Results for säkerhetsackrediteringen translation from Swedish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Danish

Info

Swedish

vilka skyddade euroobjekt som den tilldelade säkerhetsackrediteringen omfattar.

Danish

det fortrolige euromateriale, som der gives sikkerhedsgodkendelse til, og

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

tillfällig upphävning av den fullständiga säkerhetsackrediteringen vad gäller nya beställningar

Danish

suspension af fuld sikkerhedsgodkendelse vedrørende nye ordrer

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

vilken skyddad euroaktivitet på produktionsanläggningen som den tilldelade säkerhetsackrediteringen omfattar.

Danish

den fortrolige eurovirksomhed på produktionsstedet, som der gives sikkerhedsgodkendelse til

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

direktionen ska, med beaktande av synpunkterna från sedelkommittén, fatta alla beslut som rör säkerhetsackrediteringen av tillverkare.

Danish

direktionen træffer alle beslutninger vedrørende sikkerhedsgodkendelse af producenter under hensyntagen til seddelkomiteens synspunkter.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

förändringar som har genomförts efter det att säkerhetsackrediteringen har tilldelats och som påverkar eller kan påverka de säkerhetsarrangemang som omfattas av säkerhetsackrediteringen.

Danish

enhver ændring der er foretaget, efter at der er givet sikkerhedsgodkendelse, og som berører eller kan berøre de sikkerhedsforanstaltninger, som er omfattet af sikkerhedsgodkendelsen, eller

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

för varje produktionsanläggning också ange vilken skyddad euroaktivitet samt vilka skyddade euroobjekt som den fullständiga eller tillfälliga säkerhetsackrediteringen omfattar,

Danish

for hvert produktionssted angive den fortrolige eurovirksomhed og det fortrolige euromateriale, som der er givet fuld eller midlertidig sikkerhedsgodkendelse til

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

beslutet att tilldela säkerhetsackreditering ska också inkludera en kopia av den del av säkerhetsföreskrifterna som gäller för transport av sådana skyddade euroobjekt som säkerhetsackrediteringen avser.

Danish

beslutningen om at give sikkerhedsgodkendelse skal også indeholde en kopi af den del af sikkerhedsreglerne, der vedrører transport af det fortrolige euromateriale, som der gives sikkerhedsgodkendelse til.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

om tillverkaren lämnar ett anbud avseende, eller får i uppdrag att utföra, en skyddad euroaktivitet under denna period, får tillverkarens tillfälliga säkerhetsackrediteringen förlängas fram till dess att ecb har fattat beslut om huruvida fullständig säkerhetsackreditering ska tilldelas.

Danish

hvis producenten afgiver tilbud på eller får en fortrolig eurovirksomhed i opdrag inden for dette tidsrum, kan dennes midlertidige sikkerhedsgodkendelse forlænges, indtil ecb har truffet beslutning om, om denne kan opnå fuld sikkerhedsgodkendelse.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

tillträdet till prs-tjänsten kontrolleras av säkerhetsskäl. kontrollen av användarna sker antingen med tekniska medel, som användning av krypteringsnycklar, med hjälp av särskilda förfaranden för säkerhetsackreditering eller genom beslut inom ramen för de instruktioner som antagits genom rådets gemensamma åtgärd[4]. dessutom har användargrupperna inom prs-tjänsten, som kan komma att bli många och av varierande karaktär, olika behov, beteenden och förtrolighetsgrader. politiken för tillträdet till prs-tjänsten måste ta hänsyn till samtliga dessa faktorer.

Danish

adgangen til prs-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. kontrollen af brugerne sker ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af rådets fælles aktion[4]. endvidere har prs'brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. politikken for adgang til prs-tjenesten skal tage højde for alle disse faktorer.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar

Danish

om procedurer for sikkerhedsgodkendelse af producenter af fortroligt euromateriale til eurosedler

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

ecb ska fatta ett beslut om att återkalla en tillverkares fullständiga säkerhetsackreditering under följande omständigheter:

Danish

ecb træffer beslutning om inddragelse af en producents fulde eller midlertidige sikkerhedsgodkendelse i følgende tilfælde:

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

tydlig information om huruvida tillverkaren ansöker om fullständig eller tillfällig säkerhetsackreditering för en skyddad euroaktivitet avseende ett skyddat euroobjekt.

Danish

en klar angivelse af, om producenten søger om fuld eller midlertidig sikkerhedsgodkendelse til en fortrolig eurovirksomhed vedrørende fortroligt euromateriale.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

ecb ska fatta ett beslut om att återkalla en tillverkares tillfälliga säkerhetsackreditering om

Danish

ecb træffer beslutning om inddragelse af en producents fulde eller midlertidige sikkerhedsgodkendelse i følgende tilfælde:

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

upprätta ett förfarande för säkerhetsackreditering i enlighet med relevanta strategier, med klart angivande av villkoren för godkännande av kommunikations- och informationssystem under myndighetens överinseende,

Danish

etablering af en sikkerhedsakkrediteringsproces i overensstemmelse med de relevante politikker, der klart angiver de godkendelsesbetingelser, der gælder for et cis under dens ansvar

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

ecb ska föra en förteckning över säkerhetsackrediteringar.

Danish

ecb fører et register over sikkerhedsgodkendelser.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

om ansökan om säkerhetsackreditering avslås, eller om tillverkaren ansökt om fullständig säkerhetsackreditering men endast tilldelas tillfällig säkerhetsackreditering, kan tillverkaren inleda ett överprövningsförfarande enligt artikel 17.

Danish

hvis ansøgningen om sikkerhedsgodkendelse afslås, eller hvis producenten ansøger om fuld sikkerhedsgodkendelse men kun opnår midlertidig sikkerhedsgodkendelse, kan producenten indlede prøvelsesproceduren i henhold til artikel 17.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

med beaktande av beslut ecb/2010/22 av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar [1], särskilt artiklarna 2.4, 7 och 10, och

Danish

under henvisning til afgørelse ecb/2010/22 af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler [1], særlig artikel 2, stk. 4, artikel 7 og artikel 10, og

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

huruvida fullständig eller tillfällig säkerhetsackreditering tilldelas och, när det gäller tillfällig säkerhetsackreditering, hur länge denna är giltig.

Danish

hvorvidt der gives fuld eller midlertidig sikkerhedsgodkendelse og, såfremt der gives midlertidig sikkerhedsgodkendelse, datoen for godkendelsens udløb

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

ecb ska förse tillverkaren med eventuella uppdateringar av dessa föreskrifter som utfärdas medan förfarandet för säkerhetsackreditering pågår.

Danish

ecb udleverer eventuelle ajourføringer af disse regler, som foretages i løbet af sikkerhedsgodkendelsesproceduren, til producenten.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

en ackrediterad tillverkare får endast utföra en skyddad euroaktivitet vid en sådan produktionsanläggning för vilken säkerhetsackreditering har tilldelats, och då i fråga om de specifika skyddade euroobjekt som har angetts för denna produktionsanläggning.

Danish

en godkendt producent må alene udføre den fortrolige eurovirksomhed på det fremstillingssted, som denne har opnået sikkerhedsgodkendelse til, og vedrørende det bestemte fortrolige euromateriale, der er angivet i forbindelse med dette produktionssted.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK