Ask Google

Results for flodtransport translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

flodtransport

English

river transport

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5

Reference: IATE

Swedish

På dessa sträckor tillhandahåller ter minalerna också flodtransport av containrar.

English

The merger involves the two largest abattoirs in Denmark.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Genomförbarhetsstudie beträffande havs- och flodtransport mellan Duisburg och Goole (UK)

English

Feasibility study on seariver transport Duisburg-Goole (UK)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

En genomförbarhetsstudie beträffande havs- och flodtransport av pappersrullar mellan Storbritannien, Tyskland och Sverige

English

Conducting feasibility study for sea-river transport of paper rolls UK-Germany-Sweden

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Utförande av en genomförbarhetsstudie beträffande havs- och flodtransport av pappersrullar mellan Storbritannien, Tyskland och Sverige

English

Conducting feasibility study for sea-river transport of paper rolls UK-Germany-Sweden

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Dessa program har som första mål en omstrukturering av den nationella sektorn för flodtransport genom åtgärder för minskning av överkapacitet genom ett initiativ på gemenskapsnivå.

English

The primary aim of the programmes was to restructurethe national inland waterway sector by reducingovercapacity as part of a Community-level action.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Den 2 oktober godkände kommissionen de franska myndigheternas ändring av den ekonomiska och sociala plan för flodtransport för åren 1997 och 1998. som hade godkänts genom beslut av den 1 oktober 1997.

English

On 2 October the Commission authorised an amendment made by the French authorities to the economic and social plan for inland waterway transport for 1997 and 1998, which had been approved on 1 October 1997.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Katastrofen inträffade på grund av ett systemfel, eftersom fartygen var utformade för flodtransport och inte havstransport, vilket framhäver att det saknas ansträngningar för att förebygga och skydda den marina miljön.

English

The disaster occurred due to a system deficiency, since the ships were designed for river and not maritime shipping, which points out the absence of any efforts to prevent and protect the maritime environment.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

(1) Gemenskapens politik syftar till att uppmuntra hållbara transporter exempelvis multimodala och intermodala transporter som inbegriper vägtransport, järnvägstransport, flodtransport och närsjöfart.

English

(1) The Community has an established policy of encouraging sustainable transport, such as multimodal and intermodal transport operations involving road, rail, inland waterway and short sea shipping.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

(1) Gemenskapens politik syftar till att uppmuntra hållbara transporter exempelvis multimodala transporter som inbegriper vägtransport, järnvägstransport, flodtransport och närsjöfart.

English

(1) The Community has an established policy of encouraging sustainable transport, such as multimodal transport operations involving road, rail, inland waterway and short sea shipping.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Jag föreslår därför en ändring som innebär att man måste prioritera projekt som rör sjö- och flodtransport, järnvägsprojekt och gränsöverskridande sambandsprojekt, men framför allt projekt där medlemsstaterna redan har satsat betydande resurser.

English

I am therefore proposing in an amendment that priority must be given to sea and river transport, rail and cross-border connection projects, but, above all, to those projects to which the Member States are already committing significant resources.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

För att flodtransport samt flod- och havstransport skall kunna omfattas av Marco Polo-programmet föreslår EESK att en särskild kategori införs med en minimitröskel som sänks till 500 000 euro.

English

To ensure that river and river-sea transport benefit from the Marco Polo programme, the Committee calls for a specific category to be established with a minimum subsidy threshold lowered to EUR 500,000.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

införselort: den plats där växter, växtprodukter eller andra föremål förs in till gemenskapens tullområde; den första flygplatsen när det gäller flygtransport, den första hamnen när det gäller sjö- eller flodtransport, den första stationen när det gäller järnvägstransport, och för alla övriga transporter, den plats där det tullkontor är beläget som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats,

English

point of entry shall be considered to mean: the place where plants, plant products or other objects are brought into the customs territory of the Community: the first airport in the case of air transport, the first port in the case of maritime or fluvial transport, the first station in the case of railway transport, and the place of the customs office responsible for the area where the Community inland frontier is crossed, in the case of any other transport.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

"j) införselort: den plats där växter, växtprodukter eller andra föremål för första gången förs in till gemenskapens tullområde; flygplats när det gäller flygtransport, hamn när det gäller sjö- eller flodtransport, station när det gäller järnvägstransport, och för alla övriga transporter, den plats där det tullkontor är beläget som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats,

English

"(j) point of entry shall be considered to mean: the place where plants, plant products or other objects are brought for the first time into the customs territory of the Community: the airport in the case of air transport, the port in the case of maritime or fluvial transport, the station in the case of railway transport, and the place of the customs office responsible for the area where the Community inland frontier is crossed, in the case of any other transport;

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

"j) införselort: den plats där växter, växtprodukter eller andra föremål för första gången förs in till gemenskapens tullområde; flygplats när det gäller flygtransport, hamn när det gäller sjö- eller flodtransport, station när det gäller järnvägstransport, och för alla övriga transporter, den plats där det tullkontor är beläget som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats,

English

"(j) point of entry shall be considered to mean: the place where plants, plant products or other objects are brought for the first time into the customs territory of the Community: the airport in the case of air transport, the port in the case of maritime or fluvial transport, the station in the case of railway transport, and the place of the customs office responsible for the area where the Community inland frontier is crossed, in the case of any other transport;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Fattigdom: 1.3.146 Fettämnen: 1.3.117 Filippinerna: 1.4.10; 1.4.30; 1.10.21 Finansiella bestämmelser: 1.6.6 Finansiella tjänster: 1.3.13; 1.3.14 Finansiellt och tekniskt bistånd: 1.4.76 till 1.4.79 Finansiellt och tekniskt samarbete: 1.4.98 Finland: 1.4.50; 1.4.60: se också Statsstöd Fiske (externa frågor): 1.3.132 till 1.3.140 Fiske (interna frågor): 1.3.131 Fiske (priser): 1.3.141 Fiske (strukturer): 1.3.82 Fiske (varor): 1.3.142 Flodtransport: 1.3.99 Flygtransport: 1.3.101; 1.3.102 Flyktinghjälp: 1.4.85; 1.4.92 FN: 1.3.112; 1.4.42 Foder.

English

Declining industrial areas: 1.3.43 to 1.3.45; 1.3.78 Developing countries: 1.2.9; 1.4.41 to 1.4.46 Development of Community internal and external border areas: see Interreg programme Development of the most remote regions: see REGIS programme Disasters (Community aid): 1.3.150; 1.3.151 Distance selling: 1.3.155 Djibouti: 1.4.98 Doctors: 1.3.12 Dominican Republic: 1.10.21

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Finansiellt instrument för sammanhållning: 1.3.80 Finansiellt instrument för utvecklingen av fisket: se FIUF Finansiellt och tekniskt bistånd: 1.4.82; 1.4.101; 1.4.102 Finansiellt och tekniskt samarbete: 1.4.91; 1.4.116 Finland: 1.3.70: 1.3.71; 1.3.73; 1.3.83; 1.4.28; 1.4.39; 1.4.44; 1.4.61; 1.4.71 Fiske (externa frågor): 1.3.146 till 1.3.151 Fiske (interna frågor): 1.3.145 Fiske (varor): 1.3.152 FIUF: 1.3.78 Flodtransport: 1.3.91 Flygtransport: 1.3.93; 1.3.94 Foder: 1.3.125, 1.3.13; 1.3.14 Forskning: 1.3.65 Forskning (internationellt samarbete): 1.3.66 Forskning och utveckling: 1.3.44 Frankrike: 1.3.74; 1.9.32; se också Statsstöd Fred: 1.3.75 ^

English

Latin America: 1.2.17: 1.4.68 Latvia: 1.4.33; 1.4.45: 1.4.81; 1.4.82 Lebanon: 1.4.92 Lesotho: 1.4.116 Less-favoured farming areas: 1.3.73 Liberia: 1.4.70 Liechtenstein: 1.4.71 Lithuania: 1.4.45; 1.4.81; 1.4.82 Loans: 1.5.9 to 1.5.12 Lomé Convention: 1.4.109 to 1.4.111

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

En integrerad havspolitik för EU bör garantera synergi mellan sektorer med särskild ekonomisk betydelse, som varvsindustri, sjö- och flodtransport, hamnverksamhet, fiske, energi, turism, miljöskydd och skydd för marint kulturarv.

English

An integrated maritime policy of the Union should ensure synergy between sectors with special economic importance such as: the shipbuilding industry, maritime and fluvial transport, harbour activity, fishing activity, energy, tourism, environmental protection and maritime heritage protection.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK