Ask Google

Results for läkemedelsdosen translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Kontrollera igen den förskrivna läkemedelsdosen.

English

Recheck the prescribed medication amount.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Läkemedelsdosen varierar beroende på din kroppsvikt.

English

The dose of this medicine varies depending on your weight.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Du har nu gett nästan hela läkemedelsdosen till barnet.

English

You have now given the child nearly all of their dose of medicine.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Förekomsten och svårighetsgraden av teratogena effekter ökade vid upptrappning av läkemedelsdosen.

English

The incidence and severity of teratogenic effects increased with escalation of the dose.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Håll kvar tummen på knappen och räkna långsamt till 5 för att avge hela läkemedelsdosen.

English

Keep holding your thumb on the button and then slowly count to 5 to deliver the full dose of the medicine.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I andra fall kan ökad kontroll och/eller ändring av läkemedelsdosen behövas.

English

In other cases, increased monitoring and/or a change in the dose of the medicine may be needed.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Injicera hela läkemedelsdosen genom att trycka på kolven till dess att kolvstoppet är placerat mellan vingarna för nålskyddsanordningen (se bild 5)

English

Inject all of the medication by pushing in the plunger until the plunger head is completely between the needle guard wings (see Figure 5)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Alla förändringar av hematologiska värden återgick till samma nivåer som före behandling, oftast inom 16 veckor från den sista läkemedelsdosen, och förändringarna var inte förenade med kliniska symtom.

English

All changes in haematological variables returned to pre-treatment values, usually within 16 weeks of last dose of the medicinal product and the changes were not associated with clinical symptoms.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Nivåerna för okulär toxicitet hos normala kaniner och apor, i synnerhet med avseende på retina/ koroidea, var korrelerade till läkemedelsdosen, ljusdosen samt tiden för ljusbehandlingen.

English

Levels of ocular toxicity in normal rabbits and monkeys, particularly on the retina/ choroid, correlated with drug dose, light dose, and time of light treatment.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

När Rilonacept Regeneron- behandling har påbörjats på patienter som behandlas med denna typ av läkemedel bör man göra en terapeutisk uppföljning av effekt eller plasmanivåer, och läkemedelsdosen för den enskilda patienten kan behöva justeras.

English

Upon initiation of Rilonacept Regeneron, in patients being treated with these types of medicinal products, therapeutic monitoring of the effect or plasma levels should be performed and the individual dose of the medicinal product may need to be adjusted as needed.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Comtan används tillsammans med levodopa (antingen som en kombination av levodopa och benserazid eller en kombination av levodopa och karbidopa) när patienterna har ”fluktuationer” mot slutet av perioden mellan två läkemedelsdoser.

English

Comtan is used together with levodopa (either a combination of levodopa and benserazide or a combination of levodopa and carbidopa) when the patient is having ‘fluctuations’ towards the end of the period between two doses of their medication.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Comtess används tillsammans med levodopa (antingen en kombination av levodopa och benserazid eller en kombination av levodopa och karbidopa) när patienten har ”fluktuationer” mot slutet av perioden mellan två läkemedelsdoser.

English

Comtess is used together with levodopa (either a combination of levodopa and benserazide or a combination of levodopa and carbidopa) when the patient is having ‘fluctuations’ towards the end of the period between two doses of their medication.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det är viktigt att se till att läkemedelsdosen appliceras på ett område där djuret inte kan slicka bort det (se beskrivning i sektion ”Anvisning för korrekt administrering”) och att se till att djur inte slickar på varandra omedelbart efter applicering av läkemedlet.

English

Care should be taken to apply the dose to an area where the animal cannot lick it off (as described in section "Advice on correct administration"), and to ensure that animals do not groom each other immediately following treatment.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Entacapone Teva används tillsammans med levodopa (antingen en kombination av levodopa och benserazid eller en kombination av levodopa och karbidopa) när patienten drabbas av fluktuationer mot slutet av perioden mellan två läkemedelsdoser.

English

Entacapone Teva is used together with levodopa (either a combination of levodopa and benserazide or a combination of levodopa and carbidopa) when the patient is having ‘fluctuations’ towards the end of the period between two doses of their medication.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I kliniska studier hos vuxna patienter har dosreduceringar på 100 mg per vecka använts med samtidig justering av läkemedelsdoser av andra antiepileptika (vid behov).

English

In clinical studies of adult patients, dose reductions of 100 mg at weekly intervals have been used with concurrent adjustment of other antiepileptic medicine doses (where necessary).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Jämfört med yngre försökspersoner (<65) fick fler personer  65 år biverkningar som ledde till att läkemedelsdosen sänktes (22 % jämfört med 12 %) eller behandlingen avbröts (39 % jämfört med 27 %).

English

Compared with younger subjects (<65), more subjects 65 years old had adverse reactions that led to study drug dose reductions (22% versus 12%) or interruptions (39% versus 27%).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Läkemedelsdoser ska tas vid samma tidpunkt varje dag i samband med en lätt måltid.

English

Doses should be taken at the same time each day with a light meal.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Studier av biopsier från luftvägarna vid användning av flutikasonfuroat och vilanterol har också visat att synergin mellan kortikosteroider och LABA inträffar vid kliniska läkemedelsdoser hos patienter med KOL.

English

Airway biopsy studies with fluticasone furoate and vilanterol have also shown the synergy between corticosteroids and LABAs to occur at clinical doses of the drugs in patients with COPD.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen får, på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2, godkänna ett tillfälligt undantag som innebär att användning av klorfluorkarboner tillåts till och med den 31 december 2004 i doseringsmekanismer för hermetiskt tillslutna apparater avsedda att implanteras i människokroppen för att avge uppmätta läkemedelsdoser samt till och med den 31 december 2008 i befintliga militära tillämpningar, när det för ett visst användningsområde kan visas att tekniskt och ekonomiskt lämpliga ersättningsämnen eller alternativ teknik saknas eller inte kan användas.

English

The Commission may, following a request by a competent authority of a Member State and in accordance with the procedure referred to in Article 18(2), authorise a temporary exemption to allow the use of chlorofluorocarbons until 31 December 2004 in delivery mechanisms for hermetically sealed devices designed for implantation in the human body for delivery of measured doses of medication, and until 31 December 2008, in existing military applications, where it is demonstrated that, for a particular use, technically and economically feasible alternative substances or technologies are not available or cannot be used.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

dosaerosoler och system som innehåller klorfluorkarboner för hermetiskt slutna enheter avsedda att implanteras i människokroppen för administrering av uppmätta läkemedelsdoser, som enligt artikel 4.1 tillfälligt får tillåtas enligt det förfarande som avses i artikel 18.2."

English

metered dose inhalers and delivery mechanisms containing chlorofluorocarbons for hermetically sealed devices for implantation in the human body for delivery of measured doses of medication which under Article 4(1) can be given a temporary authorisation in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).”

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK