Results for nepristranske translation from Slovenian to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovenian

Italian

Info

Slovenian

na tej točki, samo potrebujem nepristranske nasvete.

Italian

quindi a questo punto, ho solo bisogno di qualche indicazione corretta.

Last Update: 2016-10-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

vem, forenzik se ne sme opredeljevati o krivdi, da dobi znanstvene, nepristranske izsledke.

Italian

accetto la sfida. sentite, so, che come investigatori della scientifica, non dovremmo considerare l'innocenza o la colpevolezza... che ci basiamo su conclusioni scientifiche imparziali.

Last Update: 2016-10-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

sprejeti odločitve, ki so glede na interese posameznih proizvajalcev ali njihovih zastopnikov nepristranske, in

Italian

di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

-sprejeti odločitve, ki so glede na interese posameznih proizvajalcev ali njihovih zastopnikov nepristranske, in

Italian

-di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

lične probleme, s katerimi se je srečala in opisala izdelano metodo za zagotavljanje nepristranske in ustrezne obdelave zahtev.

Italian

tra dicembre 2002 e settembre 2004, la commissione ha approvato soltanto sei domande di questo tipo proponendo la mobilitazione del fondo; altre quattro richieste sono state respinte.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

cilj mehanizmov bi moral biti ohranjanje prožnosti postopka mediacije in avtonomije strank ter zagotavljanje učinkovite, nepristranske in strokovne mediacije.

Italian

i meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

varuhi človekovih pravic v mreži so neodvisne in nepristranske osebe, ki jih določi ustava ali zakon za obravnavanje pritožb proti organom oblasti.

Italian

la sezione 5.1 pertanto termina con un breve resoconto delle visite informative compiute dal mediatore nel 2007. per maggiori ragguagli in proposito si rimanda alla sezione 6.2.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

zaupanje državljanov v sposobnost varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja, je bistveno za uspeh dejavnosti varuha človekovih pravic.

Italian

la fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell’azione del mediatore.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

kot neodvisen zunanji revizor je odgovorno za poročanje o svojih ugotovitvah, oblikovanje zaključkov iz teh ugotovitev in s tem zagotavljanje nepristranske ocene zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti transakcij.

Italian

spetta alla corte, in quanto revisore esterno indipendente, presentare le proprie costatazioni, trarne le relative conclusioni e fornire una valuta­zione imparziale dell’affidabilità dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

glavna naloga centra je zagotoviti eu in njenim članicam nepristranske, zanesljive in primerljive podatke o rasizmu, ksenofobiji inantisemitizmu v evropi ter izdelati vseevropsko strategijo za reševanje teh vprašanj.

Italian

sua missione principale è fornire all’ue eagli stati membri dati oggettivi, affidabili ecomparabili sul razzismo, la xenofobia el’antisemitismo in europa ed elaborare strategie a livello europeo per far fronte a questi fenomeni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

glavna naloga centra je zagotoviti eu in njenim članicam nepristranske, zanesljive in primerljive podatke o rasizmu, ksenofobiji inantisemitizmu v evropi ter oblikovati vseevropske strategije za reševanje teh vprašanj.

Italian

•il dialogo transatlantico su problemi disicurezza fra europa, canada e stati uniti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

Če mladi dejansko iščejo informacije o drogah na internetu, se postavlja resno vprašanje o tem, v kolikšni meri so informacije, ki jih poiščejo, nepristranske in točne.

Italian

se i giovani navigano in internet per cercare informazioni sulla droga, viene da chiedersi fino a che punto le informazioni che reperiscono siano obiettive e accurate.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

zaželeno je, da se statut varuha človekovih pravic prilagodi in tako odpravi kakršna koli morebitna negotovost glede sposobnosti varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja.

Italian

È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

agencija si prizadeva za izboljšanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu v eu tako, da razvija, zbira, analizira in širi nepristranske informacije o najpomembnejših vprašanjih s področja varnosti in zdravja pri delu.

Italian

per favorire la realizzazione di questi due obiettivi è stato istituito un centro tematico dell’agenzia (denominato «azione per l’allargamento»).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

moj nasvet tistim, ki razmišljajo o lastnem poslu, je…Če želite najti in zapolniti tržno nišo, poskrbite, da bodo vaše raziskave tržišča nepristranske in točne.

Italian

il mio consiglio a coloro che intendono avviare un’attività in proprio è ...assicurarsi di aver intrapreso un onesto e accurato studio del proprio mercato di riferimento, così da trovare una nicchia di mercato a cui rivolgersi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

(14) ker v nekaterih primerih te ovire lahko upravičijo omejitve dostopa do trga ali samooskrbe, če so te omejitve primerne, nepristranske, pregledne in nediskriminatorne;

Italian

(14) considerando che, in alcuni casi, i vincoli citati possono essere di entità tale da giustificare determinate limitazioni all'accesso al mercato o all'effettuazione dell'autoassistenza, a condizione che tali limitazioni abbiano un carattere pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

(14) ker v nekaterih primerih te ovire lahko upravičijo omejitve dostopa do trga ali samooskrbe, če so te omejitve primerne, nepristranske, pregledne in nediskriminatorne;

Italian

(14) considerando che, in alcuni casi, i vincoli citati possono essere di entità tale da giustificare determinate limitazioni all'accesso al mercato o all'effettuazione dell'autoassistenza, a condizione che tali limitazioni abbiano un carattere pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

5. poziva ukrajinsko vlado, da se izogne izvajanju vsakršnega pritiska na medije, zlasti javne medije, da ukrajinsko ljudstvo dobi objektivne in nepristranske informacije o kandidatih in trenutnih političnih razmerah v državi;

Italian

5. invita il governo ucraino ad astenersi dall'esercitare qualsiasi pressione sui mezzi di comunicazione, in particolare quelli pubblici, in modo che il popolo ucraino riceva un'informazione obiettiva ed imparziale sui candidati e sull'attuale situazione politica nel paese;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

2. ob popolnem upoštevanju ustreznih določb pogodbe, zlasti člena 86, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v plinskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, skupaj z učinkovito rabo energije in varstvom podnebja. take obveznosti morajo biti jasno določene, pregledne, nepristranske in preverljive in morajo plinskim družbam eu zagotavljati enak dostop do nacionalnih odjemalcev. v zvezi z zanesljivostjo oskrbe, učinkovito rabo energije/uravnavanjem povpraševanja in za uresničitev okoljskih ciljev, navedenih v tem odstavku, lahko države članice uvedejo dolgoročno načrtovanje in pri tem upoštevajo možnost želje tretjih strank za dostop do omrežja.

Italian

2. nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell'unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Slovenian

(53) drugič nalagajo pogodbe rtp določene obveznosti programskih vsebin [32]. standardi so postavljeni za kakovost programa (pluralizem, nepristranske informacije, itd.) in vsebino programa (novo leposlovje, šport, otroci, portugalska kultura, domače novice, zabava). rtp mora omogočiti programski čas določenim osebam, zaradi podpore kinematografom in drugim oblikam avdiovizualne produkcije, promovirati izdelavo izobraževalnih in programov usposabljanja, izmenjati programe z avtonomnimi regijami in promovirati sodelovanje z drugimi televizijskimi organi javnih služb v evropski uniji. poleg tega mora izpolniti določene obveznosti programskih vsebin v povezavi z mednarodnim sodelovanjem. izdelati mora na primer programe za in jih oddajati portugalskim skupnostim, ki živijo v tujini in portugalsko govorečim državam v afriki in macau. zagotoviti mora delovanje rtp madeire açores in vzdrževati svoje produkcijske centre v tujini.

Italian

(53) inoltre, i contratti impongono alla rtp obblighi specifici di programmazione [32]. vi sono stabilite norme riguardanti la qualità dei programmi (pluralismo, imparzialità dell’informazione, ecc.) e il contenuto dei programmi stessi (sceneggiati originali, sport, programmi per i bambini, produzione e cultura portoghesi, notiziari nazionali e programmi ricreativi). la rtp deve cedere tempi di trasmissione a determinate entità, sostenere la produzione cinematografica e le altre forme di produzione ed espressione audiovisive, promuovere la produzione di programmi istruttivi o formativi, assicurare l’interscambio di programmi con le regioni autonome e favorire la cooperazione con altri organismi che prestano servizio televisivo pubblico all’interno dell’unione europea. inoltre, la rtp deve adempiere a obblighi specifici di programmazione, relativi alla cooperazione internazionale. per esempio, la rtp deve produrre e trasmettere programmi destinati alle comunità portoghesi all’estero, ai paesi africani aventi il portoghese come lingua ufficiale e per macao. la rtp deve anche assicurare il funzionamento della rtp madera e della rtp azzorre e mantenere i propri centri di produzione e le proprie delegazioni all’estero.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK