Ask Google

Results for manifestarán translation from Spanish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Spanish

Swedish

Info

Spanish

Manifestarán el recuerdo de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia

Swedish

Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

No obstante, sus efectos sociales y económicos sólo se manifestarán en 1996.

Swedish

De sociala och ekonomiska effekterna kommer dock först att kunna ses under 1996.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Si se producen estos inhibidores, se manifestarán como una respuesta clínica insuficiente.

Swedish

Om sådana inhibitorer utvecklas kommer tillståndet att visa sig som en otillräcklig klinisk respons.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Si se producen estos inhibidores, se manifestarán con una respuesta clínica insuficiente.

Swedish

Om sådana inhibitorer utvecklas kommer det att visa sig i form av ett otillräckligt kliniskt svar.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Si se producen estos inhibidores, se manifestarán con una respuesta clínica insuficiente.

Swedish

Om sådana inhibitorer utvecklas kommer det att visa sig i form av ett otillräckligt svar på behandlingen.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Sin embargo, sólo garantizan que manifestarán la presunción de que podremos conservar los pantalones.

Swedish

Slutligen i punkt 31, andra strecksatsen, borde termen "missbildningar av könsorganen" ersättas med "missbildningar av könet."

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Spanish

Los interesados mencionados en el apartado 2 manifestarán por escrito su deseo de participar en el Grupo.

Swedish

De parter som avses i punkt 2 ska skriftligen anmäla sitt intresse för att delta i expertgruppen.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Tras el seminario, los Estados africanos manifestarán o no su deseo de recibir una misión de auditoría.

Swedish

Efter seminariet kommer de afrikanska staterna att anmäla sitt eventuella intresse av att ta emot ett granskningsuppdrag.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Los beneficios to­tales de la biotecnología no se manifestarán a menos que antes estén aseguradas la confianza y la aprobación públi­cas.

Swedish

Jag instämmer i uppfattningen i EU:s vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning att biotekniken är en av de tekniker som kommer att avgöra framtiden för Europas konkurrenskraft. renskraft.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

En estas condiciones, es probable que conforme se acerca la fecha de dar el paso, los ciudadanos se plantearán más preguntas y manifestarán más reticencias.

Swedish

Sist men inte minst så har amerikaner ingen kunskap över huvud taget om den europeiska unionen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Los eurodiputados, en procedimiento de consulta, se manifestarán respecto a la propuesta de Decisión del Consejo en la que se acepta la celebración, por parte de la

Swedish

Det finns 352 miljoner arbetande barn (5-18 år) i världen, 179 miljoner av dessa är offer för det som ILO kallar de värsta formerna av barnarbete, dvs. arbete som är mycket skadligt för barns fysiska eller mentala hälsa och som kräver att barnen omedelbart avlägsnas från arbetet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Los planes serán presentados por el Estado miembro a la Comisión previa consulta con los interlocutores, que manifestarán sus pareceres en un plazo que permita cumplir el plazo establecido en el párrafo siguiente.

Swedish

Planerna skall läggas fram för kommissionen av medlemsstaterna efter samråd med parterna, som skall avge ett yttrande inom en tidsfrist som gör det möjligt att respekterna den tidsfrist som anges i andra stycket.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

En el momento de concertar cada una de las operaciones que ejecuten en nombre del BCE, los BCN manifestarán a todas las partes intervinientes su condición de agentes del BCE, mencionando el nombre de éste y su número de cuenta o clave.

Swedish

För alla transaktioner som de nationella centralbankerna genomför för ECB:s räkning skall varje nationell centralbank vid varje överenskommelse avseende en transaktion meddela alla parter om ECB:s status som huvudman genom angivande av såväl namn som referens till ett kontonummer eller en kontoidentifikation.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

En el momento de concertar cada una de las operaciones que ejecuten en nombre del BCE, los BCN de la zona del euro manifestarán a todas las partes su condición de agentes del BCE, mencionando el nombre de este y su número de cuenta o clave.

Swedish

För alla transaktioner som nationella centralbanker i euroområdet utför för ECB:s räkning ska de, när de godtar transaktionen, informera alla parter om ECB:s ställning som huvudman genom angivande av såväl namn som hänvisning till ett kontonummer eller en kontoidentifikation.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Estos destinatarios manifestarán al Ministerio de Agricultura, en el plazo de 45 días a partir de la fecha de recepción de la copia de la solicitud mencionada en el apartado 3, su posición al respecto, así como sus motivos.

Swedish

och dessa ska inom 45 dagar från det att kopian av den ansökan som avses i punkt 3 överlämnades till dem meddela sin inställning i frågan och skälen till denna till jordbruksministern.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Cuando los Países Bajos hayan calificado de «urgente» una solicitud o hayan indicado un plazo para la ejecución de la solicitud manifestarán las razones de la urgencia o del plazo determinado.

Swedish

När en framställning är märkt "brådskande" eller en tidsfrist angivits inom vilken denna framställning skall vara verkställd, skall Nederländerna ange orsakerna till brådskan eller tidsfristen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Spanish

Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 33 entrará en vigor únicamente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado ninguna objeción en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto a ambas instituciones o en caso de que, antes de que expire ese plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no manifestarán ninguna objeción.

Swedish

En delegerad akt som antas enligt med artikel 33 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 49, apartados 4 y 6, entrará en vigor únicamente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado ninguna objeción en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto a ambas instituciones o en caso de que, antes de que expire ese plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que no manifestarán ninguna objeción.

Swedish

En delegerad akt som antas enligt artikel 49.4 och 49.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Para que la Comisión pudiera decidir si era necesario un muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se pidió a todos los productores exportadores chinos y a los importadores comunitarios conocidos, que se manifestaran ante la Comisión y que proporcionaran, según lo especificado en el anuncio de inicio, información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto afectado.

Swedish

För att kommissionen skulle kunna besluta om huruvida ett stickprovsförfarande var nödvändigt, och i så fall göra ett urval, ombads alla kända exporterande tillverkare i Kina och importörer i gemenskapen att ge sig till känna och i enlighet med tillkännagivandet om inledande lämna grundläggande uppgifter om sin verksamhet avseende den berörda produkten.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

En las susodichas cartas la Comisión pedía a los Estados miembros que manifestaran su acuerdo incondicional y explícito a las medidas apropiadas en el plazo establecido.

Swedish

Genom ovannämnda skrivelser uppmanade kommissionen medlemsstaterna att ge sitt ovillkorliga och uttryckliga samtycke till de föreslagna åtgärderna inom den givna tidsfristen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK