Ask Google

Results for pozostávajúcou translation from Slovak to Romanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

Romanian

Info

Slovak

Stredisko je riadené Správnou radou pozostávajúcou z 39 členov, z ktorých:

Romanian

Centrul este administrat de un consiliu de administraţie format din 39 de membri dintre care:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Štúdia o PEF na podporu porovnávacích tvrdení, ktorá sa plánuje sprístupniť verejnosti, musí byť založená na príslušných pravidlách PEFCR a kriticky preskúmaná nezávislou skupinou pozostávajúcou z troch kvalifikovaných externých kontrolórov.

Romanian

Un studiu PEF pentru sprijinirea unei afirmații comparative destinate să fie făcute publice trebuie să se bazeze pe PEFCR-uri relevante și să facă obiectul unei revizuiri critice de către cel puțin trei revizori externi, independenți și calificați.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Pokiaľ sa v príslušných nástrojoch neuvádza inak, každú štúdiu o PEF určenú na externú komunikáciu (napr. B2B a B2C) musí kriticky preskúmať aspoň jeden nezávislý a kvalifikovaný externý kontrolór (alebo kontrolná skupina). Štúdia PEF na podporu porovnávacích tvrdení, ktorá sa plánuje sprístupniť verejnosti, musí byť založená napríslušných pravidlách PEFCR a kriticky preskúmaná nezávislou skupinou pozostávajúcou z troch kvalifikovaných externých kontrolórov.

Romanian

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în instrumentele de politică relevante, orice studiu PEF destinat comunicării externe (de exemplu, B2B și B2C) trebuie să facă obiectul unei revizuiri critice de către cel puțin un revizor sau o echipă de revizori externi, independențiși calificați. Un studiu PEF pentru sprijinirea unei afirmații comparative destinate să fie făcute publice trebuie să se bazeze pe PEFCR-uri relevante și să facă obiectul unei revizuiri critice de către cel puțin trei revizori externi, independenți și calificați.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Ak však tovar prešiel operáciou pozostávajúcou z opravy alebo uvedenia do pôvodného stavu, ktoré boli potrebné v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré vznikli mimo colného územia spoločenstva a toto sa zistí k spokojnosti colných orgánov, môže byť poskytnuté oslobodenie od dovozného cla za predpokladu, že hodnota vráteného tovaru nie je v dôsledku takejto operácie vyššia ako jeho hodnota v čase vývozu z colného územia spoločenstva.

Romanian

Totuşi, dacă mărfurile au fost supuse unor operaţii constând din repararea sau readucerea lor în stare bună, necesară ca urmare a unui eveniment imprevizibil intervenit în afara teritoriului vamal al Comunităţii, acest fapt fiind stabilit spre satisfacţia autorităţilor vamale, se acordă scutirea de plata drepturilor de import cu condiţia ca valoarea mărfurilor returnate să nu fi devenit mai mare, ca urmare a unei astfel de operaţiuni, decât valoarea lor în momentul exportului acestora de pe teritoriul vamal al Comunităţii.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Každé vozidlo vyrobené v súlade s typom, ktorý bol typovo schválený, musí byť opatrené typovou schvaľovacou značkou pozostávajúcou v súlade s oddielom 1, oddielom 3, oddielom 4 z typového schvaľovacieho čísla stanoveného v prílohe V, časť A.

Romanian

Orice vehicul produs în conformitate cu tipul care a fost omologat poartă o marcă de omologare de tip realizată în conformitate cu secţiunea 1, secţiunea 3 şi secţiunea 4 a numărului de omologare de tip, prevăzut în anexa V, partea A.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

b) alebo nahradená jednou špeciálnou značkou pozostávajúcou z označenia o zdravotnej nezávadnosti definovanou v bode 44 a) a b) kapitoly X v prílohe I k smernici 71/118/EHS, prepečiatkovanou v súlade s bodom a) tohto odseku.

Romanian

b) să fie înlocuită de o marcă unică specială constituită din marca de salubritate definită anexa 1, capitolul X, pct. 43, lit.. (a) şi (b). la Directiva 71/118/CEE, acoperită conform lit. (a) din prezentul alineat.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

keďže sa ukazuje, že v skutočnosti nie je pravdepodobnosť zámeny medzi názvom Rocamadour a takto označeným výrobkom a názvom Romadur a takto označeným výrobkom; hoci obidva výrobky sú syry, dajú sa ľahko odlišovať podľa vonkajšieho vzhľadu a typu; keďže Rocamadour je malý veľmi jemný syr z kozieho mlieka s prirodzenou kôrou pozostávajúcou z ryhovanej, jemne zamatovej kože, je bielej farby do krémova a má tvar malého tenkého kotúča vážiaceho zhruba35 gramov; keďže Romadur je jemný syr z kravského mlieka so žltohnedou kožou do červenasta a obvykle má tvar obdĺžnika alebo kocky vážiac 80 až 180 gramov;

Romanian

întrucât a reieşit că, de fapt, nu există posibilitatea unei confuzii între denumirea Rocamadour şi produsul denumit astfel şi între denumirea Romadur şi produsul denumit astfel; întrucât deşi ambele produse sunt brânzeturi, ele sunt uşor de diferenţiat după aspectul exterior şi sortiment; întrucât Rocamadour este o brânză foarte moale din lapte de capră cu o crustă naturală constând dintr-o peliculă striată, uşor catifelată, de culoare alb spre crem şi care ia forma unui mic disc subţire, cu greutatea de aproximativ 35 de grame; întrucât Romadur este o brânză moale din lapte de vacă având o peliculă maron deschis spre roşu şi care are în general forma unui dreptunghi sau cub, cu greutatea de 80 până la 180 de grame;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Slovak

Da 14. mája 2007 ministri zahraničných vecí EÚ po prvý krát zorganizovali neformálne stretnutie na okraj zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vz"ahy s delegáciou z Ligy arabských štátov pozostávajúcou z generálneho tajomníka ligy, ministrov zahraničných vecí Saudskej Arábie, Jordánska, Maroka, Libanonu, Sýrie, Palestínskej samosprávy a Kataru, ako aj zástupcu Egypta.

Romanian

În ziua de 14 mai 2007, miniştrii de externe ai UE au participat pentru prima dat la o reuniune informal organizat pe marginea Consiliului (CAGRE) cu o delega ie a Ligii arabe alctuite din Secretarul general al ligii, miniştrii de externe ai Arabiei Saudite, Iordaniei, Marocului, Libanului, Siriei, Autorit ii Palestiniene şi Qatarului, precum şi un reprezentant al Egiptului.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Slovak

Štúdia AI266073 bola 48- týždňová otvorená randomizovaná klinická štúdia u pacientov infikovaných HIV porovnávajúca účinnosť Atriply s antiretrovírusovou liečbou pozostávajúcou najmenej z dvoch nukleozidových alebo nukleotidových inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI) s proteázovým inhibítorom alebo nenukleozidovým inhibítorom reverznej transkriptázy, avšak bež režimu obsahujúceho zložky Atriply (efavirenz, emtricitabín a tenofovir dizoproxilfumarát).

Romanian

Atripla a fost administrat în condiţii de repaus alimentar (vezi pct.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK