Ask Google

Results for salvelinus translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Salvelinus spp.

English

Mallotus villosus

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Salvelinus alpinus, fjällröding

English

Salvelinus alpinus, Arctic char

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Salvelinus fontinalis, bäckröding

English

Salvelinus fontinalis, Brook trout

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Salvelinus namaycush, kanadaröding

English

Salvelinus namaycush, Great lake trout

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Bäckröding, Salvelinus fontinalis

English

Brook trout, Salvelinus fontinalis

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Fjällröding, Salvelinus alpinus

English

Arctic char, Salvelinus alpinus

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Laxfiskar (släktena Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus)

English

Farmed fish Salmonids (genera Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus)

Last Update: 2017-02-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Laxfiskar (släktena Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus)

English

Salmonids (genera Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus)

Last Update: 2017-02-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Laxfisk av honkön såsom atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), öring (Salmo trutta) och röding (Salvelinus alpinus).

English

Female salmonid fish such as Atlantic salmon (Salmo salar), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brown trout (Salmo trutta) and Arctic charr (Salvelinus alpinus).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Berörda arter: öring (Salmo trutta) – regnbåge (Oncorhynchus mykiss) – bäckröding (Salvelinus fontinalis) – lax (Salmo salar) – fjällröding (Salvelinus alpinus) – harr (Thymallus thymallus) – kanadaröding (Salvelinus namaycush) – huchen (Huchohucho)

English

Species concerned: brown trout (Salmo trutta) – rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) – American brook trout (Salvelinus fontinalis) – salmon (Salmo salar) – charr (Salvelinus alpinus) – grayling (Thymallus thymallus) – American lake trout (or grey trout) (Salvelinus namaycush) – huchen (Huchohucho)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), större fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), kanadaröding (Salvelinus namaycush), öring (Salmo trutta)

English

Atlantic salmon (Salmo salar), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Arctic char (Salvelinus alpinus), North American brook trout (Salvelinus fontinalis), grayling (Thymallus thymallus), North American lake trout (Salvelinus namaycush) and brown trout (Salmo trutta)

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), öring (Salmo trutta), atlantlax (Salmo salar), stillahavslax (Oncorhynchus spp.), älvsik (Coregonus lavaretus)

English

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook torut (Salvelinus fontinalis), brown trout (Salmo trutta), Atlantic salmon (Salmo salar) and (Oncorhynchus spp.), whitefish (Coregonus lavaretus)

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Genom undantag från punkt 1 skall Finland och Sverige medges att under en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2011 saluföra lax (Salmo salar), sill (Clupea harengus), nejonöga (Lampetra fluviatilis), forell (Salmo trutta), röding (Salvelinus spp) och rom från siklöja (Coregonus albula) med ursprung i Östersjöområdet som avses för konsumtion inom det egna landet och som innehåller halter av dioxin eller halter av summan av dioxiner och dioxinlika PCB som är högre än de som anges i avsnitt 5 punkt 5.2 i bilaga I, förutsatt att de har inrättat ett system som garanterar att konsumenterna får fullständig information om de kostrekommendationer som avser att begränsa vissa sårbara befolkningsgruppers konsumtion av fisk från Östersjöområdet och därmed undvika eventuella hälsorisker.

English

By way of derogation from paragraph 1, Finland and Sweden are authorised, for a transitional period extending to 31 December 2011, to place on their market salmon (Salmo salar), herring (Clupea harengus), river lamprey (Lampetra fluviatilis), trout (Salmo trutta), char (Salvelinus spp.) and roe of vendace (Coregonus albula) originating in the Baltic region and intended for consumption in their territory with levels of dioxins and/or levels of the sum of dioxins and dioxin-like PCBs higher than those set in point 5.2 of section 5 of Annex I, provided that a system is in place to ensure that consumers are fully informed of the dietary recommendations with regard to the restrictions on the consumption of these fish species from the Baltic region by identified vulnerable sections of the population in order to avoid potential health risks.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Genom undantag från artikel 1 får Finland och Sverige tillåta utsläppande på deras marknad av viltfångad sill/strömming som är större än 17 cm (Clupea harengus), viltfångad röding (Salvelinus spp.), viltfångad flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och viltfångad öring (Salmo trutta) samt produkter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedd för konsumtion inom deras territorier och som innehåller högre halter av dioxiner och/eller dioxinlika PCB och/eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan, under förutsättning att de har inrättat ett system som garanterar att konsumenterna får fullständig information om de kostrekommendationer som ska begränsa särskilt utsatta befolkningsgruppers konsumtion av viltfångad sill/strömming som är större än 17 cm, viltfångad röding, viltfångad flodnejonöga och viltfångad öring från Östersjöområdet samt produkter av sådan fisk i syfte att undvika potentiella hälsorisker.

English

By way of derogation from Article 1, Finland and Sweden may authorise the placing on their market of wild caught herring larger than 17 cm (Clupea harengus), wild caught char (Salvelinus spp.), wild caught river lamprey (Lampetra fluviatilis) and wild caught trout (Salmo trutta) and products thereof originating in the Baltic region and intended for consumption in their territory with levels of dioxins and/or dioxin-like PCBs and/or non dioxin-like PCBs higher than those set out in point 5.3 of the Annex, provided that a system is in place to ensure that consumers are fully informed of the dietary recommendations with regard to the restrictions on the consumption of wild caught herring larger than 17 cm, wild caught char, wild caught river lamprey and wild caught trout from the Baltic region and products thereof by identified vulnerable sections of the population in order to avoid potential health risks.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Öring (Salmo trutta) – Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) – Bäckröding (Salvelinus fontinalis) – Lax (Salmo salar) – Fjällröding (Salvelinus alpinus) – Harr (Thymallus thymallus) – Kanadaröding (Salvelinus namaycush) – Huchen (Hucho hucho)

English

Brown trout (Salmo trutta) — Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) — American brook trout (Salvelinus fontinalis) — Salmon (Salmo salar) — Charr (Salvelinus alpinus) — Grayling (Thymallus thymallus) — American lake trout (or grey trout) (Salvelinus namaycush) — Huchen (Hucho hucho)

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Genom undantag från artikel 1 får Finland och Sverige till och med den 31 december 2011 tillåta utsläppande på deras marknad av lax (Salmo salar), sill/strömming (Clupea harengus), flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), öring (Salmo trutta), röding (Salvelinus spp.) och rom från siklöja (Coregonus albula) med ursprung i Östersjöområdet som är avsedd för konsumtion i landet och som innehåller halter av dioxiner och/eller halter av summan av dioxiner och dioxinlika PCB som är högre än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan; detta gäller förutsatt att de har inrättat ett system som garanterar att konsumenterna får fullständig information om de kostrekommendationer som avser att begränsa vissa sårbara befolkningsgruppers konsumtion av dessa fiskarter från Östersjöområdet för att undvika potentiella hälsorisker.

English

By way of derogation from Article 1, Finland and Sweden may authorise until 31 December 2011 the placing on their market of salmon (Salmo salar), herring (Clupea harengus), river lamprey (Lampetra fluviatilis), trout (Salmo trutta), char (Salvelinus spp.) and roe of vendace (Coregonus albula) originating in the Baltic region and intended for consumption in their territory with levels of dioxins and/or levels of the sum of dioxins and dioxin-like PCBs higher than those set out in point 5.3 of the Annex, provided that a system is in place to ensure that consumers are fully informed of the dietary recommendations with regard to the restrictions on the consumption of these fish species from the Baltic region by identified vulnerable sections of the population in order to avoid potential health risks.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Lax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (S. fontinalis), harr (Thymallus thymallus), kanadaröding (Salvelinus namaycush) och öring (Salmo trutta).

English

Atlantic salmon (Salmo salar) Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Arctic char (Salvelinus alpinus), North American brook trout (S. fontinalis), grayling (Thymallus thymallus), North American lake trout (Salvelinus namaycush) and brown trout (Salmo trutta).

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), öring (Salmo trutta), lax (Salmo salar) och flera arter av Stillahavslax (Oncorhynchus spp.).

English

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout (Salvelinus fontinalis), brown trout (Salmo trutta), Atlantic salmon (Salmo salar), and several Pacific salmon species (Oncorhynchus spp.),

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), öring (Salmo trutta), atlantlax (Salmo salar), stillahavslax (Oncorhynchus spp.), älvsik (Coregonus lavaretus)

English

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout (Salvelinus fontinalis), brown trout (Salmo trutta), Atlantic salmon (Salmo salar), and Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) and whitefish (Coregonus lavaretus)

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Gyrodactylus salaris Lax (Salmo salar) regnbåge (Oncorhynchus mykiss), röding (Salvelinus alpinus), bäckröding(S. fontinalis), harr (Thymallus thymallus), Kanadaröding (Salvelinus namaycush) och öring (Salmo trutta).

English

Gyrodactylus salaris Atlantic salmon (Salmo salar) Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Arctic char (Salvelinus alpinus), North American brook trout (S. fontinalis), grayling (Thymallus thymallus), North American lake trout (Salvelinus namaycush) and brown trout (Salmo trutta).

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK