Ask Google

Results for investeringsbudgetar translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Idag är detta alternativ inte längre tänkbart eller realistiskt med tanke på de investeringsbudgetar som är nödvändiga i ett utvidgat Europa och de aktuella budgetbegränsningarna.

English

This option is no longer conceivable and realistic today given the required levels of investment in an enlarged Europe and the current budgetary constraints.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det innebär att det endast går bra för de små och medelstora företagen när arbetslösheten är låg och den statliga budgeten på alla nivåer är skuldfri och förfogar över tillräckliga medel att placera i investeringsbudgetar .

English

It follows from this that small and medium-sized businesses only thrive if unemployment is low and if public budgets at all levels are free of debt and have sufficient resources to commit to the investment budget.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Sammanhållningspolitiska medel utgör nu mer än 60 % av investeringsbudgeten i dessa länder.

English

Cohesion funding now represents more than 60% of the investment budget in these countries.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I denna avdelning fastställs de särskilda bestämmelser som gäller för gemenskapernas tjänstemän som innehar tjänster som finansieras via anslagen i forsknings- och investeringsbudgeten och som klassificeras enligt bilaga I.

English

This Title lays down the special provisions applicable to officials of the Communities who occupy posts paid from appropriations in the research and investment budget and classified in accordance with Annex I.A.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Nedskärningar i utgifter som finansieras av den offentliga investeringsbudgeten (inhemskt finansierade offentliga investeringar) med 150 miljoner EUR 2013 och med ytterligare 150 miljoner 2014.

English

Cuts in expenditure by the public investment budget (domestically-financed public investment) by EUR 150 million in 2013 and by an additional 150 million in 2014.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En minskning av den offentliga investeringsbudgeten med 400 miljoner EUR år 2012.

English

a reduction in the public investment budget (PIB) by EUR 400 million in 2012.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Genomförande av åtgärder för att förbättra förvaltningen av den offentliga investeringsbudgeten i linje med den finanspolitiska strategin 2012–2014 och med inriktning på en övergång från helt inhemskt finansierade investeringar till investeringar som samfinansieras med unionsmedel.

English

the implementation of measures to improve the management of the public investment budget in line with the fiscal strategy 2012-2014 and with a focus on shifting from entirely domestically financed investment to Union co-financed investment;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och är anställd vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom en därtill knuten verksamhet, eller

English

paid from research and investment appropriations and employed in an establishment of the Joint Research Centre or in indirect action, or

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och är anställda vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom en därtill knuten verksamhet, eller

English

paid from appropriations in the research and investment budget and employed in an establishment of the Joint Research Centre or in indirect action, or

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Till fullo integrera investeringsbudgeten i de offentliga finanserna, även lokala myndigheters.

English

Fully integrate capital budget into general government accounts, including local government capital expenditures.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Tjänstemän som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och är anställda vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom därtill knuten verksamhet eller som betalas med anslag från driftbudgeten och arbetar med drift eller övervakning av tekniska installationer eller inom en läkaravdelning är berättigade till ersättning om de regelmässigt måste vara i tjänstgöringsberedskap i enlighet med artikel 56b i tjänsteföreskrifterna.

English

Officials paid from appropriations in the research and investment budget and employed in an establishment of the Joint Research Centre or on indirect action, or paid from appropriations in the operating budget and employed to run or supervise technical installations or to work in the medical service, shall be entitled to an allowance when they are regularly required to carry out stand-by duty in accordance with Article 56b of the Staff Regulations.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Artikel 1 och artikel 4 punkt 2 i rådets förordning (Euratom) nr 1371/72 av den 27 juni 1972 om fastställande av storleken på och villkoren för den särskilda ersättning för tjänster av särskilt slag som kan beviljas tjänstemän eller anställda som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och som är anställda vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom en därtill knuten verksamhet 4 skall upphöra att gälla.

English

Articles 1 and 4, second paragraph, of Council Regulation (Euratom) No 1371/72 of 27 June 1972 determining the rates and the conditions of the special allowances which may be granted to officials or servants who are paid from appropriations in the Research and investment budget and employed in an establishment of the Joint Research Centre or on indirect action for services of a special nature (1), are repealed.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En tjänsteman som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och är anställd vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom en därtill knuten verksamhet eller som betalas med anslag från driftbudgeten och är anställd vid en datorcentral eller en säkerhetsavdelning och som utför skiftarbete enligt artikel 56a i tjänsteföreskrifterna är berättigad till ersättning enligt följande: - 2 685 BEF om arbetet är uppdelat på två skift och lördagar, söndagar och helgdagar är arbetsfria.

English

An official paid from appropriations in the research and investment budget and employed in an establishment of the Joint Research Centre or on indirect action, or paid from appropriations in the operational budget and employed in a computer centre, or a security department, and who is engaged in shiftwork within the meaning of Article 56a of the Staff Regulations shall be entitled to an allowance of: - Bfrs 2 685 - where the department operates on a two-shift basis, excluding Saturdays, Sundays and public holidays;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Rådets förordning (Euratom) nr 1371/72 av den 27 juni 1972 om fastställande av storleken på och villkoren för den särskilda ersättning för tjänster av särskilt slag som kan beviljas tjänstemän eller anställda som betalas med anslag från forsknings- och investeringsbudgeten och som är anställda vid en anläggning inom det gemensamma forskningscentret eller inom en därtill knuten verksamhet 3 skall upphöra att gälla.

English

Council Regulation (Euratom) No 1371/72 of 27 June 1972 determining the rates and conditions of the special allowances which may be granted to officials or servants who are paid from appropriations in the research and investment budget and employed in an establishment of the Joint Research Centre or on indirect action, for certain services of a special nature (1), is hereby repealed.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Gemenskapens samtliga inkomster och utgifter, med undantag av dem som hänför sig till byrån och till de gemensamma företagen, ska beräknas för varje budgetår och tas upp antingen i drift­budgeten eller i forsknings- och investeringsbudgeten.

English

Estimates shall be drawn up for each financial year of all revenue and expenditure of the Community, other than those of the Agency and the Joint Undertakings, and such revenue and expenditure shall be shown either in the operating budget or in the research and investment budget.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De utgifter som tas upp i forsknings- och investeringsbudgeten ska särskilt avse a) utgifter för att genomföra gemenskapens forskningsprogram, b) eventuella bidrag till byråns kapital och till dennas investeringsutgifter, c) utgifter för utrustning av undervisningsanstalter, d) eventuellt deltagande i de gemensamma företagen och i vissa gemensamma projekt.

English

The expenditure shown in the research and investment budget shall include in particular:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Gemenskapens samtliga inkomster och utgifter, med undantag av dem som hänför sig till byrån och till de gemensamma företagen, ska beräknas för varje budgetår och tas upp antingen i driftbudgeten eller i forsknings- och investeringsbudgeten.

English

Estimates shall be drawn up for each financial year of all revenue and expenditure of the Community, other than those of the Agency and the Joint Undertakings, and such revenue and expenditure shall be shown either in the operating budget or in the research and investment budget.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Gemenskapens samtliga inkomster och utgifter, med undantag av dem som hänför sig till bvran och lili de gemensamma företagen, skall beräknas för varje budgetar och ttis upp antingen i driftbudgeten eller i forsknings- och investeringsbudgeten.

English

Estimates shall be drawn up for each financial year of all revenue and expenditure of the Communilv. other than (hose of the Agency and the Joint Undertakings, and such revenue and expenditure shall he shown either in the operating budget or in the research and investment budget.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De utgifter som tas upp i forsknings- och investeringsbudgeten skall särskilt avse a) utgifter för att genomföra gemenskapens forskningsprogram.

English

(a) expenditure relating to the implementation of the Community research programme;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Med budget avses i denna artikel driftbudgeten samt forsknings- och investeringsbudgeten.

English

Within the meaning of this Article, 'budget" shall include the operating budget and the research and investment budget.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK