union.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Pohotovostnú kartu a túto písomnú informáciu pre používateľov ukážte každému lekárovi zúčastnenému na Vašej liečbe, nielen svojmu neurológovi.

English

Show the Alert Card and this package leaflet to any doctor involved with your treatment, not only to your neurologist.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

považuje sa za účastníka nezmenenej a nedoplnenej dohody vo vzťahu ku každému zúčastnenému štátu, ktorý nie je viazaný uvedenou zmenou a doplnkom.

English

be considered as a Party to the unamended Agreement in relation to any State Party not bound by the amendment.

Last Update: 2017-02-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Každý PPS, ktorý zhromažďuje informácie v záujme iných PPS, poskytne zúčastnenému PPS výsledky zhromažďovania údajov.

English

Any TSO collecting information on behalf of other TSOs shall give back to the participating TSO the results of the collection of data.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Zúčastnenému leteckému dopravcovi sa ponúkne možnosť informovať sa o každej realizovanej rezervácii/transakcii, za ktorú budú účtované poplatky.

English

A participating air carrier shall be offered the facility of being informed when any booking or transaction is made for which a booking fee will be charged.

Last Update: 2017-02-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Vždy, keď sa Rada rozhodne podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ uložiť sankcie zúčastnenému členskému štátu, vyžaduje sa spravidla pokuta.

English

Whenever the Council decides under Article 126(11) TFEU to impose sanctions on a participating Member State, a fine shall, as a rule, be required.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Po prijatí rozhodnutia príslušný orgán, ktorému bol prípad predložený, zašle kópiu rozhodnutia príslušných orgánov a stanovisko poradnej komisie každému zúčastnenému podniku.

English

Once the decision has been taken, the Competent Authority to whom the case was presented will send a copy of the decision of the Competent Authorities and the opinion of the advisory commission to each of the enterprises involved.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Komisia zhromaždí informácie o dostupných dopravných zdrojoch a čo najskôr ich odošle zúčastnenému štátu, ktorý žiada o podporu, a ostatným zúčastneným štátom.

English

The Commission shall compile the information on available transport resources and forward it to the participating State making the request and to other participating States, as soon as possible.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V rámci systému EDIS by sa tiež vo všetkých štádiách pokryli straty, ktoré zúčastnenému systému ochrany vkladov nakoniec vzniknú pri kompenzácii vkladateľov alebo poskytovaní príspevku k riešeniu krízovej situácie.

English

EDIS, would, in all stages, also cover losses that the participating DGS ultimately incurs by compensating depositors or contributing to resolution.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Návrh smernice neobsahuje žiadne koordinačné opatrenie medzi finančnými inštitúciami nezúčastnených členských štátov, ktoré by mali túto daň previesť zúčastnenému členskému štátu, ktorému patrí.

English

Furthermore, the proposed directive does not contain a measure for ensuring coordination with the financial institutions in the non-participating Member States that would be responsible for paying the tax to the participating Member State to which it is due.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

keďže je žiaduce, aby boli na nediskriminačnom základe zúčastnenému dopravcovi v rovnakom čase poskytnuté podrobné marketingové, údaje o rezervácii a údaje o predaji;

English

Whereas it is desirable that detailed marketing, booking and sales data shall be made available to participating carriers on a non-discriminatory basis and with equal timeliness;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK