MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: bikarbonat ( Swedish - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

bikarbonat

English

Heat stroke

Last Update: 2011-10-23
Subject: Medical
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Bikarbonat

English

Sodium bicarbonate

Last Update: 2013-08-22
Usage Frequency: 17
Quality:
Reference:

Swedish

Innehåller bikarbonat

English

Contains bicarbonate

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference:

Swedish

Karbonat/Bikarbonat

English

Carbonate/bicarbonate

Last Update: 2017-01-04
Subject: Social Science
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference:

Swedish

Natriumbikarbonat, surt natriumkarbonat, bikarbonat av soda, bakpulver

English

Sodium bicarbonate; sodium acid carbonate; Bicarbonate of soda; Baking soda

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Aluminiumoxiden är vanligen nyberett, icke torkat material som erhålls genom att aluminiumsulfat eller aluminiumklorid får reagera med karbonat eller bikarbonat av kalcium eller natrium eller med ammoniak.

English

The alumina is usually freshly prepared undried material made by reacting aluminium sulphate or chloride with sodium or calcium carbonate or bicarbonate or ammonia.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) och natrium bikarbonat (NaHCO3)

English

Production of soda ash (Na2CO3) and sodium bicarbonate (NaHCO3)

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

När cellerna odlas i slutna flaskor, rekommenderas att mediet buffras med bikarbonat.

English

When the cells are cultivated in closed vials, it is recommended to buffer the medium with bicarbonate.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Aluminiumoxiden är vanligen nyberett, icke torkat material som erhålls genom att aluminiumsulfat eller aluminiumklorid får reagera med karbonat eller bikarbonat av kalcium eller natrium eller med ammoniak.

English

The alumina is usually freshly prepared undried material made by reacting aluminium sulfate or chloride with sodium or calcium carbonate or bicarbonate or ammonia.

Last Update: 2014-11-16
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Insamlingsdon: PVC-filter med diametern 37 mm Beredning: desorption av filter med 5 ml lösning kar-och porstorleken 5 µm + adsorbentrör av kiselgel bonat/bikarbonat (0,9 mM/0,9 mM).

English

3AMPLES฀DO฀NOT฀DISPLAY฀SIGNIlCANT LOSS WHEN STORED AT ROOM TEMPERATURE AFTER COMPLETION OF SAMPLING AND ANALYSED ฀ WITHIN฀ ฀ DAYS฀ OF฀ COLLECTION

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Insamlingsdon: filterhållare eller kassett med ett Beredning: desorption av filtret med 4 ml lösning av kvartsfilter med diametern de 37 mm.Provtagningspump: personburen typ P.Rekommenderat flöde: 3,5 l/min Rekommenderad volym: 420 l bikarbonat/karbonat (0,3 mM/2,7 mM), skaka försiktigt, förvara i 15 minuter i ultrasoniskt bad och filtrera lösningen.Analysteknik: jonkromatografi med konduktivitetsdetektor.

English

#OLLECTION฀ MEDIUM ฀ MIXED ฀ CELLULOSE ฀ ESTER฀lLTER OF฀ MM฀ AND฀ ฀ JM฀ ฀ TUBE฀OF฀ CARBON฀ BEADS ฀ ฀ MG ฀ OF฀ ฀ MESH ฀ IMPREGNATED ฀ WITH฀ SULPHURIC ฀ ACID 3AMPLING฀ PUMP ฀ M U L T I PURPOSE฀PERSONAL 2ECOMMENDED฀mOW RATE ฀ ฀ L MIN ฀ 2ECOMMENDED฀ VOLUME฀ ฀ L฀ TO฀ ฀ L

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Insamlingsdon: inhalerbar provtagare som innehål-Beredning: extraktion av det impregnerade filtret med ler ett PTFE-filter med porstorleken 1 µm och ett 25 ml avjoniserat vatten, skakning i 30 minuter, och cellulosafilter (papper) impregnerat med en lösning tillsats av en buffertlösning av bikarbonat/karbonat.av natriumkarbonat 1 M och glycerin 5 % (v/v).Analysteknik: jonkromatografi med konduktivitets-Provtagningspump: personburen typ P.detektor och jonseparationskolonn.Rekommenderat flöde: 2 l/min Rekommenderad volym: 120 l

English

0 REP AfiR A TION฀ DI GE S Tfi฀ WITH฀ ฀ ML ฀ OF฀ HOT ฀ CON Cfi฀ NITRIC ฀ ACID ฀ UNTIL฀ ALMOST฀ D R Y ฀ A D D฀฀ ML ฀ OF฀ CON Cfi฀ HYDROCHLORIC฀ ACID ฀ HEAT฀ GE NT L Y ฀ AND฀ DILUTE ฀ TO฀ ฀ ML ฀ WITH฀ DEIONISED ฀ WATER !NALYTICAL฀ TECHNIQUE฀ mAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY฀

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Insamlingsdon: rör av kiselgel (400/200 mg) med Beredning: desorption av varje sektion av röret med 20/40 maskor, föregånget av en propp av silaniserad 10 ml lösning av bikarbonat/karbonat (1,7 mM/ glasull (eller ett glasfiberfilter med diametern 6 mm 1,8 mM) i 10 minuter i ett kokande vattenbad.och porstorleken 1 mm).Analysteknik: jonkromatografi med konduktivitets-Provtagningspump: personburen typ P.detektor och jonseparationskolonn.Rekommenderat flöde: 0,2–0,5 l/min Rekommenderad volym: 15 l

English

0 REP AfiR A TION฀ THE฀lLTER IS DESORBED WITH ML OF CARBON AT E B I CARBONATE฀ SOLUTION฀ ฀ M- ฀ M- ฀ 4HE฀lRST SECTION OF TUBE AND THE GLASS WOOL PLUG ARE DESORBED ฀ TOGETHER฀ WITH฀ ฀ ML ฀ OF฀ DES OR BE NT ฀ SOLUTION฀ !LLOW฀ TO฀ STAND฀ FOR฀ AT฀ LEAST฀ ฀ MIN ฀ WITH฀ OCCASIONAL ฀ SHAK IN G !NALYTICAL฀ TECHNIQUE฀ ION ฀ CHROMATOGRAPHY฀WITH฀ V AfiR I A B L E฀ 5 6 ฀ DETECTOR ฀ AT฀ ฀ N M

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Insamlingsdon: rör av kiselgel (400/200 mg) med Beredning: samtidig desorption av den första sektio-20/40 maskor, föregånget av en propp av silaniserad nen av kiselgel och proppen av glasull, med 10 ml glasull (eller ett glasfiberfilter med diametern 6 mm buffertlösning av bikarbonat/karbonat (1,7 mM/ och porstorleken 1 mm).1,8 mM), i 10 minuter i ett kokande vattenbad.Provtagningspump: personburen typ G.Analysteknik: jonkromatografi med konduktivitets-Rekommenderat flöde: 0,2 l/mindetektor, och jonseparationskolonn.Rekommenderad volym: 15 l

English

0 REP AfiR A TION฀ DES OR B ฀ THE฀lLTER WITH ML ฀ OF฀ B I CARBON AT E CARBONATE฀ SOLUTION฀ ฀ M- ฀ M- ฀ SHAK E ฀C ARE FULL Y ฀ PLACE฀ INTO฀ AN฀ U L T R A SO NIC ฀ B AT H฀ FOR฀ ฀ MINUTES ฀ AND฀ lLTER THE SOLUTION !NALYTICAL฀ TECHNIQUE฀ ION ฀ CHROMATOGRAPHY฀WITH฀ CONDUCTIVITY฀ DETECTOR

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Provet desorberas under värme med en buffertlösning av bikarbonat/natriumkarbonat och provlösningen analyseras i en jonkromatograf utrustad med konduktivitetsdetektor.

English

A . ฀ AND฀ VAPOURS฀ OF฀ H Y D R A Z O I Cfi฀ ACID ฀ ( . ฀ AND฀ ITS฀ USE฀ CAN฀BE฀ E X T EN DE D฀ TO฀ OTHER฀ A Z IDE฀ COMPOUNDS

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Provet uppsamlas genom att en volym på minst 120 liter luft får passera genom ett PTFE-filter och ett cellulosafilter impregnerat med en lösning av natriumkarbonat och glycerin, med hjälp av en personburen provtagningspump och vid ett flöde av 2 l/min. PTFE-filtret tas av och det impregnerade filtret extraheras med avjoniserat vatten, en buffertlösning av bikarbonat/karbonat tillsätts och analysen görs i en jonkromatograf utrustad med konduktivitetsdetektor.

English

4HE฀SAMPLE฀IS฀COLLECTED฀BY฀PASSING฀A฀VOLUME฀OF฀AIR฀THROUGH฀A฀CELLULOSE ESTER฀MEMBRANE฀lLTER USING A PERSONAL฀SAMPLING฀PUMP฀AT฀A฀mOW RATE OF L MIN TO L MIN 4HE SAMPLE IS TREATED WITH HOT CONCENTRATED NITRIC ACID ฀ THEN฀ HYDROCHLORIC฀ ACID ฀ DILUTED ฀ WITH฀ DEIONISED ฀ WATER฀ AND฀ THE฀ RESULTING฀ SOLUTION฀ IS฀ANALYSED฀ BY฀ AS P I R A TION฀ INTO฀THE฀mAME OF AN ATOMIC ABSORPTION SPEC T R O P HOT O ME T E R

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Den diuretiska effekten av hydroklortiazid leder till minskad plasmavolym, ökad plasmarenin- aktivitet, ökad aldosteronsekretion, vilket innebär ökad förlust av kalium och bikarbonat i urinen samt minskat serum- kalium.

English

The diuretic action of hydrochlorothiazide reduces plasma volume, increases plasma renin activity, increases aldosterone secretion, with consequent increases in urinary potassium and bicarbonate loss, and decreases in serum potassium.

Last Update: 2012-04-11
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Härifrån transporteras den som bikarbonat till lungorna och frigörs som 13CO2 med utandningsluften.

English

From there it is transported as bicarbonate into the lung and liberated as 13CO2 with the exhaled air.

Last Update: 2012-04-11
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Den diuretiska effekten av hydroklortiazid reducerar plasmavolymen, ökar plasmareninaktiviteten, ökar aldosteroninsöndringen, vilket resulterar i ökade förluster av kalium och bikarbonat genom urinen och minskade serumkaliumnivåer.

English

The diuretic action of hydrochlorothiazide reduces plasma volume, increases plasma renin activity, increases aldosterone secretion, with consequent increases in urinary potassium and bicarbonate loss, and decreases in serum potassium.

Last Update: 2012-04-11
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Bikarbonat krävs för produktion av kammarvatten (den vattniga vätskan i ögat).

English

Bicarbonate is required for the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye).

Last Update: 2012-04-11
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:imperium in aeternum (Latin>Russian) | occupé (French>Tagalog) | posveæenja (Croatian>French) | tamil katturai muyarchi thiruvinaiyakkum (Tamil>English) | gracias tkm (Spanish>English) | stablished (English>Korean) | puhelimitse (Finnish>Estonian) | aussi vieux sanitaires sont (French>English) | helicopter parenting (English>Greek) | ano ang ibig sabihin ng bilateral (Tagalog>English) | magpunta sa optimitrist (Tagalog>English) | te van a poner una enyeccion (Spanish>English) | salix noni tengu (Latin>English) | earnest bess (English>Tagalog) | page (Russian>Polish)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK