Ask Google

Results for förmögenhetsskatten translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Förmögenhetsskatten är numera helt avskaffad.

English

The property tax is now abolished altogether.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I och med att de finansiella tillgångarnas rörlighet ökar rör konkurrensen även privatpersoners inkomst av kapital samt förmögenhetsskatten.

English

With the increasing mobility of financial assets, this competition also affects personal investment income and taxation of capital.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

se till att beskattningen (särskilt gåvoskatten, skatten på utdelning och förmögenhetsskatten) inte ställer onödiga hinder i vägen för företagsöverlåtelser

English

ensure that taxation (in particular gift tax, taxation of dividends and wealth tax) does not unduly hamper the transfer of businesses

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Sedan finns det ytterligare andra områden, till exempel bolagsskatten och förmögenhetsskatten, som i stället skall harmoniseras i de delar där bristen på harmonisering medför en snedvridning av konkurrensen .

English

There are still more items, on company taxation and taxation on financial revenue which instead must be harmonised where the lack of harmonisation leads to a distortion of competition.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

Även med hänsyn till förmögenhetsskatten, konsoliderar denna lag enbart de regler som redan finns i den ovan nämnda lag nr 75/1981 om inkomst- och förmögenhetsskatt.

English

Also with respect to property tax, this Act merely consolidated rules already found in the abovementioned Act No 75/1981 on Income and Property Tax.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De vidhöll att platsen för Hovesbolagets ledning var i Rhede och de räknade följaktligen ut underlaget för bolagsskatten och omsättningsskatten för åren 1989—1995, förmögenhetsskatten för år 1992 och löneskatten för åren 1989-1994.

English

They held that the seat of management of the Hoves company was in Rhede and they therefore assessed the bases for corporation tax and turnover tax for 1989-1995, capital tax for 1992 and wages tax for 1989-1994.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det är mer än troligt att också "skattekonkurrensen" spelar en roll här, eftersom en stor del av förmögenheten (kapitalet) är ytterst rörlig och utan större problem kan flyttas till en angränsande medlemsstat där förmögenhetsskatten är mycket lägre.

English

It is more than probable that "tax competition" processes are also involved here, since a large proportion of wealth (capital) is extremely mobile and can be shifted without too many problems to neighbouring Member States where wealth taxes are much lower.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Mot bakgrund av de ytterst oroande statistiska indikatorerna vad gäller den ökande fattigdomen och den krympande medelklassen i EU skulle införandet av ytterligare förmögenhetsskatter i euroområdet kunna få mycket negativa effekter.

English

Against a backdrop of extremely disturbing statistical indicators showing increasing poverty and the shrinking of the middle classes in the EU, the introduction of further wealth taxes could have extremely negative consequences.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(4) Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter i procent av bruttonationalprodukten till marknadspris (ingår i (2)).

English

(4) Current taxes on income and wealth as a percentage of gross domestic product at market prices (included in (2))

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

LÖPANDE INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSSKATTER ETC. (D.5).

English

CURRENT TAXES ON INCOME, WEALTH, ETC. (D.5).

Last Update: 2017-03-20
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Definition: löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5) omfattar alla obligatoriska ensidiga betalningar, kontant eller i natura, som uttaxeras periodvis av den offentliga sektorn eller av utlandet avseende institutionella enheters inkomst och förmögenhet, samt vissa periodiska skatter som varken påläggs inkomsten eller förmögenheten.

English

Definition: Current taxes on income, wealth, etc. (D.5) cover all compulsory, unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by general government and by the rest of the world on the income and wealth of institutional units, and some periodic taxes which are assessed neither on the income nor the wealth.

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Disponibel nationalinkomst brutto (eller netto) är lika med nationalinkomst (till marknadspris) brutto (eller netto) minus löpande transfereringar (löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc., sociala avgifter, sociala förmåner och andra löpande transfereringar) som betalas till utländska enheter, plus löpande transfereringar som mottas av inhemska enheter från utlandet.

English

Gross (or net) national disposable income equals gross (or net) national income (at market prices) minus current transfers (current taxes on income, wealth etc., social contributions, social benefits and other current transfers) payable to non-resident units, plus current transfers receivable by resident units from the rest of the world.

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. omfattar inte

English

Current taxes on income, wealth, etc. do not include:

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

I ENS bokförs löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

English

In the system of accounts, current taxes on income, wealth, etc. are recorded:

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. uppdelas i

English

Current taxes on income, wealth, etc. are divided into:

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Andra utbetalda löpande transfereringar [1A.27] är lika med löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5) plus övriga produktionsskatter (D.29) plus kapitalinkomst (D.4) exklusive ränta (D.41) plus andra löpande transfereringar (D.7) som tagits upp som användning i S.13 exklusive övriga löpande transfereringar (D.75) som tagits upp som användning i S.13 och som tillgång i S.15.

English

Other current transfers payable [1A.27] is equal to current taxes on income, wealth, etc. (D.5), plus other taxes on production (D.29), plus property income (D.4) excluding interest (D.41), plus other current transfers (D.7) recorded among uses of S.13 excluding miscellaneous current transfers (D.75) recorded among uses of S.13 and resources of S.15.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Direkta skatter som betalas av företag [1A.10] är lika med löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5) som tagits upp som tillgång i S.13 och som användning i S.11 och S.12.

English

Direct taxes of which payable by corporations [1A.10] is equal to current taxes on income, wealth, etc. (D.5) recorded among resources of S.13 and uses of S.11 and S.12.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Direkta skatter [1A.9] är lika med löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5) som tagits upp som tillgång i S.13.

English

Direct taxes [1A.9] is equal to current taxes on income, wealth, etc. (D.5) recorded among resources of S.13.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Direkta skatter som betalas av hushåll [1A.11] är lika med löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc. (D.5) som tagits upp som tillgång i S.13 och som användning i S.14.

English

Direct taxes of which payable by households [1A.11] is equal to current taxes on income, wealth, etc. (D.5) recorded among resources of S.13 and uses of S.14.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Under tidsperioden från det att EES-avtalet trädde i kraft och tills förmögenhetsskatten avskaffades allmänt, gjordes inga innehållsmässiga, eller ens formella ändringar av skattebefrielsens omfattning, finansiering eller funktion och ändringarna av bostadslånesystemet påverkade inte heller skattebefrielsens karaktär, syfte, funktion eller finansiering.

English

In the time between the entry into force of the EEA Agreement and the general abolition of the property tax there was no substantive, or even non-substantive changes to the extent, financing or function of the tax exemption and the changes to the housing loan system affected neither the nature, aim, functioning or financing of the tax exemption.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK