Ask Google

Results for genomfartsleder translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Detta kan göras med nya genomfartsleder eller regleringsåtgärder.

English

This can be done with new by-passes or regulatory measures.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

□ 60 miljoner ecu för modernisering och ombyggnad av motorvägar och genomfartsleder.

English

□ ECU 60 million for the modernization and re­construction of motorways and trunk roads.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Därför har man hittills valt att sköta godstransporten på järnvägarna och att hålla stora lastbilar med släp borta från genomfartsleder .

English

This is why, so far they have opted for the transport of goods by rail and for banning large articulated lorries on transit roads.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

En annan mycket viktig sak är att man nu kan räkna med kontroll av bilar på alla stora genomfartsleder inom Europeiska unionen .

English

Another extremely important point is that provision has now been made for vehicle checks on all main roads within the European Union.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

En annan mycket viktig sak är att man nu kan räkna med kontroll av bilar på alla stora genomfartsleder inom Euro peiska unionen.

English

Another extremely important point is that provision has now been made for vehicle checks on all main roads within the European Union.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En minskning av föroreningar (avgaser), särskilt i områden som berörs av stora genomfartsleder. leder.

English

This agreement is underscored by the fact that developing rail transport also serves

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I dag vet vi ganska exakt vilka handelsvägarna och de viktigaste ursprungsländerna är. Vi har också identifierat de medlemsstater som används som genomfartsleder av de minibussar som transporterar små grupper med flickor till Tyskland .

English

Today we know fairly precisely which are the trafficking routes and the main countries of origin; we have also identified the Member States used as routes by the minibuses that take small groups of girls to Germany.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

PEUS insåg emellertid att det var en känslig fråga när det gäller genomfartsleder. - Men, sade hon, produkter och livsmedel måste komma fram i tid.

English

Press enquiries: Alexandre Stutzmann (Strasbourg) tel.(33) 3 881 74005 (Brussels) tel.(32-2) 28 43439 e-mail : foreignpress@;europarl.eu.int

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Regionerna rekommenderas att inkludera planering av nätverk för gång- och cykelbanor i sina regionala utvecklingsplaner och att beakta betydelsen av (interregionala) genomfartsleder.

English

The regions are advised to include plans for networks of footpaths and cycling tracks in their regional development plans, and in the process also to consider through (inter-regional) route structures.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I Europeiska unionens båda kärnländer , Frankrike och Tyskland, är helgtrafiken med tunga lastfordon på genomfartsleder en oerhört känslig fråga för människorna som bor där. Vi tar befolkningens invändningar på stort allvar .

English

In both the EU 's core countries, France and Germany, HGV traffic at weekends on through roads is a very sensitive issue for the local people, whose objections we take very seriously.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

De avtalsslutande parterna skall åta sig att genomföra de bestämmelser som krävs för att parallellt med det stegvisa upprättandet av det vägavgiftssystem som avses i artikel 40 se till att användarna tillhandahålls ett utbud av järnvägs- och kombinerade transporter som med avseende på kapacitet, pris och kvalitet skall vara av den art att en jämlik fördelning av trafiken säkerställs för alla transalpina genomfartsleder.

English

The Contracting Parties undertake that, while phasing in the road tax arrangements referred to in Article 40, they will also take steps to provide users with a rail and combined transport capability which, in terms of capacity, price and quality, is such as to ensure an equitable distribution of traffic over the various transalpine routes.

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Den gemensamma kommittén får från och med den 1 januari 2007 på den ena avtalsslutande partens begäran ompröva de högsta avgiftsnivåer som fastställs i artikel 40.4, i syfte att efter överenskommelse besluta om justering av dessa. Översynen skall ske utifrån följande kriterier: - Skatteavgifternas nivå och struktur i de båda avtalsslutande parterna, och främst i fråga om jämförbara transalpina genomfartsleder. - Trafikfördelningen mellan jämförbara transalpina genomfartsleder. - Förändringar i transportsättens fördelning i den alpina regionen. - Utvecklingen av den järnvägsinfrastruktur som korsar alperna. D. KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

English

With effect from 1 January 2007, the Joint Committee may, at the request of one of the Parties, review the maximum levels of the charges fixed in Article 40(4) with a view to adjusting them by joint agreement. This review shall be undertaken on the basis of the following criteria: - the level and structure of taxes in the two Contracting Parties, notably with regard to comparable transalpine routes, - the distribution of traffic between comparable transalpine routes, - modal distribution trends in the Alpine region, - the development of the transalpine railway infrastructure. D. SUPPORTING MEASURES

Last Update: 2016-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

genomfartsled

English

urban connector

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

genomfartsled

English

arterial street

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Swedish

D 57 miljoner euro för byggande av de två sista delarna av genomfartsleden "autovía León­Bur­gos" mellan Osorno och Villanueva de Argano (Kastilien­Léon),

English

D EUR 57 million for the construction of the last two sections of the León­Burgos expressway between Osorno and Villanueva de Argano (Cas­tile­Leon);

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Dessutom har området också lidit av en fysisk utestängning till följd av byggandet av en genomfartsled på 60-talet.

English

Moreover, the area has also suffered from physical isolation fol lowing the construction of a by-pass in the 1960s.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Genom tiderna har flertalet verksamheter koncentrerats till dalgångarna, vilka samtidigt utgör naturliga genomfartsleder. Idag har dock många dalgångar utvecklats till betydande flaskhalsar för trafiken och ökningen av gods- och persontransporter medför ökade risker för såväl trafiksäkerheten som för miljön.

English

Over time, activities concentrated in the valleys which are natural passages, but today many of these have become transport bottlenecks and the growth of traffic of goods and people involves increasing risks to safety and the environment.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Jag föreslår att vi inför en övergångsperiod som ger oss tid att förbereda oss, att ge våra nationella järnvägsföretag en chans, särskilt med tanke på att de nya medlemsstaterna är mycket stora ” genomfartsleder ” och mycket stora transitmarknader.

English

Mr President, I would like to begin with stating that I fully agree with the tabling of the rail package and with the principle of liberalisation, since I believe that it leads to more efficient railways that will attract customers.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Säkerheten vid Bulgariens gränser och övervakningens effektivitet och integritet är av avgörande intresse för unionen , med tanke på Bulgariens läge mitt på den främsta " genomfartsleden" till Västeuropa från Mindre Asien och Mellanöstern.

English

The security of Bulgaria 's borders and the effectiveness and integrity of its policing is of vital interest to the Union, bearing in mind Bulgaria 's situation on the main through-route into Western Europe from Asia Minor and the Middle East.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

För det andra står Marocko och andra länder inför verkliga problem , mot bakgrund av att de själva är mål för olaglig invandring från södern och ofta själva finner sig vara genomfartsled för olagliga invandrare på väg till Europa .

English

Secondly, Morocco and other countries face real problems, given that they are themselves the targets of illegal migration from the south and often find themselves the route through which illegal migrants pass on the way to Europe.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK