Ask Google

Results for revisionsverksamheten translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Den interna revisionsverksamheten bör förbättras.

English

The internal audit function should be improved.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dessutom måste stora revisionsföretag hålla isär revisionsverksamheten och övrig verksamhet för att undvika intressekonflikter.

English

In addition, large audit firms will be obliged to separate audit activities from non-audit activities in order to avoid all risks of conflict of interest.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Revisionsverksamheten under 2002 inriktades på uppföljning av viktiga resultat som påverkar medlemsstaternas beredskap att avsluta program.

English

Audit activity in 2002 focused on following up major findings with an impact on Member States’ readiness to close programmes.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Revisionsverksamheten under 2002 inriktades på uppföljning avviktiga resultat som påverkar medlemsstaternas beredskap att avsluta program.

English

Significant irregularities were detected in programmesaudited in two Member States (Spain and Italy).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Personalstyrkan har ökat och man har bemödat sig om att stödja utvecklingen av den interna revisionskapaciteten och revisionsverksamheten inom kommissionens olika avdelningar.

English

As well as increasing thenumbers of staff, efforts were made to support the development of the internalaudit capacities and activities of the Commission’s various departments.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Därför föreslår kommissionen att tillsynen av revisionsverksamheten samordnas inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

English

Therefore, the Commission proposes that the coordination of the auditor supervision activities is ensured within the framework of the European Markets and Securities Authority (ESMA).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Parlamentet noterar bekymrat centraliseringen av revisionsverksamheten inom den centrala revisionsmyndigheten i det tjeckiska finansministeriet, då revisionsrätten har rapporterat att denna revisionsmyndighet har varit ineffektiv.

English

notes with concern the centralisation of the audit activities under the main audit authority in the Czech Ministry of Finance since the Court of Auditors reported that this audit authority was ineffective;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För perioden 2007-13 har Europeiska kommissionen antagit en handlingsplan för att ytterligare integrera kontrollen och revisionsverksamheten inom EU, både på nationell och regional nivå.

English

Thematic audits are also carried out and, where major weaknesses are found in the systems, the Commission and Member States agree action plans to remedy these.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det skall innehålla en bedömning av om ansökan om slutbetalning är giltig och de ekonomiska uppgifterna korrekta och skall, där så är lämpligt, understödjas av en slutrapport över revisionsverksamheten.

English

It shall address the validity of the final payment application and the accuracy of the financial information, and, where appropriate, be supported by a final audit activity report.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Förslaget att inrikta revisionsverksamheten och resurserna på högriskprogram och att möjliggöra proportionella kontrollåtgärder för program med verkningsfulla kontrollsystem skulle hantera de största riskerna på ett effektivare sätt och leda till ett mer effektivt utnyttjande av revisionsresurser hos både medlemsstaterna och kommissionen.

English

The proposal to focus audit activities and resources to high risk programmes, and to allow proportionate control measures for programmes with effective control systems, would address the principal risks in a more effective manner and lead to a more efficient use of existing audit resources both at national and Commission level.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Europeisk tillsyn av revisionsbranschen: Eftersom revision är en global verksamhet är det viktigt att samordningen av och samarbetet om tillsynen av revisionsverksamheten tillgodoses både på EU-nivå och internationellt.

English

European supervision of the audit sector: In addition, given the global context of audit, it is important that coordination of and cooperation on the oversight of audit networks is ensured both at EU level as well as internationally.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För att ta hänsyn till utvecklingen inom revisionsverksamheten och revisionsmarknaden ska Esma överlämna förslag till tillsynsstandarder till kommissionen i syfte att ange de tekniska kraven för innehållet i den överlåtelsedokumentation som ska lämnas till den tillträdande revisorn samt införandet av en europeisk kvalitetscertifiering för revisorer som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

English

In order to take account of developments in auditing and the audit market, ESMA is requested to submit regulatory technical standards to the Commission in order to specify technical requirements on the content of the handover file that the new auditor should receive and the establishment of a European quality certificate for auditors carrying out statutory audits of PIEs.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Integreringen av genomförandeorganet för forskning och genomförandeorganet för europeiska forsknings­rådet i revisionsverksamheten, och uppdelningen av GD Energi och transport i två generaldirektorat ( 7 ), kräver ökade samord­ningsinsatser.

English

The integration of the Research and European Research Council Executive Agencies into the audit activities, together with the division of DG Transport and Energy into two DGs ( 7 ), requires enhanced coordination efforts.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Den skall informeras om den årsrapport över revisionsverksamheten som avses i artikel 29.2 b första strecksatsen eller den del av rapporten som avser det berörda operativa programmet samt om eventuella synpunkter som kommissionen kan ha efter genomgången av rapporten eller beträffande den delen av rapporten.

English

be informed of the annual activity report referred to in the first indent of Article 29(2)(b), or of the part of the report referring to the operational programme concerned, and of any relevant comments the Commission may make after examining that report or relating to that part of the report;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Den skall, i förekommande fall, informeras om den årsrapport över revisionsverksamheten som avses i artikel 29.2 b första strecksatsen samt om eventuella synpunkter som kommissionen kan ha efter sin genomgång av rapporten.

English

it shall be informed, as applicable of the annual audit activity report(s) referred to in Article 29(2)(b) first indent, and of any relevant comments the Commission may make after examining that report;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Även om vissa inledande steg har tagits för att genomföra de prioriteringar på kort sikt som anges i partnerskapet för anslutning behöver, med hänsyn till förvaltningen av stödet inför anslutningen och av stödet från strukturfonderna, betydande ansträngningar fortfarande göras för att förbättra finanskontrollen och revisionsverksamheten och för att höja personalens kompetens.

English

The institute employs 85 persons and has primarily a technical function coordinating the operations of other technical facilities in this field. Staffing levels remain below the required level in several key areas for harmonisation and implementation of the acquis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Jag förstår innebörden i vad han säger när han återigen påminner oss om att den interna revisionsverksamheten, undersökningen av kontrakt , var en direkt följd av resolutionsförslaget om ansvarsfrihet , vilket i själva verket utarbetades av Casaca själv och några av hans nära kolleger .

English

I understand the force of what he says when he reminds us again that the internal audit activity, the examination of contracts, was a direct product of the discharge resolution drafted, in fact, by Mr Casaca himself and some of his close colleagues.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

Det finns fortfarande utrymme för att förbättra medlemsstaternas korrigeringsmekanismer och revisionsverksamhet, inte minst därför att vissa av felen kunde ha upptäckts eller korrigerats av medlemsstaterna med hjälp av tillgänglig information innan betalningarna gjordes.

English

There continues to be room for improving Member States’ correction mechanisms and audit activities, not least because some of the errors found could have been detected or corrected by Member States on the basis of available information before payments were made.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En revisionskommitté ska inrättas för att övervaka kommitténs revisionsverksamhet och tillhörande uppgifter.

English

An audit committee shall be set up to oversee Committee auditing activities and associated tasks.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det nuvarande generaldirektoratet för ekonomistyrning kommer att avskaffas när dess interna revisionsverksamhet överförs till den interna revisionstjänsten och när styrekonomens förhandsgodkännande avskaffas enligt den nya budgetförordningen.

English

The current DG Financial Control will be abolished following the incorporation of its internal audit activities into the Internal Audit Service and the abolition, in the new Financial Regulation, of the ex-ante visa by the financial controller.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK