Ask Google

Results for verifierades translation from Swedish to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Dutch

Info

Swedish

Checksummor verifierades korrekt

Dutch

De controlesommen zijn succesvol geverifieerd.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

% 1 verifierades med lyckat resultat.

Dutch

%1 is met succes geverifieerd.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det finns 67 underskrifter av vilka 60 verifierades för ett par timmar sedan.

Dutch

Er zijn 67 handtekeningen en 60 daarvan waren een paar uur geleden geverifieerd.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Hans bedömning, grundad på de första rapporterna, verifierades senare av en detaljerad analys.

Dutch

Zijn oordeel op basis van de initiële rapporten is door later gedetailleerd onderzoek bevestigd.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Effekt på kliniska frakturer Alla kliniska frakturer verifierades med hjälp av röntgen och / eller kliniska undersökningar.

Dutch

Effecten op alle klinische fracturen Alle klinische fracturen werden geverifieerd op basis van de radiologische en/of klinische bewijzen.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Vad gäller mål 3 och 4 verifierades additionalitetsprincipen i fyra medlemsstater, medan den är osäker i två och omöjlig att verifiera i fem.

Dutch

Voor de doelstellingen 3 en 4 kon eveneens in vier Lid-Staten worden vastgesteld dat aan het additionaliteitsbeginsel is voldaan, was de situatie in twee Lid-Staten nog onzeker en was controle in vijf Lid-Staten onmogelijk.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Uppgifter om försäljningsvärde samlades in (och verifierades) från företagen i stickprovet, som var representativa för unionsindustrin som helhet.

Dutch

Gegevens met betrekking tot de verkoopwaarde werden van de in de steekproef opgenomen ondernemingen, die representatief zijn voor de bedrijfstak van de Unie, opgevraagd en gecontroleerd.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Analysen gjordes i huvudsak på grundval av tillgänglig information, dvs. uppgifter i de samarbetsvilliga tillverkarnas svar på frågeformulären, vilka verifierades under kontrollbesöken.

Dutch

Haar analyse was hoofdzakelijk gebaseerd op de antwoorden van de medewerkende producenten op de vragenlijst, die bij de controle ter plaatse waren gecontroleerd.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Såsom anges i skäl 481, bedömdes dock metoden och de resulterande uppgifterna dubbelkontrollerades och verifierades, och slutsatsen drogs att de var i linje med andra offentliggjorda uppgifter och att de därför var rimligt tillförlitliga.

Dutch

Zoals vermeld in overweging 481, werd de methode echter beoordeeld en werden de daaruit voortvloeiende gegevens kruiselings gecontroleerd en gecheckt, naar aanleiding waarvan zij in overeenstemming met andere gepubliceerde gegevens en derhalve redelijk betrouwbaar werden geacht.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Såsom anges i skäl 137, bedömdes metoderna och de resulterande uppgifterna dubbelkontrollerades och verifierades. Resultatet blev att de ansågs vara i linje med andra publicerade uppgifter och att de därför var rimligt tillförlitliga.

Dutch

Zoals vermeld in overweging 137 hierboven, werd de methode echter beoordeeld en werden de daaruit voortvloeiende gegevens kruiselings gecontroleerd en gecheckt, naar aanleiding waarvan zij in overeenstemming met andere gepubliceerde gegevens en derhalve redelijk betrouwbaar werden geacht.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Denna mutagena effekt kan tillskrivas rotigotins klastogena effekt vilken inte verifierades i in vivo mikrokärntest på mus eller hos råtta i test för reparationsrelaterad DNA- syntes (UDS).

Dutch

Dit effect werd in vivo niet bevestigd in de micronucleustest bij de muis en de test van de ongeplande DNA-synthese (Unscheduled DNA Synthesis, UDS) bij de rat.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Som anges i skäl 102 i förordningen om preliminär tull analyserades följande mikroekonomiska indikatorer baserade på verifierade uppgifter från de tillverkare i unionen som ingick i stickprovet: Genomsnittliga enhetspriser, enhetskostnad, arbetskraftskostnader, inventarier, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga.

Dutch

Zoals in overweging 102 van de voorlopige verordening is vermeld, werden de volgende micro-economische indicatoren geanalyseerd op basis van gegevens die bij de in de steekproef opgenomen producenten van biodiesel in de Unie zijn nagetrokken: gemiddelde eenheidsprijzen, kosten per eenheid, arbeidskosten, voorraden, winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För var och en av de verksamhetsutövare som avses i artikel 1.2 och luftfartygsoperatörer som avses i artikel 1.5 ska rätten till internationella reduktionsenheter beräknas på grundval av verifierade utsläpp och årligen uppdateras.

Dutch

Voor elke van de in artikel 1, lid 2, genoemde exploitanten en de in artikel 1, lid 5, genoemde vliegtuigexploitanten wordt het recht op het gebruik van internationale kredieten op basis van geverifieerde emissies berekend en jaarlijks geactualiseerd.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

När de verifierade utsläppen har godkänts ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om ändringar av rätten till internationella reduktionsenheter i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) nr 389/2013.

Dutch

Zodra de geverifieerde emissies goedgekeurd zijn, brengen de lidstaten de Commissie op de hoogte van de wijzigingen in het recht op het gebruik van internationale kredieten overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EU) nr. 389/2013.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Varje luftfartygsoperatör ska ha rätt att utnyttja internationella reduktionsenheter upp till högst 1,5 % av deras verifierade utsläpp under perioden 2013–2020, utan att det påverkar eventuell överbliven rätt för 2012.

Dutch

Elke vliegtuigexploitant is gerechtigd om internationale kredieten te gebruiken tot een maximum van 1,5 % van zijn geverifieerde emissies in de periode van 2013 tot en met 2020, onverminderd elk resterend recht vanaf 2012.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

innehålla verifierade uppgifter om tonkilometer enligt bilagorna IV och V för den luftfartsverksamhet enligt bilaga I som luftfartygsoperatören bedrivit under det andra kalenderåret av den period enligt artikel 3c.2 som ansökan avser,

Dutch

de geverifieerde tonkilometergegevens overeenkomstig bijlagen IV en V voor de in bijlage I genoemde luchtvaartactiviteiten, door die vliegtuigexploitant heeft uitgevoerd in het tweede kalenderjaar van de in artikel 3 quater, lid 2, genoemde periode waarop het verzoek betrekking heeft,

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Ansökan får göras genom att till den behöriga myndigheten i den administrerande medlemsstaten lämna in verifierade uppgifter om tonkilometer för sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I och som luftfartygsoperatören bedrivit under övervakningsåret.

Dutch

Een aanvraag kan worden ingediend door aan de bevoegde instantie in de administrerende lidstaat geverifieerde tonkilometergegevens over te leggen over de in bijlage I vermelde luchtvaartactiviteiten die door die vliegtuigexploitant zijn uitgevoerd in het jaar waarop de bewaking betrekking heeft.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Exportpriserna beräknades således på grundval av det lägsta verifierade exportpris som tillämpades av samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status eller individuell behandling.

Dutch

Deze uitvoerprijzen werden dus berekend op basis van de laagste geverifieerde uitvoerprijs van de medewerkende exporteur/producent die geen behandeling als marktgerichte onderneming en evenmin een individuele behandeling was toegestaan.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

verifierade betalningar: betalningar för inköp av material eller tjänster som bevisligen till sin natur har direkt anknytning till sådan tvångsslakt av djur som avses i artikel 1 a.

Dutch

„gerechtvaardigde betalingen” betekent: betalingen voor de aanschaf van materieel of diensten die door hun aard direct samenhangen met het verplichte afmaken van dieren, als bedoeld in artikel 1, onder a).

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Begreppet ”snabb och skälig kompensation till djurägarna” i artikel 3 i beslut 90/424/EEG samt begreppen ”rimliga betalningar” och ”verifierade betalningar” och de kategorier ”övriga kostnader” som berättigar till stöd i samband med tvångsslakt bör definieras närmare.

Dutch

Er is een definitie nodig van de termen „onmiddellijke en passende schadeloosstelling van de veehouders”, gebruikt in artikel 3 van Beschikking 90/424/EEG, van „redelijke betalingen” en „gerechtvaardigde betalingen”, en van de categorieën van subsidiabele kosten onder „andere kosten” in verband met het verplichte afmaken.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK