Ask Google

Results for inkubatorerna translation from Swedish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Czech

Info

Swedish

Inkubatorerna, med regelbundna mellanrum.

Czech

inkubátorů - pravidelně, -

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Inrätta och utveckla innovationscentrum, innovationsnätverk och inkubatorer där universitet, forskningsinstitutioner och företag kan mötas, även på regional och lokal nivå, för att överbrygga den tekniska klyftan mellan regionerna.

Czech

vytváření a rozvoj inovačních středisek, sítí a inkubátorů sdružujících vysoké školy, výzkumné instituce a podniky, rovněž na regionální a místní úrovni, pomáhající překlenout technologické rozdíly mezi regiony;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Den mikroaeroba atmosfären kan erhållas i kommersiellt tillgängliga mikroaeroba inkubatorer (gasblandning 10 % CO2/6 % O2).

Czech

Mikroaerobní atmosféru lze zajistit pomocí komerčně dostupných mikroaerobních inkubátorů (plynná směs 10 % CO2/6 % O2).

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I avsaknad av sådana inkubatorer kan mikroaeroba odlingssystem användas, dvs. gasflaskor.

Czech

V případě nedostupnosti takových inkubátorů lze použít mikroaerobní kultivační systémy, tj. plynové anaerostaty.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I syfte att underlätta innovation och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik bör medlemsstaterna inrikta sig på en förbättring av stödtjänsterna för innovation, särskilt för tekniköverföring, inrättande av innovationscentrum och innovationsnätverk där universitet och företag kan mötas genom att underlätta skapandet av inkubatorer, uppmuntran av kunskapsöverföring genom utländska direktinvesteringar, förbättring av tillgången till finansiering och fastställande av klart definierade immateriella rättigheter till överkomliga priser.

Czech

13). _BAR_ Hlavní směr. S cílem usnadnit inovace a zavádění informačních a komunikačních technologií by se členské státy měly zaměřit na zlepšování služeb podporujících inovace, zejména pokud jde o převody technologií, na vytváření inovačních středisek a sítí spojujících univerzity a podniky zjednodušením zakládáním vědeckých líhní, podporu předávání znalostí prostřednictvím přímých zahraničních investic, zlepšování dostupnosti finančních prostředků a na zajištění dostupných a jasně definovaných práv duševního vlastnictví.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En fungerande verksamhet är beroende av att ministerierna ger sitt fulla stöd till inkubatorernas ledningsteam som nu måste agera offensivt för att komma igång.

Czech

Úspěšné fungování záleží na tom, zda ministerstva plně podpoří manažerské týmy podnikatelských líhní, které musí v současné době vyvíjet zvýšenou iniciativu, aby mohly zahájit svoji činnost.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Inrätta och utveckla innovationscentrum, innovationsnätverk och inkubatorer där universitet, forskningsinstitutioner och företag kan mötas, även på regional och lokal nivå, för att bidra till att överbrygga den tekniska klyftan mellan regionerna. 3.

Czech

S cílem podporovat všechny formy inovací by členské státy měly klást důraz na: 1. zlepšení podpůrných služeb v oblasti inovací, zejména pro šíření a převody technologií; 2. vytváření a rozvoj inovačních středisek, sítí a inkubátorů sdružujících university, výzkumné instituce a podniky, rovněž na regionální a místní úrovni, pomáhající překlenout technologické rozdíly mezi regiony; 3. povzbuzení přeshraničního převodu znalostí, včetně přímých zahraničních investic; 4. povzbuzení zadávání veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb; 5. lepší dostupnost domácího a mezinárodního financování a 6. účinné a dostupné prostředky k vymáhání práv duševního vlastnictví.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För de företagsparker och inkubatorer som har fått stöd återstår det att lösa många frågor som gäller den ekonomiska hållbarheten.

Czech

Co se týká podporovaných průmyslových parků a podnikatelských líhní, musí být ještě vyřešena řada otázek ekonomické životaschopnosti.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

När det gäller de företagsparker och inkubatorer som har fått stöd återstår det fortfarande att lösa många förvaltningsproblem för att den önskade ekonomiska hållbarheten skall uppnås (se punkterna 43–56).

Czech

Co se týká podporovaných průmyslových parků a podnikatelských líhní, musí být k zajištění požadované ekonomické životaschopnosti ještě vyřešena řada problémů v oblasti řízení (viz body 43 až 56).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

60. Den tekniska hållbarheten för några av tillgångarna är tveksam på grund av brist på nationell finansiering. För de företagsparker och inkubatorer som har fått stöd återstår det att lösa många frågor som gäller den ekonomiska hållbarheten. Kommissionen övervakade inte tillräckligt att de principer om långsiktighet och medfinansiering som anges i riktlinjerna för genomförandet av Phareprogrammet följdes.

Czech

60. Technická životaschopnost některých aktiv je kvůli nedostatku národních finančních prostředků zpochybněna. Co se týká podporovaných průmyslových parků a podnikatelských líhní, musí být ještě vyřešena řada otázek ekonomické životaschopnosti. Komise nedostatečně dohlížela nad dodržováním zásad udržitelnosti a spolufinancování, jak uvádí pokyny pro provádění programu Phare.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

VI. Den tekniska hållbarheten för investeringsvaror är inte garanterad och det finns risker beträffande deras livslängd. När det gäller de företagsparker och inkubatorer som har fått stöd återstår det fortfarande att lösa många förvaltningsproblem för att den önskade ekonomiska hållbarheten skall uppnås (se punkterna 43–56).

Czech

VI. Technická životaschopnost investičních statků není zajištěna a jejich životnost je ohrožena. Co se týká podporovaných průmyslových parků a podnikatelských líhní, musí být k zajištění požadované ekonomické životaschopnosti ještě vyřešena řada problémů v oblasti řízení (viz body 43 až 56).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

52. Den långsiktiga framgången och ekonomiska hållbarheten för företagsinkubatorerna i Bulgarien kommer att vara beroende av ett flertal faktorer som då granskningen gjordes ännu inte hade behandlats, såsom ledningsteamens prestationer, stöd och bidrag från lokala myndigheter för att underhålla lokaler, hyresintäkter från hyresgäster och inkomster från tjänster till små-och medelstora företag såsom rådgivning (till exempel om kredit/låneansökningar och juridisk rådgivning). En fungerande verksamhet är beroende av att ministerierna ger sitt fulla stöd till inkubatorernas ledningsteam som nu måste agera offensivt för att komma igång.

Czech

52. Dlouhodobá úspěšnost a ekonomická životaschopnost bulharských podnikatelských líhní bude záležet na četných faktorech, kterými se v době auditu zatím nikdo nezabýval: výkonnost manažerských týmů, podpora a příspěvky obcí na údržbu prostorů, příjem z nájemného od nájemců a příjem ze služeb poskytovaných malým a středním podnikům, jako je poradenství (např. žádosti o úvěr/půjčku, právní poradenství). Úspěšné fungování záleží na tom, zda ministerstva plně podpoří manažerské týmy podnikatelských líhní, které musí v současné době vyvíjet zvýšenou iniciativu, aby mohly zahájit svoji činnost.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Riktlinje nr 8. För att underlätta alla former av innovation bör medlemsstaterna inrikta sig på följande: 1. Förbättra stödtjänster för innovation, särskilt för spridning och tekniköverföring. 2. Inrätta och utveckla innovationscentrum, innovationsnätverk och inkubatorer där universitet, forskningsinstitutioner och företag kan mötas, även på regional och lokal nivå, för att bidra till att överbrygga den tekniska klyftan mellan regionerna. 3. Stimulera kunskapsöverföring över gränserna, även från utländska direktinvesteringar. 4. Främja offentlig upphandling av innovativa produkter och tjänster. 5. Förbättra tillgången till inhemsk och internationell finansiering. 6. Effektiva och överkomliga medel för att se till att immateriella rättigheter respekteras.

Czech

Hlavní směr č. 8. S cílem podporovat všechny formy inovací by členské státy měly klást důraz na: 1. zlepšení podpůrných služeb v oblasti inovací, zejména pro šíření a převody technologií; 2. vytváření a rozvoj inovačních středisek, sítí a inkubátorů sdružujících university, výzkumné instituce a podniky, rovněž na regionální a místní úrovni, pomáhající překlenout technologické rozdíly mezi regiony; 3. povzbuzení přeshraničního převodu znalostí, včetně přímých zahraničních investic; 4. povzbuzení zadávání veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb; 5. lepší dostupnost domácího a mezinárodního financování a 6. účinné a dostupné prostředky k vymáhání práv duševního vlastnictví.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Riktlinje. I syfte att underlätta innovation och utnyttjande av informations-och kommunikationsteknik bör medlemsstaterna inrikta sig på en förbättring av stödtjänsterna för innovation, särskilt för tekniköverföring, inrättande av innovationscentrum och innovationsnätverk där universitet och företag kan mötas, uppmuntran av kunskapsöverföring genom utländska direktinvesteringar, förbättring av tillgången till finansiering och fastställande av klart definierade immateriella rättigheter till överkomliga priser. De bör underlätta utnyttjandet av informationsoch kommunikationsteknik och de därmed förbundna ändringarna av organisationen av arbetet i ekonomin (Integrerad riktlinje nr 13). -Riktlinje. I syfte att underlätta innovation och utnyttjande av informations-och kommunikationsteknik bör medlemsstaterna inrikta sig på en förbättring av stödtjänsterna för innovation, särskilt för tekniköverföring, inrättande av innovationscentrum och innovationsnätverk där universitet och företag kan mötas genom att underlätta skapandet av inkubatorer, uppmuntran av kunskapsöverföring genom utländska direktinvesteringar, förbättring av tillgången till finansiering och fastställande av klart definierade immateriella rättigheter till överkomliga priser. De bör underlätta utnyttjandet av informations-och kommunikationsteknik och de därmed förbundna ändringarna av organisationen av arbetet i ekonomin (Integrerad riktlinje nr 13). -

Czech

Hlavní směr. S cílem usnadnit inovace a zavádění informačních a komunikačních technologií by se členské státy měly zaměřit na zlepšování služeb podporujících inovace, zejména pokud jde o převody technologií, na vytváření inovačních středisek a sítí spojujících univerzity a podniky, podporu předávání znalostí prostřednictvím přímých zahraničních investic, zlepšování dostupnosti finančních prostředků a na zajištění dostupných a jasně definovaných práv duševního vlastnictví. Měly by usnadnit zavádění informačních a komunikačních technologií a související změny organizace práce v hospodářství. (Integrovaný hlavní směr č. 13). -Hlavní směr. S cílem usnadnit inovace a zavádění informačních a komunikačních technologií by se členské státy měly zaměřit na zlepšování služeb podporujících inovace, zejména pokud jde o převody technologií, na vytváření inovačních středisek a sítí spojujících univerzity a podniky zjednodušením zakládáním vědeckých líhní, podporu předávání znalostí prostřednictvím přímých zahraničních investic, zlepšování dostupnosti finančních prostředků a na zajištění dostupných a jasně definovaných práv duševního vlastnictví. Měly by usnadnit zavádění informačních a komunikačních technologií a související změny organizace práce v hospodářství. (Integrovaný hlavní směr č. 13). -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK