Ask Google

Results for administrativo translation from Swedish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Danish

Info

Swedish

Personal Administrativo y Técnico.

Danish

Personal Administrativo y Técnico.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Edificio Administrativo San Caetano, 5.

Danish

Edificio Administrativo San Caetano, 5.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Begäran om förhandsavgörande — Supremo Tribunal Administrativo — Rådets förordning

Danish

Præjudiciel - Supremo Tribunal Administrativo - Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om opkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter — begrebet »prise en compte« (bogføring) af det oprindeligt opkrævede beløb - beregning af fristen på tre år fra bogføring, til

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

"Personal administrativo y técnico" "Administrativ och teknisk personal"

Danish

"Personal administrativo y técnico" "Administrativt og teknisk personale"

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 11
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Med hänsyn till vad som ovan har anförts beslutade Supremo Tribunal Administrativo att ställa tolkningsfrågor till domstolen.

Danish

På denne baggrund besluttede Supremo Tribunal Administrativo at forelægge Domstolen en række præjudicielle spørgsmål.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

António Gomes Valente har yrkat att Supremo Tribunal Administrativo skall hänskjuta vissa frågor till domstolen för förhandsavgörande.

Danish

Gomes Valente har for Supremo Tribunal Administrativo fremsat begæring om, at retten indgiver anmodning til Domstolen om præjudiciel afgørelse, idet han har foreslået den at stille nogle præjudicielle spørgsmål.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

António Gomes Valente och allmänna ombudet vid Tribunal Fiscal Aduaneiro överklagade avgörandet till Supremo Tribunal Administrativo.

Danish

Samme dag traf det nævnte toldkontor en afgørelse om opkrævning af en automobilafgift (»imposto automóvel«) på 1 856 994 PTE, som Gomes Valente betalte.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Supremo Tribunal Administrativo har mot bakgrund av ovanstående beslutat att vilandeförklara målet och hänskjuta tre tolkningsfrågor till domstolen.

Danish

Det er under disse omstændigheder, at Supremo Tribunal Administrativo har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen tre præjudicielle spørgsmål.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Ingen av de båda parterna accepterade domen i den del den gått dem emot och båda två överklagade domen till Supremo Tribunal Administrativo.

Danish

Den forelæggende ret må på grundlag af en gennemgang af alle reglerne i national ret om udøvelse af den i hovedsagen omhandlede virksomhed fastslå, om virksomheden udøves inden for rammerne af de særlige retsregler for offentligretlige organer, eller om den derimod udøves på samme retlige vilkår som for private erhvervsdrivende.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

DAFSE överklagade domen till Supremo Tribunal Administrativo, som beslutade att förklara målet vilande och att ställa tolkningsfrågor till domstolen.

Danish

Generaldirektøren for DAFSE, som repræsenterer Den Portugisiske Republik i sager vedrørende ESF, attesterede de angivne udgifter og fremsendte ansøgningen til ESF i 1989.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

- Lag 30/1992 av den 26 november, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Danish

- Ley 30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (lov om de retlige rammer for den offentlige administration og almindelig administrativ procedure).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Frota Azul väckte talan mot detta beslut vid Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal), som upphävde beslutet.

Danish

Det bemærkes herved, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne befinder sig nær de erhvervsdrivende, der modtager støtte, og derfor skal iværksætte programmerne for fællesskabsstøtte under tilsyn af Kommissionen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Sökanden väckte den 10 oktober 1994 talan vid Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa mot denna begäran om återbetalning och angav bland annat att en eventuell skuld till DAFSE hade preskriberats.

Danish

Denne bestemmelse giver Kommissionen hjemmel til at tage stilling til ansøgninger om godtgørelse, der er indgivet i medfør af toldkodeksens artikel 239, og som er fremsendt af de nationale toldmyndigheder.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Förhandsavgörande — Supremo Tribunal Administrativo - Tolkning av artiklarna 9, 12 och 95 i EG-fördraget och artikel 33 i rådets sjätte

Danish

Det tilkommer den nationale ret at undersøge, om der foreligger en finansiel ækvivalens mellem samtlige de beløb, der opkræves af indenlandsk fremstillede produkter i form af afgift, og de fordele, som kun disse produkter har fordel af.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Sökandena i målen vid den nationella domstolen anförde klagomål till Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña mot dessa beslut av AEAT:s olika lokalkontor.

Danish

Ved kendelser af 19. december 1997 (sagerne C110/98 - C-115/98, sag C-117/98, sag C-120/98 og sagerne C-125/98 - C-146/98), af 30. januar 1998 (sagerne C-121/98 - C-124/98 og sag C-147/98) og af 25. februar 1998 (sagerne C-116/98, C-118/98 og C-l 19/98) har Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 17 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (herefter »sjette direktiv«).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña skall anses som en domstol i den mening som avses i artikel 177 i fördraget, varför tolkningsfrågan kan upptas till sakprövning.

Danish

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña må anses for en ret i traktatens artikel 177's forstand, og det præjudicielle spørgsmål kan følgelig antages til besvarelse.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Lag 30/1992 av den 26 november 1992 om arbetsformer och förfaranden för den offentliga förvaltningen).

Danish

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (lov nr. 30 af 26. november 1992 om den juridiske status for offentlige administrationer og fælles administrativ procedure).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

I målet Gabalfrisa m.fl. hade en behörig Tribunal Económico-Administrativo inom den spanska skatteförvaltningen ställt tolkningsfrågor till domstolen om klagomål i skatteärenden inom ramen för ett slags internt förvaltningsförfarande.

Danish

I sagerneGabalfrisam.fl. havde Domstolen fäet forelagt en prejudiciel anmodning af Tribunal E c o n ö m i c o - Administrativo , som i det spanske skatte- og afgiftssystem harkompetence til at behandle klager i skatte- og afgiftssagersom led i en slags intern administrativrekurs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Om din ansökan om förmåner avslås eller om du förvägras registrering i det allmänna systemet, kan du vända dig till förvaltningsdomstolen (Tribunal Administrativo) för att få dina rättigheter erkända.

Danish

Det har til opgave at informere personer, der arbejder, har arbejdet eller påtænker at arbejde i lande, som Portugal har indgået en international socialsikringskonvention med.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Supremo Tribunal Administrativo har genom beslut av den 28 oktober 1998 ställt sju frågor om tolkningen av artikel 4.5 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977.

Danish

Retten frifandt derimod sagsøgte, for så vidt angik indtægter fra drift af parkeringspladser på privat ejendom tilhørende kommunen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK