Ask Google

Results for samostatnosti translation from Slovak to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

Finnish

Info

Slovak

Kritérium samostatnosti

Finnish

Riippumattomuutta koskeva arviointiperuste

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

zachovanie samostatnosti spoločnosti BB;

Finnish

BB:n riippumattomuuden säilyminen

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

V kontexte EKR sú kompetencie opísané vo vzťahu k zodpovednosti a samostatnosti.

Finnish

EQF:ssä tiedot voivat olla teoria- ja/tai faktatietoja.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 2 lasti práce alebo štúdia dom s určitým stupňom samostatnosti

Finnish

Tason 2 olennaiset oppimistulokset ovat valvottu työskentely tai opiskelu

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Svoju činnosť by mala vykonávať podľa zavedených zásad vedeckej excelentnosti, samostatnosti, účinnosti a transparentnosti.

Finnish

Sen olisi noudatettava toiminnassaan tieteellisen huippuosaamisen, riippumattomuuden, tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Komisia poskytne vedeckej rade informácie a pomoc potrebnú na jej činnosť, aby rada mohla pracovať v podmienkach samostatnosti a nezávislosti.

Finnish

Komissio antaa tieteellisen neuvoston työn edellyttämää tietoa ja apua, jotta se voi työskennellä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Na zabezpečenie úplnej samostatnosti a nezávislosti úradu je potrebné prideliť mu samostatný rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú v zásade z príspevku spoločenstva.

Finnish

Viranomaisen täyden riippumattomuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi myöntää sille oma talousarvio, jonka tulot muodostuvat pääosin yhteisön maksamasta osuudesta.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Je potrebné zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť práce vedeckých výborov zavedením primeraných postupov týkajúcich sa dialógu so zúčastnenými stranami pri zachovaní úplnej samostatnosti výborov.

Finnish

Täysi riippumattomuus on toki turvattava, mutta lisäksi on tärkeää varmistaa tiedekomiteoiden työskentelyn avoimuus ja läpinäkyvyys ottamalla käyttöön asianmukaiset menettelyt sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Štátny podnik môže konať s väčšou alebo menšou mierou nezávislosti, a to v závislosti od stupňa samostatnosti, ktorú mu štát ponechal.

Finnish

Julkinen yritys voi toimia enemmän tai vähemmän itsenäisesti riippuen siitä, kuinka paljon valtio on jättänyt sille itsenäistä määräämisvaltaa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Spolupráca v oblastiach spoločného záujmu sa zameriava na podporu samostatnosti ZKÚ a budovania kapacít v ZKÚ na formuláciu, vykonávanie a monitorovanie stratégií a politík stanovených v odseku 2.

Finnish

Yhteisen edun mukaisilla aloilla tehtävän yhteistyön tavoitteena on MMA:iden omavaraisuuden lisääminen ja niiden valmiuksien kehittäminen 2 kohdassa vahvistettujen strategioiden ja politiikkojen laatimiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Malo by sa tak sta vduchu vzájomného posilovania apri rešpektovaní rozhodovacej samostatnosti oboch strán, vychádzajúc zodporúaní okonkrétnych opatreniach, ktoré EÚ predložila NATO vo februári 2010.

Finnish

Tämä olisi toteute ava keskinäisen vahvistamisen hengessä sekä kummankin osapuolen päätöksenteon riippuma omuu a kunnioi aen EU:n Natolle helmikuussa 2010 toimi amien konkreeisia toimia koskevien suositusten mukaisesti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Súd prvého stupňa v roku 2005 upresnil niektoré otázky týkajúce sa formálnych podmienok prípustnosti žalôb o náhradu škody, premlčania týchto nárokov, a zásady samostatnosti jednotlivých žalôb.

Finnish

Jos henkilöstöasiat jätetään ottamatta huomioon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui vuonna 2005 yhteisöjen sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun aineellisista edellytyksistä 17 tuomiossa ja määräyksessä.181 Ainoastaan asiassa AFCon Management

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Stanovuje sa lehota na zavedenie tohto opatrenia. Dosiahnutie samostatnosti z hľadiska krmív si môže vyžadovať zavedenie dlhodobých opatrení: zmenu postupov, úpravu rozparcelovania.

Finnish

Toimenpiteelle on vahvistettu siirtymäaika, koska rehuomavaraisuuden toteutuminen saattaa vaatia aikaa (esim. käytäntöjen ja viljelyalojen muuttaminen).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

zvyšovaním konkurencieschopnosti ZKÚ, samostatnosti a hospodárskej pružnosti prostredníctvom diverzifikácie rozsahu obchodu s tovarom a službami ZKÚ a zvyšovaním jeho hodnoty a objemu a posilňovaním schopnosti ZKÚ prilákať súkromných investorov do rôznych odvetví hospodárskej činnosti;

Finnish

kehitetään MMA:iden kilpailukykyä, omavaraisuutta ja talouden selviytymiskykyä monipuolistamalla MMA:iden tavara- ja palvelukauppaa, kasvattamalla kyseisen kaupan arvoa ja määrää sekä parantamalla MMA:iden kykyä houkutella yksityisiä investointeja talouden eri sektoreille;

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Európska komisia financuje štúdie o poskytovaní služieb založených na chránenom a podporovanom bývaní tak, aby sa pre ľudí so zdravotným postihnutím zaistila náležitá úroveň zabezpečenia, slobody a samostatnosti pre normálny život v spoločnosti.

Finnish

Euroopan komissio rahoittaa yhteisöpalvelujen tarjoamista koskevia tutkimuksia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

2. Okrem rozvíjajúceho sa obchodu medzi ZKÚ a spoločenstvom, zvláštna pozornosť sa bude venovať postupom navrhnutým na zvýšenie samostatnosti ZKÚ'a zlepšenie oblastnej spolupráce v obchode a službách.

Finnish

2. MMA:iden ja yhteisön välisen kaupan kehittämisen lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota toimiin, joiden tarkoituksena on lisätä MMA:iden itsenäistä kehitystä sekä parantaa kaupan ja palvelualan alueellista yhteistyötä.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

-rozvojom (správnym) samostatnosti bývania ľudí v pokročilom veku a vývojom vzťahov s mladšími generáciami, s deťmi a dospievajúcimi;

Finnish

-ikääntyneiden itsenäisen asumisen sekä heidän ja nuorempien sukupolvien, lasten ja nuorten välisten suhteiden (myönteinen) kehittäminen

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

keďže Rada vo svojom rozhodnutí z 27. mája 1991 o spolupráci s MVRO zdôraznila význam samostatnosti a nezávislosti MVRO a keďže okrem toho uznala, že systém spolupráce spoločenstva s MVRO nevyhnutne dopĺňa podobné snahy na vnútroštátnej úrovni a uznala potrebu pružnosti postupov a ich uplatňovania,

Finnish

yhteistyöstä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa 27 päivänä toukokuuta 1991 antamassaan päätöslauselmassa neuvosto korosti kyseisten järjestöjen itsenäisyyden ja riippumattomuuden merkitystä, tunnusti lisäksi näiden järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan yhteisön järjestelmän ja samantyyppisen kansallisella tasolla tapahtuvan toiminnan olevan väistämättä toisiaan täydentäviä sekä joustavuuden tarpeen menettelyissä ja niiden soveltamisessa,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Centrum pomáha takýmto organizáciám pri formulovaní a vykonávaní politík a programov na znižovanie chudoby, podpory trvale udržateľnej potravinovej bezpečnosti, zachovania domácej surovinovej základne, a tak prispievať k budovaniu samostatnosti vo vidieckom a poľnohospodárskom rozvoji krajín AKT.

Finnish

Se avustaa kyseisiä järjestöjä sellaisten politiikkojen ja ohjelmien laadinnassa ja täytäntöönpanossa, joilla vähennetään köyhyyttä, edistetään kestävää elintarviketurvaa, säilytetään luonnonvaroja ja lisätään näin AKT-valtioiden itsenäisyyttä maaseudun ja maatalouden kehittämisessä.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Dohoda o delegovaní uvedených v ods. 2 Agentúre pre európsky GNSS s osobitným odkazom na verejného obstarávateľa poskytuje vhodnú úroveň samostatnosti a právomocí v rámci rozsahu pôsobnosti článku 58 ods. 1 písm. c) a článku 60 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Finnish

Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla tehtävien siirtoa koskevalla sopimuksella Euroopan GNSS-virastolle annetaan riittävän laaja itsehallinto ja toimivalta, etenkin hankintaviranomaisena, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 60 artiklan puitteissa.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK