Ask Google

Results for podvojeni translation from Slovenian to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovenian

Danish

Info

Slovenian

Podvojeni zahtevki

Danish

Dobbeltansøgninger

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Vaši stroški so vsaj podvojeni.

Danish

Deres udgifter er det dobbelte.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Podvojeni denar, ki sem ti ga obljubil.

Danish

Fordobl pengenejeg lovede dig.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Podvojeni atomi niso bili dolgo na istem mestu, dokler se niso...

Danish

De duplikerede atomer holdt kun til...

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

-Obhodi so podvojeni in moji ljudje preiskujejo vse zgradbe v bližini.

Danish

- Ekstra patruljer og vi gennemsøger huse. - Vi finder Rasheed.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

če so podatki podvojeni, se navedejo samo enkrat za celotno zmes, kot v primeru, ko dve snovi povzročata bruhanje in drisko;

Danish

hvis oplysningerne gentages, skal de kun anføres én gang for blandingen som helhed, f.eks. hvor to stoffer begge medfører opkastning og diarré

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Ta gumb kliknite, če želite izbrati datoteko z načini, kako ravnati z javascriptom. Ti načini bodo združeni z zdajšnjimi. Podvojeni vnosi bodo prezrti.

Danish

Klik på denne knap for at vælge den fil, som indeholder JavaScript- politikker. Disse politikker vil blive føjet til de eksisterende. Dobbelte indgange ignoreres.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Kliknite ta gumb, če želite izbrati datoteko z načini, kako ravnati z javo. Ti načini bodo združeni z zdajšnjimi. Podvojeni vnosi bodo prezrti.

Danish

Klik på denne knap for at vælge den fil, som indeholder Java- politikker. Disse politikker vil blive føjet til de eksisterende. Dobbelte indgange ignoreres.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Ta gumb kliknite, če želite izbrati datoteko z načini, kako ravnati z vstavki. Ti načini bodo združeni z zdajšnjimi. Podvojeni vnosi bodo prezrti.

Danish

Klik på denne knap for at vælge den fil, som indeholder plugin- politikker. Disse politikker vil blive føjet til de eksisterende. Dobbelte indgange ignoreres.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

če se zahtevajo podvojeni instrumenti, zahteva obsega ločene prikazovalnike za vsakega pilota in ločene izbiralnike ali drugo s tem povezano opremo, če je ustrezno;

Danish

Når der kræves instrumenter i to eksemplarer, omfatter kravet særskilte displays for hver pilot og særskilte selektorer eller andet tilknyttet udstyr, hvor dette er relevant.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

če se zahtevajo podvojeni instrumenti, zahteva obsega ločene prikazovalnike za vsakega pilota in ločene izbiralnike ali drugo s tem povezano opremo, če je ustrezno;

Danish

Når der kræves instrumenter i to eksemplarer, omfatter kravet særskilte displays til hver pilot og særskilte selektorer eller andet tilknyttet udstyr, hvor dette er relevant.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

33V takih okoli�činah bi bili za uvožene proizvode, v zvezi s katerimi so že bile izpolnjene enake formalne zahteve v državi članici izvoza, postopki preizkusa in stro�ki podvojeni, medtem ko te obveznosti ne bi bremenile domačih proizvodov, trženih na nacionalnem ozemlju. 34

Danish

I så fald ville de indførte produkter, der allerede har været underlagt lignende formaliteter i den udførende medlemsstat, ende med at blive betynget af en dobbelt kontrol og en fordobling af omkostningerne, som de nationale produkter ikke udsættes for i forbindelse med salg på nationalt territorium 34.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Enako število zaposlenih Komisije bo upravljalo podvojeni proračun ob podpori zunanjega upravljanja, da se bo z ohranjanjem upravnih izdatkov pod 6% proračuna, namenjenega raziskavam, zagotovilo učinkovito upravljanje in največjo vrednost denarja za raziskave. -Začetek novega in ambicioznega okvirnega programa, ki uvaja nove ukrepe in krepi obstoječe, predvideva priložnost za ponovni pregled načinov upravljanja okvirnega programa. Upravljanje okvirnega programa mora temeljiti na treh načelih: učinkovitosti delovanja (vrednost denarja); osredotočenosti služb Komisije na osrednje naloge politike; jasni opredelitvi meja in področij odgovornosti. Službe Evropske komisije so v predhodnih okvirnih programih vedno v celoti in učinkovito izvrševale znatna povečanja proračuna. Obstajajo utemeljeni vzroki za sodelovanje Komisije pri upravljanju raziskovalnih programov, vključno z njenimi edinstvenimi izkušnjami in celotnim znanjem z evropskega raziskovalnega prizorišča, zelo koristnimi povratnimi informacijami, ki jih zagotavlja pri oblikovanju raziskovalne politike EU, in zaupanjem držav članic v to formulo, ki ne zastavlja vprašanja pravične povrnitve. Toda spremembe je mogoče in jih je tudi treba uvajati v okviru sedmega okvirnega programa. Komisija bo podvojeni proračun za raziskave in razvoj lahko upravljala brez povečanja števila zaposlenih. Zato predlaga, da se vse logistične in upravne naloge, tj. tiste, ki niso povezane s politiko, izvajajo zunaj njenih služb. Del dejavnosti, ki jih trenutno izvaja, se bo prenesel na zunanje strukture v pristojnosti Komisije, zlasti tiste naloge, ki vsebujejo veliko število manjših dejavnosti, ki pa ne zagotavljajo pomembnih povratnih informacij za opredelitev programov in politik. Na ta način bo pomemben del proračuna sedmega okvirnega programa, ki predstavlja velik del upravnih transakcij, upravljala izvajalska agencija[8], zlasti aktivnosti Marie Curie, podporo MSP ter upravne naloge, ki so povezane z drugimi RTR projekti, vključno s sodelovalnimi projekti na področju raziskav. Ta pristop se bo prav tako uporabil za izvajanje dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki ga vodi združenje uglednih znanstvenikov. Na ta način bo zagotovil gladek zagon in pomagal Evropskemu raziskovalnemu svetu vzpostaviti stopnjo samostojnosti in prepoznavnosti, odgovornosti in transparentnosti, ki bodo zagotavljale njegovo verodostojnost. Ko bo Evropski raziskovalni svet dokazal svojo uspešnost in ob upoštevanju možnosti za krepitev njegovega vpliva, na primer, z zbiranjem sredstev za nacionalno financiranje, bo Komisija pretehtala možnost spremembe strukture Evropskega raziskovalnega sveta v pravno neodvisno strukturo, ki bo npr. temeljila na členu 171 Pogodbe. V primeru obsežnih pobud (temelječih zlasti na členih 169 in 171 Pogodbe) in prispevkov EU k usklajevanju ali uvajanju nacionalnih programov bodo udeleženci in zainteresirane strani sami upravljali dodeljena sredstva. Ti ukrepi bodo skupaj s poenostavitvijo dopuščali Komisiji, da ohrani upravne izdatke pod 6% proračuna, namenjenega raziskavam, ki je bil določen za šesti okvirni program. Ob upoštevanju transparentnosti in odgovornosti ti ukrepi zagotavljajo najboljša jamstva za učinkovito izvajanje okvirnega programa. Glede na izkušnje, ki bodo pridobljene v prvih letih sedmega okvirnega programa, se lahko ta pristop postopoma razširi ali ponovno pregleda. -

Danish

Et dobbelt så stort budget vil blive forvaltet uden forøgelse af Kommissionens personale med støtte fra eksternaliseret forvaltning, så det sikres, at forvaltningen bliver effektiv, og at man får mest muligt forskning for pengene, ved at administrationsudgifterne holdes under 6% af forskningsbudgettet. -Starten på et nyt, ambitiøst rammeprogram med nye initiativer og forstærkning af de eksisterende foranstaltninger er en lejlighed til igen at se på, hvordan programmet forvaltes. Til grund for forvaltningen ligger tre principper: høj virkningsgrad i gennemførelsen (valuta for pengene) koncentration af Kommissionens arbejde om politiske kerneopgaver klare ansvarslinjer og -fordelinger. Europa-Kommissionens tjenestegrene har altid fuldstændigt og effektivt kunnet håndtere betydelige budgetstigninger for de foregående rammeprogrammer. Der er stærke grunde til at fastholde Kommissionens medvirken ved forvaltningen af forskningsprogrammerne, bl.a. den enestående erfaring med og generelle viden om europæiske forskningsmiljøer, den har opnået, men også de tilbagemeldinger, de giver til stor nytte for tilrettelæggelsen af EU's forskningspolitik, og medlemsstaternes tillid til denne fremgangsmåde, som sikrer mod usaglig hensyntagen til ønsker om "rimelig modydelse". Med det syvende rammeprogram kan og bør der dog foretages ændringer. Kommissionen skal forvalte et fordoblet F%amp%U-budget uden personalestigning. Den foreslår derfor, at alle logistiske og administrative opgaver, dvs. opgaver uden politiske elementer, løses uden for huset. Derfor vil en del af de opgaver, der nu varetages af Kommissionen, blive eksternaliseret under Kommissionens ansvar. Det gælder især opgaver, der indebærer mange små aktiviteter uden at resultere i tilbagemeldinger, der er væsentlige for fastlæggelsen af programmer og politikker. Med den nye fremgangsmåde vil en stor del af budgettet for det syvende rammeprogram, der repræsenterer et stort antal administrative transaktioner blive varetaget af et forvaltningsorgan[8]. Det gælder særlig Marie Curie-aktiviteterne og støtten til små og mellemstore virksomheder; desuden bliver der tale om forvaltningsopgaver i relation til andre FTU-projekter, herunder samarbejdsprojekter. Samme metode vil blive benyttet til gennemførelse af aktiviteterne i Det Europæiske Forskningsråd, der skal ledes af en forsamling af fremtrædende forskere. På denne måde sikres det, at forskningsrådet kommer godt i gang og kan arbejde med den grad af selvstændighed og synlighed, ansvarlighed og gennemsigtighed, som bliver afgørende for dets troværdighed. Når forskningsrådet har stået sin prøve, vil Kommissionen under hensyntagen til mulighederne for at styrke dets indflydelse, f.eks. med hensyn til at fremskaffe nationale forskningsmidler, overveje, om Det Europæiske Forskningsråd skal have en juridisk uafhængig struktur, f.eks. på grundlag af traktatens artikel 171. Når der er tale om initiativer i stor skala (især på grundlag af traktatens artikel 169 og 171) og om EU's bidrag til samordning og indbyrdes åbning af nationale programmer, vil deltagerne og de berørte selv forvalte de bevilgede beløb. Sammen med forenklingen vil disse foranstaltninger gøre det muligt for Kommissionen at holde de administrative udgifter under den sats på 6% af forskningsbudgettet, der blev vedtaget for sjette rammeprogram. De vil også yde den bedste sikkerhed for effektiv gennemførelse af rammeprogrammet under behørig hensyntagen til åbenhed og ansvarlighed. Alt efter hvilke erfaringer de første år med det syvende rammeprogram giver, vil denne fremgangsmåde enten blive anvendt i større udstrækning eller taget op til fornyet overvejelse. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK