MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kortinnehavare: ( Swedish - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

kortinnehavare

English

holder

Last Update: 2014-11-14
Subject: Credit Management
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Kortinnehavare

English

Cardholder

Last Update: 2017-02-03
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

3 Identifiering av kortinnehavare

English

3 Card holder identification

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Antalet kort med debetfunktion avser det totala antalet kort som är i omlopp och inte antalet konton som korten är kopplade till. Det som skiljer ett kort med debetfunktion från ett kort med kreditfunktion eller fördröjd debetfunktion är avtalet om att inköp ska betalas direkt med medel på kortinnehavarens transaktionskonto.

English

ATM cash deposit (except e-money transactions)

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Den beviljade krediten kan regleras till fullo i slutet av en angiven period eller till viss del, där saldot ses som en förlängd kredit på vilken ränta vanligtvis tas ut. Det som skiljer ett kort med kreditfunktion från ett kort med debetfunktion eller fördröjd debetfunktion är avtalet som ger kortinnehavaren en kreditlina med förlängd kredit. Kort med kreditfunktion eller fördröjd debetfunktion (card with a credit or delayed debit function) Ett kort som har kreditfunktion eller fördröjd debetfunktion.

English

ATM transactions (except e-money transactions)

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Ett företag som är medlem i ett kortsystem och har ett avtalsrättsligt förhållande till kortinnehavaren som resulterar i att ett kort från det systemet tillhandahålls och används.

English

A written order from one party, i.e. the drawer, to another, i.e. the drawee, which is normally a credit institution, requiring the drawee to pay a specified sum on demand to the drawer or to a third party specified by the drawer. Clearing and settlement organisation Any clearing and settlement organisation which is a direct participant in a payment system. Concentration ratio

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Genom kort får kortinnehavaren, i enlighet med kortutgivarens avtal, tillgång till en eller flera av följande funktioner: kontant-, debet-, fördröjd debetfunktion, kreditfunktion eller funktion för elektroniska pengar. Kort som är kopplade till ett konto för elektroniska pengar ingår i kategorin ”kort med funktion för elektroniska pengar” samt i andra kategorier beroende på kortets funktioner. Korten räknas på den sändande deltagarens sida (dvs. den kortutgivande sidan). Kort med betalningsfunktion (exklusive kort som enbart har en funktion för elektroniska pengar) (card with a payment function (except cards with an e-money function only))

English

Electromechanical device that allows authorised users, typically using machine-readable physical cards, to withdraw cash from their accounts and/or access other services, allowing them, for example, to make balance enquiries, transfer funds or deposit money.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Kort som gör det möjligt för kortinnehavaren att få inköpsbeloppet debiterat sitt konto direkt och omedelbart, oavsett om kontot finns hos kortutgivaren eller ej. Ett kort med debetfunktion kan vara kopplat till ett konto där det också finns möjlighet till övertrassering.

English

The ATM may be operated online, with a real-time request for authorisation, or offline.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Kortinnehavaren.

English

the cardholder;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Transaktioner där kortinnehavaren erhåller kontanter vid en POS-terminal i samband med en betalningstransaktion för varor eller tjänster. Om det inte är möjligt att särskilja uppgifter om kontantförskott vid POS-terminaler, ska dessa rapporteras som ”POS-transaktioner”. Kontantinsättningar i uttagsautomater (exklusive transaktioner med elektroniska pengar) (ATM cash deposit (except e-money transactions)) Kontantinsättning som görs i en uttagsautomat med ett kort som har kontantfunktion.

English

Agent

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Vid transaktioner med uttagsautomat: den enhet som tillhandahåller sedlar till kortinnehavaren, antingen direkt eller också genom tredje part.

English

In automated teller machine (ATM) transactions, the entity which makes banknotes available to the cardholder, whether directly or via the use of third-party providers.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Autogireringar som används för att reglera utestående saldon till följd av transaktioner med kort som har kreditfunktion eller fördröjd debetfunktion ska ingå, eftersom dessa är separata betalningar från kortinnehavaren till kortutgivaren.

English

Direct debits used to settle outstanding balances resulting from transactions using cards with a credit or delayed debit function are included, as these are separate payments from the cardholder to the card issuer.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Korten räknas på den kortutgivande sidan oberoende av var kortinnehavaren har sin hemvist eller var det konto som kortet är kopplat till är beläget.

English

Cards are counted on the card-issuing side regardless of the cardholder’s residency or the location of the account to which the card is linked.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

färdskrivarkort ett smartkort som är avsett att användas med färdskrivaren och som gör det möjligt för färdskrivaren att fastställa kortinnehavarens roll och som gör det möjligt att överföra och lagra data.

English

‘tachograph card’ means a smart card, intended for use with the tachograph, which allows identification by the tachograph of the role of the cardholder and allows data transfer and storage;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

verkstadskort ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till särskilt utvald personal hos en tillverkare av färdskrivare, en montör, en fordonstillverkare eller en verkstad som har godkänts av denna medlemsstat som identifierar kortinnehavaren och gör det möjligt att prova, kalibrera, och aktivera färdskrivare och/eller överföra data från dem.

English

‘workshop card’ means a tachograph card issued by the authorities of a Member State to designated staff of a tachograph manufacturer, a fitter, a vehicle manufacturer or a workshop, approved by that Member State, which identifies the cardholder and allows for the testing, calibration and activation of tachographs, and/or downloading from them;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Flera gemenskapsrättsakter, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 97/5/EG av den 27 januari 1997 om gränsöverskridande betalningar och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro, har redan antagits på detta område men de har inte förbättrat situationen i tillräcklig utsträckning, vilket också kan sägas om kommissionens rekommendation 87/598/EEG av den 8 december 1987 om en europeisk uppförandekod för elektroniska betalningar (förhållandet mellan finansiella institut, handlare och tjänsteföretag samt konsumenter), kommissionens rekommendation 88/590/EEG av den 17 november 1988 om betalningssystem, särskilt förhållandet mellan kortinnehavare och kortutgivare, och kommissionens rekommendation 97/489/EG av den 30 juli 1997 om transaktioner med hjälp av elektroniska betalningsmedel med tonvikt på förhållandet mellan utgivare och innehavare.

English

Several Community acts have already been adopted in this area, namely Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers and Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro, but these have not sufficiently remedied this situation any more than have Commission Recommendation 87/598/EEC of 8 December 1987 on a European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers), Commission Recommendation 88/590/EEC of 17 November 1988 concerning payment systems, and in particular the relationship between cardholder and card issuer, or Commission Recommendation 97/489/EC of 30 July 1997 concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the relationship between issuer and holder.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Utgivning av fondaktier (issue of bonus shares) utgivning av sådana nya aktier som aktieägarna erhåller i proportion till sina innehav. Utländska emittenter (non-resident issuers) enheter som är i) belägna inom det rapporterande landets ekonomiska territorium men som varken bedriver, eller avser att bedriva, ekonomisk aktivitet eller ekonomiska transaktioner under ett år eller mer inom det rapporterande landets territorium eller ii) belägna utanför det rapporterande landets ekonomiska territorium. Uttagsautomat (automated teller machine) en elektromagnetisk automat som gör det möjligt för behöriga kortinnehavare att, normalt genom att använda maskinläsbara plastkort, göra kontantuttag från sina konton och/eller få tillgång till andra tjänster som t.ex. kontroll av saldo på konto, överföring av pengar eller insättning av pengar. En maskin där endast saldon visas betecknas inte som uttagsautomat. Följande funktioner speglas i statistiken: ”kontantuttagsfunktione” som gör det möjligt för behöriga användare att ta ut kontanter från sitt konto med hjälp av ett kort med kontantfunktion och ”överföringsfunktionen” som gör det möjligt för behöriga användare att göra betalningsöverföringar med hjälp av ett betalkort. Värdepapper med fast ränta (fixed rate issues)

English

Users access the services at the terminal with a card that has one or more of the following functions: cash, debit, delayed debit, credit and e-money.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

konton för inlåning över natten som innehas av icke-MFI där kontoinnehavaren har tillgång elektroniskt via Internet- eller PC-banktjänster med hjälp av programvara och telekommunikationsnät (t.ex. för att göra betalningsöverföringar eller betala räkningar). Ofta krävs en ändring av avtalet mellan kontoinnehavaren och dennes MFI för att inkludera sådana här tjänster och kan även kräva att MFI ger kontoinnehavaren elektroniska id-koder (PIN, TAN, etc.). Intradagslån från centralbanken(intraday borrowing from the central bank) det totala värdet för den kreditgivning från centralbanken till kreditinstitut som återbetalas inom en bankdag. Investeringsfonder (investment funds) definieras i artikel 1 första strecksatsen i förordning ECB/2007/8. Konstruerade inhemska statistiska enheter (notional resident units) i) utländska enheter som har sin ekonomiska hemvist inom landets ekonomiska territorium eller ii) utländska enheter i sin egenskap av ägare till mark eller byggnader på landets ekonomiska territorium men då bara i fråga om transaktioner som avser sådan mark eller sådana byggnader (ENS 95 p. 2.15). Kontant utbetalning vid POS-terminal (cash advance at POS terminals) en transaktion där kortinnehavaren erhåller kontanter vid en POS-terminal i samband med en POS-betalning för varor eller tjänster. Kontanttransaktion i uttagsautomat(ATM cash transaction) ett kontantuttag från, eller en insättning till, ett konto som görs i en uttagsautomat med hjälp av ett kort som har kontantfunktion.

English

Flows, also referred to as (financial) transactions

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Debetfunktion: Möjliggör att inköpsbeloppet direkt och omedelbart debiteras kortinnehavarens konto, oavsett om kontot finns hos kortutgivaren eller ej.

English

Debit function: It enables cardholders to have their purchases directly and immediately charged to their accounts, whether held with the card issuer or not.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Swedish

Kontantfunktion: Gör det möjligt för kortinnehavaren att ta ut kontanter från en uttagsautomat och/eller sätta in kontanter.

English

Cash function: this enables the cardholder to withdraw cash from a cash dispenser and/or to deposit cash.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:scoraggiati (Italian>German) | importance of pen anuchaed (English>Hindi) | rettar (Norwegian>English) | big eyes (Tagalog>English) | iniya pirantha naal vazhthukkal (English>Tamil) | dominus nostrum (Latin>English) | plunger base (English>Estonian) | hofbuchdruckerei (English>German) | pilibustero (Tagalog>English) | hypothalamic (English>Maltese) | essay on library in kannada lauange (English>Kannada) | aankh maarne ko english me kya kehte hai (Hindi>English) | rosales (Italian>Polish) | porgy fish (English>Tagalog) | malayo ang bahay (Tagalog>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK