Ask Google

Results for prisförändringen translation from Swedish to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Dutch

Info

Swedish

Den årliga prisförändringen under hela avtalsperioden bestäms av en prisformel med ett baspris som förhandlas i början av varje avtalsperiod.

Dutch

Een prijsformule met een basisprijs waarover bij aanvang van elk contract is onderhandeld, bepaalt de jaarlijkse prijswijziging voor de volledige duur van het contract.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Om en varas kvalitet förbättras med tiden och priset också ökar, beror en del av prisförändringen på för-

Dutch

Als de kwaliteit van een product in de loop der tijd verbetert en de prijs eveneens stijgt, is een deel van de prijsverandering het gevolg van de verbeterde kwaliteit.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detaljhandlarna bör framför allt inte höja priserna på grund av övergången och bör försöka att minimera prisförändringen när priserna fastställs i euro efter omräkningen.

Dutch

Detailhandelaren mogen de omschakeling met name niet aangrijpen om hun prijzen te verhogen en dienen ernaar te streven de prijsveranderingen tot een minimum te beperken wanneer zij na de omschakeling hun prijzen in euro vaststellen.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De skall spegla prisförändringen på basis av hur utgiften ändras för att hushållens konsumtionsmönster och konsumentpopulationens sammansättning skall bibehållas under bas- eller referensperioden.

Dutch

Zij geven de prijswijziging weer op basis van de veranderde uitgaven voor handhaving van het consumptiepatroon van de huishoudens en de samenstelling van de consumentenpopulatie in de basis- of referentieperiode.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detta bör dock inte hindra publicering av preliminära harmoniserade konsumentprisindex eller snabbestimat av den genomsnittliga prisförändringen på grundval av en del av prisnoteringarna under den månad som det nuvarande indexet avser.

Dutch

Dit mag er echter niet aan in de weg staan dat voorlopige GICP's of op het GICP gebaseerde actuele schattingen van de gemiddelde prijswijziging worden vrijgegeven op basis van de prijsgegevens die zijn waargenomen in de maand waarop het lopende indexcijfer betrekking heeft.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(6) Om prisuppgifterna samlas in under olika tidsperioder kan det leda till att den uppskattade prisförändringen under de jämförda tidsperioderna varierar åtskilligt.

Dutch

(6) Verschillen in de perioden waarin de prijzen worden verzameld, kunnen leiden tot grote verschillen in de geschatte prijswijziging voor de tijdsperioden die worden vergeleken.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

De skall spegla prisförändringen på grundval av hur utgifterna ändras vid ett oförändrat konsumtionsmönster för hushållen och en oförändrad sammansättning av konsumentpopulationen under bas- eller referensperioden.

Dutch

Zij geven de prijswijziging weer op basis van de veranderde uitgaven voor handhaving van het consumptiepatroon van de huishoudens en de samenstelling van de consumentenpopulatie in de basis- of de referentieperiode.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Eftersom de tidsperioder under vilka prisuppgifterna samlas in varierar mellan medlemsstaterna, kan vissa poster som ingår i HIKP vara utsatta för kortfristiga prisvariationer under en månad som leder till att den uppskattade prisförändringen varierar åtskilligt.

Dutch

Aangezien tijdstippen voor de verzameling van prijzen tussen de lidstaten verschillen, kunnen korte-termijn prijsschommelingen binnen een maand voor sommige door de GICP's gedekte posten leiden tot aanzienlijke verschillen in geschatte prijswijzigingen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

För att sammanställa transaktioner för euroområdets penningmängdsaggregat och motparter behöver ECB information om justeringar för omvärdering avseende av- och nedskrivningar av lån samt prisförändringar på värdepapper:

Dutch

Om transacties met betrekking tot monetaire aggregaten en tegenposten van het eurogebied, vereist de ECB herwaarderingsaanpassingen met betrekking tot de afboekingen/afwaarderingen van leningen en prijsherwaarderingen van effecten:

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Justeringar för prisförändringar rörande värdepapper avser värdeförändring som uppkommer på grund av ändringar av det pris till vilket värdepapper noteras eller handlas.

Dutch

De aanpassing met betrekking tot de prijsherwaardering van effecten heeft betrekking op fluctuaties in de waardering van effecten die het gevolg zijn van een wijziging in de prijs waarvoor effecten worden geboekt of verhandeld.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Prisförändringar av värdepapper

Dutch

Herwaardering van de prijs van effecten

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Uppgifter om de aggregerade justeringarna för omvärderingar avseende av- och nedskrivningar på lån samt även prisförändringar på värdepapper ska rapporteras.

Dutch

Geaggregeerde herwaarderingsaanpassingen worden gerapporteerd met betrekking tot afschrijvingen en afwaarderingen van leningen en met betrekking tot de prijsherwaarderingen van effecten.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Om den faktiska uppgiftslämnande populationen rapporterar justeringar för omvärderingar, kommer dessa att täcka antingen omvärderingar som beror på pris- och växelkursförändringar eller endast prisförändringar under referensperioden, med förbehåll för den nationella centralbankens förhandsgodkännande.

Dutch

Indien de werkelijke populatie van informatieplichtigen herwaarderingsaanpassingen rapporteert, bestrijken deze hetzij herwaarderingen ten gevolge van prijs- en wisselkoerswijzigingen, hetzij alleen prijswijzigingen in de referentieperiode, zulks met voorafgaande toestemming van de desbetreffende NCB.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Värdeförändringar under en viss period beror också på prisförändringar på de redovisade finansiella tillgångarna och skulderna.

Dutch

Ten tweede, een deel van de mutaties in de posities aan het begin en aan het einde van een gegeven periode wordt veroorzaakt door prijsmutaties van de weergegeven financiële activa en passiva.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

För optioner rekommenderas medlemsstaterna tillåta delta-beräkning, som utgår från optionsprisets känslighet för marginella prisförändringar hos de underliggande finansiella instrumenten.

Dutch

Bij opties wordt de lidstaten aanbevolen de toepassing van de deltabenadering toe te staan. Deze benadering is gebaseerd op de gevoeligheid van de optieprijs voor marginale veranderingen in de koers van de onderliggende financiële instrumenten.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Risken för betydande prisförändringar skulle emellertid kunna minskas genom en begränsning av giltighetstiden för godtagandet av åtagandena.

Dutch

Het risico van grote prijsschommelingen kan echter worden gereduceerd door de verbintenissen slechts voor bepaalde tijd te aanvaarden.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Utlåtande från Ernst&Young den 11 september 1995/28 augusti 1997: Ernst&Young (1995) som tillämpar finansieringsmodellen, beräknar de faktiska kapitalkostnaderna på grundval av prisförändringen av aktiekursen (kursvinster och –förluster) och de utbetalda utdelningarna (utdelningsavkastning).

Dutch

Standpunten van Ernst&Young van 11 september 1995 en 28 augustus 1997: bij Ernst&Young (1995), dat het financieringsmodel volgt, worden voor de periode 1982 tot 1992 de feitelijke kapitaalkosten berekend op basis van prijsveranderingen van ultimokoersen (koerswinsten en -verliezen) en de uitgekeerde dividenden (dividendrendement).

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

(6) Med beaktande av att det är möjligt att vissa MFI värderar emitterade värdepapper till verkligt värde är det nödvändigt att klargöra omfattningen av rapporteringen av justeringar för "övriga värdeförändringar" avseende prisförändringar rörande värdepapper.

Dutch

(6) Dat sommige MFI’s mogelijkerwijze uitgegeven schuldbewijzen waarderen tegen de reële waarde in het economische verkeer, noopt tot verduidelijking van de reikwijdte van de rapportage van de "overige herwaarderingsaanpassingen" ten aanzien van prijsherwaarderingen van effecten.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

(63) I linje med den ökade efterfrågan på dietanolamin i Förenta staterna, som medförde ett uppåtgående tryck på försäljningspriserna i Förenta staterna för dietanolamin och etanolamin i allmänhet, observerades en något mindre uttalad prisförändring i gemenskapen.

Dutch

(63) Parallel met de groeiende vraag naar DEA in de Verenigde Staten, die tot prijsstijgingen voor DEA en voor ethanolamine in het algemeen leidde, werd een minder opvallende prijswijziging op de markt van de Gemeenschap vastgesteld.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Denna klassificering och de prisförändringar som blir följden kan göras på grundval av de objektiva uppgifter som allmänt används i handeln.

Dutch

Deze indeling en de daaruit voortvloeiende toeslagen en kortingen kunnen worden vastgesteld op basis van de objectieve gegevens waarvan in de handel over het algemeen wordt uitgegaan.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK