Ask Google

Results for výkonnostný translation from Slovak to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

Finnish

Info

Slovak

Väčšina zúčastnených pacientov mala výkonnostný stav ECOG ≤ 1.

Finnish

Useimmilla potilailla ECOG- suorituskykyluokka oli ≤ 1.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

vhodnosť čiastkových cieľov zvolených pre výkonnostný rámec;

Finnish

tuloskehykseen valittujen välitavoitteiden soveltuvuus;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Všetci pacienti zahrnutí do štúdie mali výkonnostný stav podľa ECOG 0 alebo 1.

Finnish

Kaikkien tutkimuksen potilaiden ECOG- suorituskykyluokka oli 0 tai 1.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Výkonnostný limit/limit intenzity poľa/limit hustoty výkonu [1]

Finnish

Tehon / kentänvoimakkuuden/tehotiheyden raja-arvo [1]

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Približne polovica pacientov mala podľa ECOG výkonnostný status stupňa 0 a polovica pacientov bola v nízko rizikovej prognostickej skupine MSKCC.

Finnish

Potilaista noin puolet kuului ECOG- suorituskykyluokkaan 0, ja puolet MSKCC: n matalan riskin ennusteryhmään.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

68 lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1, a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby.

Finnish

Tässä tutkimuksessa 501 potilasta, joilla oli paikallisesti levinnyt SCCHN ja joiden WHO: n mukainen suorituskyky oli 0 tai 1, satunnaistettiin kahteen tutkimusryhmään.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Je dôležité presne zhodnotiť výkonnostný stav v čase podávania liečby, aby sa zabezpečilo, že u pacientov nedošlo k zhoršeniu na výkonnostný stav 3.

Finnish

Näin varmistaudutaan siitä, että potilaan suorituskyky ei ole huonontunut tasolle 3.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Slovak

Výkonnostný rámec pozostáva z čiastkových cieľov stanovených pre každú prioritu s výnimkou priorít zameraných na technickú pomoc a programov zameraných na finančné nástroje v súlade s článkom 39 na rok 2018 a cieľov stanovených na rok 2023.

Finnish

Tuloskehys muodostuu kullekin prioriteetille vuodeksi 2018 vahvistetuista välitavoitteista, lukuun ottamatta yksinomaan tekniseen tukeen liittyviä prioriteetteja [ja 39 artiklassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä koskevia erityisiä ohjelmia, ja vuodeksi 2013 vahvistetuista tavoitteista sekä suoritusvarauksen määrästä, joka kohdennetaan vuonna 2019 kullekin prioriteetille, jos sen välitavoitteet saavutetaan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Vek, pohlavie, rasa a výkonnostný stav definovaný podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nemali žiadny vplyv na farmakokinetiku rituximabu.

Finnish

Ikä, sukupuoli, rotu tai WHO: n suorituskykyluokka eivät vaikuttaneet rituksimabin farmakokinetiikkaan.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1, a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby.

Finnish

Tässä tutkimuksessa 358 potilasta, joilla oli paikallisesti levinnyt SCCHN, jota ei voinut leikata ja joiden suorituskykyluokka WHO: n asteikolla oli 0 tai 1, satunnaistettiin kahteen tutkimusryhmään.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V tejto štúdii bolo 501 pacientov s lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1, a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby.

Finnish

Tässä tutkimuksessa 501 potilasta, joilla oli paikallisesti levinnyt SCCHN ja joiden WHO: n mukainen suorituskyky oli 0 tai 1, satunnaistettiin kahteen tutkimusryhmään.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

V týchto 5 randomizovaných štúdiách sa skúmalo spolu 3734 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom, u ktorých bola detekovateľná expresia EGFR a ktorí mali výkonnostný stav ECOG ≤ 2.

Finnish

Viidessä satunnaistetussa tutkimuksessa tutkittiin yhteensä 3 734 potilasta, jolla oli metastasoitunut kolorektaalisyöpä, ja joilla EGFR: n ilmentyminen oli havaittavissa ja ECOG - suorituskykyluokka oli ≤ 2.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Ako súčasť kritérií pre zaradenie museli pacienti dosiahnuť výkonnostný stav podľa kritérií Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) na úrovni 0- 2.

Finnish

Yhtenä mukaanottokriteerinä potilaiden ECOG- toimintakykyluokan (Eastern Cooperative Oncology Group) oli oltava 0– 2.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Vyššie uvedené nežiaduce udalosti sa môžu vyskytovať s vyššou frekvenciou u pacientov, ktorí majú slabý výkonnostný stav (pozri časť 4. 4).

Finnish

Yllä olevien haittavaikutusten insidenssi saattaa esiintyä korkeammalla frekvenssillä potilailla, joilla on huono suorituskyky (ks. kohta 4. 4)

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Vyššie uvedené nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať s vyššou frekvenciou u pacientov, ktorí majú slabý výkonnostný stav (pozri časť 4. 4).

Finnish

Yllä olevien haittavaikutusten insidenssi saattaa esiintyä korkeammalla frekvenssillä potilailla, joilla on huono suorituskyky (ks. kohta 4. 4)

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Komisia v spolupráci s členskými štátmi preskúma výkonnosť programov v každom členskom štáte v roku 2019 (ďalej len „preskúmanie výkonnosti“) vzhľadom na výkonnostný rámec stanovený v príslušných programoch.

Finnish

Komissio tarkastelee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelmien tuloksia kussakin jäsenvaltiossa vuonna 2019, jäljempänä 'tulosten tarkastelu', ottaen huomioon asiaankuuluvissa ohjelmissa esitetyn tuloskehyksen.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Výkonnostný rámec by sa mal vymedziť pre každý program s cieľom monitorovať v priebehu celého programového obdobia 2014 - 2020 (ďalej len „programové obdobie“) pokrok v dosahovaní cieľov a zámerov stanovených pre každú prioritu.

Finnish

Kullekin ohjelmalle olisi määriteltävä tuloskehys, jotta voidaan seurata edistymistä kullekin prioriteetille asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa ohjelmakauden 2014–2020 aikana, jäljempänä 'ohjelmakausi'.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

I. Komisia víta výkonnostný audit Dvora audítorov vsúvislostisrozpočtovou podporou ako užitočné vstupné údaje pre ďalšie zlepšovanie svojho prístupu k poskytovaniu pomoci prostredníctvom tohto nástroja. VEurópskomkonsenzeorozvo-jovej politike (prijatom Európskym parlamentom, Radou, členskýmištátmi a Komi-siouvroku2005)sarozpočtovápomoc uznalazauprednostňovanúmodalitu pomoci Európskej únie.

Finnish

I. Komissio uskoo tilintarkastustuomioistuimen tekemän talousarviotuen toiminnantarkastuksen auttavan sitä hiomaan tapaansatarjotatukeatämänvälineen kautta.Kehityspolitiikkaakoskevassa eurooppalaisessakonsensuksessa(jonka Euroopan parlamentti, neuvosto, jäsenvaltiot ja komissio hyväksyivät vuonna 2005) asetettiin talousarviotuki Euroopan unionin ensisijaiseksi tuen muodok s i.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Nasledujúce premenné boli vo všetkých štúdiách štatisticky významne spojené so zvýšeným rizikom objavenia sa HFS: stúpajúca počiatočná dávka kapecitabínu (v gramoch), klesajúca kumulatívna dávka kapecitabínu (0, 1* kg), stúpajúca relatívna dávková intenzita v prvých 6 týždňoch, stúpajúce trvanie liečby v rámci klinickej štúdie (v týždňoch), stúpajúci vek (v prírastkoch 10 rokov), ženské pohlavie, a dobrý ECOG výkonnostný stav na začiatku (0 verzus ≥1).

Finnish

Yhdistämällä kaikki tutkimukset seuraavat kovariaatit korreloivat tilastollisesti merkitsevästi lisäämään käsi- jalkaoireyhtymän esiintymisriskiin: kapesitabiinin aloitusannoksen nostaminen (gramma), kumulatiivisen kapesitabiiniannoksen alentaminen (0, 1 kg *), lisääntynyt suhteellinen annosintensiteetti ensimmäisen 6 viikon aikana, hoitoajan pidentäminen (viikkoja), korkeampi ikä (10 vuoden lisäys), naissukupuoli ja hyvä ECOG suorituskyvyn lähtötaso (0 vs ≥1).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Nasledujúce premenné boli vo všetkých štúdiách štatisticky významne spojené so zvýšeným rizikom výskytu HFS: stúpajúca počiatočná dávka kapecitabínu (v gramoch), klesajúca kumulatívna dávka kapecitabínu (0, 1* kg), stúpajúca relatívna dávková intenzita v prvých 6 týždňoch, stúpajúce trvanie liečby v rámci klinickej štúdie (v týždňoch), stúpajúci vek (v prírastkoch 10 rokov), ženské pohlavie, a dobrý ECOG výkonnostný stav na začiatku (0 verzus ≥1).

Finnish

Yhdistämällä kaikki tutkimukset seuraavat kovariaatit korreloivat tilastollisesti merkitsevästi käsi- jalkaoireyhtymän esiintymisriskiin: kapesitabiinin aloitusannoksen nostaminen (gramma), kumulatiivisen kapesitabiiniannoksen alentaminen (0, 1 kg *), lisääntynyt suhteellinen annosintensiteetti ensimmäisen 6 viikon aikana, hoitoajan pidentäminen tutkimuksessa (viikkoja), korkeampi ikä (10 vuoden lisäys), naissukupuoli ja hyvä ECOG suorituskyvyn lähtötaso (0 vs ≥1).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK