Ask Google

Results for rekreacijskim translation from Slovenian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovenian

English

Info

Slovenian

rekreacijskim ribolovom znotraj voda Skupnosti;

English

recreational fisheries carried out within Community waters;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

rekreacijskim infrastrukturam, ki omogočajo dostop do naravnega okolja ter manjšim nastanitvenim objektom;

English

recreational infrastructure offering access to natural areas, and small-capacity accommodation;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

rekreacijskim ribolovom znotraj voda Skupnosti, vključno z rekreacijskim ribolovom jegulje in lososa v celinskih vodah;

English

recreational fisheries carried out within Community waters including recreational fisheries for eels and salmon in inland waters;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

Slovenian

vzorčni načrt za biološke podatke po vzorčenju na osnovi flote in ribištva, po potrebi vključno z rekreacijskim ribolovom;

English

a sampling design for biological data following fleet-fishery based sampling including, where appropriate, recreational fisheries;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1

Slovenian

vzorčni načrt za biološke podatke po vzorčenju na osnovi flote, vključno z, kadar je to primerno, rekreacijskim ribolovom;

English

a sampling design for biological data following fleet-based sampling including, where appropriate, recreational fisheries;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

(b) rekreacijskim ribolovom znotraj voda Skupnosti, vključno z rekreacijskim ribolovom jegulje in lososa v celinskih vodah;

English

(b) recreational fisheries carried out within Community waters including recreational fisheries for eels and salmon in inland waters;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

Vsaka država članica zagotovi, da tun ali tunu podobne vrste, ulovljene v Sredozemskem morju med športnim ali rekreacijskim ribolovom, niso dane v prodajo.

English

Each Member State shall ensure that catches of tuna and tuna-like species carried out in the Mediterranean Sea as a result from sport and recreational fishing are not marketed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Slovenian

(a) vzorčni načrt za biološke podatke po vzorčenju na osnovi flote in ribištva, po potrebi vključno z rekreacijskim ribolovom;

English

(a) a sampling design for biological data following fleet-fishery based sampling including, where appropriate, recreational fisheries;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

“ribiški sektor” pomeni dejavnosti, povezane z gospodarskim ribištvom, rekreacijskim ribolovom, ribogojstvom in industrijo za predelavo ribiških proizvodov

English

“fisheries sector” means activities related to commercial fisheries, recreational fisheries, aquaculture and industries processing fisheries products

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

V tej zvezi bi morale države članice poskrbeti za informacije in ocene v zvezi s komercialnim in rekreacijskim ribolovom, ki bi po potrebi bile v oporo pri poročanju in vrednotenju načrtov o upravljanju staležev jegulj, pa tudi pri ukrepih za nadzor in izvrševanje.

English

In this context Member States should establish certain information and estimates concerning commercial and recreational fishing activities to support if necessary the reporting and evaluation of Eel Management Plans as well as control and enforcement measures.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Slovenian

Vsaka država članica zagotovi, da tun ali tunu podobne vrste, ulovljene v Sredozemskem morju med športnim ali rekreacijskim ribolovom, niso dane v prodajo.

English

Each Member State shall ensure that catches of tuna and tuna-like species carried out in the Mediterranean Sea as a result from sport and recreational fishing are not marketed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Slovenian

V naslednjih dneh bom jasno izrazil naše stališče glede opredelitve in predlaganega predpisa o rekreacijskem ribolovu, poleg tega bom pisal neposredno predstavnikom ribičev na trnek, da bi jim predstavil cilje, parametre in podrobnosti v zvezi z rekreacijskim ribolovom.

English

I will be setting out clearly our position on the definition and on the proposed regulation of recreational fisheries in the coming days, including by writing directly to the anglers' representatives in order to spell out the objectives, the parameters and the details concerning recreational fisheries.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

Slovenian

(a) izdatki za zbiranje bioloških, tehnoloških, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi s komercialnim in rekreacijskim ribolovom, vključno z vzorčenjem, spremljanjem in raziskavami na morju ter za zbiranje socialno-ekonomskih podatkov v ribogojstvu in predelovalni industriji, kot je določeno v večletnem programu Skupnosti;

English

(a) expenditure incurred for the collection of biological, technical, environmental and socio-economic data in relation to commercial and recreational fisheries, including sampling, at-sea-monitoring and research surveys, and the collection of socio-economic data in the aquaculture and processing industry, as laid down in the multi-annual Community programme;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

(a) „ribiški sektor“ pomeni dejavnosti, povezane z gospodarskim ribištvom, rekreacijskim ribolovom, akvakulturoribogojstvom in industrijo za predelavo ribiških proizvodov;

English

(a)‘fisheries sector’ means activities related to commercial fisheries, recreational fisheries, aquaculture and industries processing fisheries products;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

„lovišča z dopolnilnim vlaganjem“ pomeni ribnike, jezera in neograjene vode, ki se jih vzdržuje z vnosom vodnih živali, namenjenih predvsem rekreacijskim dejavnostim in ne ohranitvi ali izboljšanju naravne populacije;

English

“put and take fisheries” means ponds, lakes or unenclosed waters that are sustained by the introduction of aquatic animals primarily for recreational activities rather than for conservation or improvement of the natural population;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Slovenian

Na področju osnovnega zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov so do finančne pomoči Unije upravičeni naslednji izdatki v okviru večletnih nacionalnih programov iz člena 4 Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko: (a) izdatki za zbiranje bioloških, tehnoloških, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v zvezi s komercialnim in rekreacijskim ribolovom, vključno z vzorčenjem, spremljanjem in raziskavami na morju ter za zbiranje okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v ribogojstvu in predelovalni industriji, kot je določeno v večletnem programu Unije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 199/2008;

English

In the area of basic data collection, management and use, the following expenditure shall be eligible for Union financial support in the framework of multiannual national programmes referred to in Article 4 of Council Regulation (EC) No 199/2008 of 25 February 2008 concerning the establishment of a Community framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy: (a) expenditure incurred for the collection of biological, technical, environmental and socioeconomic data in relation to commercial and recreational fisheries, including sampling, at-sea-monitoring and research surveys, and the collection of environmental and socioeconomic data on the aquaculture and processing industry, as laid down in the multiannual Union programme referred to in Article 3 of Regulation (EC) No 199/2008;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Slovenian

Glede na to, da so predlagane nekatere izjeme za rekreacijski sektor, menim, da bi bilo vsaj dobro videti, da bi se države članice zavezale, da bodo priskrbele potrebne informacije, namesto da bi jih v to prisilili, ker, ponavljam, si bomo delili odgovornost ali pa bomo na koncu vsi - skupaj z rekreacijskim sektorjem - prizadeti zaradi pomanjkanja zakonodaje.

English

Given that some exceptions for the recreational sector are being proposed, I feel it would at least be good to see Member States commit to providing the necessary information rather than be forced to do so because, I repeat, we either share responsibility or, in the end, we will all - the recreational sector included - find ourselves affected by the lack of regulation.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK