Results for detaljplan translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

detaljplan

English

zoning

Last Update: 2012-08-14
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Wikipedia

Swedish

detaljplan

English

local plan

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

detaljplan

English

legally binding development plan

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Översiktsplan (Öp), detaljplan (dp), områdesbestämmelser

English

Översiktsplan (Öp); detaljplan (dp); omradesbestämmelser

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

för att använda tomten för detta ändamål skulle en ny detaljplan behövas.

English

the property would need to be rezoned to use the area for this purpose.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

den är inte avsedd att fungera som en detaljplan för de närmaste årens rymdverksamhet.

English

it is not intended as a detailed road map for programming space activities in the coming years.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

ob motsatte sig en ny detaljplan för tomten, och när klagomålet avslogs ville företaget köpa tomten.

English

ob objected to the rezoning of the property and when its complaint was rejected, ob wanted to buy the property.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

värderingen utgår från antagandet att gdynias detaljplan skulle ändras så att marken kunde säljas som handelsområde.

English

the valuation assumed that the urban development plan for gdynia would be changed so that the land could be sold as commercial land.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

den portugisiska lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning utesluter automatiskt projekt från dessa bedömningar när de omfattas av en detaljplan.

English

portuguese eia law automatically excludes projects from these assessments when they are covered by a land-use plan.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

opak har uppskattat fastighetens värde med utgångspunkten att den inte omfattades av någon detaljplan utan bara av en allmän reservation för industriändamål.

English

opak has assessed the value of the property on the basis that it was not subject to a zoning plan, only to a general reservation for industrial purposes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

för att kunna bedöma värdet av marken enligt en alternativ detaljplan måste man känna till villkoren i en sådan plan.

English

furthermore, in order to be able to assess the value of the land under an alternative zoning plan, the terms of such a plan would need to be known.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

det faktum att sju köpare uttryckt intresse för att köpa marken av nauta trots att gdynias detaljplan för varvsområdet ännu inte var klar.

English

the fact that seven buyers expressed an interest in purchasing the land from nauta even though gdynia’s development plan for the shipyard area was not yet complete;

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

den detaljplan som senare antogs skilde sig enligt opak stort från den plan som återkallats, eftersom området detaljplanelagts för idrottsändamål och inte industriändamål.

English

the zoning plan later adopted was, according to opak, very different from the plan which had been withdrawn, as the area was zoned for sports purposes, not for industrial purposes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

en detaljplan för området antogs dessutom först i augusti 2007, dvs. två år efter försäljningen, och området detaljplanelades då för idrottsändamål.

English

also, a zoning plan for the area was only adopted in august 2007, i.e. two years after the sales, and the area was then zoned for sports purposes.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

de polska myndigheterna förklarade vilka steg som enligt polsk lag måste följas före antagandet av en ny detaljplan, och att stadsplaneringsstudien var en del av den processen.

English

the polish authorities explained the steps to be followed under polish law prior to the adoption of the development plan, the town-planning study being part of that process.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

kommissionen fullföljer den detaljplan som den föreslagit i sitt meddelande om livsmedelspriserna i europa, och tittar på möjligheterna att skapa ett nytt system för prisövervakning.

English

the commission is implementing the road map proposed in its communication on food prices in europe, and is looking at setting up a new system for price monitoring.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

genom en skrivelse av den 23 april 2008 [8] ingav ob ett klagomål om beslutet att ta fram en ny detaljplan för tomten.

English

by letter dated 23 april 2008 [8], ob filed a complaint on the decision to rezone the property.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Övervakningsmyndigheten anser därför att det antagande som ligger till grund för opaks rapport, nämligen att ingen detaljplan gällde vid tiden för försäljningen, är godtagbart.

English

therefore, the authority finds the assumptions on which the opak report is based, i.e. that no zoning plan applied at the time of the sale, to be acceptable.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

de hänvisade till en dom i polens högsta administrativa domstol av den 6 augusti 2009 som fastslår att i praktiken är den studie som antagits av gdynia i stort sett likvärdig med en lokal detaljplan.

English

they referred to a ruling of the supreme administrative court of poland dated 6 august 2009 which stated that in practice, the study adopted by gdynia was virtually equivalent to a local development plan.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

i sina synpunkter på beslutet om att inleda granskningsförfarandet har de norska myndigheterna emellertid påpekat att invändningarna från statens vegvesen var kända vid tiden för försäljningen och att det följaktligen inte fanns någon detaljplan.

English

however, the norwegian authorities have pointed out, in their comments to the opening decision, that the objections from the public roads administration were known at the time of the sale and that, consequently, there was no zoning plan.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK