Ask Google

Results for kreditförstärkningar translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

tillhandahållande av kreditförstärkningar i strukturerade transaktioner,

English

providing credit enhancements in structured transactions;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Faciliteten får inte utnyttjas när alla tillämpliga kreditförstärkningar som den omfattas av är uttömda.

English

it shall not be possible for the facility to be drawn after all applicable credit enhancements from which the liquidity facility would benefit are exhausted;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

typen och värdet av de exponeringar som härrör från tillhandahållande av likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar,

English

the types and monetary value of the exposures arising from the provision of liquidity facilities and credit enhancements;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Faciliteten får inte längre kunna utnyttjas när alla tillämpliga kreditförstärkningar som den omfattas av är uttömda.

English

It shall not be possible for the facility to be drawn after all applicable credit enhancements from which the liquidity facility would benefit are exhausted; and

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(k) Referenspositionen har inga tredjepartsgarantier eller kreditförstärkningar som inte är tillgängliga för positionen utan kreditvärdering.

English

(k) the reference position does not benefit from any third-party guarantees or other credit enhancements that are not available to the unrated position;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det ska noteras att enligt artikel 2.9 i nationaliseringslagen ska alla krediter eller kreditförstärkningar som erbjudits av CGD till BPN inom ramen för nationaliseringen garanteras av den portugisiska staten.

English

It should be noted that under Article 2(9) of the Nationalisation Law all credit or liquidity lines offered by CGD to BPN in the context of the nationalisation are to be guaranteed by the Portuguese State.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Definitionen av riskdelningsinstrument bör kunna innehålla kreditförstärkningar för projektobligationer som täcker låneskuldsrisken för ett projekt och minskar kreditrisken för obligationsinnehavare genom kreditförstärkning i form av ett lån eller en garanti.

English

The definition of risk-sharing instruments should allow for the inclusion of credit enhancements for project bonds, covering the debt service risk of a project and mitigating the credit risk of bond holders through credit enhancements in the form of a loan or a guarantee.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Eftersom EFSF är enskilt garanterad, skulle en enda nedgradering av kreditvärdigheten för en AAA-stat nedgradera AAA-kreditbetyget för EFSF om inga ytterligare kreditförstärkningar görs.

English

As the EFSF is several guaranteed, a single rating downgrade of a guaranteeing AAA-sovereign would downgrade the AAA rating of the EFSF, if no further credit enhancements are put in place.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Den första är avsedd att ge kreditförstärkning åt statsobligationer som utfärdas av medlemsstaterna.

English

The first one aims at giving credit enhancement to sovereign bonds issued by Member States.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Eruf, landsbygdsutvecklingsprogrammet, EJFLU, TEN, programmet för konkurrenskraft och innovation) senast 2014, och undersöka hur man kan locka kapital till bredbandsinvesteringar genom kreditförstärkning (med uppbackning av EIB- och EU-medel).

English

ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) by 2014 and explore how to attract capital for broadband investments through credit enhancement (backed by the EIB and EU funds);

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Europeiska kommissionen ska 2010 ge ut ett meddelande om bredband och en gemensam ram för åtgärder på EU- och medlemsstatsnivå, inklusive granskning av möjligheterna att locka investeringskapital genom kreditförstärkning (med uppbackning av EIB- och EU-medel), ett ambitiöst europeiskt spektrumprogram och en rekommendation om att främja investeringar i konkurrenskraftiga nästa generations accessnät.

English

In 2010 The European Commission will present a communication on broadband which will lay out a common framework for actions at EU and Member State level, including exploring how to attract capital for investment through credit enhancement (backed by the EIB and EU funds), an ambitious European Spectrum Policy Programme and a Recommendation to encourage investment in competitive Next Generation Access networks.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen anser att om man tar hänsyn till multiplikatoreffekten och kreditförstärkningen så borde projektobligationerna under pilotfasen kunna generera upp till 4,6 miljarder euro i investeringar.

English

Taking into account the multiplier effect and credit enhancement, the Commission estimates that, in the pilot phase, the project bonds could mobilise up to €4.6 billion of investment.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(14) kreditförstärkning: alla arrangemang som ger stöd till en position i värdepapperisering och syftar till att öka sannolikheten för att en sådan värdepapperiseringsposition kommer att återbetalas.

English

(14) 'credit enhancement' means any arrangement which provides support for a securitisation position and serves to increase the likelihood that any such securitisation position will be repaid;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(15) säkerhetsmarginal: varje typ av kreditförstärkning tack vare vilken de underliggande exponeringarna ställs i värde som är högre än värdet av positionerna i värdepapperisering.

English

(15) 'overcollateralisation' means any form of credit enhancement by virtue of which underlying exposures are posted in value which is higher than the value of the securitisation positions';

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(44) kreditförstärkning: ett avtalsmässigt arrangemang, genom vilket kreditkvaliteten hos en position i en värdepapperisering förbättras i förhållande till om ingen förstärkning hade tillhandahållits, däribland även den förstärkning som ges genom lägre prioriterade trancher i värdepapperiseringen, och andra slag av kreditriskskydd.

English

(44) ‘credit enhancement’ means a contractual arrangement whereby the credit quality of a position in a securitisation is improved in relation to what it would have been if the enhancement had not been provided, including the enhancement provided by more junior tranches in the securitisation and other types of credit protection;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

(7) För tillämpning av punkterna 1 och 2 ska instituten inte beakta ofinansierade reservkonton och tillgångar utan kreditförstärkning, till exempel de som endast tillhandahåller likviditetsstöd, valuta- eller ränteswappar och kontantsäkerhetskonton som hänger samman med dessa positioner i värdepapperiseringen.

English

(7) For the purposes of paragraphs 1 and 2, institutions shall disregard unfunded reserve accounts and assets that do not provide credit enhancement, such as those that only provide liquidity support, currency or interest rate swaps and cash collateral accounts related to those positions in the securitisation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(f) Kreditförstärkning som kan undergrävas av andra orsaker än portföljförluster med anledning av utebliven betalning av kapitalbelopp eller ränta,

English

(f) credit enhancement that can be eroded for reasons other than portfolio losses resulting from non-payment of principal or interest;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(z) Om den av säljaren tillhandahållna kreditförstärkningen bara är baserad på de kreditrelaterade förlusternas storlek och om utspädningsrisk är väsentlig för den berörda exponeringsgruppen, ska en särskild reserv inrättas för utspädningsrisk i ABCP-programmet.

English

(z) where the seller-provided credit enhancement is sized based only on credit-related losses and dilution risk is material for the particular asset pool, the ABCP programme comprises a separate reserve for dilution risk;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

ABCP-programmet är inte en återvärdepapperisering och kreditförstärkningen ska inte införa ett andra skikt med trancher på programnivå.

English

The ABCP programme shall not be a re-securitisation and the credit enhancement shall not establish a second layer of tranching at the programme level.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Denna kapitalökning kommer att öka EIF:s förmåga till kreditförstärkning och stimulera mellan 11 och 20 miljarder euro i utlåning till små och medelstora företag under 2014 och 2015.

English

This capital increase will increase the EIF's capacity for credit enhancement activity and stimulate between EUR 11 billion and EUR 20 billion of lending to SMEs in 2014 and 2015.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK